Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 529 за запитом доцільних

Теоретичні аспекти доцільності та економічної ефективності створення малих фірм в харчовій промисловості 1.1. Сутність і значення малого підприємництва в харчовій промисловості 1.2. Доцільність створення малих підприємств в харчовій ...
Практичне завдання Оцініть доцільність придбання нових видів прокладок для вентелів для котельні, якщо існуючий вид прокладок при регулярному використанні вимагає заміни кожні три місяці.... Зробіть висновок щодо доцільності придбання нового виду прокладок за запропонованою ціною.
Вступ 1. Сутність комунікацій та їхня роль в управлінні ... Доцільність використання комунікацій в організаціях: управлінський аспект 1.4. Роль внутрішньоорганізаційних комунікацій у вдосконаленні організаційних структур менеджменту 2.
ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 9 1.1.... ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 33 3.1. Визначення напрямів розширення виробництва продукції підприємства 33 3.2.
ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 9 1.1.... ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 33 3.1. Визначення напрямів розширення виробництва продукції підприємства 33 3.2.
Вступ Розділ I.... Рекомендації щодо доцільності створення приватної медичної страхової компанії „Гарант Віта” на базі стоматологічної клініки „Віта дент” м. Запоріжжя Висновки Список використаної літератури Поліс ...
Вступ 1. Економічна сутність та види інвестиційного проекту 2. Характеристика основних показників ефективності інвестиційного проекту та алгоритм їх розрахунку 3. Аналіз доцільності реалізації інвестиційного проекту 4.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи інвестиційної привабливості підприємства 1.1. Суть та необхідність інвестиційної привабливості підприємства 1....інвестиційної привабливості та розрахунок показників доцільності капіталовкладень підприємства “Торнадо” Розділ 3. Організаційно фінасове забезпечення підвищення інвестиційної привабливості підприємства Висновки Список використаної літератури
Варіант №8 1. Чим моральна регуляція людської поведінки відрізняється від правової? Чи вважали б Ви за доцільне надати основним вимогам моралі чинності ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти стратегії подолання кризового стану на підприємстві ...
...на ЗАТ „ Черкаси – Лада” буде доцільним і ефективним. Про це свідчать отримані показники доцільності і ефективності: 1)Рентабельність інвестицій склала РІ > 1, тобто 1,13>1 ...
Маркетингові стратегії промислового ринку Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття рішення про придбання товару Оцінити доцільність придбання нових видів деталей вентилів для котельного обладнання, якщо існуючі деталі при регулярному використанні вимагають заміни кожні 3 місяці....Зробити висновок щодо доцільності придбання нового виду деталей за пропонованою ціною. Завдання № 2 Обґрунтування частоти замовлень на сировину ...
Дослідження ринку промислових товарів Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття рішення про придбання товару Оцінити доцільність придбання нових видів деталей вентилів для котельного обладнання, якщо існуючі деталі при регулярному використанні вимагають заміни кожні 3 місяці....Зробити висновок щодо доцільності придбання нового виду деталей за пропонованою ціною. Завдання № 2 Обґрунтування частоти замовлень на сировину Міс...
Реклама продукції промислового призначення Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття рішення про придбання товару Оцінити доцільність придбання нових видів деталей вентилів для котельного обладнання, якщо існуючі деталі при регулярному використанні вимагають заміни кожні 3 місяці....Зробити висновок щодо доцільності придбання нового виду деталей за пропонованою ціною. Завдання № 2 Обґрунтування частоти замовлень на сировину ...
Цінова політика підприємств промислового ринку Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття рішення про придбання товару Оцінити доцільність придбання нових видів деталей вентилів для котельного обладнання, якщо існуючі деталі при регулярному використанні вимагають заміни кожні 3 місяці....Зробити висновок щодо доцільності придбання нового виду деталей за пропонованою ціною. Завдання № 2 Обґрунтування частоти замовлень на сиров...
Маркетингова комунікаційна політика на промисловому ринку Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття рішення про придбання товару Оцінити доцільність придбання нових видів деталей вентилів для котельного обладнання, якщо існуючі деталі при регулярному використанні вимагають заміни кожні 3 місяці....Зробити висновок щодо доцільності придбання нового виду деталей за пропонованою ціною. Завдання № 2 Обґрунтування частоти замовле...
Управління та планування маркетингу на промисловому підприємстві Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття рішення про придбання товару Оцінити доцільність придбання нових видів деталей вентилів для котельного обладнання, якщо існуючі деталі при регулярному використанні вимагають заміни кожні 3 місяці....Зробити висновок щодо доцільності придбання нового виду деталей за пропонованою ціною. Завдання № 2 Обґрунтування частоти ...
Управління, контроль та ефективність маркетингової діяльності промислового підприємства Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття рішення про придбання товару Оцінити доцільність придбання нових видів деталей вентилів для котельного обладнання, якщо існуючі деталі при регулярному використанні вимагають заміни кожні 3 місяці....Зробити висновок щодо доцільності придбання нового виду деталей за пропонованою ціною. Завдання № 2...
...виробництва на ЗАТ „Черкасиавтотранс” буде доцільним і ефективним. Про це свідчать отримані показники доцільності і ефективності: 1)Рентабельність інвестицій склала РІ > 1, тобто 1,13>1 ...
