Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 142 за запитом групових

Загальна характеристика організації групової роботи учнів при вивченні шкільного курсу біології 1.1. Методологічні засади методики викладання та організації групової форми роботи учнів при вивченні ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 1.1. Особливості групового навчання на уроках іноземної мови у сучасній школі 1.2.
КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПОВОГО ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 1.1. Об’єкт та об’єктивна сторона групового порушення громадського порядку 1.2.
Зміст Групова злочинність неповнолітніх. Особливості створення та функціонування злочинних груп неповнолітніх, їх види ...
1. Моделі прийняття групових рішень 2. Теорія корисності і страхування Список використаної літератури
ЗМІСТ Вступ 1. Груповий характер злочинності неповнолітніх. 2. Організований характер злочинності неповнолітніх. Висновки Список використаної літератури
1. Індивідуальна соціально педагогічна робота, орієнтована на вирішення проблем суб'єкта 2. Поняття про метод групової роботи та його призначення Література
Варiант 2 Завдання Кримінальна відповідальність за групове порушення громадського порядку (ст.
ВСТУП 1. Фази розвитку тренінгової групи 2. Згуртованість і напруженість у тренінгових групах 3.
Тести 1. Визначте основні параметри якості ГР: a) повнота вирішення поставленого завдання; b) своєчасність рішення; c) гнучкість ...
1.Теорії лідерства: підхід з позиції особистих властивостей, підхід з точки зору поведінки, ситуаційний підхід 2.
Психолог проводив групову корекційну програму, спрямовану на розвиток памяті в молодших школярів. Якими методами контролю її успішності він міг скористатись? Розділ 1.3.... Складіть план групового заняття для старших дошкільників, що хворіють на цукровий діабет, на тему „Корисна та шкідлива іжа”. Розділ 2.3.
...ефективні методи навчання Question 2 Групове консультування передбачає: a. всі відповіді є вірними b. дискусії під керівництвом психолога c. виявлення соціального маскування, яке застосовують деякі учасники ...вербальному рівні Question 3 У груповому консультуванні задача психолога полягає у тому, щоб віднайти предмет взаємодії членів групи, в якому були б представлені взаємозв’язані модальності ...
...цілеспрямовану поведінку, – задоволення індивідуальних і групових потреб, – вселяння впевненості, – захоплення людей своїм прикладом, – створення групової синергії (наочний показ того, що спільна групо¬ва діяльність — це щось ...
Групова згуртованість як складний психологічний феномен. 51. Класифікація малих соціальних груп. 52. Основні соціально психологічні характеристики малої соціальної групи. 53. Поняття про групову динаміку та групові процеси. 54.
виникненні в середовищі групових взаємин. Це конфлікти між особистістю і групою b. зіткнення суперечностей між особами c. відсутності суб'єктів конфліктного протистояння у вигляді ... виникають у середовищі групових взаємин b. виникають як зіткнення суперечностей між особами c. характеризуються відсутністю суб'єктів конфліктного протистояння у вигляді окремих осіб або ...
виникненні в середовищі групових взаємин. Це конфлікти між особистістю і групою Б. зіткнення суперечностей між особами В. відсутності суб'єктів конфліктного протистояння у вигляді ... виникають у середовищі групових взаємин. Б. виникають як зіткнення суперечностей між особами В. характеризуються відсутністю суб'єктів конфліктного протистояння у вигляді окремих осіб або ...
виникненні в середовищі групових взаємин. Це конфлікти між особистістю і групою Б. зіткнення суперечностей між особами В. відсутності суб'єктів конфліктного протистояння у вигляді ... виникають у середовищі групових взаємин. Б. виникають як зіткнення суперечностей між особами В. характеризуються відсутністю суб'єктів конфліктного протистояння у вигляді окремих осіб або ...
групова e. специфічна Question 64 Балів: 1 Тематичний ранок – це виховна форма: Виберіть одну правильну відповідь a. проста b. індивідуальна c. мікро групова d. групова e.
iндивiдуальна та групова психологiчна корекцiя d. консультативна робота iз сiм'єю Question 6 Балів: 1 Принцип усвідомленої згоди полягає в тому, що a....41 Балів: 1 При проведенні групової психокоригуючої роботи з дітьми та пiдлiтками бажано дотримуватися таких принципів відбору до групи: a. відносна не однорідність групи за віком (...
