Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 196 за запитом динамічної

Вступ……………………………………………………………………………4 1 Знаходження динамічної ланки моделі об'єкта регулювання 1.1 Вибір структури моделі та розрахунок її параметрів………………….5 1.2 Зведення моделі до ...7 1.3 Перевірка адекватності динамічної моделі……………………………. 9 2 Розрахунок параметрів настроювання автоматичного регулювання лінійної САР 2.1 Теоретичні основи методу розрахунку параметрів настроювання регулятора………………………………………………………………………14 ...
Метою роботи є визначення тенденцій динаміки розвитку лексико семантичної системи китайської ...
Структурно динамічний аналіз фонду оплати праці різних категорій працівників за 2002 2003 роки на ТОВ КБ „Гамма Перфора” 3.3. Структурно динамічний аналіз страхових витрат за 2002 ...
...Квантова медицина» свідчать про позитивний динамічний розвиток підприємства. Єдиний напрямок у якому немає великого динамічного росту в лікарських відвідуваннях кабінети урології і гінекології.
...Квантова медицина» свідчать про позитивний динамічний розвиток підприємства. Єдиний напрямок у якому немає великого динамічного росту в лікарських відвідуваннях кабінети урології і гінекології.
...28 Балів: 1 Що таке динамічний стереотип, його значення? Виберіть одну правильну відповідь a. Це одночасна дія умовних подразників різної сили і значення, внаслідок чого утворюється динамічний стереотип b.
...28 Балів: 1 Що таке динамічний стереотип, його значення? Виберіть одну правильну відповідь a. Це упорядкованість нервових процесів при певній діяльності, що урівноважує складне її протікання ...і значення, внаслідок чого утворюється динамічний стереотип c. Динамічний стереотип – стійка послідовність умовних рефлексів, вироблена шляхом багаторазової дії умовних сигналів, які йдуть у певному порядку; він ...
Вступ……………………………………………………………………………4 1 Знаходження динамічної ланки моделі об'єкта регулювання 1.1 Вибір структури моделі та розрахунок її параметрів………………….5 1.2 Зведення моделі до ...7 1.3 Перевірка адекватності динамічної моделі……………………………. 9 2 Розрахунок параметрів настроювання автоматичного регулювання лінійної САР 2.1 Теоретичні основи методу розрахунку параметрів настроювання регулятора………………………………………………………………………14 ...
135 ОТВЕТОВ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Сім’я є динамічною системою, що постійно перебуває у розвитку. a. Так b. Ні Question 2 Головною характеристикою сім’ї як соціальної системи є ... Підсистеми Question 8 До основних динамічних характеристик сім’ї як соціальної системи належать: a. Стабілізатори b. Перевернена ієрархія c. Історичні параметри d. Комунікації e. Кордони f.
...1) початковий і кінцевий рівні динамічного ряду; 2) середній рівень товарообороту за місяць, І, II квартали і за півріччя. Товарооборот торговельного підприємства характери¬зується такими даними (...5010 червень – 5000 Укажіть вид динамічного ряду. 3. Задача № 67 Визначте складові фонду оплати праці (тис. грн): – заробітна плата нарахована за виконану роботу, відповідно до встановлених ...
Методи динамічного програмування 3. Задача № 1 Спрогнозувати наступне значення показника (обсягів реалізації продукції) за допомогою методу простого динамічного аналізу та за допомогою методів ...
Вивчення критеріїв розподілу класу на динамічні групи 2.3. Підготовка класного керівника до роботи за даною технологією 2.4. Організація диференційованого підходу у виховний роботі за принципом розподілу класу за динамічними групами 3.
Структурні та динамічні характеристики конфлікту II. Особистісні конфлікти 2.1. В. С. Мерлін: опис психологічних конфліктів 2.2. К....класифікація конфліктів, їх структурні та динамічні характеристики та вплив особистісного конфлікту на міжособистісний. Взагалі, конфлікт – це протиріччя, що важко вирішити, пов’язане з гострими емоційними переживаннями.
Як і будь який вид динамічного спорту, волейбол має масу шанувальників у всіх країнах і у всіх верствах населення. Це один з найбільш демократичних видів спорту, ... Новий сплеск інтересу до цієї динамічної і видовищною гри почався в кінці 40 х, коли в Каліфорнії на пляжах Санта Моніки пройшов перший офіційний турнір з ...
Провести структурно динамічний аналіз Балансу. Виконати аналітичні процедури по відношенню до показників Балансу. Записати перелік важливих питань для дослідження (з точки зору аудиторської ... Провести структурно динамічний аналіз Звіту про фінансові результати. Виконати аналітичні процедури по відношенню до показників Звіту про фінансові результати.
