Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 790 за запитом готової

...обліку і аналізу процесу реалізації готової продукції 1.1. Сутність процесу реалізації, як об’єкта обліку та аналізу 1.2. Огляд законодавчої бази та літературних джерел ...щодо обліку і аналізу реалізації готової продукції 1.3. Теоретичні основи побудови обліку реалізації готової продукції 1.4. Організаційно інформаційна модель аналізу реалізації продукції Розділ 2.
...основа й нормативна база обліку готової продукції і її реалізації 1.1 Основні завдання та нормативна база організації обліку готової продукції і її реалізації 1.2 ...
Готова продукція підприємства як економічна категорія............7 1.1. Економічна сутність готової продукції, її склад та оцінка...........................7 1.2.
...основи обліку, аналізу і аудиту готової продукції та її реалізація 1.1. Інформаційна та нормативна база обліку, аналізу і аудиту готової продукції та її реалізації 1....
...обліку витрат виробництва та випуску готової продукції. 1.1 Економічна сутність предмета дослідження на підприємстві ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат № 6....обліку витрат виробництва та випуску готової продукції на ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат № 6. Розділ II. Характеристика підприємства ДП ВАТ „Київхліб” Хлібокомбінат № 6, аналіз його виробничо ...
...аспекти обліку наявності та руху готової продукції на підприємстві 1.1 Економічна сутність готової продукції 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку наявності та ...
...аудиту оцінки незавершеного виробництва та готової продукції Розділ 2. Методика аудиту незавершеного виробництва і готової продукції 2.1 Прийоми і методи аудиту незавершеного виробництва і готової ...
Бухгалтерський облік готової продукції 1.1. Готова продукція: економічна сутність; 1.2. Порядок формування собівартості готової продукції; 1.3.
Теоретичні основи фінансового обліку готової продукції 1.1. Теоретична сутність фінансового обліку готової продукції 1.2. Огляд нормативно правової бази з питань фінансового обліку готової ...
Актуальність обраної теми дипломної роботи тісно пов’язана з проблемами переходу суб’єктів господарювання до нової системи обліку, а також в тому, що випуск готової продукції являється результатом діяльності підприємства. З прийняттям Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні виникає необхідність по новому відображати господарські операції з випуску готової продукції та її реалізації.
Теоретичні аспекти організації аудиту готової продукції 1.1 Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту 1.2 Розробка методики аудиту готової продукції Розділ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ….. 5 1.1. Визнання, класифікація готової продукції та доходу від її реалізації …..
...І ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 37 2.1. Світовий та вітчизняний досвід управління збутом готової продукції 37 2.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку, аналізу та аудиту реалізації готової продукції 1.1. Економічна суть, характеритиска та оцінка готової продукції 1.2. Основи побудови, обліку готової продукції та її реалізація ...
Загальна характеристика рахунку 26 «Готова продукція», організація синтетичного обліку 1.2. Три можливих варіанта організації аналітичного обліку готової продукції 1.3.
Облік готової продукції (послуг) допоміжних виробництв Висновки Список використаної літератури Допоміжне виробництво — частина виробничого процесу, що забезпечує його енергією, технологічним устаткуванням робочих ...треба доставляти на підприємство, а готову продукцію вивозити покупцям. Обладнання також потребує постійного обслуговування. На деяких підприємствах тепло, вода, електроенергія можуть обліковуватися як куповані матеріали й ...
ВСТУП 1.ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ГОСПОДАРСТВА 2.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 3.ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ТОВАРІВ 3.1.
Оператори масло екстракційного заводу Опришко і Дудкін викрали зі сховища готової продукції, до якого мали доступ ...
Дана робота виконана в розрізі дисципліни "Бюджетування діяльності підприємства". Вона передбачає виконання послідовних теоретичних та практичних завдань (виходячи з ...
Варіант 4 Вступ 1. Основні поняття операцій з давальницькою сировиною 2. Особливості документування операцій з давальницькою сировиною між резидентами ...
Випущена з виробництва готова продукція за фактичною собівартістю 23000,00 6. Проведена уцінка матеріалів на складі: Вартість матеріалів до уцінки 8000 грн.... Випущена з виробництва готова продукція за фактичною собівартістю (суму визначити) 4.Відобразити в бухгалтерському обліку господарські операції виробничого підприємства за місяць.
