Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3624 за запитом держави.

...міжпредметних зв’язків курсу теорії держави і права. Практичне завдання до теми 2 Схематично відобразити основні і факультативні ознаки явища – держава. Викласти характеристику кожного з елементів.
Загальнотеоретичні засади бюджетної політики держави br />br /> 1.1. Поняття та особливості бюджетної політики як складової фінансової політики держави 1.2.
Вступ Держава — це первинний і основний суб'єкт міжнародного права, який є учасником міжнародних відносин. Держава — це композиція з трьох елементів: певної ...
...риси феодального типу права і держави. 2. Вкажіть на різні методологічні засади вчення Аристотеля і Томи Аквінського. Вкажіть на характерні особливості їхніх поглядів на державу і право і чим зумовлені ...
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У ПОНЯТТЯХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 1.1.
Загальна характеристика правової держави 1.1. Виникнення ідеї правової держави та її поняття 1.2. Ознаки правової держави Розділ 2.
Революційний спосіб виникнення соціалістичної держави 1.2. Передумови становлення та розвитку соціалістичної держави та права 1.3. Диктатура пролетаріату – сутність нової держави 1.4.
Вступ Вивчення процесу походження держави має не тільки чисто пізнавальний, науковий, але і політико практичний характер. Воно дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу держави і права, їхні особливості і ...
ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ВИНИКНЕННЯ НАУКИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ….. 5 1.1. Виникнення загальної теорії держави і права …………………… 5 1.2. Виникнення енциклопедії права як учбової дисципліни ...
Правові форми участі держави в цивільних відносинах. 3. Органи та представники, через яких діє держава у цивільних відносинах. 4.
Статус української держави згідно конституції україни Розділ 2. Форма правління української держави Розділ 3. Форми державного устрою україни Розділ 4.
Загальна характеристика правової держави 1.1. Виникнення ідеї правової держави та її поняття 1.2. Ознаки правової держави Розділ 2.
Загальна характеристика правової держави 1.1. Виникнення ідеї правової держави та її поняття 1.2. Ознаки правової держави Розділ 2.
Суть держави……………………………………………………………….……6 1.2. Ознаки держави…………………………………………………………………9 Розділ 2. Типологія держав. Поняття і основні критерії………………….……..11 2.1.
Історія розвитку соціальної держави……………………….…....….6 1.1. Виникнення соціальної держави………………………...…………..6 1.2. Соціальна держава як конституційна категорія……….………….10 РОЗДІЛ 2. Характеристика соціальної держави………………………….....
...з теми “Зовнішня політика Московської держави ”, можна щодо курсової роботи прийти до наступних висновків. Результатом експансіоністської зовнішньої політики Московської держави стало значне збільшення її території за ...
Поняття держави 1.1. Сутність держави 1.2. Основні ознаки держави Розділ II. Типологія держав. Поняття і основні критерії 2.1.
Поняття держави 1.1. Сутність держави 1.2. Основні ознаки держави Розділ II. Типологія держав. Поняття і основні критерії 2.1.
Загальна характеристика апарату держави 1.1 Державні органи 1.2 Інститут держави 2. Принципи організації та діяльності державного апарату 2.1 Поділ влади як ...
Ідея правової держави як загальнолюдська цінність: її історичне значення 1.1. Сутність та значення правової держави 1.2.
Правова держава……………………………………………..............…....6 1.1. Виникнення і розвиток ідеї правової держави……………..…...….................6 1.2. Основні характеристики правової держави………………….…….........….....8 Розділ 2.
Загальнотеоретичні особливості держави як суб’єкта цивільного права……………………………………………………………………………..…...6 1.1. Сутність поняття «держава»………………………………………………...….6 1.2. Поняття та зміст цивільної правосуб'єктності ...
НАУКА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА…………………………....7 1.1. Поняття та класифікація юридичних наук……………………………....7 1.2. Поняття й основні риси науки теорії держави і права……………...…12 РОЗДІЛ 2.
...Погляди мислителів щодо визначення природи держави 1.2 Різні підходи до визначення поняття держави та її суті 1.3 Передумови виникнення держави 1.4 Визначення поняття ...
Наука теорії держави і права……………………………............……..…7 1.1. Поняття та класифікація юридичних наук……………………..............….…..7 1.2. Поняття й основні риси науки теорії держави і права………...............…...…9 Розділ 2.
