Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 143 за запитом відродження

Поняття епохи "відродження" 4 Розділ 2. Провідні напрями ренесансного філософствування: гуманістичний антропологізм, неоплатонізм натурфілософія 8 Розділ 3. Філософські ідеї пізнього відродження.
Національно культурне Відродження в Україні Контрольні питання: 1. Дайте визначення поняттям: Національно культурне відродження Національно визвольний рух Громади «Просвіти» Українська національна ідея Українофільство ...
Загальні естетичні ідеї доби Відродження 2. Гуманізм, як рух епохи Відродження 3. Ідеї античного та середньовічного неоплатонізму 4. Естетика високого Відродження 5.
Вступ 1. Особливості соціальної роботи в період Українського Відродження 2. Філантропічні функції братств України та їх продовження у братських школах ...
1. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності 2.... Національно культурне відродження України 5. Основні засади зовнішньої політики Української держави література
Вступ 1. Геополітичне становище України. Регіони, їх особливості 2.... Початок національно культурного відродження 4. Кирило Мефодіївське братство. Т. Г. Шевченко Висновки Список використаної літератури
Варіант №8 Дон ГТУ 1. Загальна характеристика етики Відродження …………………………. 3 2. Етичні погляди П.
Варіант №1 (“А” “Г ”) 1.... Відносно кооперативу «Відродження» з господарським оборотом на рік 4200 грн. наприкінці 2004 р. було порушено питання про визнання його неплатоспроможним.
Зміст Вступ………………………………………………………………….…..2 3 ст. 1. Необхідність реформування сільського господарства в Україні з урахуванням ... Кому вигідно відродження українського села?................................6 8 ст. 3. Земельна реформа в України 3.1. Основні положення ……………………………………………...8 9 3.2.
Вступ 1. Утворення Центральної Ради та її боротьба за автономію України 2.... Програма відродження української державності у працях М.Грушевського Висновки Література
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Історичний аспект розвитку місцевого самоврядування…………….
Головним питанням дослідження виступає боротьба на західноукраїнських землях проти споконвічного загарбника та його пропаганди ...
Вступ Розділ 1. Реформація і Ренесанс 1.1. Реформаторський рух в Західній Європі 1.2.
Вступ 1. Творча частина 1.1. Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в макіяжі та ...
Вступ 1. Творча частина 1.1. Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках 1.2.
Вступ Розділ 1. Феномен Берестейської унії 1596 р. та її місце у національно культурній та релігійній історії українського народу ...
...уявленні ідеальна людина за часів Відродження — це: a. селянин. b. учений дослідник; c. творча особистість, митець; d. мандрівник; e. аскет; Question 6 Концепцію “втечі від свободи” ...Провідний жанр мистецтва за часів Відродження: a. музика; b. живопис; c. театр; d. архітектура. e. література; ТЕСТ 3 Question 1 Естетика як наука виокремилась: a.
...уявленні ідеальна людина за часів Відродження — це: a.мандрівник; b. аскет; c. творчаособистість, митець; d. селянин. e. учений дослідник; Question 6 Концепцію “втечі відсвободи” у ХХ ...Провідний жанр мистецтва за часів Відродження: a.література; b. театр; c. живопис; d. архітектура. e. музика; Question 20 Представники естетикинімецького романтизму: a.Новаліс, Шеллінг; b.
Відродження козацького руху та козацьких рад у сучасній Україні V. Висновки І. Вступ Кожна людина має знати своє минуле, бо недарма ...дало поштовх для початку національного відродження. Це була сильна організація яка могла протистояти натиску інших держав. Даною роботою автор хоче розкрити значення в здійсненні історичних мрій ...
Відродження Просвітництва Середньовіччя Античності 5. У чому вбачав сутність культури І.Кант? у філософській свідомості у естетичній свідомості у моральній свідомості ... Які три імені уособлюють Високе Відродження? 20. Хто із уславлених діячів епохи Відродження працював над спорудженням святині католицького світу Собором Святого Петра у Римі?
Відродження d. Нового світу e. сучасності 6 Логічна правильність думки це: Виберіть одну правильну відповідь a.... Відродження b. Середньовіччя c. сучасності d. Античного світу e. Нового часу ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 2 1 Обсяг поняття — це: Виберіть одну ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СОНЕТ В ЛІТЕРАТУРІ ВІДРОДЖЕННЯ. 1.1 Література раннього Відродження 1.2 Література зрілого і пізнього Відродження РОЗДІЛ 2 СОНЕТ У ЛІТЕРАТУРІ БАРОКО ВИСНОВКИ СПИСОК ...
...і є принциповою заслугою доби Відродження. Його сутність полягає в наступному: увібравши в себе сукупну античну мудрість, засвоївши найрізноманітніші точки зору на людину, гуманізм закцентував увагу ... Саме цим Відродження і ренесансна культура готували той тип мислення, який виник і був притаманний добі Нового часу в Європі.
...дало поштовх для початку національного відродження. Це була сильна організація яка могла протистояти натиску інших держав. До лав козацтва вступали найсильніші і наймужніші люди – адже на ...інформації, які з нагоди річниці відродження українського козацтва, а також 500 – річчя святкування відродження “ Кальміуської паланки ” активно друкували різні матеріали козацької тематики. Список літератури 1.
