Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2812 за запитом документи

У статті висвітлюється характеристика та роль протоколу як основного документу інформаційно довідкового характеру. Здійснено розгляд співвідношення протоколу з іншими організаційно ...
Поняття про класифікацію і класифікування документів. Сутність фасетно блочної системи класифікації 2.2. Класифікація по інформаційній складовій документа 2.3. Класифікація по матеріальній складовій документа 2....
Організація роботи з документами в олександрійської філії Черкаського інституту управління 3.1. Блок схеми руху документів в ОФЧІУ 3.2.
Анотація складу фондів та документів Розділ 2. Система облікової документації державного архіву області та здійснення централізованого обліку документів наф 2.1. Поняття «обліковий документ».
Документування та організація роботи з документами в державних установах 1.1. Документ і його роль в організації роботи державної установи 1.2. Класифікація документів 1.3.
Основні типи та види документів, їх аналіз 1.1. “Поняття документ” 1.1.1. Правила оформлення документів 1.2. Система розпорядчої документації 1.2.1.
Документ – складна система елементів 1.1. Характеристика документа як системного об’єкта. 1.2. Властивості і ознаки документа. 1.3.
Поняття та класифікація процесуальних документів. 2. Визначте види цивільно процесуальних документів. 3. Які правові вимоги пред’являються щодо форми, мови, найменування, структури, змісту, обґрунтування та ...
Визначення поняття «документ» та поняття «книга» 1.1. Поняття про документ. 1.2. Особливості визначення поняття «книга». 2. Особливості співвідношення документа і книги.
Поняття документообігу 3.2 Обробка документів на СТОВ "Смілянське" 3.3 Зберігання документів СТОВ "Смілянське" 4. Аналіз установчих документів Технологічна частина 2.
Сучасні вимоги до оформлення службових документів (загальні правила, основні реквізити). 2. Спрощення в групах приголосних (по 4 5 прикладів на кожне правило. 3....дайте загальні вимоги до створення документів (відповідність до свого призначення, достовірність, юридична сила, чітка структура та зручність в обробці). Зверніть увагу на завдання: спрощення роботи з ...
...написання: автобіографії, резюме, характеристики, облікових документів, особової справи 2.1 Автобіографія 2.2 Резюме 2.3 Характеристика Розділ 3 особисті офіційні документи 3.1 Доручення 3.2 ...
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ В ДОКУМЕНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 1.1. Вивчення наукових засад класифікації в загальному документознавстві 1.2. Спеціальне документознавство про класифікацію документів РОЗДІЛ II.
Наукові основи криміналістичного дослідження документів 1.1. Поняття і завдання техніко криміналістичного дослідження документів 1.2. Поняття документа у криміналістиці 1.3.
Логічна послідовність тексту юридичного документа. 2. Правопис найуживаніших суфіксів української мови (по 2 3 приклади). 3. Доручення (визначення та зразок)....запитання: Які ви знаєте різновиди документів за формою викладу основної інформації? За допомогою чого може виражатися логічна послідовність у побудові документів?
...та завдання техніко криміналістичного дослідження документів.............................................................................5 10. 1.1. Види документів...............................................................................7. 1.2. Класифікація документів.................................................................7. 1.3. Огляд документа..............................................................................9. Розділ ІІ.
...ознаками,що характеризують матеріальний носій документа 3. Класифікація Документа IV за ознаками, що характеризують знакову систему запису інформації 4. Класифікація Документа IV за іншими ознаками 5.
Теоретичні засади класифікування документів 1.2. Спроби класифікації документа в різні історичні періоди 1.3. Застосування досвіду суміжних наук у класифікації документів 1.4.
...ЄКТИВНИХ ОЗНАК НЕЗАКОННИХ ДІЙ З ДОКУМЕНТАМИ НА ПЕРЕКАЗ, ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ДОСТУПУ ДО БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ………………………………………….………….6 1.1. Поняття суб’єкта незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та ...
Граматичні особливості перекладу документів миротворчої діяльності ООН …………………………………………………………………………..11 1.3. Прагматичний аспект перекладу документів миротворчої діяльності ООН…………………………………………………………………………...21 Висновки до розділу 1…………………………………………………………25 РОЗДІЛ ...
... Варіант №7 1. Вимоги до тексту документів. (Приклади прямого і зворотнього порядку розташування тексту документів). 2.
Завдання: 1. При укладенні трудового договору з прибиральницею Пилипченко директор школи вимагав принести такі документи: диплом про закінчення вищого навчального ...
...до тексту та мови дипломатичних документів та їх практичне застосування Висновки уривок ВИСНОВКИ Значна кількість дипломатичних документів не публікується взагалі з огляду на малозначущість питань, які ...
Визначення документа в бібліотекознавстві 3. Сучасні визначення документа в інформатиці 4. Документ IV як "записана інформація" 5.
Вимоги до документів, що виготовляються за допомогою друкувальних пристроїв. Стандартні положення табулятора. Правила оформлення реквізитів. 1. Вимоги до документів, що виготовляються за допомогою друкувальних ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПЕРЕКАЗІ КОШТІВ ГОТІВКОЮ 5 1.1. Сутність та особливості організації касової роботи в банку 5 1.2. Складання касових документів при переказі коштів готівкою 8 ...