...30 • Розрахунки за претензіями 15 • Готова продукція 16 • Каса 1 • Розрахунки з покупцями та замовниками 9 • Паливо 2 • Вилучений капітал 4 • Доходи майбутніх періодів 4 • Рахунки ...з постачальниками та підрядниками 10 • Готова продукція 12 • Розрахунки за податками 9 • Розрахунки з оплат праці 25 Господарські операції: 1. Оприбутковано кошти в касу за оренду ...
...окремими її видами; – бюджет собівартості готової та реалізованої продукції підприємства; – бюджет запасів основних матеріалів і готової продукції на кінець бюджетного періоду; – бюджет адміністративних витрат і витрат ...
...з обліку випуску і реалізації готової продукції організовувати: a. за однорівневим принципом b. за трьохрівнем принципом c. за дворівневим принципом Question 2 Виробнича собівартість продукції формується ...Question 3 Формування виробничої собівартості готової продукції в конфігурації відображається документом: a. Послуга b. Калькуляція c. Незавершене виробництво Question 4 Режим Предварительная в документі калькуляція призначений ...
...Матеріали 20000 Незавершене виробництво 8700 Готова продукція 2300 Разом 31000 У звітному періоді відбулися такі господарські операції: № п/п Зміст операції Дебет Кредит сума 1 Надійшли ...витрати 6 Оприбуткована на склад готова продукція 7 Списана собівартість реалізованої продукції 8 Відображається сума доходу від реалізації 9 Відображається сума непрямих податків у виручці від ...
...і включіть їх до собівартості готової продукції 6. Визначте фактичну собівартість кожного виду хлібобулочних виробів 7. Складіть оборотну відомість із рахунків синтетичного обліку Таблиця 1 Господарські ...рахунок платежі від покупців за готову продукцію 4 Перераховано з поточного рахунка: 4.1 – постачальникам за сировину та матеріали 4.2 – різним кредиторам за послуги 4....
...і підрядниками», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція». Записати залишки на 01.12.09 р. Відобразити господарські операції за грудень поточного року.... Визначити собівартість готової продукції 8. Визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції 9. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками на кінець періоду Вихідні ...
...і підрядниками», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція». Записати залишки на 01.12.09 р. Відобразити господарські операції за грудень поточного року.... Визначити собівартість готової продукції 8. Визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції 9. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками на кінець періоду Вихідні ...
...і підрядниками», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція». Записати залишки на 01.12.09 р. Відобразити господарські операції за грудень поточного року.... Визначити собівартість готової продукції 8. Визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції 9. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками на кінець періоду Вихідні ...
...і підрядниками», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція». Записати залишки на 01.12.09 р. Відобразити господарські операції за грудень поточного року.... Визначити собівартість готової продукції 8. Визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції 9. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками на кінець періоду Вихідні ...
...10338 22 МШП 3200 26 Готова продукція 60565 30 Каса 720 31 Рахунки в банках 86800 36 Розрахунки з покупцями і замовниками 12200 377 Розрахунки з ...Аналітичні дані по рахунку 26 «Готова продукція» № Найменування продукції Одиниця виміру кількість Облікова вартість Фактична собівартість 1 Стіл Шт. 300 63600 45735 2 Стілець Шт.
...сировини 320 одиниць Загальна кількість готової продукції – 75 шт. Ціна одиниці готової продукції 60 дол. США Курс НБУ на момент пред'явлення векселя до оплати 5,...
...34% в 2009 році; оборотність готової продукції зростає в 2008 році на 6,2 або 83,33% та знижується в 2009 році на 3,51 або ...або 2,4%; тривалість обороту готової продукції знижується в 2008 році на 22,3 дін або 45,45% та в 2009 році зростає на 9,27 ...
...цінностей за рахунок збуту запасів готової продукції, що може користуватися попитом при невеликих додаткових витратах (на рекламу та збут). Готова поліграфічна продукція, що повністю втратила свої ...