...дало поштовх для початку національного відродження. Це була сильна організація, яка могла протистояти натиску інших держав. До лав козацтва вступали найсильніші і наймужніші люди – адже на ...інформації, які з нагоди річниці відродження українського козацтва, а також 500 – річчя святкування відродження “ Кальміуської паланки ” активно друкували різні матеріали козацької тематики. Список літератури 1.
шовінізм Question 13 Відродження вітчизняної етнопсихології почалось у: a. на початку ХХІ століття b. 50 х роках ХХ століття c. у 1991 році d....ідеї не є найважливішою умовою відродження нації. a. так b. ні Question 8 Схильність до зіставляння, порівняння, ідентифікації соціального та духовного життя з явищами природи називається: ...
Загальні тенденції розвитку естетики Відродження Розділ 2. Культура епохи Відродження Розділ 3. Естетичні ідеї ренесансної натурфілософії Висновок Список використаної літератури
Титани італійського Відродження 1.3. Північне Відродження 2. Світоглядна, наукова та політична діяльність М. Драгоманова Висновки Література
...організації особистості у філософії доби Відродження 1.3. Девіантна особистість як результат соціальних негараздів у філософії кінця XVI кінця XVIII сторіччя 1.4 Діалектичний аналіз проблеми ...особистості (доба античності, Середньовіччя та Відродження) 2.2. Період з кінця XVI до середини XIХ сторіччя 2.3. Кризи європейської пенології ХVII ХХ сторіччя та їх ...
...від початку середньовіччя до епохи Відродження, Г) від епохи Відродження до зародження капіталістичних відносин. 2. Механізм взаємодопомоги, який передбачає взаємний обмін дарами, послугами, допомогу у побутовій ...
Українська мова – джерело духовного відродження суспільства 2.1. Українська мова джерело духовного відродження нації 2.2. Сутність рідної мови і її роль у житті народу ...
...становлення України як суверенної держави, відродження духовності суспільства проблема громадянського виховання підростаючого покоління набуває особливої актуальності. Пріоритетність виховання громадянина зумовлюється водночас процесом відродження нації.
...прагнення до визволення й культурного відродження, сприяла процесу створення власних установ і організацій, надавала їм фінансову підтримку. Незважаючи на несприятливі внутрішні й зовнішні умови, ідеологам Центральної ... Це, передусім, – відродження духовного життя національних меншин на принципах національно – культурної автономії, захист їх етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності; розбудова широкої мережі ...
...варіанти назви – гетьманства, козацтва, національного відродження). Влада прислухалася до цієї думки. Президент запропонував назву – Музей українського відродження. Відроджуймо не лише палаци й музеї, а самих себе ...
ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ: ЛЮДИНА ТИТАН Питання до теми 5 1. Розкрийте зміст основних понять філософії Відродження: пантеїзм, геліоцентризм, антропоцентризм, гуманізм, індивідуалізм; утопічний соціалізм, ...
Початок національного відродження у І пол. XIX ст. 41. Скасування кріпосного права. Реформи 60 70 х р.р. XIX ст. 42.... Розстріляне Відродження. 58. Західна Україна в 20 30 pp. XX ст. 59. Причини, характер та періодизація II світової війни. 60.
відродження d. просвітницькою Question 15 Які гілки влади виділяв ідеолог багатих верств населення періоду середньовіччя М.Падуанський: a....20 Ідея італійського діяча епохи Відродження Н.Макіавеллі про те, що монарх заради держави може нехтувати моральними засадами і застосовувати насилля, може уподібнюватися левові і лисиці ...
Розстріляне відродження 2.Розвиток садово паркової архітектури в Україні 2.1. Царський парк у Києві 2.2. Уманська “Софіївка” 2.3.
Поезія відродження і сонетна творчість шекспіра Розділ 2. Про сонет, його композиційні та змістові особливості у творчості шекспіра Розділ 3.
Поезія відродження і сонетна творчість шекспіра Розділ 2. Про сонет, його композиційні та змістові особливості у творчості шекспіра Розділ 3.
Українське національне відродження та розвиток політичної думки в ХІХ – початку ХХ ст. М.Костомаров і М.Драгоманов – фундатори політичної науки в Україні. 3.
Українське культурне відродження 4. Початок згортання українізації 5. Остаточна відмова від політики українізації 6. Розгром національної творчої інтелігенції Висновок Література
Умови і причини відродження біржової діяльності в Україні 19. Кліринг і розрахунки на ринку ф’ючерсних контрактів Задача №1 На товарній біржі брокерська контора ...
Процес становлення України та відродження культури її народу потребують переосмислення педагогічних надбань К. Д. Ушинського. Основоположним у спадщині К. Д.
Національно культурне відродження України наприкінці 1980 х рр. 2. Погіршення економічної ситуації в Україні у другій половині 1980 х рр. Література
Національно культурне відродження в роки хрущовської «відлиги» 2. Антирелігійна кампанія 1950—1960 х рр. 3. Половинчастість та незавершеність політики десталінізації в Україні Література
Відродження української національної державності Завдання № 80 Прийшовши до влади, Директорія опинилася перед вибором перспектив державно національного будівництва.
Роль Запорозької Січі в відродженні української державності Висновки Література
...роль, значення і проблеми у відродженні галузей економіки України 1.1. Інвестиційна діяльність і її стан в Україні 1.1.1.
Ораторське мистецтво епохи Відродження 4. Ораторське мистецтво Древньої Русі 5. Ораторське мистецтво XVI XX ст Висновок Список використаної літератури
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.