Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 197 за запитом демократичної

...характерні особливості права держав соціально демократичної орієнтації 1.1. Держава соціально демократичної орієнтації – якою вона має бути? 1.2. Особливості права держав соціально демократичної орієнтації Розділ ...
...сучасному етапі – принципи, етапи, критерії, демократичні засади проведення Розділ 3. Демократичні вибори в політичному житті україни Висновки уривок Демократія має свої історичні обличчя і сьогодні, напочатку ...
...сучасному етапі – принципи, етапи, критерії, демократичні засади проведення Розділ 3. Демократичні вибори в політичному житті україни Висновки Демократія має свої історичні обличчя і сьогодні, на початку ...
1. Створення Української Центральної Ради та її боротьба за утвердження української державності 2.
1. Передмова 2. Розподіл влад розподіл функцій 3. Порівняльний аналіз вищих органів держави: • Парламент Будова парламентів • Глава держави Комісії (...
Вступ …………………………………………………………………………... 3 1. Центральна Рада: становлення національної державності ……………… 3 2. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського ………………….. 14 3.
...характерні особливості права держав соціально демократичної орієнтації 1.1. Держава соціально демократичної орієнтації – якою вона має бути 1.2. Особливості права держав соціально демократичної орієнтації Розділ ...
...нижче перерахованих не є ознаками демократичної політичної культури: a. політичний плюралізм b. політична активність громадян c. толерантність у політичних відносинах d. сильна і неконтрольована влада e....під загальним благом у сучасному демократичному громадянському суспільстві: a. створення соціальних умов, що дозволяють людині найбільш повно реалізувати себе як особистість у законних межах b.
...нижче перерахованих не є ознаками демократичної політичної культури: Виберіть одну правильну відповідь a. повага прав меншості b. визнання громадянських прав і свобод c....під загальним благом у сучасному демократичному громадянському суспільстві: Виберіть одну правильну відповідь a. створення соціальних умов, що дозволяють людині найбільш повно реалізувати себе як особистість у ...
...і права опозиції в умовах демократичної держави 2.2. Демократія і права національних меншин Розділ ііі правові проблеми розбудови національної демократії Висновки уривок ВИСНОВКИ Проведене дослідження ...розробка концепції та основних якостей демократичної держави становить одне із першочергових завдань, від розв'язання якого залежить вирішення багатьох інших соціальних, економічних, політичних і правових проблем.
...нижче перерахованих не є ознаками демократичної політичної культури: a. визнання громадянських прав і свобод b. політичний плюралізм c. активне залучення громадян до політики відповідно до принципів, ...під загальним благом у сучасному демократичному громадянському суспільстві: a. створення соціальних умов, що дозволяють людині найбільш повно реалізувати себе як особистість у законних межах b.
Поняття демократичних принципів правосуддя 1.2. Класифікація принципів правосуддя 1.3. Зміст основних принципів правосуддя Розділ 2. Органи судової влади (правосуддя)...., закріпила визнаний світом демократичний принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Всі три гілки влади є самостійними, кожна діє лише в межах ...
Поняття демократичних принципів правосуддя 1.2. Класифікація принципів правосуддя 1.3. Зміст основних принципів правосуддя Розділ 2. Органи судової влади (правосуддя)...., закріпила визнаний світом демократичний принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Всі три гілки влади є самостійними, кожна діє лише в межах ...
На думку багатьох вчених сьогоднішня демократична Україна це продовження демократії, що панувала в козацькій державі. Темою козачини на Україні не можна не цікавитися, бо це ж ... Робота покликана дослідити демократичний принцип, на якому будувалася козаччина. Такий принцип дуже важко вводити в життя. Для того, щоб він набрав переважної сили і ...
Демократичний d. Ліберальний Question 51 Балів: 1 Влада, при якій підлеглий вірить, що керівник може заохотити його за виконану роботу, називається ... Демократичний d. Бюрократичний Question 54 Балів: 1 Стиль управління, при якому керівник сам визначає групові цілі, сам приймає рішення, це: Виберіть ...
демократичний Question 13 Влада, при якій підлеглий вірить, що керівник може заохотити його за виконану роботу, називається владою: a. примусу b.... демократичний c. патріархальний d. бюрократичний Question 16 Стиль управління при якому керівник сам визначає групові цілі, сам приймає рішення це: a.
Вступ РОЗДІЛ 1: Поняття та особливості державного режиму 1.1 Поняття, форми та ознаки державного режиму 1.2 Види державних режимів РОЗДІЛ 2: Характеристика особливостей антидемократичних режимів 2.1 Особливості та форми прояву авторитарного режиму 2.2 Сутність та різновиди тоталітарного режиму РОЗДІЛ 3: Сутнісна характеристика демократичного режиму 3.1 Поняття та види демократичного режиму 3.2 Особливості утвердження демократичних інституцій в Україні Ви...