...теорії та практики використання історичних документів у процесі навчання 2. Класифікація історичних документів в методиці викладання історії та значення їх використання 3.
Автобіографія це: а) особистий регламентований документ; б) службовий регламентований документ; в) службовий нерегламентований документ; г) особистий нерегламентований документ. ІІ. Лексичні помилки. Виберіть правильні варіанти слововживання. 1.
...у контексті аналітико синтетичної переробки документів 1.2. Архівознавство як суміжна з документознавством дисципліна Розділ 2. Процес описування документів у архівах 2.1.
...до тексту та мови дипломатичних документів та їх практичне застосування Висновки уривок Значна кількість дипломатичних документів не публікується взагалі з огляду на малозначущість питань, які в ...
Аналіз мови документів початку хх століття Висновки уривок Офіційно діловий стиль — це стиль, що задовольняє потреби суспільства в документальному оформленні різних актів державного, ... Він властивий офіційним документам (указам, законам) і діловим паперам (заявам, розпискам, дорученням), які й дали йому назву. Цей стиль настановляє й інформує громадян і ...
ЗАСВІДЧЕННЯ ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ШЛЯХОМ ПРОСТАВЛЕННЯ ШТАМПА „АПОСТИЛЬ” 1.1..ПОРЯДОК ПРОСТАВЛЕННЯ АПОСТИЛЯ В УКРАЇНІ 1.2. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕННЯ АПОСТИЛЯ МІНІСТЕРСТВОМ ЗАКОРДОННИХ ...
...Составить стилевую схему оформления заданного документа. В оформлении документа должны присутствовать 3 стиля знака и 5 стилей абзаца. Описать каждый стиль.
Книжні й іншомовні слова в документах. 2. Правопис найуживаніших префіксів (по 4 5 прикладів на правило). 3. Наказ. Зразок наказу юридичної установи....на вживання урочистої лексики в документах. А щодо слів іншомовного походження, то треба бути обережними й уважними під час їх використання.
Аналіз мови документів початку хх століття Висновки уривок Офіційно діловий стиль — це стиль, що задовольняє потреби суспільства в документальному оформленні різних актів державного, ... Він властивий офіційним документам (указам, законам) і діловим паперам (заявам, розпискам, дорученням), які й дали йому назву. Цей стиль настановляє й інформує громадян і ...
Дефініція поняття, різні значення поняття «документ» у нормативно правових документах 2.2. Концепції документа як засобу соціальних комунікацій та джерела інформації 2.3.
Експертиза банком документів обґрунтування інвестицій 4 2. Види експертизи документів обґрунтування інвестицій 5 3. Техніко економічне обґрунтування інвестицій 7 ВИСНОВКИ 12 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ...
Помилки в оформленні документів. Запишіть правильну відповідь. 1. Документ, що містить письмове уповноваження когось на виконання певних юридичних документів називається: а) заявою; б) дорученням; ...
...книга" у порівнянні з класифікацією документа 2. Місце книги в соціальному комунікаційно інформаційному процесі 3. Співвідношення книги з документами первісними та архівними 4.
Емпіричні уявлення про документ 3. Різні значення поняття "документ" Література
3 ОПТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ………………………………………………………..5 ОЗНАКИ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧНОГО ДОКУМЕНТА………………………………………………….…6 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………....9 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..…9
... Практичне завдання На документі (наприклад, договір, товарно транспортна накладна, платіжна відомість, платіжне доручення, лікарняний лист, касовий чек, квиток на проїзд тощо) виконати різними способами ... Оглянути документ, описати його у фрагменті протоколу огляду, а також сфотографувати методом масштабної зйомки. Додати негатив або, якщо знімок виготовлений цифровою камерою, ...
...реквізитів, необхідних для складання цих документів. Скласти і оформити розпорядження про проведення курсів підвищення кваліфікації і пояснювальну записку про неможливість відвідувати ці курси.... Правопис чисел в документах. Реєстрація вхідних, вихідних і внутрішніх документів ………………………………. 9 Література …………………………………………………………………… 17
Нотне видання як вид документів 10. Картографічне видання як вид документів 11. Періодичне і продовжуване видання Висновок Список використаної літератури
Поняття документу 4 2. Придбання документа: технології, основні операції 8 Висновки 12 Список використаних джерел 13
Реферат як інформаційний документ. Реферативні видання: загальна характеристика 2. Основні функції реферату як вторинного документа 3. Класифікація рефератів 4. Основні етапи розвитку реферування 5.
Помилки в оформленні документів. Запишіть правильну відповідь. В автобіографії слід писати: а) … народився у Полонному на Хмельниччині… б) … народився у м.... Знайдіть і виправте помилки в документі. Присутні 20 чол. Протокол № Голова: Лисенко В.І. Секретар: Морозова Р.М. Порядок денний: 1.
Уніфікація та стандартизація управлінських документів 2. Система документування 3. Формуляр документів та його основні реквізити Література
... ВАРІАНТ 4 Теоретична частина. 1.Визначте порядок видачі та анулювання свідоцтва на право ...нотаріусу для засвідчення копії таких документів: договір колгоспу пре розмір присадибної ділянки написану олів цем; доручення; заяву спадкоємця про відмову від прав на спадщину, в якій ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.