Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 732 за запитом досягненні

РОЗВИТОК ПРAВОВОЇ ОХОРОНИ СЕЛЕКЦIЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ 11 1.1. Стaн нaуково теоретичного дослiдження проблем прaвової охорони селекцiйних досягнень 11 1.2.
Теоретичні основи оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках природознавства 1.1. Методологічний аспект оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках природознавства 1.2.
Проблема розвитку мотиву та мотивації досягнення успіхів у дошкільному віці 1.1. Поняття мотиву та мотивації в психології 1.2. Мотив досягнення як емоція успіху неуспіху 1....
МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ СПРИЯННЯ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИ 2.1. Поняття мотивації досягнення успіху 2.2.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….3 Розділ I. Економічний кругообіг і місце в ньому фірм (підприємств) та домогосподарств…………………………………………………………………..5 1.1.... Засоби досягнення мети домогосподарств………………………….23 Розділ III. Соціально економічна сутність підприємництва………………….27 3.1. Поняття «підприємництво»: сутність, види, функції та принципи.
Функції контролю навчальних досягнень. 2. Види і форми оцінювання навчальних досягнень. 2.1. Попередній контроль. 2.2. Поточний контроль. 2.3. Тематичний контроль.
Вступ Розділ 1 Форми і методи досягнення комерційного успіху підприємства 1.1 Належно організована комерційна діяльність як запорука комерційного успіху 1.2 Визначення джерел формування комерційного успіху ... Вступ Розділ 1 Форми і методи досягнення комерційного успіху підприємства 1.1 Належно організована комерційна діяльність як запорука комерційного успіху 1.2 Визначення джерел формування комерційного успіху 1.3 Значення реклами в комерційному успіху Розділ 2...
...та основні напрямки європейської програми „Досягнення здоров’я для всіх у 21ст.”...................................................5 1.1. Стан охорони здоров’я в Європі.........................................................................5 1.2. Напрямки Європейської програми „Досягнення здоров’я для всіх у ...
1. Вступ 1.1 Методи досягнення комерційного успіху ЗАТ «Бакалія» 2. Коротка характеристика ЗАТ «Бакалія» 2.1 ...
Вступ Розділ І. Використання у сучасному менеджменті доробку школи людських стосунків 1.... Досягнення та поправки школи людських стосунків придатних для застосування вітчизняним менеджером Розділ ІІ. Основні риси менеджменту з урахуванням школи людських стосунків ...
В роботі розглядаються основні проблемні питання формування позитивного іміджу вітчизняних підприємств в сучасних умовах розвитку ринкових відносин....інструментарій забезпечення конкурентоспроможності організації та досягнення її стратегічних цілей.
І. Вступ 1.1 Організація вибору доцільних джерел закупівлі постачання в досягненні комерційного успіху ІІ.
Вступ 1. Розвиток народної освіти, суспільно політичної і філософської думки 2. Досягнення в галузі літератури, мистецтва, науки ...
Задача №387 Директор департаменту міської ради був звільнений рішенням виконавчого комітету міської ради у зв’язку із досягненням ним граничного віку перебування на ...
...та свідома праця для її досягнення c. наявність у кожної особи власної мети та свідома праця для її досягнення. Question 2 Організація це група людей: a.
...виконавців чи трудових колективів для досягнення сформульованих у рішенні цілей мобілізуючої  виходячи з певної стратегії управління соціально економічною системою, організацією чи підприємством з урахуванням довгострокової перспективи ...види управлінських рішень:  покликані забезпечувати досягненні найважливіших цілей, вирішення часткових завдань, виконання яких займає від кількох тижнів до кількох місяців тактичні (поточні)  пов’язані із функціонуванням ...
...для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку e. періоди перебування на військовій службі f. періоди тимчасової втрати працездатності Question 6 За ССТВП надаються такі ...по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку b. надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми c. допомога по вагітності та пологах d.
...найбільш сприятливих та ефективних шляхів досягнення сформованих цілій інвестиційної діяльності підприємства Question 6 Стратегія інвестиційної підтримки прискореного зростання підприємства спрямована на: a....та технологічних знань у цілях досягнення комерційного успіху c. суттєвим перетворенням всього виробничого процесу на основі сучасних науково технічних досягнень d.
...тому що наука є найвищим досягненням людського розуму Question 4 Результатом діяльності науки є: a. теорія b. факти c. спостереження d.... наукові досягнення можуть бути використані як на благо, так і на шкоду людям d. наука у сучасних умовах стала ворожою людині, веде ...
...ефективну взаємодію працівників, вмотивованих на досягнення поставлених цілей, контролюють досягнуті результати. Основні процеси і процедури менеджменту характеризуються повнотою змісту, стійкістю структури, системністю і універсальністю використання в ...персонал і його діяльність для досягнення загальних результатів соціально економічної системи. Процеси і процедури цікаві тим, що в систематизованому вигляді можуть дати повне уявлення про процеси ...
