Меню сайту

Нові користувачі
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2419 за запитом дослідження

Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти маркетингового дослідження ринку лікарняних засобів на прикладі конкретного засобу 1.1 Визначення управлінської проблеми 1.2 Формулювання проблеми маркетингового дослідження 1.3 Об’єкт, предмет, ...
...зміни у ставленні до методів дослідження відбулися у період некласичної науки? 7. Як М.Вебер характеризує мету і завдання некласичної науки порівняно з класичною? 8....Вебер про призначення наукових досліджень та позицію науковця у культурі ХХ ст. (за доповіддю М.Вебера «Наука як покликання і професія»).
...відкриття нових явищ шляхом теоретичних досліджень ? a. ні, не можливо, необхідні практичні підтвердження теоретичних висновків b. ні, не можливо, за теоретичними дослідженнями повинні слідувати емпіричні c.
...функції, та етапи проведення соціологічного дослідження…….5 Розділ ІІ.Поняття та основні компоненти програми дослідження………………...10 Розділ ІІІ. Методи проведення соціологічних досліджень…………………………21 Висновки……………………………………………………………………………….
...використання ергономічної контрольної карти для дослідження ергонометричних показників робочого місця оператора 18 2.1. Організація дослідження 18 2.2. Методи дослідження 20 Розділ ІІІ.
Вступ 1 Теоретичні засади маркетингових досліджень підприємства 1.1 Характеристика видів маркетингових досліджень 1.2 Аналіз схеми та призначення маркетингової інформаційної системи 1.3 Характеристика експертних ...
Вступ 1 Теоретичний розділ 1.1 Характеристика видів маркетингових досліджень 1.2 Аналіз схеми та призначення маркетингової інформаційної системи 1.3 Характеристика експертних систем у маркетинговій діяльності підприємства 1.4 ... Вступ 1 Теоретичний розділ 1.1 Характеристика видів маркетингових досліджень 1.2 Аналіз схеми та призначення маркетингової інформаційної системи 1.3 Характеристика експертних систем у маркетинговій діяльності підприємства 1.4 Аналіз мо...
Дослідження взаємозв’язку рівня розвитку комунікативних навичок та рівня самооцінки у підлітковому віці…………..47 3.1....90 ВСТУП br />br /> Актуальність дослідження. Одним з найбільш значних і актуальних питань у сучасній психологічній науці можна вважати проблему становлення самосвідомості і самооцінки особистості.
Тема дослідження Мета дослідження – Завдання дослідження: Об’єкт дослідження – Час дослідження – Предмет дослідження – Гіпотеза дослідження. Інтерпретація понять. Аналіз об’єкта дослідження.
Наукові основи криміналістичного дослідження документів 1.1. Поняття і завдання техніко криміналістичного дослідження документів 1.2. Поняття документа у криміналістиці 1.3.
Актуальність дослідження Об’єкт дослідження Напрямки дослідження Предмет дослідження Мета дослідження Завдання дослідження Гіпотеза дослідження Методика та організація дослідження Висновки
Практичне заняття № 5 ТЕМА: Дидактико методичні особливості підготовки та проведення уроку дослідження Завдання 1. Дайте визначення поняття, розкрийте особливості та педагогічні можливості уроку дослідження. Схарактеризуйте типову структуру уроку дослідження. Завдання 2.
...1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ…………………………………….. 7 1.1. Сутність та класифікація маркетингових досліджень……………… 7 1.2. Технологія маркетингових досліджень: етапи та порядок проведення………………………………………………………………….
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ 6 1.1. Дослідження товару та його властивостей 6 1.2. Сутність маркетингових досліджень життєвого циклу товару ...
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз динаміки сплати та структури податкових платежів підприємства 2.3 Дослідження стану податкового менеджменту підприємства РОЗДІЛ ...
СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ СПОЖИВАЧІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 1.1. Типологія споживачів товарів та послуг 1.2. Маркетингові дослідження споживачів як підґрунтя прийняття маркетингових ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ПРОБЛЕМІ ПСИХОДІАГНОСТИКИ РИС ОСОБИСТОСТІ 1.1. Аналіз літератури за проблемою дослідження рис особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі 1....
СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМИ 1.1. Поняття реклами, її цілі та функції 1.2. Соціально психологічні особливості реклами 1.3.... ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ РЕКЛАМИ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ СХУДНЕННЯ НА СПОЖИВАЧІВ ЖІНОК 2.1. Організація і хід емпіричного дослідження 2.2.
Методологія дослідження Аналіз соціальної проблеми та формулювання теми дослідження. Загальна характеристика проблеми. Безробіття молоді є однією з найгостріших соціально економічних проблем України.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ 1.1. Аналіз літератури за проблемою дослідження у вітчизняній та зарубіжній психології 1.2.
Теоретичні основи проведення маркетингових досліджень на підприємстві 1.1 Сутність маркетингових досліджень 1.2 Інформаційна база маркетингових досліджень 1.3 Методика маркетингових досліджень підприємства Розділ ...
Дослідження предметної області маркетингових досліджень 1.1. Теоретичні основи проведення маркетингових досліджень 1.2. Огляд існуючих рішень 1.3.
Дослідження товару: 2.1. Призначення і область використання гречки. 2.2. Основні характеристики товару. 2.3. Дослідження конкурентних товарів. 3.
Теоретичні основи криміналістичного дослідження паперових грошей України 1.1. Поняття паперових грошей 1.2. Історія виникнення гривні 1.3. Загальна характеристика банкнот і захисних елементів Розділ 2. Криміналістичне дослідження підробки гривень України 2.1.
