Меню сайту

Нові користувачі
nesta
Автори робіт
12.06.2021
nick
Автори робіт
26.05.2021
kateryna
Користувачі
23.05.2021
vuga
Користувачі
19.05.2021
J_ane
Користувачі
17.05.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 239 за запитом галузь

Фінансове право як галузь права 1. Фінансове право як галузь права та його місце в правовій системі. 2. Особливості предмету фінансового права. 3.
...тим, що конституційне право – провідна галузь національного права України. Її провідний характер обумовлений насамперед фундаментальністю та надзвичайною складністю тих суспільних відносин, які є предметом цієї галузі.... Об’єктом дослідження є галузь вітчизняного права конституційне право України. Предметом дослідження є теоретико правові категорії конституційного права України. Методи дослідження: методологічну основу дослідження становлять ...
ЗМІСТ: Стор. Теоретичне питання: Фінансове право як галузь права, навчальна дисципліна і як наука….………...……………………………………..
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ І. Фінансове право як публічна галузь права………………………..….….7 1.1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА 1.1. Поняття конституційного права 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД 1.1.... Фінансове право як публічна галузь права 1.3. Предмет і метод фінансового права України РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ.
Вступ 1. Фінансове право як галузь права та його місце в правовій системі 2.
Тема 2. Господарське процесуальне право як самостійна галузь права. План. 1. Поняття та система господарського процесуального права. 2.
Варіант № 1 1. Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна. 2.
Вступ 1. Цивільно правова відповідальність 2. Трудове право як галузь права 3. Задача Громадянин З.
Варіант 14. (О) 1. Обґрунтуйте поняття "кримінально виконавче право — самостійна галузь права". 2. Визначте органи, що відають виконанням кримінальних ...
Виробництво пива в нашій країні є досить прибутковою справою як для приватних інвесторів, так і для держави в ...
Вступ 1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет і метод 2. Загальна характеристика функцій цивільного права 3.
1. Поняття конституційного права 2. Предмет і метод конституційного права 3.
1. Дефініція конституційного права у зарубіжних країнах 2. Система галузі конституційного права у зарубіжних ...
1. Конституційно правове регулювання 2. Форми (джерела) конституційного права у зарубіжних країнах Література
ВСТУП 1. Поняття цивільного права як галузі права 2. Джерела цивільного права 3. Функції цивільного права 4.
ВСТУП 1. Роль і місце економічної психології в системі наук про людину 2.
(курсова відповідає всім вимогам оформлення, +наявні зноски, уся інформація не взята з неба, а ссилається на відповідні джерела) ЗМІСТ ...
це галузь психології, яка вивчає закономірності і механізми психічної діяльності людей в сфері відносин системи «людина право» і сприяє підвищенню ефективності цієї системи; b. це галузь про профілактику правопорушень, правосвідомість та ...
...46 Фінансове право – це: 1) галузь права, що регулює цивільні відносини у сфері грошового обігу; 2) галузь права, що регулює суспільні відносини у сфері мобілізації, розподілу ...
Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні....будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства. Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає ...
...Етнопсихологія як наука це: А) галузь етнографії; Б) самостійна галузь психології; В) симбіоз етнографії та психології; Г) галузь культурології; Д) галузь історії.
галузь етнографії c. галузь культурології d. галузь історії e. самостійна галузь психології Question 37 Автостереотипи, як правило бувають: a. нейтральними b.
Що означає поняття „галузь міжнародної спеціалізації”? 5. Чому виникає потреба у міжнародному поділі праці? 6. Позичковий капітал і портфельні інвестиції. 7.... Яка галузь промисловості є у Європі провідною і яка перебуває на другому місці? 5. Де в Європі поширене молочне, а де м ¢ ...
Готельно ресторанна галузь України 3.1. Проблема глобальної та регіональної конкурентноспроможності України у готельно ресторанній справі 3.2. Аналіз проблеми 3.3....літератури З кожним роком туристична галузь набуває все більшого значення в розвитку національної економіки. Тільки минулого року держбюджет поповнився на 380 млн. грн.
галузь психології, яка спрямована на всебічний аналіз особистості з метою розв’язання практичних завдань, виявлення і подолання недоліків у її розв’...та широкої громадськості про свою галузь діяльності на основі об’єктивних точних даних таким чином, щоб не дискредитувати професію Question 42 Балів: 1 Зазначте, яке із ...
Конституційно процесуальне право України як галузь права і галузь законодавства. 1. Конституційно процесуальне право України як галузь права та його джерела. 2.
...джерел Менеджмент як професія, як галузь знань стає інтернаціональним. Вивчення досвіду управління кожної країни, передача цього досвіду справа дуже цінна і корисна....ятати, що менеджмент це самостійна галузь знань, яка вимагає вдумливого освоєння. Це окрема дисципліна, а точніше міждисциплінарна галузь, яку слушніше назвати "управлінською думкою", що поєднує в ...