...спрямувати всі свої таланти на досягнення цілей організації. При цьому він повинен прагнути до розкриття та використання на практиці всіх своїх творчих здібностей. 3....властивої їм ефективності: результативність характеризує досягнення корпоративної мети, ефективність є наслідком індивідуальної продуктивності та означає досягнення мети з мінімальними витратами для її учасників; • окремим індивідам властиві ...
...нових методів мотивації персоналу щодо досягнення стратегічних цілей організації 3.4 «Збалансована Система Цінностей» як інструмент підвищення ефективності кадрової політики Висновки Список використаної літератури Ефективне керування ...роботи й суспільне визнання своїх досягнень. • Своєчасне комплектування кадрами всіх туристських організацій стає неможливим без чіткого планування, розробки й реалізації кадрової політики.
...ситуації, що свідчить про необхідне досягнення суспільно корисної мети; 2) неможливість досягнення цієї мети не ризиковим діянням; 3) прийняття особою запобіжних заходів для запобігання шкоди правоохоронюваним ...
...членами та вести її до досягнення мети – це: a. повноваження влади b. лідерство c. героїзм Question 8 Структура, яка відображає сукупність організаційно визначених груп та службових ... практичній взаємодії людей, спрямованій на досягнення цілей c. наявності загальної мети, як спільної ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Сукупність людей, яка об’єднана досягненням спільної ...
...результатів: Створити системний потенціал для досягнення цілей організації. Цей потенціал складається: з фінансових, сировинних і людських ресурсів, що входять в організацію виробленої продукції (послуг), що затребуються ...можливостями їх умілого використання для досягнення ринкових переваг. Принциповою характеристикою таких підприємств є стратегічна орієнтація усієї їхньої діяльності. Визначальною особливістю підприємства, що орієнтує свою діяльність на ...
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у середній школі. 1.2. Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань, сформованості рухової дії та фізична підготовленість. 1.3....Технологія комплексного оцінювання навчальних досягнень учнів. 2.Домашнє завдання як одна із форм організації навчального процесу. 2.1.Домашнє завдання з фізичної культури. 2.2.
спосіб досягнення мети, сукупність прийомів та операцій теоретичного та практичного освоєння дійсності c. методи наукового дослідження в їх сукупності; г) порядок застосування ...діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети – це: a. колектив b. організація c. кадри d. персонал Question 2 Який підхід властивий управлінню персоналом? a.
...мета якої спровокувати конфлікт для досягнення власних інтересів c. позиція, займана однією із сторін по відношенню до протиборчої сторони Question 4 Соціальний статус – a....розбіжностей на основі взаємних поступок, досягнення часткового задоволення своїх інтересів Question 10 Якщо проблема не є істотною і значущою для суб'єкта рекомендується обрати: a.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування конкурентоспроможності потенціалу підприємства 1.1 Сутність конкурентоспроможністі підприємницького потенциалу підприємства 1.2 Методи досягнення стійких позицій на ринку 1.3 Політика підприємства щодо ціни, збуту та конкурентоспроможністі потенциалу підприємства Розділ 2 дослідження конкурентоспроможності потенціалу ... У багатогранній практичній діяльності по досягненню конкурентоспроможності акценти повинні бути розставлені ...
...результатів: Створити системний потенціал для досягнення цілей організації. Цей потенціал складається: з фінансових, сировинних і людських ресурсів, що входять в організацію виробленої продукції (послуг), що затребуються ...можливостями їх умілого використання для досягнення ринкових переваг. Принциповою характеристикою таких підприємств є стратегічна орієнтація усієї їхньої діяльності. Визначальною особливістю підприємства, що орієнтує свою діяльність на ...
...результатів: Створити системний потенціал для досягнення цілей організації. Цей потенціал складається: з фінансових, сировинних і людських ресурсів, що входять в організацію виробленої продукції (послуг), що затребуються ...можливостями їх умілого використання для досягнення ринкових переваг. Принциповою характеристикою таких підприємств є стратегічна орієнтація усієї їхньої діяльності. Визначальною особливістю підприємства, що орієнтує свою діяльність на ...
...а) зниження витрат підприємства; б) досягнення максимуму прибутку; в) збільшення обсягу продаж. 14. Головну роль в досягненні кінцевих цілей підприємства відіграють: а) центр продаж; б) центри ...
...мета якої спровокувати конфлікт для досягнення власних інтересів. Question 5 of 10 Соціальний статус – А. позиція, займана однією із сторін по відношенню до протиборчої сторони Б....розбіжностей на основі взаємних поступок, досягнення часткового задоволення своїх інтересів. В. пасивна неспівпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси.
