Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 462 за запитом дебіторської

...і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості 1.1 Сутність грошових активів та дебіторської заборгованості як об’єктів обліку 1.2.
Вступ 3 1 Теоретичні основи дебіторської заборгованості підприємства 5 1.1 Економічна сутність дебіторської заборгованості 5 1.2 Класифікація дебіторської заборгованості підприємства 11 2 Особливості фінансового ...
...КОНТРОЛЮ ТА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВА НОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Поняття, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості 1.2. Економіко правовий аналіз та огляд нормативної бази ...
Економічна суть дебіторської заборгованості 5 1.1.Загальні поняття дебіторської заборгованості 5 1.2. Оцінка та управління дебіторською заборгованістю банків 9 2.
Економічна сутність та види дебіторської заборгованості на прикладі ЗАТ «Швея» 1.1 Економіко організаційна характеристика ЗАТ «Швея» 1.2. Сутність дебіторської заборгованості 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ ТА ЇХ СПИСАННЯ 6 1.1. Нормативно правова база 6 1.2....ЙОГО ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА З ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ ТА ЇХ СПИСАННЯ 14 2.1. Організаційно правовий статус підприємства 14 2.2.
ЗМІСТ ВСТУП 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Поняття дебіторської заборгованості та її класифікація 1.2 Економічний інструментарій менеджменту дебіторської заборгованості 1.3 Методика ...
...ЗАСАДИ АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 1.1. Економічна характеристика дебіторської заборгованості підприємства торгівлі 1.2. Оцінка нормативної бази та спеціальної літератури щодо ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 1.1. Економічна суть дебіторської заборгованості як об’єкта аудиту 1.2. Нормативно правове забезпечення обліку і аудиту дебіторської ...
Теоретичні аспекти аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості 1.1 Економічна сутність дебіторської та кредиторської заборгованості 1.2 Інформаційна база аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ 1.1. Класифікація дебіторської та кредиторської заборгованості у структурі оборотних засобів підприємства 1.2.
Теоретичні основи дослідження дебіторської та кредиторської заборгованостей 1.1. Класифікація дебіторської та кредиторської заборгованості у структурі оборотних засобів підприємства 1.2.
Теоретичні основи аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості 1.1 Сутність та види дебіторської і кредиторської заборгованості 1.2 Аналіз дебіторської заборгованості 1.3 Аналіз ...
Теоретичні основи аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості 1.1 Сутність та види дебіторської і кредиторської заборгованості 1.2 Аналіз дебіторської заборгованості 1.3 Аналіз ...
Теоретичні основи управління рухом дебіторської і кредиторської заборгованості 1.1Сутність та види дебіторської і кредиторської заборгованості 1.2 Аналіз дебіторської заборгованості 1.3 Аналіз кредиторської ...
Облік дебіторської та кредиторської заборгованості 2.1 Визначення, зміст та оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості………………………………………………………..6 2.2 Облік та документальне оформлення ...
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 1.1. Сутність та види дебіторської та кредиторської заборгованості 1.2. Аналітична оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості ...
Теоретичні основи аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості 1.1 Сутність та види дебіторської і кредиторської заборгованості 1.2 Методика аналізу дебіторської заборгованості 1.3 ...
Управління дебіторською заборгованістю підприємства 1.1. Сутність та класифікація дебіторської заборгованості підприємства 1.2. Фактори, що визначають обсяг дебіторської заборгованості підприємства 1....
Визначення та оцінка дебіторської заборгованості, її класифікація 2. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства та оцінка облікової політики 3. Облікова політика підприємства та її вплив ...забезпечення для складання звітності з дебіторської заборгованості 5. Фінансова звітність з дебіторської заборгованості та методика її складання 6. Статистична звітність з дебіторської заборгованості та методика її ...
Визначення та оцінка дебіторської заборгованості, її класифікація 2. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства та оцінка облікової політики 3. Облікова політика підприємства та її вплив ...забезпечення для складання звітності з дебіторської заборгованості 5. Фінансова звітність з дебіторської заборгованості та методика її складання 6. Статистична звітність з дебіторської заборгованості та методика її ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи кредитної політики і політики повернення дебіторської заборгованості 1.1 Порядок оформлення кредиту підприємством позичальником 1.2 Особливості кредитного забезпечення 1.3 Політика повернення дебіторської заборгованості Розділ 2 Аналіз кредитної ...