Список скорочень та умовних позначень Вступ 1 Загальні питання машинної імітації 1.1 Поняття машинної імітації (імітаційного моделювання) 1.2 Переваги та недоліки методу машинної імітації 1.3 Загальна схема і цілі машинної імітації 1.4 Імітація еволюційних процесів у динамічних моделях 1.5 Програмна реалізація імітаційних моделей 2 Основні етапи побудови імітаційної моделі 2.1 Визначення задачі та її аналіз ... При цьому динамічні та стохастичні характеристики ...
Провести структурно динамічний аналіз Балансу. Виконати аналітичні процедури по відношенню до показників Балансу. Записати перелік важливих питань для дослідження (з точки зору аудиторської ... Провести структурно динамічний аналіз Звіту про фінансові результати. Виконати аналітичні процедури по відношенню до показників Звіту про фінансові результати.
Динамічний підхід до проблеми розсіювання рентгенівських хвиль 3.1. Система рівнянь Максвелла в періодичному середовищі 3.2.... Особливості формул динамічної теорії стосовно геометрії Брегга 4.2. Відбивання від прозорого півкристалу 4.3. Столик Дарвіна по Бреггу при асиметричній зйомці від ...
...Місце традиційної культури в системі динамічної взаємодії традицій та новацій……………………………………………………………………............30 Розділ ІІІ Українська народна лялька в історико культурній ретроспективі……………………………………………………………….......36 3.1 Історія зародження, генезис, ...українську традиційну культуру в системі динамічної взаємодії традицій та новацій; розглянути українську традиційну ляльку в історико культурному вимірі: проаналізувати її зародження, генезис, класифікацію, а також ...
Для забезпечення порівняння загального динамічного ряду виробництва молока за 1995 – 2002 р. здійсніть перерахунок обсягу виробництва молока у старих межах у можливі обсяги в нових ...при цьому коефіцієнт зімкнення рівнів динамічного ряду. Показник 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Старі межі району 29,7 32,5 34,1 36,0 ...
...інерції 5.2.3 Розрахунок динамічних моментів 5.3 Перевірка вибраного двигуна за нагрівом, перевантажувальною здатністю та умовами пуску 5.4 Розрахунок статичних характеристик електродвигуна 5....астотному регулювання 5.5 Розрахунок динамічних характеристик електродвигуна 6 Розрахунок силової частини електропривода 6.1 Розрахунок випрямляча 6.2 Розрахунок баластного резистора пристрою регенерації 6.3 ...
...історично сформована на певних територіях динамічна людська спільнота; Б) сукупність історичних процесів, які проявляються при функціонуванні етносів від початку виникнення до їх зникнення; В) процес ототожнення, ...історично сформована на певних територіях динамічна людська спільнота; Б) сукупність історичних процесів, які проявляються при функціонуванні етносів від початку виникнення до їх зникнення; В) процес ототожнення, ...
...країні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію). Кількість викидів по Житомирській області за січень вересень 2010 року – 78,...Україні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію) Кількість викидів по Полтавській області за січень вересень 2010 року – 83,...
...підприємства, які знаходяться у постійній динамічній трансформації під впливом зовнішніх та внутрішніх умов з орієнтацією на раціональне використання їх потенціалу і забезпечення необхідних пропорцій функціонування її ...матеріальних ресурсів у статичному та динамічному аспектах стратегічного розвитку промисловості взагалі. В ході дослідження питання якості управління економічним потенціалом на промисловому підприємстві і рівня його використання ...
...формулюванні нормативних рекомендацій, що вмотивовані динамічним характером мовної норми та мають практичну цінність. Завдання: 1. вивчити мовні якості медійних текстів; 2.... сформулювати нормативні рекомендацій, що вмотивовані динамічним характером мовної норми та мають практичну цінність; 5. Зробити підсумки на основі обраної літератури. Об’єктом вивчення обрано двомовну інтернет ...
Розрахунок: Визначаємо динамічний габарит: Пропускна здатність пунктів зупинки маршрутного засобу: Врахувавши перехрестя: Таким чином врахувавши поправочний коефіціет Таким чином кількість смуг руху в ...який враховує повторюваність дії та динамічність навантаження: де коефіцієнт, який враховує повторюваність прикладення навантаження для трьох смугової проїжджої частини; 3. Попередньо задана схема конструкції дорожнього покриття ...
3.7 Динамічна схема процесу формування і реалізації товарних запасів та графічна ілюстрація розрахунку крапки замовлення. Рис. 3.8. Динамічна схема стану запасів з урахуванням ...
Динамічний аналіз структури витрат виробництва ТОВ “Промінь” за економічними елементами ( тис.грн.) Таблиця 2.10 Аналіз собівартості товарної продукції. Таблиця 2.11. Динамічний аналіз основних економічних показників по ...
