Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 311 за запитом додану

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В СИСТЕМІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ.................................................6 1.1. Ретроспектива податку на додану вартість в Україні.......................................6 1.2.
Теоретичні основи адміністрування податку на додану вартість....9 1.1. Економічна необхідність та значення податку на додану вартість….........9 1.2.
...ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРІСТЬ 1.1. Податок на додану вартість: теоретичні основи виникнення та розвитку 1.2. Платники податку 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1 Податки як основне джерело доходів бюджету 1.2 Сутність і значення непрямих податків 1.3 Характеристика податку на додану вартість 1.4 Порядок нарахування ...
...з бюджетом з податку на додану вартість,як складової розрахунків з бюджетом ІІ. Нормативно правове та регламентне регулювання обліку розрахунків з податку на додану вартість ІІІ.
Податок на додану вартість: суть, об’єкти оподаткування, механізм стягнення 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ТОВ ТД «ЛОГОС» та оцінка його облікової політики ... Податковий облік податку на додану вартість 4. Зміст, структура, види податкової звітності з податку на додану вартість та порядок її складання 5.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ ПДВ 3. ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО ГООСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ...НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА СП „ГРАНТ” 5. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1.Економічна сутність податку на додану вартість 1.2. Економіко правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної ...
...та поширення податку на 5 додану вартість в різних країнах світу 5 1.2. Платники податку на додану вартість 8 1.3.
Об'єкт оподаткування податком на додану вартість та операції, що не є об'єктом оподаткування 6. Реєстрація осіб як платників ПДВ 7....про Реєстр платників податку на додану вартість 9. Порядок випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів ...
ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1. Історія формування ПДВ в системі податків на споживання 1.2. Становлення податку на додану вартість в Україні РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи методики нарахування та обліку податку на додану вартість 1.1 Економічна сутність та функції ПДВ 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку ПДВ 1.3 ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи методики нарахування та обліку податку на додану вартість 1.1 Економічна сутність та функції ПДВ 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку ПДВ 1.3 Методика нарахування та сплати ПДВ 1.4 Зарубіжний досвід сплати ПДВ Розді...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО─МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1.
... Задача № 26 Визначити відпускну ціну підакцизного виробу, суму акцизного збору для сплати до бюджету, податок на додану вартість, виручку від реалізації підакцизного ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПДВ 1.1. Історичні аспекти становлення і розвитку непрямого оподаткування 1....
Економічна сутність податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом по пдв 1.1. Економічна сутність податку на додану вартість 1.2 Методичні основи обліку ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ..................................................................................................6 1.1. Сутність бюджетного відшкодування податку на додану вартість.................6 1.2. Правове регулювання відшкодування податку на додану ...
...анулювання реєстрації платника податку на додану вартість", згідно з яким було анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ "Полюс" відповідно до пп. "б" п.
...анулювання реєстрації платника податку на додану вартість”, згідно якого було анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ “Полюс” у відповідності до пп. “б” п.
...зареєструвалося як платник податку на додану вартість та обрало податковий період, що дорівнює місяцю За січень та лютий місяці поточного року підприємство здійснили господарчі операції, що ...подання декларації про податок на додану вартість”, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 166 із змінами та доповненнями на підставі даних журналів обліку ...
...анулювання реєстрації платника податку на додану вартість", згідно з яким було анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ "Полюс" відповідно до пп. "б" п.
Платник податку на додану вартість3 2. Об'єкт оподаткування 3. Ставки податку на додану вартість 4. Пільги щодо податку на додану вартість 5.
Платник податку на додану вартість 2. Об'єкт оподаткування 3. Ставки податку на додану вартість 4. Пільги щодо податку на додану вартість 5.