Задача №18 Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласти аудиторський висновок по результатам перевірки Таблиця 1 Реєстр господарських операцій підприємства № п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн Дт кт 1 Відвантажено покупцеві за договором готову продукцію і нараховано дохід від її реалізаці...
При списанні запасів сировини, матеріалів, готової продукції використовувати метод середньозважених розрахунків. Підприємство працює в нормальному режимі, і всі загальновиробничі витрати слід розподілити по замовленням пропорційно прямим ... Визначити результати від реалізації готової продукції (табл. 7 ) 2.8. Скласти оборотну відомість та баланс на кінець місяця. Матеріал для виконання завдання: 1.
...1 — ризику уникаю взагалі; 2 — готовий ризикувати з певними гарантіями; 3 — люблю ризикувати. Коди напрямків вкладання коштів; 1 — цінні папери; 2 — нерухомість; 3 — валюта; 4 — товар....1 — ризику уникаю взагалі; 2 — готовий ризикувати з певними гарантіями; 3 — люблю ризикувати. Коди напрямків вкладання коштів; 1 — цінні папери; 2 — нерухомість; 3 — валюта; 4 — товар.
...фінансовий результат підприємства від реалізації готової продукції за умови відсутності на підприємстві незавершеного виробництва та скласти калькуляції за елементами витрат по кожному виробу Нормальна виробнича потужність ...Б * виробу С 25 Оприбуткування готової продукції: * виробу А * виробу Б * виробу С 10729, 9011, 26 Відображено реалізацію готової продукції 27 Відображено податкові зобов’язання з ...
упорядкування реалізації готової продукції підприємства Question 10 Вилучення первинних документів оформляється: a. протоколом (актом) b. усним розпорядженням правоохоронних органів c....служба, відділ), який здійснює реалізацію готової продукції c. самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, відділ), який здійснює облік господарської діяльності підприємства Question 2 Трудовий процес робітників ...
Відображено витрати на переміщення готової продукції із цехів на склади (300 грн.) 10. Визначити суму загальновиробничих витрат . Тема 12 1. Облік адміністративних витрат. 2.... Поняття та класифікація готової продукції. 2. Організація обліку готової продукції. 3. Інвентаризація готової продукції. 4. Документальне оформлення руху готової продукції. 5. Характеристика рахунку 26.
...1 2 3 4 Залишки готової продукції на складах тис. грн. – на початок року тис. грн. – на кінець року тис. грн. Випуск готових виробів: Виріб А штук Виріб ...
Залишки готової продукції на складах тис. грн. – на початок року тис. грн. 240 – на кінець року тис. грн. 370 2. Випуск готових виробів: Виріб А штук 3000 ...
...в обліку операцій по оприбуткуванню готової продукції, випущеної з виробництва, її відвантаження (відпуску) покупцям в реалізації, визначення в списання фінансових результатів від операційної, фінансової та інвестиційної ...Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» відкрити передбачені умовою завдання рахунки аналітичного обліку і записати на них залишки 3. Крім того, необхідно відкрити такі рахунки ...
...в обліку операцій по оприбуткуванню готової продукції, випущеної з виробництва, її відвантаження (відпуску) покупцям в реалізації, визначення в списання фінансових результатів від операційної, фінансової та інвестиційної ...Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» відкрити передбачені умовою завдання рахунки аналітичного обліку і записати на них залишки 3. Крім того, необхідно відкрити такі рахунки ...
...на 01.01.03 – 8 Готова продукція Нерозподілений прибуток Векселі видані Кошти на поточному рахунку Заборгованість перед постачальниками Заборгованість покупців Заборгованість за оплатою праці Заборгованість перед ...отримали від покупців кошти за готову продукцію, відвантажену в минулому періоді 11. З розрахункового рахунку перерахували передоплату ТОВ «Вега» за матеріали з ПДВ 12.
...на 01.01.03 – 8 Готова продукція Нерозподілений прибуток Векселі видані Кошти на поточному рахунку Заборгованість перед постачальниками Заборгованість покупців Заборгованість за оплатою праці Заборгованість перед ...отримали від покупців кошти за готову продукцію, відвантажену в минулому періоді 11. З розрахункового рахунку перерахували передоплату ТОВ «Вега» за матеріали з ПДВ 12.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.