Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 313 за запитом достатньої

НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ ЯК ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ 1.1. Історія становлення інституту набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 1.2.
...інституту набуття, збереження майна без достатньої правової підстави в системі недоговірних зобов’язань……………………………………..….7 Розділ 2. Види зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави…………………………………………………………………...…14 2.1.
Вступ 1. Загальні положення про зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 2.
Практичне заняття 10.2 1. Слідчий, здійснюючи кримінальне провадження щодо викрадення майна з квартири Никодименко, маючи достатні дані про те, що викрадені ...
достатньої підстави e. комутативності 3 Визначте, вимоги якого логічного закону порушені в наведеному нижче прикладі: "На допиті Х.... достатньої підстави c. закони не порушено d. тотожності e. заборони суперечності 4 Визначте, вимоги якого формально логічного закону порушені в наведеному ...
достовірність, зрозумілість, достатність b. достовірність, доступність, достатність c. достовірність, потрібність, достатність Question 12 Знаки, які інформують про правила поводження з товаром, називаються : a.
...оцінки кредитоспроможності не дозволяє з достатнім ступенем точності визначити клас клієнта, а отже і імовірність непове рнення кредиту і відсотків по ньому....ризикової кредитної політики; • формування в достатньому обсязі без порушення встановле ного графіка, страхового фонду відповідно до Положення "Про порядок формування та використання резерву для відшкоду вання ...
...є наявність так називаної інформаційної достатності. Це означає, що розроблювач повинний мати достатнє представлення про те, що є вхідними і вихідними змінними в досліджуваній системі і ...
...є наявність так називаної інформаційної достатності. Це означає, що розроблювач повинний мати достатнє представлення про те, що є вхідними і вихідними змінними в досліджуваній системі і ...
...банку, є залучення та підтримка достатнього обсягу капіталу. За економічним змістом поняття капіталу відноситься, насамперед, до коштів власників, внесених ними на свій ризик....зобов’язаннями банку є залучення достатнього обсягу коштів з найменшими витратами для фінансування тих активних операцій, які має намір здійснити банк.
...власного капіталу у формуванні активів — достатність капіталу Розкриває достатність сформованого власного капіталу (К) в активізації та покритті різних ризиків Коефіцієнт захищеності власного капіталу Співвідношення капіталізованих активів (...
...принцип прийняття рішень визначає необхідність:  достатньої кількості надійних даних про ситуацію, яка змінюється, необхідної для підтримки ефективних зв’язків між управлінцями вищого рівня і більш низькими ...рівнями функціонуючих підрозділів підприємства Принцип достатності достовірної інформації  чіткого формулювання політики, стратегії і цілі для того, щоб вони дозволяли приймати рішення загального характеру, що стосуються нових ...
Через п’ять днів, зібравши достатні докази для підозри громадянина А. у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий склав письмове повідомлення про підозру....тяжкий злочин, слідчий не зібрав достатню кількість доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. Письмове повідомлення про підозру слідчий не підготував.
...кредитних вкладень дозволяють одержувати банку достатній прибуток, що дозволяє розширювати свою діяльність. Макроекономічні зміни (зниження грошової пропозиції, темпу інфляції) призвели до подорожчання грошових ресурсів і зниженню ...оцінки кредитоспроможності не дозволяє з достатнім ступенем точності визначити клас клієнта, а отже і можливість неповернення кредиту і відсотків по ньому.
Стійкого фінансового стану досягають при достатності власного капіталу, добрій якості активів, достатньому рівні рентабельності з урахуванням операційного і фінансового ризиків, при достатності ліквідності, стабільних доходах і ...
...запобіжних заходів, що давали їй достатні підстави обгрунтовано розраховувати на запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам. Слід розкрити суб’єктивний та об’єктивний характер достатності заходів, які приймаються особою.
Отже, ТОВ „ТД „ФОРТЕКС” має достатню кількість необоротних та оборотних активів, проте значна частка дебіторської та кредиторської заборгованості, а також отримані нею збитки суттєво погіршують її ...і забезпечення відповідного рівня рентабельності, достатнього для задоволення всіх своїх потреб при здійсненні основної інвестиційної і фінансової діяльності. Проаналізувавши всі можливі варіанти, можна дійти висновку, що ...
...на те, що банк має достатній резерв коштів, заставу, можна зробити висновок, що він надійно захищений від кредитного ризику. Аналіз відсоткового ризику вказує на відсутність конкретних ... Володіючи достатньою кількістю інформації, банк повинен прогнозувати зміни відсоткових ставок. Взаємозалежність всіх видів банківських ризиків вимагає від керівництва банку приділяти увагу впровадженню ...
...сировину, то вона забезпечить себе достатньою кількістю надійних постачальників. Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об’єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства ... Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів за рахунок прибутку відповідно до задач розвитку підприємства в майбутньому періоді. 6.
