Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 207 за запитом віці

...ідентичності у дівчат в юнацькому віці РОЗДІЛ 2. Практичне дослідження особливостей формування гендерної ідентичності у дівчат в юнацькому віці 2.1.
Проблеми вивчення уваги в дошкільному віці 1.1. Загальна характеристика уваги 1.2. Особливості розвитку уваги дошкільнят РОЗДІЛ 2. Основи проблеми розвитку уяви в дошкільному віці 2.1.
...сприймання музики у молодшому дошкільному віці 1.1. Основні тенденції дослідження сприймання музики 1.2. Сприймання дітьми української класичної музики 1.3....сприймання музики у молодшому дошкільному віці 2.1. Психологічний аналіз результатів експериментального дослідження особливостей сприймання музики дошкільниками 2.2. Особливості формування музичного сприймання в дошкільному віці ...
...довільних дій у старшому дошкільному віці 1.1. Довільні дії та їх особливості 1.2. Значення для розвитку особистості дитини формування загальної довільності 1.3....довільних дій у старшому дошкільному віці Розділ 2. Експериментальне дослідження розвитку довільних дій у старшому дошкільному віці 2.1. Психологічний аналіз проблеми становлення довільних дій 2....
...ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 1.1. Погляди вчених на проблему шкільного конфлікту 1.2. Засоби вирішення шкільних конфліктів 1.3....ДО КОНФЛІКТІВ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 2.1. Мета, задачі і організація експериментальної роботи 2.2. Діагностика конфліктності дітей молодшого шкільного віку на етапі констатуючого експерименту ...
...дослідження міжособистісних стосунків у юнацькому віці 6 1.1. Вплив вікових особливостей юнацького віку на проведення соціометричного дослідження 6 1.2. Соціометрична процедура дослідження міжособистісних стосунків у юнацькому віці 8 1.3.
...та дружніх відносин в юнацькому віці 1.1. Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці 1.2. Уявлення та переживання кохання в юнацькому віці 1.3.
...аналіз проблеми агресії у підлітковому віці 5 1.1. Загальна характеристика психічного і особистісного розвитку підлітка 5 1.2. Соціальна ситуація розвитку підлітка 7 1.3.... Пізнавальний розвиток у підлітковому віці 18 1.6. Педагогічно занедбані підлітки 27 1.7. Акцентуації в характері підлітків 29 Розділ ІІ.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРУ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 1.1. Психологічна сутність та типи характеру підлітків 1.2. Порушення поведінки підлітка, як прояв аномалій характеру 1.3. Конфліктність у підлітковому віці Розділ II.
...характеристика ладового відчуття в дошкільному віці 1.1. Музичні здібності дітей дошкільного віку та сутність ладового відчуття 1.2. Відчуття ладу як компонент музичного слуху 1....закономірностей ладового відчуття в дошкільному віці 2.1. Методика дослідження 2.2. Аналіз результатів дослідження Висновки Список літератури
...і особистісного розвитку дитини вдошкільному віці 1.3. Розвиток особистості в дошкільному віці 1.2. Розвиток основних психічних процесів 1.3.
...мотиваційної сфери у молодшому шкільному віці 1.1. Мотиваційна сфера особистості як предмет психологічного дослідження 1.2. Формування мотиваційної сфери особистості 1.3. Характеристика розвитку мотивів у молодшому шкільному віці 1.3.1.
...1 Розвиток самосвідомості у підлітковому віці 1.2 Поняття про я концепцію та її психологічну структуру 1.3 Самооцінка як емоційно оціночна складова Я концепції 1.... Тобто у цьому віці Я концепція підлітка розглядається як сума образів статевовідповідного “Я”, які перебувають між собою у різних взаємозв’язках, тому що детерміновані ...
Вступ Розділ 1. Психологічна характеристика мислення в підлітковому віці 1.1. Поняття мислення 1.2.
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти самотності підлітків 1.1. Поняття самотності в зарубіжних та вітчизняних дослідженнях 1.2....виникненню відчуття самотності в підлітковому віці 1.3. Підліткова самотність: причини і наслідки Розділ 2. Діагностика відчуття самотності у підлітків 2.1.
