Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 459 за запитом дисципліну

ВСТУП Розділ 1. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ, ЯК ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення 1.2.
Теоретичні передумови виховання дисципліни …. 5 1.1. Теоретичні підходи до виховання дисципліни …………………. 5 1.2. Шляхи здійснення освітньо виховної роботи по вихованню дисципліни дітей ….
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Розвиток соціальної роботи як навчальна дисципліна 1.1. Історія соціальної роботи як навчальна дисципліна за рубежем 1.2. Становлення соціальної роботи як навчальна дисципліна в Україні ...
8 про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 виробничих ділянках складіть комбінаційний розподіл виробничих ділянок за цими ознаками, утворивши по три ...8 № ділянки Процент порушень технологічної дисципліни Втрати від браку про¬дукції, тис. гр. од. № ділянки Процент порушень техноло¬гічної дисципліни Втрати від браку про дукції, тис.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Теорія управління безпекою соціальних систем” Варіант №2 № залікової книжки Виконала: ст. гр. ФЕБ м 11 Прийняв: асист. Васьків Р.І....усіма функціональними підрозділами підприємств фінансової дисципліни. Фінансова дисципліна включає в себе обов'язок під...
...підсумкової атестації студентів з навчальної дисципліни. Програма повинна мати: 1. Інтерфейс користувача; 2. Вікно для відображення поля проведення тесту, функцію вибору нового тесту. 3....підсумкової атестації студентів з навчальної дисципліни. Розроблена програма надає змогу зробити процес підсумкової атестації студентів з навчальної дисципліни не лише швидким, але й зручним.
Поняття, значення і правове регулювання дисципліни праці за сучасних умов, роль трудових колективів у її зміцненні……………………….. Розділ 2. Заходів заохочення як засіб виховання і зміцнення дисципліни….. Розділ 3.
...технології активного навчання з правових дисциплін……5 Розділ 2. Методика використання ігрових технологій при навчанні правових дисциплін…………………………………………………………………………12 2.1. Використання ігор на заняттях з правових ...
Характеристика державного управління як навчальної дисципліни…36 3.1. Поняття, предмет і завдання навчальної дисципліни державного управління……………………………………………………………………..……36 3.2. Джерела навчальної дисципліни державного управління………………..
Комплексний випускний іспит з фахових дисциплін Соціальна робота 1. Передумови виникнення соціальної роботи 2. Етапи розвитку соціальної роботи в Україні.. 3. Сутність поняття «соціальна робота». 4.... Зміст соціальної роботи як навчальної дисципліни. Поняття тезаурусу соціальної роботи. 10. Сутність поняття «теорія соціальної роботи». Призначення теорії соціальної роботи. 11.
...ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИМИ НАУКОВИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ 1.1. Текст як лінгвостилістична єдність та основні аспекти його аналізу 1.2. Текст як об’єкт вивчення фоносемантики РОЗДІЛ ...ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН 2.1. Текст як об'єкт аналізу психології 2.2. Психолінгвістичний аспект дослідження тексту Висновки Список літератури
Законність і дисципліна у сфері виконавчої влади 2.1. Режим законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади 2.2.
Вступ Розділ 1 Теоретична основа фінансового контролю в банку 1.1 Суть та види фінансового контролю 1.2 Особливості фінансового контролю банківської діяльності 1.3 Оцінка ліквідності та платоспроможності як контроль за фінансовим станом банку Розділ 2 Практична організація фінансового контролю і забезпечення фінансової дисципліни ВАТ „Ощадний банк України” 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ „Ощадний банк” 2.2 Ревізії як один з методів забезпечення ... Вступ...
Вступ ……………………………………………………………………….. 3 1. Поняття трудової дисципліна та методи її забезпечення ……………. 3 2. Внутрішній трудовий розпорядок ……………………………………… 4 3.
ВСТУП………………………………………………………………………………... 3 Розділ I.... Краєзнавча спрямованість навчальних дисциплін у початковій ланці освіти……………………………………………………………………………. 12 Розділ II. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ І ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ З КУРСУ «Я І УКРАЇНА» …………………………...
Індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» ВАРІАНТ №14 ЗАВДАННЯ №1 Нарахувати амортизацію на будинок побуту.
Індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» ВАРІАНТ №22 ЗАВДАННЯ №1. Нарахувати амортизацію на обладнання виробничого цеху №...
Індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» ВАРІАНТ №9 ЗАВДАННЯ №1 Нарахувати амортизацію на швейну машинку.