Поняття механізму держави, його ознаки…………………………………..6 1.2. Історія розвитку механізму держави………………………………………7 1.3. Місце державних підприємств і установ в механізмі держави………..
...України – Основний Закон сучасної Української держави 10 2.1. Конституційний статус людини і громадянина 13 2.2. Конституційні основи організації діяльності органів державної влади і місцевого ...і перспектива подальшої розбудови правової держави та громадського суспільства 27 Висновок 33 Список використаної літератури 35 Додатки ВИСНОВОК Конституція України, прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 ...
ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ……………………………………………4 1.1 Сутність держави…………………………………………………………..4 1.2 Основні властивості держави……………………………………………..6 РОЗДІЛ 2. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ………………………..
ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА.…9 1.1. Поняття, ознаки і сутність держави………………………….9 1.2. Громадянське суспільство і держава………………………..
Поняття та основні ознаки правової держави 1.1. Історія становлення і розвитку ідеї правової держави 1.2 Поняття правової держави 1.3.
УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ П л а н. 1. Поняття та ознаки держави і територіальних громад, як суб’...
Виникнення і розвиток теорії соціальної держави....................................5 1.1 Історія ідеї про соціальну державу.........................................................5 1.2 Періодизація процесу формування концепції соціальної держави....8 2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКИ 1.1. Поняття і ознаки теорії держави і права………………………………9 1.2.
...Розділ 1 br />br /> Функції держави : поняття та види br />br /> 1.1. Поняття та ознаки функцій держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 br />br /> 1.2. Види функцій держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Історія розвитку соціальної держави……………………….…....….7 1.1. Історія ідеї та умови соціальної держави………………………...…7 1.2. Конституційна категорія соціальної держави…………….………12 РОЗДІЛ 2.
...I Поняття та види органів держави Розділ II. Загальна характеристика системи органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні 2.1.... Президент України глава держави 2.3. Кабінет Міністрів України. Уряд України 2.4. Центральні та місцеві органи виконавчої влади в Україні 2.5.
Держава — базовий інститут політичної системи 4.1. Поняття й ознаки правової держави. 4.2. Виникнення ідеї правової держави та її поняття.
Правова держава як необхідна умова існування громадянського суспільства 2.1. Основні принципи правової держави 2.2. Основні характеристики правової держави Розділ 3.
Формування теорії держави і права як науки……………….…………15 2.1. Виникнення загальної теорії держави і права…………….…..……………..15 2.2.
ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 1.1. Причини й умови виникнення держави й права 1.2. Особливості виникнення права РОЗДІЛ 2.
Поняття й ознаки правової держави 1.1. Виникнення ідеї правової держави та її поняття 1.2. Ознаки правової держави Розділ 2.
Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук: 1.1. ) Поняття теорії держави і права 1.2.
Теоретичні основи механізму держави………………………………….6 1.1. Поняття та ознаки механізму держави………………………………….……..6 1.2. Сучасні підходи до розуміння поняття механізму держави……………….
Поняття та теорії виникнення держави 1.1. Передумови виникнення держави 1.2. Теорії виникнення держави 1.3. Ознаки держави 1.4.
Поняття держави......................................................................................6 1.1. Дефініція та сутність держави як правової категорії...................6 1.2. Поняття та структура форми держави. ........................................
Поняття і класифікація функцій держави…………………………...…..6 1.1 Поняття функцій держави………………………………………………6 1.2. Класифікація функцій держави…………………………………….....11 1.3.
Правова держава………………………………………………….……….7 1.1. Виникнення і розвиток ідеї правової держави…………….…….……7 1.2. Основні характеристики правової держави……………………….…..9 Розділ 2.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ………...…...4 1.1. Еволюція уявлень про державу …………………………….…......4 1.2. Поняття та ознаки держави: до питання теоретичного аналізу 9 1....
Загальна характеристика форми функціонування держави……………6 1.1. Поняття та сутність форми функціонування держави…………………….….6 1.2. Класифікація та елементи форми функціонування держави…………….
Ідея правової держави як загальнолюдська цінність...............................6 1.1. Становлення ідей правової держави...................................................................6 1.2. Конституція України – передумова побудови правової, демократичної та ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.