Сутність і етапи кримінологічного дослідження Розділ 2. Основні методи кримінологічного дослідження 2.1. Метод суцільного та вибіркового дослідження 2.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Пріоритетна роль маркетингу на підприємствах ринкової орієнтації 5 1.2. Система маркетингових досліджень в ефективному розвитку підприємства 8 ...
Теоретичні та методичні аспекти дослідження попиту в системі моніторингу маркетингової діяльності 1.1.Обґрунтування необхідності та визначення концепції проведення досліджень на підприємств 1.2.
...психотерапія в контексті сучасних наукових досліджень 1.1.Психотерапія та цілісність людської реальності 1.2.Сучасні наукові дослідження в галузі психотерапії 1.3.
Вступ Розділ І Теоретична частина 1.1 Сутність та система маркетингових досліджень 1.2 Методика використання маркетингової інформації в маркетингових дослідженнях 1.3 Особливості маркетингових досліджень лікувально профілактичної допомоги на етапі переходу ...
Методи, проведення та організація дослідження 2.1. Методи експериментального дослідження 2.2. Планування та проведення дослідження Розділ 3. Аналіз результатів дослідження та методичні рекомендації з ...
ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 23 2.1. Об’єкти дослідження 23 2.2. Методи дослідження 26 РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЯКОСТІ ЛАМІНАТУ ...
...задачі, методи та організація експериментального дослідження 2.1. Мета та задачі дослідження 2.2. Методи дослідження 2.3. Організація дослідження Розділ 3.
Методологія та методи наукового дослідження 2. Методологія дослідження 3. Методи і техніка дослідження 4. Методи, що застосовуються на емпіричному й теоретичному рівнях досліджень Список використаної ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДОМАГАНЬ ОСОБИСТОСТІ 1.1. Аналіз літератури за проблемою дослідження рівня домагань у вітчизняній та зарубіжній психології 1.2.
Сутність маркетиноговых досліджень ………………………………….. 4 2. Виявлення проблем і формулювання мети дослідження ………………. 5 3. Задачі маркетингових досліджень ………………………………………. 6 4.
Вступ Розділ 1 Теоретичні підходи дослідження розрахунків в системі “клієнт банк” 1.1. Загальна характеристика розрахункових операцій комерційного банку та місце в них системи “клієнт банк” ...сферу електронного документообігу Розділ 2 Дослідження діючої системи аналізу проведення операцій по системі “клієнт банк” 2.1 Особливості методики здійснення аналізу проведення операцій по системі “клієнт ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи дослідження формування політики збуту на підприємстві 1.1. Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.2.
Методологія теоретичного дослідження 3. Загальнонаукова методологія теоретичного етапу досліджень 4. Методи і техніка теоретичного етапу дослідження 5. Методи теоретичних досліджень Висновки Література
Дослідження морських і океанських глибин: історія та сучасність: 2.1. Нагромадження знань про Світовий океан 2.2. Наукові дослідження Світового океану 2.3.
Методи, проведення та організація дослідження 2.1. Мета, задачі та методи дослідження 2.2. Організація та проведення дослідження Розділ 3.
Дослідження впливу морально психологічного клімату сім’ї на виховання особистості дитини 2.1. Методи дослідження сімейного укладу та морально психологічного клімату ...
ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ………………………… 15 2.1. Обєкт та предмет дослідження………………………………….. 15 РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІНОУТВОРЕННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІСКВІТНОГО ТІСТА………………………………………... 18 3.1.
...й обумовили вибір теми даного дослідження. Метою роботи є : дослідження соціально економічних проблем молоді. Для досягнення поставленної мети необхідно сформулювати наступні завдання : 1) розкрити основні проблеми ...
Вагомий внесок у дослідження проблем збутової стратегії зробили вітчизняні вчені: Л. Балабанова, А. Балабаниць, О. Кузьмін, Є. Ромат, О. Майборода, Н. Тарнавська, Р....компонентів збутової стратегії не підлягала дослідженню. br />br /> Мета дослідження – це обґрунтування теоретичних і практичних основ маркетингової збутової політики підприємства, а також розробка практичних рекомендацій щодо ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження асортиментної політики в ринкових умовах 1.1 Економічна сутність та види товарного асортименту 1.2 Асортимент як складова частина економічної ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження асортиментної політики в ринкових умовах 1.1 Економічна сутність та види товарного асортименту 1.2 Асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 1.3 Методичні підходи щодо формування перспективного товарного асорт...
Методи і техніка дослідження 2. Використовування методів наукового пізнання 3. Методи, що застосовуються на емпіричному й теоретичному рівнях досліджень 4.
Загальна характеристика міжнародних порівняльно бібліотекознавчих досліджень……………….………………………………………………..3 2. Основні напрямки міжнародних порівняльно бібліотекознавчих досліджень……………………………………………………………….13 3. Проблеми розвитку міжнародних порівняльно бібліотечних досліджень……………………………………………………………….16 Висновок………………………………………………………………………...
Загальна характеристика експериментально психологічних методів дослідження мислення і мовлення 2. Аналіз методик, застосовуваних для дослідження мислення 3. Експериментально психологічні методи дослідження мовлення Висновки Література
Моделі та методи культурологічних досліджень…………………….4 1. Методи культурологічних досліджень………………………………………..4 2. Основні моделі культурологічних досліджень……………………………...12 Розділ 2. Скласти таблицю «Школа українських монументалістів М.
Поняття та завдання техніко криміналістичного дослідження документів.............................................................................5 10. 1.1. Види документів...............................................................................7. 1.2. Класифікація документів.................................................................7. 1.3. Огляд документа..............................................................................9. Розділ ІІ.... Дослідження м...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.