...сировину, то вона забезпечить себе достатньою кількістю надійних постачальників. Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об’єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства ... Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів за рахунок прибутку відповідно до задач розвитку підприємства в майбутньому періоді. 6.
...НБУ (дистанційний нагляд) для визначення достатності капіталу, ліквідності та прибутковості банку. Необхідно: 1. Використати результати фінансового аналізу для розроблення рекомендацій з питань банківського нагляду НБУ стосовно ...відповідність даних вимогам НБУ щодо достатності капіталу, ліквідності та необхідної норми резервування під покриття можливих збитків за активними операціями. 4. Після вивчення результатів дистанційного нагляду розглянути ...
Межі доказування та визначення достатності доказів. 4. Дослідження доказів в ході судового розгляду в суді першої інстанції. 3адача Виступаючи у судових дебатах прокурор змінив обвинувачення ...та їхній зв'язок з достатністю доказів. Розкриваючи четверте питання слід охарактеризувати умови у яких суд здійснює оцінку доказів, права сторін щодо участі у дослідженні доказів ...
Батьки приділяють достатню увагу вихованню дитини. Анна засвоїла програмовий матеріал 1 класу на високому рівні.Виявила стійку зацікавленність до знань,високу працездатність.... Має достатній словниковий запас, володіє зв′язним мовленням, багато читає. Обчислювальні навички сформовані на високому рівні . У навчанні прикладає багато старань, завжди ...
Достатність, достовірність, допустимість та належність доказів, як невід’ємні ознаки доказів. 5. Підстави та процесуальний порядок визнання доказів недопустимими....встановлено, що підозрюваний Нестеренко має достатні навички користування альпіністським спорядженням та легко проникає з даху 5 ти поверхового будинку у квартиру, що розташована на 5 му ...
...зобов’язань банківської системи та достатність коштів відповідно до потреб розвитку економіки. Підтримання оптимального рівня вільної ліквідності банків є одним з найважливіших факторів, який впливає на ... Відсутність достатньої кількості .....
Має достатній словниковий запас, володіє зв′язним мовленням, багато читає. Обчислювальні навички сформовані на високому рівні . У навчанні прикладає багато старань, завжди ... Батьки приділяють достатню увагу вихованню дитини. 31.05.2010р. Директор Вчитель
...та потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово господарської діяльності та здатність ефек¬тивно здійснювати її в майбутньому. Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення ...показниками показали, що підприємство має достатню поточну ліквідність, не дивлячись навіть на невідповідність коефіцієнту абсолютної ліквідності нормативному значенню. Аналіз типу фінансової стійкості, проведений в роботі, виявив, ...
...та залучених коштів, свідчить про достатню незалежність даного підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Це було досягнуто за рахунок постійного збільшення абсолютної величини власного капіталу, яке стало ... Про достатній потенціал підприємства свідчить і остання група показників фінансового стану. Зокрема коефіціент реальної вартості майна є таким вимірником.
...та залучених коштів, свідчить про достатню незалежність даного підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Це було досягнуто за рахунок постійного збільшення абсолютної величини власного капіталу, яке стало ... Про достатній потенціал підприємства свідчить і остання група показників фінансового стану. Зокрема коефіціент реальної вартості майна є таким вимірником.
...та залучених коштів, свідчить про достатню незалежність даного підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Це було досягнуто за рахунок постійного збільшення абсолютної величини власного капіталу, яке стало ... Про достатній потенціал підприємства свідчить і остання група показників фінансового стану. Зокрема коефіціент реальної вартості майна є таким вимірником.
...становлення нових форм суду: відсутність достатніх фінансових коштів, достатнього числа висококваліфікованих юридичних кадрів. В зв'язку з цим перед законодавцем знов коштує складне завдання визначення ступеня ...
Володіючи достатньою кількістю інформації, банк повинен прогнозувати зміни відсоткових ставок. Також доцільно розраховувати середньозважені терміни повернення активів та пасивів....досягнуто надійний рівень безпеки та достатня прибутковість операцій. В такому випадку вплив несприятливих змін зовнішніх умов може бути не тільки зведений до нуля, але й використаний ...
...ресурсів, управління яким повинно бути достатньою мірою скоординовано. В цілому ж, головна задача, що стоїть перед комерційним банком при здійсненні ним пасивних операцій, може бути сформульована ...повинно бути не просто в достатній кількості, а рівно стільки, скільки необхідно для забезпечення активних операцій. Серед російських вчених варто зазначити праці Є.Жукова, О.
...виконані роботи) й одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб виконати свої зобов'язання перед бюджетом, розрахуватися з постачальниками, кредиторами, працівниками тощо....наявність у нього фінансових ресурсів, достатніх для розвитку конкурентоздатного виробництва. Для цього підприємство розробляє інвестиційний проект. Всякий інвестиційний проект пов'язаний з витратами на його здійснення ...
...теми дослідження можна охарактеризувати як достатній. Наукове осмислення проблеми необхідне для вирішення таких практичних завдань, як створення фінансової бази, достатньої для виконання державними органами своїх завдань, ...
