Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 115 за запитом дорослої

ПРОБЛЕМА ВЗАЄМИН ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ 1.1. Психолого педагогічні засади взаємин між дітьми і дорослими в дошкільному закладі 1.2.
...формування уявлень дошкільників про професії дорослих 1.1. Психологічне обґрунтування проблеми ранньої профорієнтації дітей 1.2. Педагогічне обґрунтування питання формування уявлень дітей дошкільного віку про професії дорослих як одного із аспектів проблеми ...
Проблема вікових меж ранньої дорослості 2. Особливості розвитку в ранній дорослості 3. Внутрішньо особистісні задачі розвитку в ранній дорослості 4.
...основи розвитку спілкування дітей з дорослими 1.1. Психологічні особливості спілкування дошкільників 1.2. Спілкування дорослого й дитини як особливий вид їхньої спільної діяльності 1.3.
...стилю і взаємин дітей і дорослих у формуванні моральних якостей дошкільників 1.1. Теоретичний аналіз досліджень з проблеми морального виховання та взаємин між дітьми та дорослими 1.2.
...як форма взаємин дітей і дорослих 1.1. Погляди вчених про спілкування дітей з дорослими та однолітками 1.2. Становлення і розвиток мовленнєвого спілкування у дітей ...
...уявлення школярів про ставлення авторитарних дорослих 1.1. Усвідомлення учнями батьківського авторитету 1.2. Використання авторитарного стилю у взаємодії батьків та дітей 1.3. Вплив авторитарного дорослого на становлення особистості молодшого школяра ...
Дорослий як джерело формування соціальної компетентності дошкільників 1.1. Зміст та структура соціальної компетентності 1.2.... Роль дорослого у формуванні соціальної компетентності дітей Розділ 2. Вивчення соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку 2.1.
Спілкування дорослого й дитини дошкільного віку як особливий вид їхньої спільної діяльності 2. Спільна праця дітей та дорослих як основа формування позитивних взаємин ...
...дітей в процесі спілкування з дорослими 2. Спілкування в сім'ї дошкільника як чинник морального виховання 3. Основні стилі спілкування між дітьми та дорослими у сім’ї Висновок Список ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ СВІДОМОСТІ 1.1. Свідомість як форма відображення людиною дійсності 1.2.... ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СВІДОМОСТІ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ 2.1. Опис методики дослідження 2.2. Аналіз результатів дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Вступ 1. Суть мовленнєвої культури в дошкільному віці 2. Особливості виховання мовленнєвої культури дошкільників і дорослих 3.
Вступ ………………………………………………………………………… 3 Розділ I. Теоретичні аспекти формування моральних якостей дошкільників …. 6 1.1.... Роль дорослих у вихованні моральних якостей дошкільників … 21 Розділ II. Пошуково педагогічна робота щодо формування у дошкільників моральних якостей...............26 2.1.
Доросла, розумна, відповідальна і вільна людина. 3. Індивід, який свідомо управляє своєю власною поведінкою і діяльністю. 4. Своєрідність людини. 12.... Вимоги дорослих. 3. Соціальне оточення. 4. Протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення. 16. Дайте визначення поняттю «розвиток». 1.
21 2.2 Методика навчання дорослих видатного педагога............................24 2.3 Х.Д.Алчевська – пропагандист кращих здобутків української демократичної літератури...................................................................27 ВИСНОВКИ..........................................................................................................32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................про виховання і освіту молоді, доросли...
24) Роль дорослого у психічному розвитку немовля. Спілкування в період немовляти. 25) Психічний розвиток в період немовляти. Індивідуальні відмінності немовлят.... 65) Вікова періодизація життєвого циклу дорослого. 66) Розвиток психічних процесів в період дорослості. 67) Характеристика психосоціального розвитку дорослого. 68) Вікові кризи періоду дорослості.
