Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 174 за запитом галузях

Вступ Розділ 1 Теоретичні основи класифікації та обліку витрат виробництва в різних галузях 1.1 Сутність та класифікація витрат виробництва 1.2 Сутність та завдання обліку витрат виробництва 1.3 Особливості класифікації та ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи класифікації та обліку витрат виробництва в різних галузях 1.1 Сутність та класифікація витрат виробництва 1.2 Сутність та завдання обліку витрат виробництва 1.3 Особливості класифікації та обліку витрат вироб...
1. На підставі якого документу списується не титульна споруда; яким чином ця господарська операція відображається в обліку? 2.
Аналіз ефективності основних видів ресурсів торговельного підприємства Практичне завдання 1. Аналіз ефективності використання основних фондів 2.
Аналіз собівартості продукції тваринництва Практичне завдання 1. Аналіз ефективності використання основних фондів 2. Аналіз ефективного використання сировини і матеріальних ...
1. На підставі якого документа нараховується відрядна оплата на будівництві? 2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку націнку на товари Що ...
При виконанні індивідуальної роботи необхідно: 1) проставити кореспонденцію рахунків по господарських операціях; 2) визначити собівартість реалізованих послуг; 3) визначити суму ...
1. Визначення фінансових результатів будівельного контракту 2. Особливості обліку на залізничному транспорті Задача №11 Підприємство безкоштовно отримано легковий автомобіль, ...
22. Факторний аналіз показників рентабельності діяльності підприємства 38. Аналіз прибутку і рентабельності будівельної організації Задача №8 Мета – відпрацювання методики ...
29. Аналіз реалізації продукції промислового підприємства 41. Аналіз виробництва продукції тваринництва Задача №14 Мета – відпрацювання методики аналізу товарообороту підприємств ...
27. Аналіз показників виробничої програми промислового підприємства 43. Аналіз собівартості продукції тваринництва Задача №16 Мета – відпрацювання методики аналізу прибутку ...
25. Особливості аналізу витрат підприємств громадського харчування 45. Аналіз техніко експлуатаційних показників підприємств автомобільного транспорту Задача №18 Мета – відпрацювання ...
38. Аналіз прибутку і рентабельності будівельної організації Задача №5 Мета – відпрацювання методики аналізу впливу факторів на зміну роздрібного товарообороту ...
1.Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 2. Задача № 12 Мета – відпрацювання методики аналізу прибутку і рентабельності заготівельної діяльності ...
Задача №29 Мета – відпрацювання методики аналізу витрат на оплату працівників торговельного підприємства. Завдання – проаналізувати показники з праці та її ...
1. Методика аналізу товарооборотності 2. Аналіз витрат виробництва та обігу на підприємствах громадського харчування Задача № Проаналізувати товарооборот за видами ...
1. Аналіз чисельності робітників торгівельних підприємств 2. Аналіз собівартості продукції власного виробництва на підприємствах громадського харчування Задача № Проаналізувати показники ...
6. Аналіз продуктивності та ефективності праці на підприємстві торгівлі 18. Аналіз прибутку і рентабельності підприємств громадського харчування Задача № Проаналізувати ...
Задача №1 Необхідно: – скласти журнал реєстрації господарських операцій; – визначити фінансовий результат від основної діяльності (рахунок 791); – нарахувати податок на ...
Задача № 23 Проаналізувати ефективність використаних основних засобів підприємства торгівлі. Зробити висновки. Таблиця 2 Вихідні дані Показники Минулий рік Звітний ...
1. Підвищення економічної ефективності будівельного виробництва. Роль, значення і задачі обліку затрат на виробництво БМР.
1. Облік і розподіл виробничих накладних витрат в будівельних підприємствах 2. Групування витрат за статтями витрат в АТП 3.
1. Інвентаризація та переоцінка будівельних запасів 2. Документальне оформлення операцій по перевезенню в автотранспортних підприємствах 3.
1. Облік витрат діяльності будівельних підприємств 2. Групування витрат за статтями витрат в АТП 3.
Задача № 19 Мета – відпрацювання методики факторного аналізу обсягу випуску готової продукції. Завдання – провести факторний аналіз обсягу випуску готової продукції ...
1. Особливості організації обліку на автотранспортних підприємствах 2. Бухгалтерський облік рухомого складу на автотранспортних підприємствах 3.
Завдання №10 Сформулювати зміст господарських операцій і вказати первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків.
Завдання №24 В результаті інвентаризації в магазині "Смак" виявлено: – недостачу 50 кг цукерок "Ромашка" на загальну суму 575 грн.
Завдання №9 На комісію 10.09 п. р. від фізичної особи прийнятий магазином товар, що був у вжитку, 5 ...
Задача 17 Мета – відпрацювання методики аналізу ефективності використання основних засобів. Завдання – провести аналіз ефективності використання основних засобів консервним заводом ...
грн; – інших галузях – 17,9 млрд. грн 2. Матеріаломісткість одиниці виробленої продукції (виконаних робіт) у базовому періоді становила: – у промисловості – 71,9 коп....; – інших галузях – 49,9 коп 3. У розрахунковому періоді завдяки раціональнішому і ефективнішому використанню ресурсів матеріаломісткість продукції промисловості і сільського господарства передбачається ...
