Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 360 за запитом дошкільної

До яких наук належить дошкільна педагогіка. 1. Філологічних. 2. Педагогічних. 3. Психологічних. 4. Моціально економічних. 5. Визначіть групу наук, що складають систему педагогічних. 1....педагогіка, етика, естетика, вікова фізіологія, дошкільна педагогіка, історія педагогіки, школознавство. 4. Теорія виховання, історія педагогіки, спеціальна педагогіка, анатомія, організація і керівництво дошкільним вихованням. 6.
Розвиваюча робота з дітьми перед дошкільного віку (2 3 роки) 4. Розвиваюча робота з дітьми молодшого і середнього дошкільного віку (3 5 років) 5.
Теоретико методологІчнІ засади дошкільної лінгводидактики § 1. Українська дошкільна лінгводидактика та її поняття § 2. Міждисциплінарні зв'язки у викладанні української дошкільної лінгводидактики § 3.
...ГІГІЄНІЧНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯК ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА…………………………………………………………………………..…7 1.1 Аналіз психологічних та педагогічних джерел з означеної проблеми……….7 1.2....культурно гігієнічних навичок дітей старшого дошкільного віку………………………………………………………………………………………10 1.3. Педагогічні умови виховання культурно гігієнічних навичок у дітей старшого дошкільного віку ……………………………………………………………………….16 Висновки до першого розділу……………………………………...
Предмет, завдання і функції дошкільної педагогіки. 3.Отраслі сучасної педагогіки, зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками. 4. Методи педагогічного дослідження. 5.
...як складової фізичної культури дітей дошкільного віку………………………………………………………..6 1.2. Завдання, виховання культурно гігієнічних навичок, як складової фізичної культури у дітей в діючих програмах виховання дітей дошкільного віку..11 1.3.
...та проведення проблемної лекції з дошкільної педагогіки Завдання 1.Навести приклади 10 тем з дошкільної педагогіки, які доцільно вивчати з використанням такої форми організації навчально пізнавальної ...
...положення та інструкція про спеціальні дошкільні заклади. 3. Історія розвитку дошкільної сурдопедагогіки. 4. Корекція і компенсація як проблема дошкільної сурдопедагогіки. 5.
...АСПЕКТИ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРИРОДІ ПРАКТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………………………………………….5 1.1. Проблеми розвитку розумового виховання дітей старшого дошкільного віку в природі практичного дослідження…………………………..
Навчання дітей дошкільного віку рідної мови . .45 ФЕДОРЕНКО Л.П. Закономірності засвоєння рідної мови . . . .47 ФЕДОРЕНКО Л.П. Фундаментальні поняття методики......... СТАНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ ЯК НАУКИ..............99 КОМЕНСЬКИЙ Я.А. В яких заняттях поступово повинні вправлятися діти від самого народження, щоб на шостому ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ 6 1.1 Економічна сутність видатків на дошкільну освіту 6 1.2 Планування видатків на дошкільну освіту 21 РОЗДІЛ ...
...діалогу дитини з природою в дошкільній установі 2.3. Наступність у екологічному вихованні дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку 2.4.
...виховання взаємоповаги у дітей старшого дошкільного віку 1.1. Основні закономірності процесу виховання взаємоповаги у дітей старшого дошкільного віку 1.2.
...виховання доброзичливого ставлення у дітей дошкільного віку 1.1. Основні закономірності процесу виховання доброзичливого ставлення у дітей дошкільного віку 1.2.
) викладання дошкільної педагогіки у закладах вищої освіти (ЗВО). 3. Підготувати міні реферат на тему „Актуальні проблеми підготовки майбутнього вихователя до роботи у сучасному дошкільному закладі” (обсяг 5 сторінок, реферат ...
) викладання дошкільної педагогіки у закладах вищої освіти (ЗВО). 3. Підготувати міні реферат на тему „Актуальні проблеми підготовки майбутнього вихователя до роботи у сучасному дошкільному закладі” (обсяг 5 сторінок, реферат ...
...середовища засобами образотворчого мистецтва в дошкільному закладі 1.1. Поняття про «розвиток», «розвивальне середовище» 1.2. Вимоги до оформлення приміщень дошкільних закладів 1.3.
Історико педагогічні основи сучасного дошкільного виховання 1.1. Проблеми дошкільного виховання у педагогічній думці минулого 1.2. Зміст, мета і завдання дошкільного виховання Розділ 2.
...виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку 1.1. Мета, завдання, сутність морального виховання дошкільників 1.2. Методи морального виховання дітей дошкільного віку 1.3.
Перевірка навчально виховної роботи в дошкільних групах. 5. Перевірка виховної та методичної роботи в ДНЗ з питань набуття зв’язків дошкільного досвіду зв’язку дошкільного закладу ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади спільної роботи вихователів та батьків у період адаптації дитини до дошкільного закладу 1.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи фінансування дитячих дошкільних закладів 1.1 Місце фінансування дитячих дошкільних закладів у складі видатків на освіту 1.2 Особливості фінансування дитячих дошкільних закладів ...
Проблеми вивчення уваги в дошкільному віці 1.1. Загальна характеристика уваги 1.2. Особливості розвитку уваги дошкільнят РОЗДІЛ 2. Основи проблеми розвитку уяви в дошкільному віці 2.1.
Начально виховний процес у дошкільних закладах 1.1. Сутність навчально виховного процесу у дошкільних закладах 1.2. Учбова діяльність у дошкільних закладах 1.3.