...напрямків внутрішньої політики України як демократичної, правової і соціальної держави є забезпечення комплексу заходів із захисту окремих категорій громадян, нормальна життєдіяльність яких утруднена або обмежена впливом ...Конституція України проголошує, нашу країну демократичною, соціальною і правовою державою . На даний час Україна переживає період свого становлення як демократичної та правової держави, закладається фундамент розбудови ...
Алчевська – пропагандист кращих здобутків української демократичної літератури...................................................................27 ВИСНОВКИ..........................................................................................................32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................34 ДОДАТКИ.............................................................................................................36 ВСТУП Христ...
...трансформуються, пов’язана з логікою демократичного транзиту, важливе значення має,також і модель демократичного переходу та вибір в процесі транзиту форми правління.
...даному суспільству,які дійсно є демократичні та плюралістичні і які відображають волю всього народу а не якоїсь окремої групи осіб як це було при монархічних та ... По друге, дійсно демократична держава потребує не лише формального закріплення своїх позицій, але й дійсних правових гарантій. Відповідно конституції Угорщини президент є гарантом єдності ...
...про їхню незалежність до соціал демократичного вчення? а) визначення самоеволюції капіталізму; б) розвиток державного регулювання економіки; в) можливості еволюційного здійснення реформ, які б забезпечували прогресивні соціальні ...виробництва; г) показником соціальних реформ демократичних перетворень у рівень втручання держави в економіку; д) все вище перераховане вірно. 9. Представники лівого крила виступали за: а) негайне ...
...поділ стилів керівництва на автократичний, демократичний, ліберальний: a. Ситуаційний b. З позицій особистих якостей c. Всі відповіді вірні d. Поведінковий ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8 Question 1 До ...прийняття адміністративно державних рішень у демократичному товаристві на різних етапах належать: a. Особистості, політичні партії, суспільні або державні організації b. Політичні партії, громадські організації, експерти, державна ...
Моделі та стадії демократичних переходів 3. Консолідовані, проміжні та псевдодемократії 4. Особливості та перспективи демократичного переходу в Україні Висновок Використана література
Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства 3. Сутнісні ознаки й проблеми утвердження демократичного політичного режиму Література
Підйом робочого і демократичного руху в Прусії. Повстання в Бадені 1.4. Повстання поляків в Познані. Перехід пруської реакції в повстання 1.5.... Розмежування в демократичному лагері та імперська конституція 1849 р 2.5. Травневі повстання 1849 р Висновки Список використаної літератури Додатки
...і права опозиції в умовах демократичної держави 2.2. Демократія і права національних меншин Розділ ііі правові проблеми розбудови національної демократії Висновки Проведене дослідження дозволяє зробити ...розробка концепції та основних якостей демократичної держави становить одне із першочергових завдань, від розв'язання якого залежить вирішення багатьох інших соціальних, економічних, політичних і правових проблем.
Вступ Розділ 1 Трудові ресурси підприємства і продуктивність праці 1.1 Кадровий потенціал підприємства 1.2 Структура кадрового потенціалу 1.3 Нормування праці на підприємстві 1.4 Продуктивність праці Розділ 2 Стилі, методи управління та їх застосування в умовах України 2.1 Нормативний стиль, авторитарний, командно адміністративний, ліберальний, демократичний, змішаний адміністративно правовий стиль та його становлення і розвиток в умовах України 2.2 Економічні методи уп...
...орієнтуючись на визнані світовою спільнотою демократичні та гуманістичні за своїм змістом і спрямованістю міжнародні стандарти, продовжує формувати державні інституції, місцеве самоврядування, систему національного права....країну як суверенну й незалежну, демократичну, соціальну, правову державу. Конституційне закріплення такого підходу до людини і громадянина та права вимагає організації і здійснення діяльності держави, її ...
...Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава» (ст. 1). Демократичний характер української держави конституційно закріплюється через республіканську форму правління і принципи народного суверенітету: «Україна ...
...де говориться, що "Україна є демократична правова держава... " [25]. Суть держави правової – саме в характері законів, їхній відповідності правовій природі речей, спрямованості на забезпечення суверенітету особистості....лежить в основі організації влади демократичної правової держави Конституція України закріпила здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Список використаної літератури
Які види демократичних і недемократичних політичних режимів Вам відомі? Наведіть їх класифікацію і характеристику в схемі. 2. Які особливості елементів форми держави – Україна ... законність, обумовленість, демократичність, професіоналізм c. законність, обґрунтованість, доцільність , справедливість Question 38 До стадій правозастосовчого процесу відносяться: a. аналіз суспільних відносин, що підлягають правовому ...