Передумови, необхідність, доцільність, суть економічних реформ та своєрідність проведення їх в КНР 1.2. Соціально економічний потенціал КНР – запорука стрімкого, динамічного досягнення високоефективної ...формування ефективної зовнішньоекономічної політики КНР, доцільність її ефективного використання в Україні ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 РОЗДІЛ 2. Аналіз та оцінка механізму ефективного реформування та зростання економіки ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження і оцінки ризиків підприємства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ризиків на підприємстві ват «київський завод зварювального обладнання» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фін...
Оцінка економічної доцільності та ефективності пропозицій зниження ризиків на підприємстві ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Ризик – це об’єктивна необхідність, яка органічно пов’...самому, для прийняття рішень стосовно доцільності участі у певній економічній діяльності (проекті) і передбачити заходи захисту від можливих збитків Розрізняються наступні види аналізу ризику: якісний – визначення ...
...і динаміка елементів витрат, аналіз доцільності витрат. Аналіз показав, що на протязі трьох останніх років всі види витрат зростаються, оскільки зростають обсяги виробництва і реалізації, в ... Для обґрунтування доцільності понесених витрат, їх суми було перераховано на фактичний обсяг реалізації і виявлено, що в 2009 році підприємство виявило економію по ...
...впровадженні конструктивних змін, що визнані доцільними. Обгрунтуйте думку та наведіть приклади. Найпоширенішими причинами звернення до консультантів можна визначити наступні: 2. Допомога в подоланні кризи в діяльності ...цього плану, які ви вважаєте доцільними. Інструкції Сірої команди. Форма С. Спробуйте спільно сформулювати план, за допомогою якою було б можливо викласти наведену нижче ситуацію співробітникові, ...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ.......................................................9 1.1. Соціальне обґрунтування доцільності кримінально правової охорони інформації в ...
Задача Розрахунок економічної доцільності послаблення вимог щодо розрахунків клієнтів із підприємством. З метою створення сприятливих умов для збільшення обсягів збуту керівництво фірми послаблює вимоги ... Визначте доцільність прийняття даного управлінського рішення. Економічний зміст проведення операції полягає в тому, що підприємство виробник надає товарний кредит фірмі, яка реалізує ...
доцільне, недоцільне b. добро,зло; c. трагічне, комічне; d. прекрасне, потворне; e. загальне, особливе; Question 4 Першим з філософів античності на ... доцільне, недоцільне; Question 12 Етика як наука виокремилась: a. у ІХст.; b. за часівантичності; c. за часів середньовіччя; d.
доцільне, недоцільне d. добро, зло; e. прекрасне, потворне; Question 4 Першим з філософів античності на соціальну природу людини вказав: a.... доцільне, недоцільне; Question 2 Представники естетики німецького романтизму: a. Новаліс, Шеллінг; b. Бюхнер, Фогт. c. Маркс, Фейєрбах; d. Шефтсбері, Гоббс; e.
У цьому контексті, можливо, є доцільною розробка та реалізація цільової програми державних замовлень на виробництво телевізійної кінопродукції відповідного спрямування з обов’язковою конкретизацією: 1) тематичного діапазону ... Крім того, доцільним є виконання таких завдань: • подальша модернізація системи підготовки кадрів включаючи забезпечення випускників профільних навчальних закладів роботою за фахом в Україні; • ...
...стан підприємства; оцінити можливі і доцільні темпи розвитку підприємства з позиції їх фінансового забезпечення; виявити доступні джерела коштів і оцінити можливість і доцільність їх мобілізації, спрогнозувати становище підприємства ...
Але це все є доцільним лише в тому разі, якщо перед підприємством поставлено конкретну мету та визначено шляхи її досягнення....провести дослідження ринку, щоб визначити доцільність заснування компанії, її основні цілі та напрямки діяльності. Так, проаналізувавши власні можливості та специфіку туристичного ринку України, ТОВ “Нитка Аріадни” ...
Але це все є доцільним лише в тому разі, якщо перед підприємством поставлено конкретну мету та визначено шляхи її досягнення....провести дослідження ринку, щоб визначити доцільність заснування компанії, її основні цілі та напрямки діяльності. Так, проаналізувавши власні можливості та специфіку туристичного ринку України, ТОВ “Нитка Аріадни” ...
Необхідно прийняти управлінське рішення щодо доцільності прийняття проекту та визначити внутрішню норму рентабельності проекту Задача ВАТ «Сапфір» дало заявку на отримання кредиту в сумі 170 тис....та прийняти управлінське рішення щодо доцільності надання кредиту, якщо поданий баланс потенційного позичальника має наступний вигляд Баланс ВАТ «Сапфір» Група балансу Покриття (актив), тис. грн.
Перші чотири шляхи більш доцільні, тому що не приводять до збільшення валюти балансу. В цих випадках грошові кошти формуються шляхом реструктуризації активів....для цього потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції).
Виробництво зернових є доцільним для підприємства, хоча в 2009 році витрати на 1 грн. реалізованої продукції зростають більш ніж вдвічі і досягають 0,59 грн....) в 2009 році показують доцільність його вирощування, хоча в 2008 році підприємство мало чистого збитку 23 коп. з кожної гривні.
...витрат визначається прибуток і, відповідно, доцільність встановлення певної ціни на товар. Метод прямих витрат починається з можливої ціни, за якою товар буде продаватися на ринку. Доцільність застосування ціни визначається рівнем прибутку ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.