Соціально психологічний клімат – це стан групової психіки, сукупність відношення членів колективу до умов і характеру сумісної діяльності, до колег по роботі, до керівника колективу....співвідношення само актуалізації особистості та групової ідентифікації, груповий настрій.
...цей же рік скоєно 7000 групових злочинів, в яких взяли участь 1600 осіб. У громадських місцях скоєно 4300 злочинів. Всього до кримінальної відповідальності було притягнуто 9600 ...насильницькою, корисливо насильницької, корисливої, необережної, груповий, вуличної); Коефіцієнт злочинної активності населення; Структуру злочинності в місті за показниками насильницької, корисливо насильницької, корисливої, необережної, груповий, вуличної злочинності.
Потім влаштовується групова дискусія для визначення мети заняття. Із запропонованих учасниками рольових ситуацій обирається одна чи дві, найбільш значимі для всіх учасників групи. Після групової дискусії тренер пропонує рольову ситуацію, ...
...коефіцієнт осциляції, квадратичний коефіцієнт варіації; групової дисперсії виробітку на 100 машинотон та середню з групових дисперсій, міжгрупову і загальну дисперсію за цією ж ознакою та за ...
Для проведення групової психотерапії створюється група з індивідів лише однієї статі, без обмеження віку. Кількість членів групи не обмежується: скільки зголосилося на участь, ... Я вважаю, що участь у груповій психотерапії можуть брати лише індивіди 5 45 років. Кількість осіб у групі обмежується. Це 4 16 осіб, залежно від замовлення.
Для проведення групової психотерапії створюється група з індивідів лише однієї статі, без обмеження віку. Кількість членів групи не обмежується: скільки зголосилося на участь, ... Я вважаю, що участь у груповій психотерапії можуть брати лише індивіди 5 45 років. Кількість осіб у групі обмежується. Це 4 16 осіб, залежно від замовлення.
Розрахунок одиничних і групових параметричних індексів конкурентоспроможності Рис. 2.1. Графік конкурентоспроможності продукції (масла), що виробляється на ВАТ „СОММАС”, ВАТ „Галактон” та ВАТ „Кагма” ...2.16 Розрахунок одиничних і групових параметричних індексів конкурентоспроможності Рис. 2.2. Рівень конкурентоспроможності СНМ Таблиця 2.17. Порівняльна характеристика показників конкурентоспроможності сухого незбираного молока (СОМ) ...
Групова та кооперативна форми організації діяльності учнів на уроці 5. Колективно групове навчання і його технології Література
Поєднання групової (фронтальної) та індивідуальної форм навчання 1.4. Групова та кооперативна форми навчальної діяльності учнів РОЗДІЛ. 2.
...5.1 Поняття і механізм групової динаміки 5.2 Утворення та розвиток малої групи 5.3 Феномен конформізму 5.5 Групова згуртованість 5.6 Групові конфлікти ...
Технології колективно групового навчання…………………с.11 2.2. Технології кооперативного навчання………………………...с.19 2.3. Технологія опрацювання дискусійних питань……………….с.26 Розділ ІІІ....із застосуванням техноло гій колективно групового та кооперативного навчання………………….с.34 3.1. Урок біології у 6 класі з використанням технології мозкового штурму……………………………………………………………………….с.
...рольових ситуацій та ігор при груповій і парній роботі 2. 3. Використання рольової гри під час засвоєння нового матеріалу та повторенні вивченого на уроках німецької мови Висновки Гра з її груповими формами роботи найбільш повно забезпечує ...
...рольових ситуацій та ігор при груповій і парній роботі 2. 3. Використання рольової гри під час засвоєння нового матеріалу та повторенні вивченого на уроках німецької мови Висновки Гра з її груповими формами роботи найбільш повно забезпечує ...
...ознаки таких злочинів Розмежувальні ознаки Групове порушення громадського порядку (ст.293 КК України) – Масові заворушення (ст.294 КК України) Групове порушення громадського порядку (ст.
Групова бесіда.ст 2.3. Представлення граматичного матеріалу.ст 2.4. Комунікативність мови і вивчення розмовної граматики.ст 2.5. Групова робота.ст 2.6.
...підготувати індивідуально або виконати як групову роботу (доп'яти студентів). Тематика дайджестів 1.Технології особистіно зорієнтованого навчання молодших школярів. 2.Технології підтримки дитини в освітньому процесі....Інтерактивні технології колективно групового навчання:„Мікрофонˮ,„Мозковий штурм”,„Навчаючи вчусяˮ,„Ажурна пилкаˮ,„Незакінчене реченняˮ, „Асоціативнийкущˮ,„Дерево вирішеньˮ. 23.Технології ситуативного моделювання:Симуляціїабо імітаційні ігри.