Динамічний аналіз структури витрат виробництва ТОВ “Промінь” за економічними елементами ( тис.грн.) Таблиця 2.10 Аналіз собівартості товарної продукції. Таблиця 2.11. Динамічний аналіз основних економічних показників по ...
плановість, перспективність, оптимальність, динамічність, системність, обов’язковість b. оптимальність, відкритість, закритість c. системність, обов’язковість d. плановість, перспективність Question 2 Принцип плановості стандартизації забезпечується ... уніфікація, оптимальність, динамічність c. уніфікація, агрегатування, типізація d. перспективність, системність, оптимальність Question 6 Що являється основою уніфікації? a. систематизація та класифікація b.
регулятивно статистична, регулятивно динамічна, охоронна c. культурно виховна, охорона прав та свобод людини і громадянина, динамічна Question 19 Сукупність правових норм (приписів) інститутів права, ...
...членів ЄС; забезпечення стабільного та динамічного розвитку економіки Сумської області, прискорення детінізації економічних відносин на основі узгодження економічних інтересів між суб’єктами економіки, орієнтування їх на ...освоєння інноваційного типу розвитку; забезпечення динамічного зростання економіки як бази для посилення здатності виробників протистояти зовнішньому конкурентному тиску. 9. Для активізації роботи щодо вступу України до ...
Моделі динамічного прогнозування у фінансовому аналізі. 3. Аналіз фінансових інвестицій. Практичні завдання: 1. На основі даних підприємства вивчити джерела та напрямки використання ...
...економічну інтерпретацію основних статистичних характеристик динамічного ряду: середньої хронологічної, дисперсії, середньоквадратичного відхилення, середнього абсолютного приросту, середніх коефіцієнтів зростання та приросту, ступеню коливання 18.
...Встановити загальну тенденцію зміни рівня динамічного ряду у часі, за рахунок аналітичного вирівнювання ряду динаміки. На підставі інформації, яка розташована у таблиці 1, розрахувати: – закономірності зміни ...
...Встановити загальну тенденцію зміни рівня динамічного ряду у часі, за рахунок аналітичного вирівнювання ряду динаміки. На підставі інформації, яка розташована у таблиці 1, розрахувати: – закономірності зміни ...
...Встановити загальну тенденцію зміни рівня динамічного ряду у часі, за рахунок аналітичного вирівнювання ряду динаміки. На підставі інформації, яка розташована у таблиці 1, розрахувати: – закономірності зміни ...
Види та характеристика динамічних рядів. 2. Визначте стан злочинності її рівень структуру та динаміку як одну з завдань правової статистики та статистичного аналізу. 3.
Види та характеристика динамічних рядів. 2. Визначте стан злочинності її рівень структуру та динаміку як одну з завдань правової статистики та статистичного аналізу. 3.
Динамічний аналіз фінансових показників та рентабельності 4. Оцінка факторів та розробка шляхів підвищення доходу від реалізації товарів, робіт, послуг 5.
Діяльність, як динамічна система взаємодії суб’єкта зі світом 1.3. Роль та функції емоцій РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕМОЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ...
Динамічні процеси в малій групі 5.1 Поняття і механізм групової динаміки 5.2 Утворення та розвиток малої групи 5.3 ...
Управління персоналом як динамічна система 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ “Згар” 2.2 Принципи та методи побудови системи управління персоналом 3.
...однією з провідних і найбільш динамічних галузей економіки і за швидкі темпи він визнаний економічним феноменом сторіччя. Сьогодні створення стійкого розвитку туризму можливе тільки за умови ...
Поняття статистичної та динамічної закономірної відмінності. Навести приклад. 2. Середня арифметична зважування. 3. Класифікація злочинів за якісними ознаками. 4. Способи спостереження.
...двох стадій перша – статична, друга – динамічна; (Приклад є розчленуванням предмета) 2) За часом прогнози бувають коротко термінові, середньо і довготермінові; (Поділ за видотвірною ознакою (простий – такий ...
Поняття статистичної та динамічної закономірностної відмінності. Навести приклад. 2. Дати визначення перегрупування (вторинне угрупування). 3. Середня арифметична зважування. 4. Відношення степені та порівняння. 5.
Поняття статистичної та динамічної закономірностної відмінності. Навести приклад. 2. Дати визначення перегрупування (вторинне угрупування). 3. Середня арифметична зважування. 4. Відношення степені та порівняння. 5.
Види та характеристика динамічних рядів. 2. Дайте поняття середньої арифметичної простої. 3. Дайте поняття статистичного присудка. 4. Методи правової статистики.
...квартальне, щомісячне, декадне); в) перспективне, динамічне, статистичне. 2. Система організаційних заходів і технічних засобів, які запобігають впливу на працівників небезпечних виробничих чинників: а)безпека праці; б) ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.