Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3660 за запитом доходів

Загальна характеристика сутності публічних доходів......................................6 1.2. Правове регулювання та класифікація неподаткових надходжень до бюджетів.....................................................................................................................12 Розділ 2. Специфіка неподаткових доходів в системі публічних доходів...........
... Задача № 12 На основі наведених даних визначити доходи від іншої операційної діяльності та від фінансових операцій: дохід ...
Вступ 1. Склад доходів від операцій з капіталом 2. Надходження від продажу основного капіталу 3.
Вступ 1. Склад доходів від операцій з капіталом 2. Надходження від продажу основного капіталу 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку та аудиту доходів за видами діяльності 1.1 Економічна сутність та класифікація доходів за видами діяльності 1.2 Законодавча та нормативна база обліку ...
...засади і нормативна база обліку доходів та витрат підприємства 1.1 Методологічні засади, основні принципи та нормативна база обліку доходів та витрат підприємства 1.2 Характеристика, ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні засаді управління доходами в туристичних підприємствах 1.1 Поняття, економічна сутність та джерела формування доходів в туристичних підприємствах 1.2 Фактори, що впливають ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1.1. Сутність та поняття доходів та витрат комерційного банку 1.2.
Теоретичні аспекти обліку доходів та витрат діяльності підприємства 1.1. Доходи та витрати, як економічна категорія 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з ...
...ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ 6 1.1. Економічна сутність валових доходів 6 1.2. Теоретичні основи податкового обліку валових доходів підприємства 13 1.3.
...засади і нормативна база обліку доходів підприємства 1.1 Методологічні засади, основні принципи та нормативна база обліку доходів підприємства 1.2 Характеристика, оцінка, класифікація та визнання ...
Дохід підприємства від операційної діяльності складається з доходу від його основної діяльності та інших операційних доходів.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку і доходів і видатків бюджетних установ 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку доходів і видатків бюджетних установ 1....
Джерела формування доходів населення та напрями їх використання 1.1 Заробітна плата. Доходи від кооперативної та індивідуальної трудової діяльності 1.2 Доходи населення ...
СУТНІСТЬ І МЕХАНІЗМ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ 5 1.1 Поняття розподілу доходів 5 1.2 Плюси і мінуси нерівності доходів населення 11 РОЗДІЛ 2.
Теоретико методологічні засади обліку, аналізу і контролю доходів і витрат операційної діяльності підприємства Економічний механізм формування доходів операційної діяльності підприємства, їх оцінка та визначення 1 Економічна сутність витрат ...
...обліку, економічного аналізу та аудиту доходів і витрат банку 1.1 Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку доходів та витрат в банках 1.2 Організація та ...
...підходи до побудови системи оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб 1.2. Особливості податкового регулювання доходів юридичних та фізичних осіб 1.3.
Теоретичні основи існування системи державних доходів.....................6 1.1. Поняття та сутність системи державних доходів..............................................6 1.2. Методи, види і джерела формування державних доходів..............................
...підходи до аналізу державного регулювання доходів. 1.1. Суть та інструментарій державного регулювання доходів.............6 1.2. Економічні школи про необхідність та наслідки державного регулювання доходів ...
Зміст доходів підприємства 5 1.2. Порядок формування доходів підприємства 10 1.3. Правове регулювання формування доходів підприємства 14 РОЗДІЛ 2.
Теоретико методологічні засади формування доходів місцевих бюджетів.......................................................................................................................6 1.1. Сутність доходів місцевих бюджетів.................................................................6 1.2. Методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів.................
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ......................................................................................6 1.1. Сутнісні ознаки оподаткування доходів фізичних осіб....................................6 1.2. Нормативно правове забезпечення адміністрування податку на ...
...обліку та аудиту витрат і доходів комерційного банку 1.1 Суть, класифікація, порядок визначення і оцінки витрат і доходів комерційного банку 1.2 Значення і завдання ...
Теоретичні основи доходів комерційних банків 1.1. Сутність доходів, їх склад, структура і джерела формування 1.2. Основні методики оцінки доходів комерційних банків ...