...мета якої спровокувати конфлікт для досягнення власних інтересів. Question 5 of 10 Соціальний статус – А. позиція, займана однією із сторін по відношенню до протиборчої сторони Б....розбіжностей на основі взаємних поступок, досягнення часткового задоволення своїх інтересів. В. пасивна неспівпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси.
...вигідного положення на ринку і досягнення стійкої конкурентної переваги c. стратегія це загальна характеристика можливостей організації, опис її цільової аудиторії, видів діяльності та структури бізнесу d....набору прийомів і методів з досягнення інноваційних завдань підприємства b. розробку комплексного плану досягнення мети підприємства c. розробку перспектив науково технічного розвитку підприємства d.
...вигідного положення на ринку і досягнення стійкої конкурентної переваги c. стратегія це загальна характеристика можливостей організації, опис її цільової аудиторії, видів діяльності та структури бізнесу d....набору прийомів і методів з досягнення інноваційних завдань підприємства b. розробку комплексного плану досягнення мети підприємства c. розробку перспектив науково технічного розвитку підприємства d.
...вигідного положення на ринку і досягнення стійкої конкурентної переваги Question 2 Наступальна стратегія: a. визначається політикою «материнської» компанії» b. пов’язана з прагненням компанії досягти технічного ... досягнення майбутньої мети підприємства b. розробку набору прийомів і методів з досягнення інноваційних завдань підприємства c.
...деталізацією; визначення шляхів і способів досягнення цілей; контроль за процесом досягнення поставлених цілей шляхом співставлення планових показників із фактичними та коригування цілей.
...ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІМ 18 2.1. Визначення місії, цілей та завдань підприємства 18 2.2.... Оцінювання економічної ефективності досягнення стратегій машинобудівних підприємств 23 2.3.1. Система показників оцінювання економічної ефективності досягнення стратегій 24 2.3.2.
...дань: 1) головні цілі, на досягнення яких зорієнтований розвиток на¬родного господарства; 2) закони, які треба мобілізувати для досягнення поставлених цілей.
...стійкості підприємства залежить від повноти досягнення тактичних цілей. В умовах кризи, яка супровождує перехідний період основними тактичними цілями є: 1) Усунення неплатоспроможності підприємства; 2) Відновлення фінансової ...підприємства можливо тільки за рахунок досягнення оперативних цілей, серед яких найважливішими є: 1) Зменшення суми поточних зовнішніх фінансових зобов”язань підприємства; 2) Зменшення суми поточних внутрішніх ...
У багатогранній практичній діяльності по досягненню конкурентоспроможності акценти повинні бути розставлені слідуючим чином: 1) КС персоналу; 2) КС підприємства; 3) КС продукції (одержана як похідна перших ... В багатогранній роботі по досягненню КС важливе місце належить показникам, які повинні характеризувати та давати змогу оцінювати КС того чи іншого об`єкту.
...дань: 1) головні цілі, на досягнення яких зорієнтований розвиток на¬родного господарства; 2) закони, які треба мобілізувати для досягнення поставлених цілей.
...керівництва відповідним колективом, спрямований на досягнення місії організації. Цей план переслідує чітко визначення цілі і будується на реальних можливостях організації, з огляду на умови, у яких ...стимулювання діяльності персоналу підприємства для досягнення стратегій; основні напрямки, методи й інструменти досягнення поставлених цілей при існуючих можливостях і в ситуаціях, що складаються; забезпечення надійної реалізації ...
...циклу характерне виконання наступних завдань: досягнення фінансової й територіальної незалежності, вибудовування життєвих цілей, визначення критеріїв обрання партнера, набуття психологічної готовності до шлюбу? a....б одного з подружжя на досягнення сексуального задоволення d. Узгодженість шлюбно сімейної мотивації подружжя e. Подібність поглядів на розподіл ролей одного з подружжя і його батьків ...
діяльність з метою досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання реально існуючих чи можливих завдань c.... економне використання ресурсів, досягнення сумісності та взаємозамінності d. раціональне використання ресурсів, досягнення сумісності Question 29 Коли і ким вперше було визначено поняття “стандартизація”? a.
...і, отже, з реальними шляхами досягнення намічених при цьому завдань. Тим більше актуально вивчення бюджетної політики в наш час, коли здійснюється поворот країни в бік прискореного інтенсивного розвитку і досягнення конкурентних позицій у світовій економіці.
...керівництва відповідним колективом, спрямований на досягнення місії організації. Цей план переслідує чітко визначення цілі і будується на реальних можливостях організації, з огляду на умови, у яких ...стимулювання діяльності персоналу підприємства для досягнення стратегій; основні напрямки, методи й інструменти досягнення поставлених цілей при існуючих можливостях і в ситуаціях, що складаються; забезпечення надійної реалізації ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.