...джерел Менеджмент як професія, як галузь знань стає інтернаціональним. Вивчення досвіду управління кожної країни, передача цього досвіду справа дуже цінна і корисна....ятати, що менеджмент це самостійна галузь знань, яка вимагає вдумливого освоєння. Це окрема дисципліна, а точніше міждисциплінарна галузь, яку слушніше назвати "управлінською думкою", що поєднує в ...
галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б.... галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б.
галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б.... галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б.
галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Question 3 Предмет конфлікту a. галузь наукового знання про природу, причини, ...
«Адміністративне право як галузь публічного права: питання теорії» 2. «Поняття загальної частини адміністративного права» 3. «Державне управління як вид соціального управління» 4.... «Адміністративне право як самостійна галузь права» 4. «Особливості методу адміністративного права» 5. «Виникнення, зміна та припинення адміністративних правовідносин» 6. «Відмінність адміністративного права та інших галузей ...
Галузь, фірма та її продукція 6 1.1. Характеристика фірми 6 1.2. Опис продукції 7 1.3. Галузь діяльності 9 Розділ 2.
СВІТОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК ГАЛУЗЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 1.1. Рекреаційні світові регіональні ресурси як основа світового туристичного потенціалу 1.2. Світовий туризм як галузь світового господарства РОЗДІЛ 2.
Галузь конституційного права України та її система 1.2. Особливості системи конституційного права України Розділ ІІ....і так само як власне галузь права здатна до розвитку та змін, підлягає динаміці в залежності від політичних, економічних, соціальних та інших чинників.
Соціальна педагогіка як галузь практичної діяльності. Соціальна педагогіка як освітній комплекс. Підготовка соціальних педагогів через соціальні студії у різних країнах світу.... Соціально педагогічна віктимологія як галузь соціальної педагогіки. Відкрита соціально педагогічна система як умова соціалізації. Специфіка діяльності позашкільних освітньо виховних закладів. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.
Класифікація стилів керівництва, галузь призначення, особливості. Ефективність різних стилів керівництва. Привести приклади …………………………………. 13 2.1. Класифікація стилів керівництва, галузь призначення, особливості…………………………………13 2.2.
...обмеження інвестиційної діяльності в туристичну галузь країни 4. Сучасний стан і структура (компонентна, територіальна) інвестицій у туристичну галузь в країні 5.
...Кримінальне право як самостійна, окрема галузь права має низку ознак як загальних для всіх галузей права, так і специфічних тільки для неї. Виходячи з цього, кримінальне право як галузь права — це сукупність юридичних норм, ...
...що така важлива і складна галузь, як освіта, не могла залишитись поза впливом соціально економічних змін в нашій країні. Підготовка спеціалістів, їх працевлаштування, успішність їх діяльності ...яких потребує та чи інша галузь діяльності. Існуюча система підготовки фахівців не завжди може швидко та мобільно реагувати на запити суспільства щодо кваліфікації спеціалістів.
...про масові суспільні явища, тобто галузь практичної діяльності, спрямованої на одержання, оброблення, аналіз і видання масових даних про явища і процеси суспільного життя; 3) це наука, ... Економічна статистика як галузь єдиної статистичної науки, спираючись на положення загальної теорії статистики, вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ і процесів у сфері матеріального ...
Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знань. 18. Класифікація методів, які використовуються в етнічній психології. 19. Обсерваційні методи. 20. Діагностичні та експериментальні методи. 21.... Етоетнологія як нова галузь психологічної антропології. 34. Крос культурна психологія як науковий напрям, та її фундатори. 35. Культурна психологія як окремий напрям етнічної психології.
...конституційного права Конституційне право як галузь права в будь якій державі є провідною складовою її національної правової системи. Воно являє собою сукупність правових норм, що регулюють ...в трьох аспектах: А) як галузь права в національній правовій системі, тобто як сукупність конституційно правових норм, що діють на території певної країни; Б) як наука, ...
...нові фірми можуть увійти в галузь, а також — з комплексу заходів, що забезпечують їх виконання. Отже, держава, впливаючи на економічні суб'єкти, заміщує тим самим координацію ...виробництва, умова¬ми входження в галузь.Саме держава в розвинутих країнах гарантує чесність і справед¬ливість для фермерів.
Галузь педагогічних знань, яка досліджує фундаментальні закони навчання й виховання. 4. Наука про дитину. 7. Визначіть мету дошкільної освіти. 1.... галузь педагогічних знань, яка досліджує фундаментальні закони навчання і виховання 4. наука про дитину 89. Який із означених методів педагогічного дослідження ...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.