...трансформуються, пов’язана з логікою демократичного транзиту, важливе значення має,також і модель демократичного переходу та вибір в процесі транзиту форми правління.
...Question 4 Балів: 1 Найбільш демократичним ресурсом влади є: Виберіть одну правильну відповідь a. силові b. економічні c. інформаційні d. соціальні Question 5 Балів: 1 Біхевіориський ...під загальним благом у сучасному демократичному цивільному суспільством: Виберіть одну правильну відповідь a. система розподілу матеріальних благ нарівно між громадянами b.
...заявила про свою рішучу підтримку демократичних рухів інших національностей, їх прагнення до визволення й культурного відродження, сприяла процесу створення власних установ і організацій, надавала їм фінансову ... Між тим формальне визнання широких демократичних прав ще не означає появи у людини можливості користуватися ними у повному обсязі. Важливим є створення ефективного соціально – правового механізму ...
...26 років будує правову, незалежну, демократичну, суверенну державу і за великим рахунком це йому вдається. Але розбудова правової держави є неможливою без створення гарантій для захисту ...забезпечення механізму функціонування такого специфічного демократичного інституту, як захист у кримінальному судочинстві. Гарантія права на захист у вітчизняному судочинстві є однією з основних ознак стабільності правих ...
5 Конституції України), тобто інструментом демократичної держави; по друге, даний інститут виступає елементом механізму стримувань і противаг в системі поділу влади: він є інструментом контролю за ...його особливу роль в житті демократичної, соціальної, правової держави. Аналіз конституційних засад інституту місцевого самоврядування вказує також на те, що він формально інтегрований у всі ключові ...
...базою для забезпечення прозорого і демократичного характеру виборів Президента України. Однак лише на законодавчому рівні не можна гарантувати його дотримання, якщо практика його застосування не буде ...і принципів чесних, відкритих і демократичних виборів. В Україні виборчий процес буде перебувати під пильним наглядом світової громадськості європейських інституцій (ОБСЄ, Ради Європи), США, НАТО, інших ...
Саме на ґрунті демократичних цінностей, що мають лежати в основі громадянського виховання, можливе об'єднання різних етносів і регіонів України з метою розбудови й удосконалення суверенної, демократичної держави, громадянського суспільства.
...навіть конституційно схваленого загального курсу демократичних перетворень, зробила б ці процеси незворотними на шляху не політичного саморозвитку. Такою соціальною силою в суспільстві виступає так званий «середній ... Інститути громадянського суспільства в контексті демократичного поступу України. // Грані.— січень лютий 2006. — С.150 18.Любченко П.М. Громадянське суспільство: аспекти нової парадигми.// Проблеми законності.— 2006.
Хто очолив українську соціал демократичну партію? 4. Які організації входили до складу української демократично радикальної партії? 5. Програмні засади найрадикальніших політичних партій. Тема 10.... Українська національно демократична революція (1917–1920) Питання до теми 11 1. Лютнева революція в Росії та її наслідки для України. 2.
...це сказано : А) гуманізму; Б) демократичності; В) комплексності; Г) законності. 16. Гуманізм, демократичність, альтруїзм, врахування конкретних умов життєдіяльності дитини відносяться до такої групи принципів соціально педагогічної ...
...Question 4 Балів: 1 Найбільш демократичним ресурсом влади є: Виберіть одну правильну відповідь a. силові b. економічні c. інформаційні d. соціальні Question 5 Балів: 1 Біхевіориський ...під загальним благом у сучасному демократичному цивільному суспільством: Виберіть одну правильну відповідь a. система розподілу матеріальних благ нарівно між громадянами b.
авторитарний, ліберальний та демократичний d. характеризує п'ять стилів керівництва, що може використовувати керівник в залежності від того, у якому ступені підлеглим дозволяється брати ... авторитарний, ліберальний та демократичний c. розглядав такі стилі керівництва як стиль підтримки; інструментальний стиль; стиль, що заохочує участь підлеглих у прийнятті рішень; стиль орієнтований ...
Залежність демократичного потенціалу референдуму від політичного режиму 2. Світовий досвід проведення референдуму 3. Сьогодення України щодо проведення референдуму Висновки Література
Місцеве самоврядування – демократична інституція конституційного ладу в Україні 1.1. Основні теорії самоврядування і їх вплив на формування місцевого самоврядування в Україні 1....
Основні ознаки демократичної держави (режиму) 2. Державно правовий режим 3. Поняття функцій держави і методи їх здійснення ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.