ВСТУП ……………………………………………………………………………3 br />br /> РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 1.1Поняття агресії, агресивності та агресивної поведінки …………….....чинники агресивної поведінки у підлітковому віці ……23 br />br /> Висновки до розділу 1 ………………………………………………………….38 br />br /> РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 2.1.
1. Психологічні процеси: відчуття та сприймання …………………………. 3 2. Психологічні особливості розвитку особистості в дитячому віці ……… 8 3.
ВСТУП Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЗОБРАЖУВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 1.1. Психологічний вплив зображувального мистецтво на особистостість: ...
ВСТУП ………………………………………………………………………. 3 Розділ I. ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ …….. 7 1.1. Проблема сприймання дітьми літературних творів в ...ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ В 5 РІЧНОМУ ВІЦІ …………………………. 19 2.1. Методика читання і аналізу художнього твору …………………. 19 2.2. Конспект заняття для середньої групи по сприйняття вірша ...
Вступ Розділ і. Теоретичні основи вольової саморегуляції дітей у процесі ігрової діяльності 1.1....саморегуляції довільної активності в дошкільному віці засобами гри Розділ іі. Емпіричне дослідження особливостей формування довільної активності дошкільників в ході ігрової діяльності 2.1.
Вступ …………………………………………………………………………. 3 Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ......... 6 1.1.
ВСТУП Розділ I. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПО РОЗВИТКУ МОВИ ДОШКІЛЬНИКІВ 1.1. Погляди педагогів на методику розвитку мови ...
Вступ 1. Психологічна проблема професійного самовизначення учнів старших класів 2. Мотиви вибору професії старшокласниками 3.
Вступ Розділ 1. Поняття та основні причини страхів і фобій у дітей молодшого шкільного віку 1.1.
ВСТУП І. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРІОДУ РАННЬОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ІІ. РОЗВИТОК САМОСТІЙНОСТІ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ІІ.1.
ВСТУП Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Погляди педагогів класиків на проблему розвитку мовлення дітей ...
Попри різні концептуальні підходи, більшість психологів розглядають мотивацію як психологічну детермінанту, джерело поведінки активності і діяльності суб’єкта.
1. Особливост віку 2. Характеристика виду виховання 3. Завдання форми, методи, мета виховання 4. Дослідники як займалися вивчення сюжетно рольових ...
ВСТУП Розділ I. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СПРИЙНЯТТЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА 1.1. Поняття сприйняття та особливості сприйняття художнього образу 1.2.
1. Біологічні і соціальні фактори в психічному розвитку і формуванні особистості підлітка. 2. Феноменологічна характеристика дітей підліткового віку. 3.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження проблеми навчальної неуспішності молодших школярів 1.1. Психолого педагогічні підходи до проблеми навчальної неуспішності ...
...Стратегія "Ворожий" пристосування в старому віці характеризує a. людей перебільшено емоційно стриманих, дещо прямолінійних в своїх вчинках і звичках, які люблять бути саме забезпеченими, неохоче приймають ...Стратегія " Самоненависний " пристосування в старому віці характеризує a. тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і ...
27) Спілкування в ранньому віці та особливості розвитку мовлення. 28) Розвиток пізнавальних психічних процесів у дітей раннього віку. 29) Передумови розвитку особистості....до навчання в молодшому шкільному віці. 40) Проблема оцінки. 41) Особливості спілкування молодшого школяра з вчителем та однолітками. 42) Вплив педагогічного спілкування на характер взаємин молодших ...
...характеристика психічного розвитку у підлітковому віці………………………………………………6 1.2. Самооцінка та рівень домагань особистості підлітка………16 Розділ 2. Комунікативна компетентність як невід’ємна складова формування самооцінки……………………………………..... Характеристика комунікативної сфери у підлітковому віці…………………………………………………………….28 2.2. Особливості взаємозв’язку самооцінки та рівня розвитку комунікативних навичок…………………………………….39 Розділ 3.
