Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3162 за запитом джерелом

Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. План. Вступ. 1. Поняття правовідношення з факту спричинення шкоди джерелом підвищеної небезпеки. 2. Поняття джерела підвищеної небезпеки. 3.
Історія становлення джерел міжнародного права 1.2. Поняття джерел міжнародного права 1.3. Проблема ієрархії джерел міжнародного права Розділ 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.3 Модел...
Окремі форми (джерела) права 2.1. Правовий звичай як форма (джерело) права та його характеристика 2.2. Нормативно правовий акт як форма (джерело) ...
...РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи формування джерел фінансового забезпечення малих підприємств 10 1.1. Поняття малого бізнесу, характеристика фінансового забезпечення малого підприємництва 10 1.2.... Джерела фінансового забезпечення малого підприємництва 26 1.4. Фактори впливу на формування джерел фінансового забезпечення малого підприємства 40 РОЗДІЛ 2.
Понятійно категорійний апарат категорії «джерел права»…………………..6 1.2. Взаємозв’язок джерела права і форми права……………………….………..12 Розділ 2. Методологічні особливості джерел права…………………………..….
Поняття та система джерел кримінально процесуального права 1.1. Поняття джерел кримінально процесуального права 1.2. Система джерел кримінально процесуального права Розділ 2.
Поняття джерел конституційного права України та їх ознаки. 5 1.1 Поняття джерел галузі конституційного права України 5 1.2.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Економічна сутність джерел фінансування…………………………………… 6 1.2 Методика та інформаційна база управління джерелами фінансування……..
Поняття джерел конституційного права України 1.2. Класифікація джерел конституційного права України Розділ 2. Характеристика окремих джерел конституційного права україни 2.1.
...ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВА 1.1. Сутність основних фондів та основні етапи їх відновлення 1.2. Напрямки та джерела відновлення основних фондів 1.3.
...ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ЇХ ВИБОРУ ДЖЕРЕЛ ВІДНОВЛЕННЯ 1.1. Економічна сутність основних фондів підприємства та їх класифікація 1.2. Методика оцінки стану та ефективності використання основних ... Оцінка підходів до обґрунтування вибору джерел фінансування відновлення виробничої бази підприємства РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 7 1.1. Поняття джерел цивільно процесуального права 7 1.2. Поняття та система джерел цивільно процесуального ...
Теоретико методологічні основи аналізу джерел формування майна підпрємства 1.1. Значення, задачі та інформаційне забезпечення аналізу джерел формування майна 1.2.
Поняття закону як джерела Конституційного права 1.1. Загальна характеристика джерел конституційного права 1.2. Поняття і види законів як джерел конституційного права Розділ ...
Класифікація джерел конституційного права 3. Система джерел конституційного права 3.1 Конституція як основне джерело конституційного права.
ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ПРАВА………....16 2.1. Сутність поняття «джерело фінансового права»………………….16 2.2. Система нормативно правових актів як джерел фінансового ...
...ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 2. 1. Поняття та види джерел підвищеної небезпеки 2. 2. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки РОЗДІЛ ...
Поняття джерел права. 2.1 Форма вираження , зміст права. 2.2 " Форми " та "джерела" права. 2.3 Структура системи джерел права.
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 6 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 6 РОЗДІЛ 2 14 КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 14 2.1. Міжнародні договори 14 2.2.
Поняття джерел (форм) права 1.2. Класифікація джерел (форм) права Розділ 2. Характеристика основних видів джерел (форм) права 2.1.
СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.........................................................................................................14 2.1. Загальна характеристика системи джерел конституційного права...................................................................................................14 2.2. Конституція УНР 1918 р.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ДЖЕРЕЛ АГРАРНОГО ПРАВА 2.1. Конституція України та закони як основні джерела аграрного права 2.2.
Теоретичні основи капіталу підприємства та джерел його формування. 1.1 Капітал як економічна база створення і розвитку підприємства 1.2 Джерела формування капіталу підприємства, їх характеристика ...
Види та джерела інвестицій………………………………………….. 8 1.2. Методи державного регулювання інвестиційного процесу………… 13 1.3. Зарубіжний досвід використання внутрішніх джерел інвестування економіки…………………………………………………………………...
Відмінність поняття доказу від джерела доказу……………………………..18 Розділ 2. Види джерел доказів та їх використання при розслідуванні злочинів вчинених у сфері оподаткування……………………………………………….…23 2.1.
