Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 464 за запитом дипломних

...у виданому СD RОМі з дипломними, курсовими роботами рефератами без відома була вміщена написана нею дипломна робота. Як доказ вона представила дискету з записом своєї роботи.
Чим відрізняється курсова робота від дипломної? 6. У чому специфіка магістерської дисертації? 7. У чому полягає підготовчий етап вивчення наукової праці? 8....Еко про методику виконання дипломної роботи (за книгою У.Еко «Як написати дипломну роботу») Тема: У.Еко про методику виконання дипломної роботи (за книгою У.
Актуальність розгляду даної теми дипломної роботи: «Управління готівковим грошовим обігом в Україні» пояснюється тим, що у функціонуванні ринкової економіки головну роль відіграють гроші і грошовий ... Ступінь висвітлення теми дипломної роботи. При розгляді даної теми мною були використані наукові праці та матеріали періодичних видань таких авторів як А.С.
...ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми магістерської дипломної роботи полягає в тому, що створення внутрішніх резервів кредитних ризиків за рахунок доходів банку та прибутковість діяльності комерційного банку є ... Мета дипломного дослідження – теоретичні, методичні та практичні підходи до управління дохідністю та ризиками кредитного портфелю банку в ВАТ «Ощадбанк» та розробити пропозиції ...
...ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актульність теми дипломної роботи. В умовах швидкоплинного зовнішнього середовища на фоні світової кризи, що безперечно негативно впливає на діяльність фінансового сектору економіки, банки ...й обумовило вибір даної теми дипломної роботи. Водночас на даному етапі розвитку спостері¬галося посилення фінансової нестабільності, яка охоплювала не лише національні економіки, а й поширювалася ...
93 Тематика дипломних і магістерських робіт до розділу «Методика навчання грамоти» .. 94 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «МОВА І МОВЛЕННЯ»......102 Тематика дипломних робіт з «Методики вивчення розділу “Мова і мовлення”» …103 Тематика магістерських робіт з «Методики вивчення розділу “Мова і мовлення”» ...
Дана дипломна робота висвітлює питання обліку, аналізу і аудиту собівартості продукції. В першому розділі дипломної роботи було викладено теоретичні і методологічні основи ...
Отже, тема дипломної роботи “Форми забезпечення повернення банківського кредиту” потребує великої уваги і є на сьогодні досить актуальною.... Мета дипломного дослідження. Мета, яку автор ставить при дослідженні цієї теми, полягає у вивченні сучасних теоретичних основ і сутності форм забезпечення повернення ...
В дипломній роботі цей аналіз, а також оцінка структури та динаміки прибутку підприємства розглянуті на прикладі підприємства ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”. В другому розділі дипломної роботи проведений також аналіз техніко ...
Мета дипломної роботи:  ознайомиться з роботою банку ВАТ АКБ «Автокразбанк»;  визначити роль пасивних операцій комерційних банків у функціонуванні банківської системи України;  показати ... Завданням дипломної роботи є: докладно проаналізувати пасивні операції комерційних банків та їх роль у функціонуванні банківської системи України, в тому числі дати ...
Метою написання дипломної роботи є поглиблення теоретичних засад та обґрунтування пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення системи недержавного пенсійного забезпечення в умовах українського економічного ... Предметом дипломної роботи є теоретичні положення та практичні аспекти функціонування і розвитку недержавного пенсійного забезпечення в умовах українського економічного середовища.
В даній дипломній роботі було досліджено можливості реформування та удосконалення обліку товарних операцій, проведена порівняльна оцінка методів, які найдоцільніше застосовувати при формуванні облікової ... В першому розділі дипломної роботи викладені теоретичні та методологічні аспекти обліку товарних операцій, дано визначення предмету та методів обліку товарних операцій, об’єктів бухгалтерського ...
В дипломній роботі цей аналіз, а також оцінка структури та динаміки прибутку підприємства розглянуті на прикладі підприємства ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”. В другому розділі дипломної роботи проведений також аналіз техніко ...
Ступінь висвітлення теми дипломної роботи. В українській фінансовій літературі до цього часу чітко не висвітлено поняття міжбанківського кредиту, не сформульовано його функції, не визначено ... Структура та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатку, містить таблиць і ілюстрації.
Актуальність вибраної теми дипломної роботи обумовлена тим, що кредитна діяльність — один з найважливіших для сучасних банків. Не буде перебільшенням стверджувати, що рівень організації кредитного ... Метою дипломної роботи є з'ясування суті кредитного портфеля комерційного банку, аналіз кредитного портфеля, визначення доріг вдосконалення процесу управління якістю кредитного портфеля.