Для оцiнки середнього вiку дорослих громадян держави було випадково опитано 350 осiб. Середнiй вiк у вибiрцi дорiвнював 44,2 року, а виправлене стандартне вiдхилення 9,...довiрчий iнтервал для середнього вiку дорослих громадян. Який мав би бути обсяг вибiрки для забезпечення точностi оцiнки один рiк при тому ж рiвнi надiйностi? 4.
Організація роботи ВНМД дорослому населенню 2.5. Основні показники роботи ВНМД дорослому населенню за 2003 2005 роки 2.6.
...може поводитися так, як вимагають дорослі, і не тому, що не хоче, а тому, що її фізіологічні можливості не дозволяють їй зробити це....покарання, на які так щедрі дорослі, не поліпшують її поведінку, а часом навіть стають джерелами нових конфліктів. Крім того, такі форми впливу можуть сприяти формуванню в ...
...вимити руки, не чекаючи нагадування дорослих, це означає, що в неї виробилася не тільки навичка, а й звичка. Вироблення корисних навичок і звичок відіграє важливу роль ...один з одним і з дорослими. Виховання навичок відбувається в певній послідовності. Дія утворення і зміцнення навичок і звичок важливо створити належні умови і не допускати ...
...руховій активності, яка часто сприймається дорослими як свідоме порушення дисципліни, що ускладнює взаємостосунки з батьками, вихователями, провокує одних підлітків на протест, інших – на замкнутість....новоутворенням підліткового віку є почуття дорослості, що визначає новий рівень прагнень. Почуття дорослості у цьому віці не є обов’язково усвідомленим, однак воно є специфічною для ...
Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва: [сайт] / Центр. б ка ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва. Миколаїв. – Режим доступу : http://www.
...роботи відділення невідкладної медичної допомоги дорослому населенню 2.5. Основні показники роботи відділення невідкладної медичної допомоги дорослому населенню за 2006 2008 роки 2.6.
Ознайомлення дітей з працею дорослих 25. Види праці дітей 26. Форми організації трудової діяльності дітей 27. Умови розвитку особистості дошкільника. 28.... Особливості спілкування дитини з дорослими. 43. Спілкування з однолітками. 44. Вплив формування мотивів поведінки на процес соціалізації дитини. 45. Норма соціалізації. Причини відхилень процесу соціалізації.
...продовжуючи потребувати допомоги батьків і дорослих, але шукають уже не винятково матеріальної підтримки. Діти індивідуалізуються. В одних є смаки і потреби, що краще задовольняє батько, ніж ...дитині можливість робити усе самому; дорослі не повинні забігати і нічого не робити для своєї особистої зручності і задоволення, а завжди відноситися до дитини, з першого ...
...патологій, для багатьох з нас – дорослих і дітей – нормою життя стало постійне вживання ліків. Така ситуація дала поштовх розвиткові відносно нової науки – екології людини, яка розглядає ...з впливом, якого зазнає організм дорослої людини. Тому саме здоров'я дітей є природним біологічним індикатором здоров'я народу. Проблема збереження здоров'я дітей – складний комплекс ...
Їх становлення вимагає адекватних впливів дорослих, певних форм спілкування, і спільної з дитиною. Витоки багатьох проблем, із якими стикаються батьки та педагоги (знижена пізнавальна активність, порушення ...вивчати поза її спілкуванням з дорослими і ровесниками. Саме в процесі набуття досвіду спілкування з іншими людьми закладаються основи моральних якостей особистості.
...для поетового віку вона досить «доросла». Уже на підставі цієї нижки можна говорити про бездоганне чуття ритму, про розмаїтість тем і мотивів, про неабиякий злет творчої ...пред читачем постав уже цілком дорослий, двадцятитрьохрічний поет, в творчості якого відбулася значна еволюція. Удосконалилась його техніка, зросло поетичне вміння, визначились смаки та уподобання.