Поняття, класифікація дебіторської заборгованості 2. Значення та завдання бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості за нетоварними операціями 3. Характеристика фінансово господарської діяльності та постановки фінансового ...
Вступ 1. Аналіз дебіторської заборгованості 2. Аналіз кредиторської заборгованості Висновок
1. Визначення та оцінка поточної дебіторської заборгованості 2. Значення і завдання обліку розрахунків затовари (роботи, ...
Вибіркове спостереження 113. За даними вибіркового обстеження 25 фірм (19 % й відбір) середня тривалість обороту дебіторської заборгованості 72 дні при середньоквадратичному ...
Шляхи повернення дебіторської заборгованості 3.3 Шляхи підвищення прибутковості та рентабельності 3.3.1. Етапи виявляння резервів 3.3.2....був досягнений за рахунок збільшення дебіторської заборгованості на 3016.5 тис. грн. Товари зменшились на 83.7 тис. грн. порівнянно з 2001 роком.
...чого спостерігається збільшення кредиторської та дебіторської заборгованостей, що, в свою чергу, вказує на неплатоспроможність підприємства. Накопиченню заборгованості сприяла нестача коштів для розрахунків з кредиторами за товари, ... Таблиця 2.11 Дані аналізу дебіторської заборгованості за 2003 р. Рис. 2.11. Склад і структура дебіторської заборгованості на початок 2003 р. Рис. 2.13.
...активи, грошові кошти та зросли дебіторська заборгованість та товари. Якщо така тенденція до зменьшення грошових коштів та зростанню товарів на складі буде продовжуватися протягом наступних років, ...поточному періоду значно зросли активи “Дебіторська заборгованність”, які вважаються теж найбільш ліквідними, в ряді склавшоїся економічної та політичної ситуації в країні, він є меньш ліквідним, тому ...
Дебіторська заборгованість знижується в 2006 році на 1761 тис.грн. або 23,88% і в 2007 році – на 556 тис.грн. або 9,9%; дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими ...
...та автомобіля), а також збільшення дебіторської заборгованості через збільшення обсягів торгівлі та продажу товарів з відстрочкою платежів. Запаси і товари для продажу зменшилися.... Питома вага дебіторської заборгованості в 2000 році збільшився майже в 1,3 рази і склала 62,3%, з чого й в основному складаються ...
Розрахувати балансову вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги і резерв на покриття безнадійних боргів методом класифікації дебіторської заборгованості, умови: 1. Станом на 31 грудня поточного року (дату балансу) підприємство „Х” має дебіторську заборгованість: по підприємству „А” в ...
Дебіторська заборгованість 1.1.6. Поточні фінансові інвестиції 1.1.7. Грошові кошти 1.2. Нормування оборотних активів Розділ 2....збільшення наданих послуг споживачам, зменшення дебіторської заборгованості, зменшення товарообмінних операцій (проведення заліків та вексельної форми розрахунків) як при розрахунках з бюджетом, так і при розрахунках зі ...
Дебіторська заборгованості за роботи та послуги в абсолютному виразі зменшилась на 1596 тис. грн. (або на 15,8 %). Водночас виплатилась дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (...
Дебіторська заборгованості за роботи та послуги в абсолютному виразі зменшилась на 1596 тис. грн. (або на 15,8 %). Водночас виплатилась дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (...
Облік дебіторської заборгованості 54 2.5. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 60 2.6. Облік незавершеного виробництва 64 2.7.... Приведено методику оцінки первісної вартості дебіторської заборгованості на основі комплексного підходу, який базується на коригуванні первісної вартості дебіторської заборгованості, що дозволяє оцінити дебіторську заборгованість суб’єкта ...
або 42,48% дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги зросла в 2006 році на 0,2 тис.грн. або 0,06% та на 2,5 ...в 2007 році інша поточна дебіторська заборгованість знизилась на 0,1 тис.грн. або 5% в 2006 році і зросла на 0,8 тис.грн.
...8 %, на 62,8 % була дебіторська заборгованість. Це свідчить про те, що у підприємства відволікаються кошти, несвоєчасно надходять на рахунки підприємства, стримують виробничу діяльність.... В структурі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу у 2006 – 2008 роках займає заборгованість за товари, роботи та послуги, хоча в складі заборгованості була ...