Метою дипломної роботи є розробка теоретико методологічних засад формування та функціонування ринку іпотечного кредитування, обґрунтування пропозицій щодо підвищення збалансованості взаємодії всіх його ... Об’єктом дипломної роботи є система економічних відносин між суб’єктами іпотечного кредитування. Предметом дослідження є теоретико методологічні засади та практичні аспекти формування ...
...демографічної ситуації визначили вибір теми дипломного дослідження «Пенсійний фонд України як фінансовий інститут». Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та організаційно правових аспектів діяльності Пенсійного фонду ...
Обсяг та структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та додатків.
...Додатки В ході написання магістерської дипломної роботи досліджено теоретичні аспекти та діючу практику обліку, аудиту і аналізу витрат за економічними елементами. В першому розділі дипломної роботи «Теоретичні аспекти обліку, аудиту ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.3 Методологічні основи обліку витрат виробництва 1.4 Методика проведення аналізу витрат виробництва Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції ро...
У дипломній роботі розкриті сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків України, зокрема аналізованим по ОПЕРВ Черкаського обласного управління ВАТ Державний ощадний ...кредитної документації приведені в даній дипломній роботі. Етапи контрольного супроводу кредитних коштів подані методами аналізу й угрупування. Також даний чіткий опис можливих ситуацій при контрольному супроводі ...
...джерел В ході написання магістерської дипломної роботи досліджено теоретичні аспекти та діючу практику обліку і аналізу розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами. В першому розділі дипломної роботи „Теоретичні обліку розрахунків з ...
Актуальність теми дипломної роботи обумовлюється тим, що видатки держави на економічну діяльність в сучасності є досить вагомим джерелом розвитку країни....ми постараємось зробити в даній дипломній роботі. Метою даної дипломної роботи є уточнення теоретико методологічних засад і дослідження особливостей фінансування з Державного бюджету України економічних програм ...
Метою даної дипломної роботи є дослідження теоретичних основ, законодавчої бази та практичних аспектів оцінки банкрутства, бухгалтерського обліку та аудиту підприємств банкрутів. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі виконувались наступні завдання: визначення ...
Дана дипломна робота висвітлює питання оцінки собівартості продукції. В першому розділі дипломної роботи було викладено теоретичні і методологічні основи оцінки витрат на ...
Дана дипломна робота висвітлює питання оцінки собівартості продукції. В першому розділі дипломної роботи було викладено теоретичні і методологічні основи оцінки витрат на ...
Дана дипломна робота висвітлює питання оцінки собівартості продукції. В першому розділі дипломної роботи було викладено теоретичні і методологічні основи оцінки витрат на ...
Дана дипломна робота висвітлює питання удосконалення калькулювання собівартості продукції. В першому розділі дипломної роботи було викладено теоретичні і методологічні основи калькулювання витрат ...
Головною метою дипломної роботи є проведення аналізу та оцінки амортизаційної політики держави та визначення шляхів її вдосконалення. Завданням дипломної роботи є: – ознайомлення з законодавчими ...
У дипломній роботі розглянуто проблеми організації основного виробництва на підприємстві. Предмет дослідження дипломної роботи – теоретичні і методологічні основи організації основного виробництва на ...
АНОТАЦІЯ В дипломній роботі на тему «Розробка шляхів зниження витрат на виробництво продукції» (на прикладі ПП «Еко») розглянуті теоретичні основи та сучасні напрямки ... В дипломній роботі запропоновані взаємозв'язок аналізу "витрати обсяг прибуток". АНОТАЦІЯ В дипломній роботі на тему «Розробка шляхів зниження витрат на виробництво ...
До дипломної роботи ще є у форматі Excel АБС YXZ аналіз та у форматі Word баланс (форма 1 та форма 2).... Звіти та дипломна робота писались з реального підприємства, яке займаеться виготовленням та реалізацією керамічної плитки.Робота пройшла антиплагиат з результатом 2 % та розрахунки ...
Предмет дослідження дипломної роботи – теоретичні і методологічні основи організації основного виробництва на підприємстві. Об’єкт дослідження – організації виробництва на підприємстві ВАТ «КРЦ». Мета дипломної роботи – визначити шляхи удосконалення організації ...