Методична робота в сучасному дошкільному навчальному закладі 1.1. Поняття методичної роботи в педагогічній літературі 1.2. Мета і завдання методичної служби дошкільного закладу 1.3.
...ЗДІБНОСТІ В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Погляди вчених на проблему творчої особистості. Поняття та склад творчих здібностей 1.2. Дошкільне дитинство як етап становлення творчих ...
...ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕНЕВОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1 Теоретичні засади понять культури мовленнєвого спілкування. 1.2 Дослідження проблеми формування культури мовленевого спілкування в теорії дошкільної освіти 1.3.
...навчання та його особливості в дошкільному віці 1.1. Історія становлення навчання в дошкільному навчальному закладі 1.2 Поняття про навчання 1.3.
...СТВОРЕННЯ ПРЕДМЕТНО ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 1.1 Аналіз психолого педагогічних джерел з досліджувальної проблеми 1.2. Готовність вихователів створювати предметно ігрове середовище 1.... Стан проблеми у практиці роботи дошкільного навчального закладу Розділ ІІ. ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИВАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 2.1. Педагогічні умови створення предметно ігрового середовища в ...
...ЕКОЛОГО ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1.1. Психолого педагогічні основи формування еколого природничої компетентності дітей старшого дошкільного віку 1.2.
...ЕКОЛОГО ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1.1. Психолого педагогічні основи формування еколого природничої компетентності дітей старшого дошкільного віку 1.2.
...та мотивації досягнення успіхів у дошкільному віці 1.1. Поняття мотиву та мотивації в психології 1.2. Мотив досягнення як емоція успіху неуспіху 1.3....і мотиви досягнення успіху в дошкільному віці Розділ II. Розвиток мотиву і мотивації досягнення успіхів у дошкільному віці (експериментальне дослідження) 2.1.
...ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЇХ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ 1.1. Загальна характеристика особливостей розвитку, навчання та виховання дитини дошкільного віку 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ПАРТНЕРСТВА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА РОДИНИ У ПІДГОТОВЦІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ……………………………………9 1.1. Підготовка дитини до навчання в школі як психолого ...готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку…………………………………………………………………………………..20 1.3. Проблема партнерства сім’ї та закладу дошкільної освіти у підготовці дитини до шкільного навчання ……………………………………………………26 Висновки ...
...до однолітків у дітей старшого дошкільного віку 1.1. Методологічні засади виховання доброзичливого ставлення до однолітків у старших дошкільників 1.2....до однолітків у дітей старшого дошкільного віку 2.1. Методика роботи з виховання доброзичливого ставлення у дітей старшого дошкільного віку 2.2.
...елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку 1.1. Значення і завдання формування початкових математичних уявлень і понять у дошкільників 1.2. Розвиток методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в працях та поглядах ...
...ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Психолого педагогічна характеристика дітей старшого дошкільного віку 1.2. Особливості виховання гуманних почуттів та взаємостосунків у дітей ...
...ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Значення і завдання формування початкових математичних уявлень та понять у дошкільників 1.2. Розвиток методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в працях та поглядах ...
...формування рухових навичок у дітей дошкільного віку 1.3. Характеристика метання як основного руху, особливості виконання руху дітьми дошкільного віку 1.4.
...як форми екологічного виховання дітей дошкільного віку…….….…………………….…….….……………………………………….13 1.3. Методика проведення екскурсій в природу з дошкільниками…….….…………………….…….….…………………………24 РОЗДІЛ ІІ. ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ…….….…………………….…….….…………………31 2.1.
ВСТУП Розділ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ, ЯК ЗАСОБУ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ 1.1. Гуманні почуття в структурі особистості дитини дошкільного вікe 1.2.
...методичні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку 1.1. Зміст і завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку 1.2. Особливості змісту технології М. Єфименка 1.3.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДЕКОРАТИВНОМУ МАЛЮВАННЮ 1.1. Принцип наступності у творчому розвитку дошкільників 1.2. Завдання навчання декоративному малюванню в дитячому садку ...навчання декоративному малюванню дітей молодшого дошкільного віку 2.3. Методика навчання декоративному малюванню дітей старшого дошкільного віку Розділ III. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ ...
Вступ Розділ I АГРЕСИВНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Сутність агресії, її вивчення в психологічній літературі 1.2. Походження і передумови агресивності 1.3.... ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 2.1. Сутність тривожності, її вивчення в психологічній літературі 2.2. Причини появи і розвитку тривожності у дітей 2....
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Погляди педагогів класиків на проблему розвитку мовлення дітей дошкільного віку 1.2.
Психологічна характеристика ладового відчуття в дошкільному віці 1.1. Музичні здібності дітей дошкільного віку та сутність ладового відчуття 1.2. Відчуття ладу як компонент музичного слуху ...
...ігри, як засіб виховання дітей дошкільного віку 1.1. Місце і роль народних ігор в системі фізичного виховання дітей дошкільного віку 1.2.
...індивідуального підходу у навчанні дітей дошкільного віку 1.1. Проблема індивідуального підходу у навчанні в психолого педагогічній літературі 1.2. Індивідуальні форми виховної та навчальної діяльності ...індивідуального підходу у навчанні дітей дошкільного віку 2.1. Принцип індивідуального підходу у навчанні дітей дошкільного віку 2.2. Індивідуальний підхід у навчанні дошкільників за рівнем ...
...УМОВИ РОЗВИТКУ УВАГИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Загальне поняття про увагу, типи уваги 1.2. Особливості уваги у дітей дошкільного віку 1.3.
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.