...провідниками в складному і неоднозначному дорослому світі, від них залежить вибраний шлях, вони задають швидкість руху, темп розвитку індивідуальності. Тому тільки саморозвиток, самовдосконалення, постійна робота батьків ...дитина відчувала себе в світі дорослих не гостем, не випадковим відвідувачем, а законним спадкоємцем всього, що вже досягнуто, їй Список використаної літератури Додатки
Показники захворюваності дорослого населення(на 10 тис.)2004 2006рр. Таблиця 2.6 Інтенсивні показники первинного виходу на інвалідність (10 тис.дорослого населення в працездатному віці) Таблиця ...
усі дорослі громадяни c. особи, які досягли 16 річного віку, а також особи, які досягли 14 років — за вчинення окремих злочинів, прямо ... дорослі і неповнолітні, що досягли 14 років e. особи, які досягли 16 річного віку Question 28 Балів: 1 За яке з ...
...ринку верхнього демісезонного одягу для дорослих Таблиця 3.12 Зміна важливості сегментів ринку верхнього демісезонного одягу для ЗАТ ШП „Юність” у 2000 2004 рр....при аналізі сегментів одягу для дорослих, виробляється ЗАТ ШП „Юність” Таблиця 3.16 Рекомендації щодо стратегічних дій у сегментах для ЗАТ ШП „Юність” на основі аналізу ...
Корекційні програми спрямовані підлітків та дорослих Розділ 3.1. Психологічна корекція порушень соціально – психологічної адаптації 1. Чи є у Вас знайомі безробітні с дезадаптивними формами поведінки?...усім, урахувавши інтереси дітей та дорослих. – Попередити малу за півгодини, 15 та 5 хвилин. Пообіцяти, що якщо ляже тихо, то брат почитає книжку.
Взаємостосунки з дорослими та однолітками 3. Формування особистостi в перiод ранньої юностi ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Захворювання периферичної нервової системи 3ахворювання периферичної нервової системи серед дорослого населення складають близько 50 % усіх захворювань. Периферична нервова система складається головним чином з відростків нервових клітин.
...ускладнення, кровотечі у дітей та дорослих 2. Поняття про ушкодження (травму). Класифікація та ознаки 3. Травматизм, його види та профілактика 4.
Світ дитячий і світ дорослий 3. Заняття №3 Мова "прийняття" і "неприйняття" 4. Заняття №4. Проблеми дітей і проблеми батьків.
Світ дитячий і світ дорослий 3. Заняття №3 Мова "прийняття" і "неприйняття" 4. Заняття №4. Проблеми дітей і проблеми батьків.
Світ дитячий і світ дорослий 3. Заняття №3 Мова "прийняття" і "неприйняття" 4. Заняття №4. Проблеми дітей і проблеми батьків.
1) Яка з наукових концепцій пояснює походження виховання проявом у дітей несвідомих інстинктів наслідувати дорослих? А) еволюційно біологічна концепція; Б) психологічна концепція; В) релігійна концепція; Г) соціально трудова концепція. 2) Соціальне виховання – це: А) це ...
Переважна більшість дорослих після стресового дня радше хильнуть алкоголю, ніж пограють із власними дітьми чи поспілкуються з кохоною людиною.
Роль вчинку та прикладу дорослих у моральному вихованні молодших школярів 1.4. Виховна робота з морального виховання РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ МОРАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДШИХ ...
Дослідження впливу дорослих на формування моральних якостей дошкільників 2.1. Методи дослідження сімейного укладу та морально психологічного клімату в сім’ї 2.2.
Вплив дорослих на особливості спілкування дітей Розділ II. Дослідження особливостей спілкування у молодших школярів. Психокорекція 2.1.
Роль дорослих на розвиток емоційно ціннісного відношення дітей до себе.................................................................................................................... 23 Використана література.................................................................................... 27
Дослідження впливу дорослих на формування моральних якостей дошкільників 2.1. Методи дослідження сімейного укладу та морально психологічного клімату в сім’ї 2.2.
...єю з Худяковим, а його дорослий син зі своєю сім’єю – окремо. Дружина та дочка померлого вважали, що синові, який проживає окремо, нічого із спадкового майна ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.