Правове регулювання державних доходів отриманих від юридичних осіб…………………………………………………………………………………....7 1.1. Поняття та сутність державних доходів. Система державних доходів..……..7 1.2.
Контроль доходів в банку та його організація 1.1. Характеристика банківського контролю доходів та його види 1.2.
Теоретичні засади податку з доходів фізичних осіб у системі фінансового регулювання 1.1. Сутність податку з доходів фізичних осіб 1.2.
Економічна сутність і зміст категорії «дохід підприємства» 1.2. Класифікація доходів підприємства РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТОВ НВП «АРГОН» 2.1.
...ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 1.1. Теоретико сутнісна характеристика поняття «відмивання коштів»: цілі, ознаки, стадії 1.2. Міжнародні вимоги та стандарти організації системи запобігання відмиванню доходів у комерційних банках 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Економічна характеристика доходу від реалізації продукції підприємства виробничої сфери діяльності 1.2.
Легалізація доходів являє собою процес, спрямований на надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами або вчинення дій, спрямованих на приховування джерел походження таких доходів. У даному контексті доходи – економічна вигода, що одержана внаслідок суспільно ...
Теоретичні основи доходу і прибутку підприємства, резервів і факторів їх зростання 1.1 Економічна сутність доходу і прибутку підприємства 1.2 Особливості формування ...
Теоретичні основи формування доходів підприємства 1.1. Методологія визначення доходу ( виручки ) від реалізації продукції, робіт, послуг 1.2. Формування доходу від фінансово інвестиційної та ...
Правовий інститут державних доходів…………………………………...7 1.1. Поняття та сутність державних доходів………………………………….…….7 1.2. Система державних доходів……………………………………………….……9 Розділ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОБІЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 7 1.1. Економічна сутність та методи мобілізації державних доходів 7 1.2.
Сутність та класифікація доходів та результатів діяльності підприємства 1.1 Поняття та класифікація доходів підприємства 1.2. Особливості формування доходів (виручки) від реалізації продукції, ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.1. Економічна сутність доходів і результатів діяльності підприємства 6 1.2.
Теоретичні основи формування доходів державного бюджету..............6 1.1. Економічна сутність доходів Державного бюджету.........................................6 1.2. Склад та структура доходів Державного бюджету.........................................
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 4 1.1. Сутність та значення податку з доходів фізичних осіб у податковій системі України 4 1.2.
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 1.1. Заробітна плата, доходи від кооперативно колективної та індивідуальної трудової діяльності 1.2.
Теоретичні засади доходів Державного бюджету.................................6 1.1. Поняття доходів Державного бюджету та чинники впливу на них................6 1.2.
Економічна сутність доходів комерційного банку 1.2 Система управління доходами та витратами банку 1.3 Система показників для оцінки дохідності діяльності банківської установи ...
Заробітна плата, доходи від кооперативно колективної та індивідуальної трудової діяльності 1.2. Доходи населення від власності 1.3.
...1.1 Сутність та структура доходів підприємства 1.2. Особливості формування доходів (виручки) від реалізації продукції, робіт, послуг 1.3. Методика формування валового і чистого доходу ...
...1.1 Сутність та структура доходів підприємства 1.2. Особливості формування доходів (виручки) від реалізації продукції, робіт, послуг 1.3. Методика формування валового і чистого доходу ...
Теоретичні основи управління доходами банку. 1.1 Економічна сутність доходів комерційного банку 1.2 Система показників для оцінки дохідності діяльності банківської установи 2.
...ЧАСТИНА 1.1 СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ 5 1.1.1 Поняття національного доходу. Обчислення обсягу і структури національного доходу 5 1.1.2 Вивчення динаміки національного ...
Теоретичні засади обліку доходів та витрат підприємства 1.1. Економічна характеристика доходів та витрат підприємства 1.2. Нормативно – правова база з обліку доходів, витрат ...
...ТА ВИКОРИСТАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Економічна сутність і зміст категорії «дохід підприємства» 5 1.2. Формування валового та чистого доходу підприємства ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.