Предмет дослідження дипломної роботи – теоретичні і методологічні основи організації основного виробництва на підприємстві. Об’єкт дослідження – організації виробництва на підприємстві ВАТ «КРЦ». Мета дипломної роботи – визначити шляхи удосконалення організації ...
Дипломна робота: Розвиток банківського кредитування в умовах ринкової економіки Що включає дана робота: 1) Дипломну 2) Додатки 3) Роздатковий матеріал 4) Розрахунки (в ексел файлі) !!! Робота захищена на Відмінно в листопаді грудні 2011 року. !!! У дипломній роботі було визначено сутність та ...
Робота захищена на відмінно, а також отримала перше місце як краща дипломна. (Як доказ, фото корінця та грамота: https://pp.vk.me/c617217/v617217927/3f9e/7pXhfmNzjoE.jpg) Дипломна робота складається із вступу, 3 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки стану та ефективності використання оборотних засобів 1.1 Економічна сутність та класифікація оборотних засобів 1.2 Інформаційна та нормативно правова база дослідження оборотних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання оборотних засобів Розділ 2 практичні засади оцінки ефективності використання оборотних засобів підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Дослідження...
Вступ Розділ 1 специфіка ефективності використання оборотних коштів 1.1 Роль і значення оборотних коштів в діяльності підприємства 1.2 Юридична база функціонування оборотних коштів 1.3 Оцінка структури і динаміки оборотних коштів підприємств України 1.4 Зарубіжний досвід управління оборотними коштами Розділ 2 аналіз оборотних коштів підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз основних фінансових показників підприємства 2.3 Ефективність ви...
...ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми дипломної роботи. З руху грошових коштів починається і ним закінчується виробничо комерційний цикл. Діяльність підприємства, яка спрямована на отримання прибутку, вимагає, ... Мета дипломної роботи – проаналізувати стан грошових потоків досліджуваного підприємства та розробити рішення щодо ефективного їх управління. Ефективно організовані грошові потоки підприємства є ...
...заборгованості на підприємстві Мета написання дипломної магістерської роботи – дослідження методологічних засад відображення грошових активів і дебіторської заборгованості в обліково аналітичній системі, надання пропозицій щодо підвищення ефективності ... В першому розділі дипломної роботи «Теоретичні аспекти обліку і контролю грошових активів і дебіторської заборгованості» визначена сутність грошових активів та дебіторської заборгованості як об’...
В даній дипломній роботі, було розглянуто структуру бібліотеки, її положення та документи, які є обов’язковим елементом при роботі в бібліотеці та інших ... Працюючи над дипломною роботою, було взято багато нового і цікавого для себе, що згодиться в подальшій роботі. Стосовно діяльності бібліотечної установи в дипломний ...
...кризового стану, зумовили вибір теми дипломної роботи, її мету і завдання. Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних основ та практичних аспектів антикризового управління підприємством, діагностики та ...
...проблеми в юридичній літературі тема дипломної роботи “Співробітництво держав членів Європейського Союзу в сфері охорони правопорядку: кримінально правовий аспект” є актуальною на сьогоднішній день.... Метою дослідження в дипломній роботі є детальне вивчення такого важливого інституту міжнародного права як взаємна правова допомога у кримінальних справах, його роль у боротьбі ...
Якщо Вам необхідно написати курсову роботу, зробити дипломний проект, виконати звіт по переддипломній практиці, при цьому у Вас нестача часу або елементарна відсутність джерел для написання, ми ЗМОЖЕМО ... Ваша курсова робота або дипломний проект будуть виконані індивідуально для Вас висококваліфікованим спеціалістом, маючим завершену вищу освіту по даній спеціальності, стаж практичної роботи та великий ...
В дипломній роботі висвітлені питання теоретичних аспектів стратегії управління підприємством, практики реалізації стратегії управління конкретним підприємством, а також проведено оцінку ефективності стратегії ... Метою дипломної роботи є шляхи вдосконалення стратегії управління підприємством в умовах конкурентного середовища. Результатом дослідження є визначення основних чинників впливу на стратегію ...
Дипломну виконуємо за тиждень, два, курсова день два. Акція !!! Заказуєте в мене 1 роботу на другу знижка 5 відсотків на 3 ...від 800 грн /div>div>Дипломні від 1500 грн /div>div>Магістерські від 2000 грн /div>div>Звіт з практики від 150 грн /div>div>Зробити ...
Зроблено понад 100 дипломних та магістерских робіт. Дипломні спеціаліст від 700 грн. Дипломні бакалавр від 500 грн. Магістерські роботи від 800 грн.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.