ВАРИАНТ 4 br />br /> Задача 1 Визначити структуру виробництва галузей промисловості (тобто встановити частку галузей промисловості) у 2000 та 2001 роках та темпи прискорення по промисловості та галузях, а також розрахувати обсяги валової продукції по галузях в 2004 році, за умови, що темпи зростання залишаться незмінними (результати занести ...
Задача 1 Визначити структуру виробництва галузі промисловості у 1995 та 2000 роках, а також визначити коефіцієнт структурних зрушень по галузі «В» та темпи прискорення по промисловості та окремих галузях (результати занести в таблицю). Якщо відомо, що в 1995 р. обсяг валової продукції промисловості склав 24,8 млн.грн., в т.ч. по галузях: А – 5,8 млн.грн.
, на транспорті та інших галузях матеріального виробництва 110 млрд. грн. Матеріальні витрати відповідно по галузях склали 275, 160, 75, 40 млрд. грн. Завдання № 4. Задача.
...продукту і чистого продукту по галузях, а також коефіцієнти прямих витрат (млн. грн.) Показники Промисловість Сільське господарство Інші галузі Кінцевий суспільний продукт Сукупний суспільний продукт Промисловість ...господарстві на 1%, в інших галузях зменшаться на 5% 3. Планові результати розподілу сукупного суспільного продукту за галузевими потоками оформити у вигляді таблиці 4.
Розрахувати коефіцієнти структурних зрушень по галузях хімічної промисловості. (Результати занести в таблицю). Якщо на кінець 2000 р. обсяги виробництва продукції хімічної промисловості склали 35млн.грн....промисловості – 1,17; в інших галузях хімічної промисловості – 1,6%. Задача 3 За даними статистичного щорічника розрахувати для Херсонської та Сумської областей: 1) коефіцієнти народжуваності, смертності ...
...і міжнаціональних корпорацій у пріоритетних галузях, сферах і видах виробництва та експорту; сприяння на вигідних для інтересів держави умовах експорту українського капіталу в формі прямого інвестування ...рівноправного партнера у співробітництві в галузях високої технології, виявляє готовність сприяти інвестиціям у пріоритетні переробні галузі промисловості, сільське господарство, транспорт, зв'язок, інші об'єкти, тобто ...
...з охорони праці в різних галузях народного господарства Законодавчі та нормативно правові акти з охорони праці в різних галузях народного господарства Галузеві програми поліпшення стану безпеки, ...
...малих підприємств області по деяких галузях народного господарства визначте: 1) на скільки процентів змінилась середньорічна заробітна плата працівників по двох галузях народного господарства; 2) що більшою ...
У галузях, де низька оборотність плече фінансового важеля не повинне перевищувати 0,5. в інших галузях може бути вище 1, але не більше ...
...будівництві – збільшиться на 0,9%; – інших галузях – зменшиться на 0,5%; 2. Обсяги валового випуску продукції передбачається: – у промисловості – збільшити на 20%; – у сільському господарстві – збільшити на 10%; – ...збільшити на 8%; – в інших галузях – збільшити на 15% 3. Податки за виключенням субсидій на продукти в цілому – збільшаться на 10% 4.
...заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць Question 12 Одноразова допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності безробітними, які не ...заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередній рік, в розмірі a. 50 % b. 25 % c. 20 % d. 30 % Question 10 Необхідний мінімальний стаж ...
...стратегій (тобто стратегій у різних галузях діяльності) для забезпечення кращої підтримки загальної ділової стратегії Question 9 Захисна тактика подолання кризи передбачає: a.... підхід можливий у дуже вузьких галузях виробництва, де існує монотонна, регламентована в часі і просторі технологія, що не змінює своєї якісної сторони досить тривалий час d.
Виготовляю реферати по замовленню в різних галузях науки. Займаюсь редагуванням рефератів ІНДЗ . А також можу висилати на емейл реферати в електроному вигляді.
Задача С дані про використання кредитних ресурсів у двох галузях: Галузь Одноденний оборот із погашення, млн. грн. Тривалість користування кредитом, днів Базисний рік (m0) Звітний рік (m1) Базисний рік (t0) ...
Промисловий переворот в окремих галузях країни 3. Вплив промислового перевороту на загальний економічний стан держави Висновки Література
...2 виявлення дисципліни у різних галузях діяльності. 2.Притягнення до дисциплінарної відповідальності юристів: 2.1 застосування дисциплінарної відповідальності; 2.2 застосування стягнень; 2.3 дисциплінарна відповідальність, ...
...темпи росту обсягів виробництва в галузях чорної металургії у поточному році, якщо відомі аналогічні дані за базовий рік. Виробництво чорної металургії Базовий рік Поточний рік Темпи ...
Розуміння інформації в різних галузях науки та в побуті…………………..14 Розділ ІІ. Загальні поняття нематеріальних об’єктів у цивільному праві………..19 2.1.
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.