...оборотних активів, проте значна частка дебіторської та кредиторської заборгованості, а також отримані нею збитки суттєво погіршують її фінансовий стан. Тому, підприємству необхідно знаходити більшу увагу приділити ...також вивчати, аналізувати поряд з дебіторською заборгованістю і кредиторську, її склад, структуру, а потім провести порівняльний аналіз з дебіторською заборгованістю. У процесі господарської діяльності підприємство ТОВ „...
...на складі) та з отриманням дебіторської заборгованості. Щодо джерел отримання грошових коштів, то до них відносяться : Реалізація продукції з негайною оплатою або із знижкою. 2. Отримання дебіторської заборгованості. 3.
Теоретичні аспекти дебіторської заборгованості 1.1 Сутність та види дебіторської заборгованості 1.2 Методика аналізу дебіторської заборгованості РОЗДІЛ 2.
Зменшилась дебіторська заборгованість та залучений капітал. 2. Негативним моментом для фінансової діяльності ВАТ „ЧКХ” є: 1) у 2004 2005 роках підприємство отримало ...в 5 раз перевищує оборотність дебіторської заборгованості, що призводить до відволікання коштів з господарського обороту. Оборотність дебіторської заборгованості зменшується; 3) в структурі активів підприємства відбувається перерозподіл ...
Для зростання показника оборотності дебіторської заборгованості та зменшення періоду погашення дебіторської заборгованості, наказом керівника підприємства, погодженого з міською радою, по закінченню опалювального сезону по попередньо ...
...2005 року за рахунок зменшення дебіторської заборгованості, а основні фонди відповідно з аналізу, збільшились. Власний капітал збільшився на 17924 тис. грн. або на 18,1%....на розрахунковий рахунок шляхом стягнення дебіторської заборгованості, а також підвищити ціну на блакитне паливо. Виходячи із сказаного ми запропонували наступний шлях підвищення прибутковості підприємства, це повне ...
Зменшилась дебіторська заборгованість та залучений капітал. 2. Негативним моментом для фінансової діяльності ВАТ „ЧКХ” є: 1) у 2004 2005 роках підприємство отримало ...в 5 раз перевищує оборотність дебіторської заборгованості, що призводить до відволікання коштів з господарського обороту. Оборотність дебіторської заборгованості зменшується; 3) в структурі активів підприємства відбувається перерозподіл ...
довгострокова дебіторська заборгованість в 2005 році була відсутня, в 2006 році становила 50,1 тис.грн., в 2007 році знизилась на 11,...в 2006 році; та довгострокова дебіторська заборгованість 0,6% в 2006 році і 0,42% в 2007 році. Аналізуючи структуру і динаміку оборотних активів можна побачити наступне: вартість ...
Грошові кошти 9300 Дебіторська заборгованість 9400 Запаси 4400 Орендовані засоби 8000 Меблі 5600 Амортизація основних засобів (1200) Рахунки до сплати 8600 Поточні зобов,язання ...11,6 4.2 Оборотність дебіторської заборгованості 7,1 4.2.1 Середній період повернення (у днях) 48,8 4.3 Оборотність основних засобів 12 4....
...забезпечує різний рівень ризику утворення дебіторської заборгованості; запровадити акредитивну форму розрахунків, що дозволить одержувати тверду гарантію безпеки здійснення розрахунків, оптимізувати використання позикових коштів, одержати додатковий дохід ...заходи та заходи з рефінансування дебіторської заборгованості; з метою забезпечення надходження коштів за продукцію пропонуємо використовувати на ЗАТ «Еко» спеціальний документ – Кредитну угоду враховуючи наявніс...
...28200 Ринкові цінні папери 13400 Дебіторська заборгованість 3200 Запаси 2500 Аванси видані чи передплачені витрати 12000 Нематеріальні активи 4500 Знос нематеріальних активів (1500) Заборгованість по облігаціях (...12,6 4.2 Оборотність дебіторської заборгованості 17 4.2.1 Середній період повернення (у днях) 18,5 4.3 Оборотність основних засобів 4.4 Оборотність ...
...В чому повинна полягати реструктуризація дебіторської заборгованості для фінансово кризового підприємства? a. відстрочка (розстрочка) платежів по дебіторській заборгованості b. конвертація простроченої дебіторської заборгованості в акіцї фірм ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.