Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 1015 за запитом галузі

Вступ Розділ Аналіз менеджменту в галузі будівництва 1.1. Загальний стан будівництва на Україні 1.2. Роль та особливості капітального будівництва 1.3.... Важливість цієї галузі для економіки будь якої країни можна пояснити наступним чином: капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість ...
...ПІДСТАВИ ЮРИДИЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОРУШЕНЬ В ГАЛУЗІ МИТНОЇ СПРАВИ………………..….6 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ГАЛУЗІ МИТНОЇ СПРАВИ………………………..…..11 2.1.
...визначення характерних особливостей системи цієї галузі права України дозволяє більш чітко усвідомити головні засади функціонування та конституційного регулювання суспільних правовідносин, їх законодавче оформлення та визначення взаємозв’...чином система конституційного права як галузі права об’єктивно поєднує у собі елементи публічного і приватного, природного та позитивного правового регулювання, національних та запозичених визнаних міжнародною ...
5 1.1 Поняття джерел галузі конституційного права України 5 1.2. Ознаки джерел галузі конституційного права України 8 Розділ 2.
Міст Вступ Розділ 1. Комунікації 1.1 Зміст комунікацій 1.2 Сутність комунікацій і їх види 1.3 Маркетингові комунікації ... Комунікації в туристичній галузі 2.1 Зв'язок між комунікаціями і туризмом 2.2 Туризм як спосіб пізнання 2.3 Засоби комунікацій в туризмі ...
енергетика і підприємства ядерної галузі 1.4. сільське господарство 1.5. транспорт 1.6. житлово комунальне господарство 1.7. промислові відходи 1.8....напрями державної політики України у галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів 3. Основні етапи реалізації основних напрямів державної Політики україни у галузі охорони довкілля, Використання ...
Міжнародне співробітництво у галузі кримінального судочинства ПЛАН 1. Поняття, завдання та види міднардної правової допомоги по кримінальних справах. 2.... Міжнародне співробітництво в Україні у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально процесуальний аспект): Дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2000 Гавриш Т.С.
Сучасний стан санаторно курортної галузі в Україні 2. Проблеми та перспективи розвитку санаторно курортної галузі Список використаної літератури
...і правові основи управління в галузі внутрішніх справ. 2. Система органів управління в галузі внутрішніх справ. Адміністративно правові повноваження МВС України. 3. Загальна характеристика міліції України.
Екологічне нормування цілі, задачі, концептуальні основи та правові основи стандартизації і нормування в галузі охорони навколишнього середовища Вступ 1 ...
ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА................5 1.1. Поняття ефективності сільськогосподарського виробництва..........................5 1.2. Ефективність виробництва продукції рослинництва та перспектива розвитку галузі.............................................................................................................8 РОЗДІЛ 2.
Державна політика в галузі охорони праці. Правове забезпечення її реалізації Розділ 2. Теоретичні та практичні основи державної політики в галузі охоро ни праці Висновок Список ...
...ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ 7 1.1. Передумови та принципи побудови дієвої організаційно економічної структури управління персоналом 7 1.2....впливають на розвиток підприємства у галузі зв’язку 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЧИННОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» 17 2.1.
Адміністративні порушення в галузі охорони здоров’я. 4. Адміністративні стягнення та види адміністративного примусу. 5. Загальна характеристика системи управління охорони здоров’я. 6....та обов’язки громадян в галузі охорони. Висновки Список літератури
...СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СЕРВІСНІЙ ГАЛУЗІ 5 1.1. Передумови та принципи побудови ефективної системи управління персоналом на підприємстві 5 1.2....впливають на розвиток підприємства сервісної галузі 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЧИННОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ІСКОЛ» 17 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Іскол» 17 2....
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні організацією в галузі охорони здоров’я 1.1 Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем 1.2 Роль інформаційних технологій в системі охорони здоров'я ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні організацією в галузі охорони здоров’я 1.1 Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем 1.2 Роль...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні організацією в галузі охорони здоров’я 1.1 Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем 1.2 Роль інформаційних технологій в системі охорони здоров'я ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні організацією в галузі охорони здоров’я 1.1 Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем 1.2 Роль...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні організацією в галузі охорони здоров’я 1.1 Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем 1.2 Роль інформаційних технологій в системі охорони здоров'я ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні організацією в галузі охорони здоров’я 1.1 Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем 1.2 Роль інф...
Стан та аналіз виробничого потенціалу галузі 3.Сутність ефективності виробництва галузей рослинництва РОЗДІЛ ІІ: АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА 1.Природні і організаційно – економічні умови діяльності господарства ...галузей рослинництва 3.1Рівень потенціалу галузі 3.2Рівень виробництва і собівартісті продукції галузей рослинництва 3.3Аналіз виконання технологічних процесів 3.4Оцінка ефективності галузей рослинництва РОЗДІЛ ІІІ: ...
...чинників прибутковості вітчизняних підприємств вугледобувної галузі……………………………………………………21 2.2. Характеристика розподілу прибутку за кризових умов…………28 Висновок з розділу 2……………………………………………………32 РОЗДІЛ 3....фінансових резуль¬татів підприємств вугледобувної галузі України, дослі¬дження факторів впливу на рівень прибутковості шахт та визначення напрямків підвищення рівня вугледобув¬ного підприємства в сучасних умовах.