Характеристика джерел криміналістичної інформації Розділ 2. Окремі види джерел криміналістиної інформації 2.1. Сліди злочину як джерела криміналістичної інформації 2.2.
ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛА ПРАВА 2. ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 3. ВИДИ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 4. МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВИХ НОРМ СЕРЕД ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ...
Поняття джерела права 1.1. Характеристика адміністративного права України Розділ 2. Характеристика окремих видів джерел адміністративного права 2.1. Закони 2.2.
Вступ Поняття та ознаки джерела підвищеної небезпеки Види джерел підвищеної небезпеки Поняття володільця джерела підвищеної небезпеки Підстави звільнення від відповідаотності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної ...
Джерела конституційного права в зарубіжних країнах П л а н 1. Поняття “джерела конституційного права”. 2.
Поняття і види джерел аграрного права 1.2. Особливості джерел аграрного права Розділ 2. Закони України як джерела аграрного права 2.1.
Джерела формування та напрямки використання Фонду соціального страхування України............................................... 1.2. Джерела формування та напрямки використання Пенсійного фонду України................................................................................. 1.3.
Сутність та класифікація джерел фінансового права………………………..13 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ПРАВА…………………………………………………………………………...…19 2.1. Конституція України як основне джерело фінансового права………..
Поняття «джерело права» існує вже давно. Сторіччями його застосовують і тлумачать правознавці всіх країн. Якщо виходити із загального розповсюдженого значення терміна «джерело», то у сфері права під ...
Поняття та суть джерел адміністративного права 1.1. Поняття джерела адміністративного права України 1.2. Система джерел адміністративного права України 1.3.
Поняття та система джерел кримінально процесуального права 1.1. Поняття джерел кримінально процесуального права 1.2. Система джерел кримінально процесуального права Розділ 2.
ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність, значення та структура фінансового механізму забезпечення підприємства ресурсами 1.2 Фінансові методи та важелі ... ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТОВ ІМ. ШЕВЧЕНКА 3.1. Процес оновлення основних засобів підприємств як об'єкт управління 3.2.
Поняття та система джерел кримінально процесуального права 1.1. Поняття джерел кримінально процесуального права 1.2. Система джерел кримінально процесуального права Розділ 2.
Поняття, ознаки та види джерел підвищеної небезпеки 2. Умови виникнення зобов’язань по відшкодуванню шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки 3.
ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИКО ПРАВОВИЙ АСПЕКТ……………………………………………….10 1.1. Поняття джерела міжнародного приватного права………………………...10 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності 1.1 Концептуальні основи залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності 1.1 Концептуальні основи залучення інвестицій для розвитку підприємницької ді...
Основні етнографічні джерела народної педагогіки 1.2. Вплив етнографічнх джерел народної педагогіки на виховання дітей Розділ 2. Дослідження етнографічних джерел народної педагогіки 2....
...1.1 Організація вибору доцільних джерел закупівлі постачання в досягненні комерційного успіху ІІ. Коротка характеристика підприємства «Фокстрот» 2.1 Місцерозташування 2.2 Підпорядкованість, форма власності 2....інформації працівниками магазину «Фокстрот» про джерела закупівлі 3.2 Вибір джерел постачання товару магазинам «Фокстрот» 3.3 Ефективність роботи магазину «Фокстрот» щодо встановлення господарських зв’язків ...
Сутність проблематики у визначенні джерел конституційного права 1.2. Закон джерело конституційного права Розділ 2. Конституція – головне джерело конституційного права 2.1.
Поняття і види джерел права, їх особливості…………………...…27 3.1. Поняття джерел права……………………………………..……27 3.2. Види джерел права…………………………………….…..……29 Висновок……………………………………………………………….….……35 Висновки………………………………………………………………..
Загальна характеристика джерел кримінального права 2. Проблеми джерел кримінального права ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Джерела цивільного права в історії 1.1. Закони XII таблиць 1.2. Народні збори Розділ ІІ. До питання про джерела цивільного права Розділ III.
Альтернативні джерела енергії — будь яке джерело енергії, яке є альтернативою викопному паливу. Це поновлювані джерела, до яких відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти ...
Поняття джерел цивільного права Розділ II. Звичай як джерело цивільного права 2.1. Звичай ділового обігу 2.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.