6330,2 6809,1 Валова додана вартість у співставних оптових цінах, тис.грн. 5129,6 5370, Середньоспискова чисельність працівників, осіб 512 522 440 Визначити по двох ...впливу структурних зрушень Задача Валова додана вартість галузі економіки склала в базисному періоді 1124,6 млн. грн. У звітному періоді порівняно з базисним періодом обсяг використаних ...
...Закону України «Про податок на додану вартість» відомості про будь які товари, роботи, послуги, що придбаваються особою, зареєстрованою як платник податку на додану вартість, незалежно від їх відношення ...
...2008 році; відповідно податок на додану вартість підприємства збільшмвся на 50,7 тис.грн. або 18,31% в 2007 році та на 203 тис.грн.... Їх знизили – податок на додану вартість – на 8,38%, собівартість реалізованої продукції – на 57,48%, адміністративні витрати – 10,35%, інші операційні витрати – на 3,27%.
Економічний зміст податку на додану вартість і його платники, об'єкти оподаткування 2. Ставки, порядок нарахування платежів податку на додану вартість Тема: Платоспроможність підприємства 1.
ЗАДАЧА 2 По даним підприємства визначити і проаналізувати суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету в динаміці за два роки. Показник було взято з звіту про фінансові результати підприємства ...рахунку 641.1 «Податок на додану вартість» Показник 2008 2009 Відхилення абсолютне відносне 1 2 3 4 5 Податок на додану вартість 678,6 1097,5 ...
Додана вартість як об'єкт оподаткування ПДВ 1.2. Нормативно правове забезпечення податку на додану вартість Розділ 2.
Додана вартість як об'єкт оподаткування ПДВ 1.2. Нормативно правове забезпечення податку на додану вартість Розділ 2.
...зареєстроване як платник податку на додану вартість, придбало партію кришок для консервації у підприємства «Закатаємо», яке звільнено від сплати податку на додану вартість.
...проте суддя повернув заяву та додані до неї документи керуючись положеннями статті 63 ГПК. ТОВ «Гурт» вирішило оскаржувати ухвалу в апеляційному порядку, проте суддя господарського суду ...про повернення позовної заяви без додання до таких скарг зазначених матеріалів або повертати такі скарги? Відповідь обґрунтуйте. Ситуаційне завдання № 3. Рішенням господарського суду м.
суму витрат виробництва і доданої вартості; b. суму частини постійного капіталу, яка переноситься на вартість готової продукції протягом одного виробничого циклу, змінного капіталу та доданої вартості; c.
, податок на додану вартість був нарахований в сумі 47500 грн., прибуток від реалізації становив 39500 грн Відобразити бухгалтерськими проводками, визначити правильну суму прибутку...., податок на додану вартість був сплачений 25 січня в сумі 42000. Аудиторська перевірка, що була проведена 5 лютого встановила недотримання сплати податку на ...
суму витрат виробництва і доданої вартості; b. суму частини постійного капіталу, яка переноситься на вартість готової продукції протягом одного виробничого циклу, змінного капіталу та доданої вартості; c.
...для українських продуктів із більшою доданою вартістю. Структурна роль металургії в економіці прекрасно відома, тому в більшості промислово розвинених країн ринки металургійної продукції належать до регульованих, ...видів продукції з низькою часткою доданої вартості і стимулювати підвищення випуску продукції з високою доданою вартістю, зокрема, розширити експорт високоякісних марок сталі.
...обов'язків: а) податку на додану вартість; б) податку на прибуток підприємств; в) акцизного податку; г) плати за землю. 14 Податковий обов'язок вважається узгодженим: а) ... 32 Ставка податку на додану вартість: а) 20%; б) 30%; в) 18%; г) нульова; д) свій варіант. 33 Платником податку на додану вартість є особа,...
...Хто є платником податку на додану вартість. 6) Які товари належать до підакцизних. 7) Що таке податковий кредит. Контрольні завдання до Теми 7 1) Які доходи ...правильні Question 10 Податок на додану вартість належить до ... податків: a. обласних b. місцевих c. загальнодержавних d. змішаних Question 11 Які юридичні акти мають найвищу юридичну ...
Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 21. – Ст. 156. 9....затвердження Порядку внесення податку на додану вартість до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.1998 ...
...на підставі первинних товарних документів, доданих до звітів матеріально відповідальних осіб. Щоденно об’єкти роздрібної торгівлі здійснюють розрахункові операції зі споживачами за продані їм товари в ...Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97р. № 168/97 ВР. РАЙСТ складає щомісячно податкову декларацію з податку на додану вартість.
Умова: ТОВ «Водолій» здійснює торговельну діяльність є платником податку на прибуток та податку на додану вартість. За другий квартал поточного року підприємством було здійснено наступні господарські операції (таблиця 2): Таблиця 2....витрат, амортизаційних відрахувань), податку на додану вартість (з поетапним відображення формування податкового зобов’язання, податкового кредиту, та ПДВ до сплати в бюджет), ПДФО.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ)......................................................................................6 1.1. ПДВ: сутність та економічний зміст..................................................................6 1.2. Економічні засади теорії податкового адміністрування....................................у сфері адміністрування податку на додану вартість...............................................................................
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ)......................................................................................6 1.1. Економічні засади адміністрування ПДВ..........................................................6 1.2. ПДВ: сутність та економічний зміст................................................................13 РОЗДІЛ 2....у сфері адміністрування податку на додану вартість.........................................................
...Податкової декларації з податку на додану вартість Завдання № 35 Скласти річний податковий календар ТОВ "Меркурій" за такою формою: Таблиця 1 Вихідні дані Місяць Види податку, збору, ... Платник податку на додану вартість, платник податку на прибуток. 5. У складі необоротних активів має: – земельну ділянку; – транспортні засоби; – котельню.
...допоміжними матеріалами (виробничу собівартість з доданими витратами підрозділу постачання, яка буде враховуватись при розподілі для виробничих підрозділів підприємства; 2. Загальний обсяг прибутку даного підрозділу, що підлягає ... Обсяг доданих витрат відділу постачання на 1 т молока, розподілений для виробничих підрозділів: підрозділу 1, грн. – 18,36 підрозділу 2, грн.
...допоміжними матеріалами (виробничу собівартість з доданими витратами підрозділу постачання, яка буде враховуватись при розподілі для виробничих підрозділів підприємства; 2. Загальний обсяг прибутку даного підрозділу, що підлягає ... Обсяг доданих витрат відділу постачання на 1 т молока, розподілений для виробничих підрозділів: підрозділу 1, грн. – 18,36 підрозділу 2, грн.
...пільгою при сплаті податку на додану вартість ? 2 Севастопольська міська рада народних депутатів звільнила підприєм¬ство з обмеженою відповідальністю "Легус" від сплати податку на додану вартість на один рік.
...пільгою при сплаті податку на додану вартість? 2. Державною податковою інспекцією Київського району м. Харкова було накладено штрафні санкції на фірму «Лео» за несплату податку на додану вартість.
...реалізації продукції (Д) Податок на додану вартість (ПДВ) Акцизний збір (АкЗ) Собівартість реалізованої продукції (СР) Операційні доходи (Оді) Адміністративні витрати (АВ) Витрати на збут (ВЗ) Інші ...реалізації продукції (Д) Податок на додану вартість (ПДВ) Акцизний збір (АкЗ) Собівартість реалізованої продукції (СР) Операційні доходи (Оді) Адміністративні витрати (АВ) Витрати на збут (ВЗ) Інші ...
...структурам необхідно: відмінити податок на додану вартість на путівки для відпочинку учнівської молоді та студентів, сімейні путівки для батьків з дітьми та путівки для інвалідів, осіб, ...до 10% розмір податку на додану вартість на путівки для решти населення (крім виїзду за кордон); встановити, що плата за землю, виділену туристичним закладам, зменшується на ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.