Достатність капіталу по системі комерційних банків у цілому протягом року мала тенденцію до зменшення: 01.01.2000р....на кредитні ризики, за підтриманням достатнього рівня ліквідності та платоспроможності. Підхід НБУ щодо цього буде диференційованим. Той, хто прагне до професіоналізму в роботі, дбає про перспективу ...
Коефіцієнт достатності резервів 1 свідчить про виправлення ситуації з позичками, що не приносять доходи, оскільки він знижується, Коефіцієнт достатності резервів 2 не досягнув рекомендованих ...
...міру ліквідності не можна вважати достатньою. Показники ліквідності свідчать про те, що підприємство має достатньо засобів для того, щоб розплатитись по власним зобовязанням....було виявлено, що підприємству властива достатність власного оборотного капіталу, функціонуючого капіталу, джерел фінансування запасів. Характеризуючи тип фінансової стійкості можна говорити про те, що по всім цим ...
Володіючи достатньою кількістю інформації, банк повинен прогнозувати зміни відсоткових ставок. Також доцільно розраховувати середньозважені терміни повернення активів та пасивів....досягнуто надійний рівень безпеки та достатня прибутковість операцій. В такому випадку вплив несприятливих змін зовнішніх умов може бути не тільки зведений до нуля, але й використаний ...
Що є достатньою підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань? Дайте правову оцінку діям начальника слідчого відділення та ... Чи є достатня підстава для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань? Які слідчі (розшукові) дії можна провести в наведеній ситуації до внесення ...
...2.4 Методика оцінки рівня достатності капіталу банку Таблиця 2.5 Розрахунок капіталу АППБ "Аваль" Таблиця 2.6 Аналіз нормативів капіталу АППБ "Аваль" Таблиця 2.7 Оцінка достатності капіталу Таблиця 2.8 Класифікація ...
...та рівнем платоспроможності, але існує достатній рівень ризику в інвестиційної діяльності підприємства. Прогнозування ефективності інвестиційної діяльності пов’язано з впровадженням на ТОВ КБ “Гамма Перфора” нової ...Внутрішня норма дохідності, % 15 достатня 4.Період окупності, рік 1,44 Відповідає Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємства пов’язані з формами державного регулювання інвестиційної діяльності.
...нормативним значенням; оцінка рентабельності і достатності фінансових ресурсів, яка показала, що показники є додатними, що свідчить про рентабельне використання ресурсів, але негативним є їх значне зниження ...2.12 Аналіз рентабельності і достатності фінансових ресурсів Таблиця 2.13 Факторний аналіз показника ефективності грошових потоків підприємства Рис. 3.1 Графічне зображення моделі Баумоля Рис.
...у позаурочніи діяльності не знайшов достатнього теоретичного обґрунтування і практичного втілення. Свідченням цього є той факт, що в учнів, особливо молодшого шкільного віку, ще не сформована ...єдність компонентів громадянської свідомості, немає достатнього досвіду індивідуального вибору стосовно правових моральних явищ і фактів, що знижує усвідомлення ними сутності прав і обов'язків, які покладаються ...
...і забезпечення відповідного рівня рентабельності, достатнього для задоволення всіх своїх потреб при здійсненні основної інвестиційної і фінансової діяльності. Проаналізувавши всі можливі варіанти, можна дійти висновку, що ...і розвитку підприємства на базі достатнього нагромадження фінансового капіталу в нинішніх умовах є дуже складним завданням. Відсутність чи нестача власних засобів підприємств і також можливість одержання ...
Однак внаслідок недосконалого законодавства, відсутності достатнього теоретико методологіч ного забезпечення процесу санації, дефіциту кваліфікованого фінансового менеджменту, неодержання виробничими структурами державної фінансової підтримки, а також з інших ... Однак внаслідок недосконалого законодавства, відсутності достатнього теоретико методологічного забезпечення процесу санації, дефіциту кваліфікованого фінансового менеджменту, неодержання виробничими структурами державної ...
Коефіцієнт достатності резервів 1 свідчить про виправлення ситуації з позичками, що не приносять доходи, оскільки він знижується, Коефіцієнт достатності резервів 2 перебуває в рекомендованих ...
Коефіцієнт достатності резервів 1 свідчить про виправлення ситуації з позичками, що не приносять доходи, оскільки він знижується, Коефіцієнт достатності резервів 2 не досягнув рекомендованих ...
Коефіцієнт достатності резервів 1 свідчить про виправлення ситуації з позичками, що не приносять доходи, оскільки він знижується, Коефіцієнт достатності резервів 2 не досягнув рекомендованих ...
Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення його боргів протягом року. Вважають, що його рівень у межах 2,0—2,5 є прийнятним.... Достатнім є значення коефіцієнта 0,25—0,35. Якщо його значення менше ніж 0,2, підприємство вважається неплатоспроможним, що і спостерігається на підприємстві ВАТ „...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.