...Стратегія "Ворожий" пристосування в старому віці характеризує: 1) Людей агресивних, схильних до емоційних сплесків, підозрілих, які мають тенденцію до перекладання на оточуючих власних претензій і приписуванню ...Стратегія " Самоненависний " пристосування в старому віці характеризує: 1) Людей агресивних, схильних до емоційних сплесків, підозрілих, які мають тенденцію до перекладання на оточуючих власних претензій і приписуванню ...
...як провідна діяльність у дошкільному віці. 19. Головні психічні новоутворення в дошкільний період: елементарні моральні почуття, внутрішнє мовлення тощо. 20. Психологічна готовність до шкільного навчання, її ...соціальної ситуації розвитку у підлітковому віці. Виникнення нових потреб. 25. Проблема "кризи" підліткового віку. Різні теоретичні підходи до її вирішення. 26.
Дошкільному віці. 3. Молодшому шкільному віці. 4. Середньому шкільному віці. 34. Провідною діяльністю дітей раннього віку є: 1. Предметна діяльність. 2. Ігрова.
...економічної активності, %; Б – безробітні у віці від 15 до 70 років, осіб; З – зайняті у віці від 15 до 70 років, осіб; Н – все обстежене населення ...
...мотивації досягнення успіхів у дошкільному віці 1.1. Поняття мотиву та мотивації в психології 1.2. Мотив досягнення як емоція успіху неуспіху 1.3....мотиви досягнення успіху в дошкільному віці Розділ II. Розвиток мотиву і мотивації досягнення успіхів у дошкільному віці (експериментальне дослідження) 2.1.
Чисельність населення у непрацездатному віці становить 46% загальної чисельності населення у прогнозному році 3. Чисельність населення у віці до 16 років у прогнозному році становить ...
...вивчення невдач у старшому дошкільному віці. 1.2. Фактори виникнення негативної поведінки у дітей старшого дошкільного віку. 1.3. Психологічні особливості мотиваційної сфери. Формування самосвідомості дитини у старшому дошкільному віці. РОЗДІЛ ІІ.
над неповнолітніми у віці від 14 до 16 років b. над громадянами, які визнані судом обмежено дієздатними c. над неповнолітніми у віці від 14 до 18 років ...
...по інвалідності для робітника у віці 25 років становить у роках a. П’ять b. Три c. чотири Question 11 Розміри пенсій за інвалідністю інвалідам II ...у разі смерті годувальника у віці 28 років становить у роках a. Чотири b. П’ять c. Три Question 14 Батьки померлого, які не були на ...
...ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСИВНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 1.1. Теоретичний аналіз феномену агресивної поведінки підлітків 1.2. Особливості прояву агресивності у підлітковому віці 1.3.
Психологічна характеритиска спілкування у дошкільному віці 1.1. Поняття та функції спілкування у дошкільному віці 1.2. Концептуальні основи дослідження психологічних особливостей спілкування у дошкільному віці ...
...професійної навчальної діяльності у студентському віці 1.1. Психологічні особливості студентського віку 1.2. Психологічні особливості навчання як одного з видів діяльності студентів 1.3....професійно навчальної спрямованості в студентському віці 1.4. Індивідуально психологічні передумови ефективності діяльності студента Розділ 2. Експериментальне дослідження мотивації професійно навчальної діяльності у студентському віці 2....
...населення (за методологією МОП) у віці 15 70 років працездатного віку у віці 15 70 років працездатного віку у віці 15 70 років працездатного віку 1 ...
...Відомо, що у молодшому шкільному віці спілкування між дітьми часто визначають зовнішні чинники (місце проживання дітей, сусідство за партою тощо). Спілкування у підлітковаму віці характеризується значною інтенсивністю і вибірковістю.
У дитячому і підлітковому віці фізична підготовка в основному направлена на розвиток швидкості, спритності, швидкісно силових якостей, загальної витривалості. У підлітковому віці, коли йде зміцнення навиків в ...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.