...способів впливу на індивідуальну та групову діяльність персоналу організації є важливою теоретичною і практичною проблемою менеджменту. Кваліфікований менеджер, знаючи дію на людей економічних, організаційно розпорядчих, соціальних ...комплексного впливу на індивідуальну й групову діяльність персоналу організації на прикладі акціонерного товариства «Коломийський хлібокомбінат». Відповідно сформульованій меті передбачається виконання наступних завдань: 1) Закріпити теоретичні...
...контролю продуктивності Орієнтація на високу групову мотивацію і стандарти з використанням громадського робітничого контролю Відносини між менеджерами і пра¬цівниками в проце¬сі вирішення проб¬лем ...шуком компромісу і високими стандартами групових досягнень Формування оргструктури навколо окремих осіб або груп працівників Оргструктура будується навколо окремих осіб Оргструктура будується навколо груп працівників Ставлення ...
Середню з групових дисперсій; 6. Групову дисперсію; 7. Моду, медіану. Перевірити виконання правила складання дисперсій. Знайти кореляційне відношення. Зробити висновки.
груповим асортиментом Question 9 Паралельний розподіл великої кількості об’єктів на незалежні класифікаційні угруповання – це : a. ієрархічний метод класифікації b.... груповим асортиментом b. простим асортиментом c. складним асортиментом Question 9 Паралельний розподіл великої кількості об’єктів на незалежні класифікаційні угруповання – це : ...
Поняття про групову динаміку та її процеси. 44. Утворення та розвиток малої групи. 45. Групові норми та нормоутворення. Поняття соціального контролю. 46. Феномен групового тиску. Конформізм та конформність. 47.
...профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна та групова психотерапія, психокорекція, психодіагностика b. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна психокорекція, виставки літератури, психотерапія, «телефон довіри» c....психокорекція, виставки літератури, психологічні консиліуми, групова психотерапія ТЕСТ 5 Question 1 Ефективною позицією взаємодіючих у консультуванні є: Виберіть одну правильну відповідь a. зверху вниз b.
...профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна та групова психотерапія, психокорекція, психодіагностика b. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна психокорекція, виставки літератури, психологічні консиліуми, групова психотерапія c.
...забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів зі спиранням, у разі потреби, на легальний примус b. організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом ...забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів зі спиранням, у разі потреби, на легальний примус c. суверенна політико територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка ...
...хід освітнього процесу (індивідуальна парна групова колективна робота); презентація напрацювань мікрогруп (візуальна карточки, колажі, моделі, картини, слайди, видеофільми і словесна); створення сприятливої атмосфери, що сприяє активній ...заняття з використанням різних форм групової роботи; практичне заняття з використанням педагогічного коучингу* як інноваційної технології науково методичного супроводу професійно особистісного розвитку вихователя. 1.
...згодні робити свій внесок до групових дій і мають загальну мету; • кожна формальна організація включає такі елементи: а) загальне призначення (мета); б) систему стимулів, які спонукатимуть ...командо утворення, тобто звернення до групових форм та методів роботи, як ефективних способів реалізації професійної діяльності. У якості одного з варіантів формування працездатної команди на наш ...
...працюють разом над однією проблемою групового Question 11 Балів: 12 Визначити послідовність основних етапів прийняття рішень: 1. забезпечення робіт по виконанню рішення 10 2....співпраці групи спеціалістів, представляє собою групове обговорення проблеми з метою отримання нових ідей і варіантів їх вирішення, є методом активізації творчого мислення, що побудований на створенні ...
Тривалість групових занять з дітьми І молодшої групи становить: 1. 5 10 хвилин. 2. 10 15 хвилин. 3. 15 20 хвилин. 69.... Групова. 70. Що не є характерним для дітей 3 го року життя: 1.Діти вільно використовують дієслова в теперішньому, майбутньому і ...
...на власну суспільну, колективну і групову життєдіяльність, який здійснюється як безпосередньо (у формах самоуправління), так і за допомогою спеціально створених структур (держави, громадських об'єднань, партій, ...необхідності узгодження, підпорядкування приватних, часткових (групових) інтересів більш загальному інтересу спільному. А інтерес є визначальною, вихідною основою влади і управління. Щодо розуміння такого явища як управління, ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.