Варіант – 2 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. 2. Соціально–політична стратифікація суспільства. 3. Що являє собою опозиція?
ВАРІАНТ № 4. (П С) 1. Охарактеризуйте засоби забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів внутрішніх справ.
1. Предмет науки конституційного права 2. Наука конституційного права в зарубіжних країнах 3. Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна Література
ЗМІСТ: Стор. Теоретичне питання: Фінансове право як галузь права, навчальна дисципліна і як наука….………...……………………………………..……………………3 Практичне завдання.
Тестові завдання поточного контролю з навчальної дисципліни „Земельне право України” 1. Чинний Земельний кодекс України був прийнятий: ...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ br />br /> до контрольних робіт з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів очної та заочної форм навчання ...
1. Поняття конституційного права 2. Предмет і метод конституційного права 3. Принципи конституційного права України 4. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна
ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………..…….4 Розділ 1. Загальна характеристика цивільного права…………………..……...6 1.1. Місце цивільного права в системі правових галузей……………………...... Цивільне право як навчальна дисципліна……………………………...…14 Розділ 2. Предмет, метод та функції цивільного права…………………...….18 2.1. Предмет цивільного права……………………………………………........18 2.2.
... Контролер ревізор Південної залізниці Суханов здійснював перевірку фінансової дисципліни в потязі № 71 72 "Харків ...
Варіант № 1 1. Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна. 2. Участь прокурора у розгляді справ.
Варіант 3 Задача № 1. Борін, працюючи бригадиром тракторної бригади сільськогосподарського підприємства "Весна", систематично порушував трудову дисципліну, правила внутрішнього розпорядку, зловживав спиртними ...
Акціонерне товариство «Колос» у своєму Статуті передбачило, що за порушення трудової та статутної дисципліни на працівників накладається штраф.
1. Виявіть нові тенденції у антропологічних поглядах мислителів «школи людських взаємостосунків» Як реакція на недоліки попередніх ...
1. Порівняння у трудовому праві можуть здійснюватися в напрямках: А) горизонтальному (порівняння різних національних систем трудового права); ...
ЗАДАЧА 1 На початок року за повною вартістю були наявні основні засоби на суму 3250 тис. грн.
ВАРІАНТ №3 ЗАДАЧА 1 Розрахувати облікову чисельність допоміжних робітників термічного цеху при 3 х змінному режимі роботи ...
ВАРІАНТ №9 ЗАДАЧА 1 Повна планова трудомісткість річної програми на поточний рік становить по підприємству 800000 ...
ЗАДАЧА 1 Визначити заробітну плату кожного члена бригади , якщо бригада заробила за місяць 800 грн.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.Поняття продуктивності праці. Основні чинники та резерви зростання продуктивності праці (42) 2.
ЗАВДАННЯ Визначити та скласти відповідний вид аудиторського висновку у наведеній ситуації: Підприємству клієнту пред’явлено судовий позов ...
Завдання 1 При проведенні перевірки фондом соціального страхування від тимчасової втрати працездатності виявлено що, працівник влаштувався на ...
ЗАДАЧА № 1 ТОВ «Аверс» купило у підприємства ПП«Берест» легковий автомобіль. Вартість автомобілю склала 150000,00 грн.
ЗАВДАННЯ 1 Розрахувати показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства у плановому році за індивідуальними варіантами ...
ЗАВДАННЯ 1 Розрахувати показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства у плановому році за індивідуальними варіантами ...
Варіант 2 Задача 1. Компанія розглядає можливість інвестування в проект, що за 4 роки принесе грошові доходи відповідно ...
ЗАДАЧА Підприємство «Богатир» має три виробничих підрозділи різного напряму діяльності, які використовують позамовний метод обліку витрат на виробництво.
ЗАДАЧА 1 Підприємством “Зоря” були інвестовані кошти на 4 років. В кінці першого року воно одержало 200 тис.
ЗАВДАННЯ № 3 Визначити первинну вартість придбаного франчайзингу, що надає право друкувати і розповсюджувати популярний роман, захищений ...
ЗАДАЧА 1 На плановий період підприємству необхідно мати фінансових ресурсів для придбання оборотних коштів на суму 250К тис грн.
ЗАДАЧА 8 Підприємство реалізувало за рік продукції на суму 4500 тис. грн.. Середні залишки оборотних коштів складали 500 ...
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Завдання: провести аудиторську перевірку правильності відображення господарських операцій бухгалтерськими записами. Вказати правильні бухгалтерські проведення.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.