1. Загальна характеристика основних галузей права 1.1. Поняття галузі права. Класифікація галузей права ............................
ВАРІАНТ №5 (М, Н, О) 1. Галузі статистики. 2. Одиниця спостереження, одиниця сукупності. 3. Дати поняття інтервалу. 4.
Варіант № 4 (К, Л, М) Завдання 1. Охарактеризуйте галузі психології. Завдання 2. Розкрийте причини та наслідки ненормативного психічного розвитку.
Вступ 1. Регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України 2.
Вступ 1. Регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України 2.
Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Сутність факторингу; його правові засади ……………………………… 5 2. Виды факторингових операцій ………………………………………… 17 3. Типы факторингових угод …………………………………………….. 24 4. Факторинг в галузі міжнародних фінансів …………………………… 27 Висновки …………………………………………………………………….
Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Сутність факторингу; його правові засади ……………………………… 5 2. Виды факторингових операцій ………………………………………… 17 3. Типы факторингових угод …………………………………………….. 24 4. Факторинг в галузі міжнародних фінансів …………………………… 27 Висновки …………………………………………………………………….
Вступ Розділ 1. Етапи розвитку туризму 1.1.... Сучасний стан туристичної галузі в світі Розділ 3. Туризм в Україні на сучасному етапі Висновки Список використаної літератури
ВСТУП 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДАНІЇ 1.1. Фізико географічна характеристика країни 1.2. Короткий нарис історії Данії 1.3.... ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ДАНІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 3.1. Туристичні райони Данії 3.2. Аналіз туристичного ринку країни ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ 1.1. Органи і служби зі стандартизації в Україні, їх функції ... СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПРИЙНЯТІ МІЖНАРОДНИМИ ОПЕРАТОРАМИ 3.1. Готельні стандарти в дизайні 3.2. Вимоги й пропозиції щодо стандартів обслуговування ВИСНОВКИ ...
1. Співпраця в галузі туризму 2. Двостороння співпраця 3. Багатостороння співпраця 4. Основні міжнародні туристичні організації
Екобезпека України Особливості права в галузі екобезпеки в Україні Основні напрямки розвитку законодавства Висновки Література
Вступ РОЗДІЛ 1. Проблеми і потенціал освітніх змін 1.1. Поняття «міжнародного співробітництва» 1.2.... Міжнародне співробітництво у галузі дошкільної освіти 2.4. Наукова співпраця України та ЮНЕСКО 2.5. Міжнародне співробітництво бібліотек Висновки Освіта ХХІ сторіччя – це складне ...
Розвиток туристичної та курортної галузей впродовж 1999 2003 років характеризується в основному позитивною та сталою динамікою.... в туристичній галузі нараховується ...
Варіант № 18 1. Походження і розвиток міжнародного права. 2. Міжнародне правове співробітництво в галузі освіти. 3.
Зміст Вступ 1. Екологічні права та обов'язки громадян. 2. Доктринальні підходи визначення екологічної безпеки 3. Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки Висновки Використана ...
Зміст Вступ………………………………………………………………………………...…..4 Розділ 1. Місце відповідальності за порушення в галузі фінансової діяльності в системі юридичної відповідальності……………………………………………...…..
1. Назвіть етапи становлення і розвитку державних фінансів України…. 3 2. Основні галузі і види страхування ……………………………………… 9 Висновки ……………………………………………………………………..
1. Характеристика менеджменту фармацевтичної галузі 2. Менеджмент надання фармацевтичних послуг Список використаної літератури
1. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці 2. Порядок атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 1.1. Загальні стратегічні напрями розвитку туризму 1.2....підвищення ефективності діяльності підприємств туристичної галузі РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ПІДВИЩЕННІ ДОХОДНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ ТОВ «ІМПЕРІАЛ ТРЕВЕЛ» 2.1.
1. Поняття і методи діяльності держави і органів місцевого самоврядування в галузі публічних фінансів 2.
І. Теоретична частина І. 1. Структурна перебудова державної системи медичної допомоги і забезпечення її економічної і ...педіатричної служби на етапі реформування галузі охорони здоров’я України ІІ. Аналітико дослідницька частина ІІ. 1. Європейський аналіз політики “Здоров’я для всіх” (за результатами третьої ...
Вступ 1. Розвиток народної освіти, суспільно політичної і філософської думки 2. Досягнення в галузі літератури, мистецтва, науки Висновки Список ...
1. Структура біоценозів (просторова, видова, трофічна) ............................ 3 2. Екологічні особливості галузевого використання природних ресурсів та екотехнологій ................................................................................................. Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування ................................................................................... 12 Література .......................................
1. Стан фінансування державних медичних установ з держбюджету 2. Організація платних послуг та контроль за дотриманням вимог ...
2. Організація галузей діяльності споживчої кооперації в умовах дії основних законів ринку 10.
1. Особливості інформаційного виробництва 2. Сутність інформаційного маркетингу 3. Цілі та функції інформаційного маркетингу 4.
Вступ 1. Фізичне виховання як компонент народної педагогіки 2. Забезпечення національної спрямованості фізичного виховання дітей засобами українських народних ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.