Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 771 за запитом думки

Особливості політичної думки Стародавнього Сходу. Давньогрецька політична думка. Римське право і політика. 2. Політична модернізація. Її особливості в Україні. 3.
Сутність громадської думки і засоби її вираження…...…………........5 1.1 Предмет, об'єкт і функції соціології громадської думки …………..
...про взаємодію влади та суспільної думки 1.1. Основні концепції влади 1.2. Влада як один із найважливіших засобів стабільності в суспільстві, її функції 1.3.... Історичний розвиток уявлень про суспільну думку та її вплив на владні процеси Розділ ІІ. Соціальні зміни в контексті впливу суспільної думки на владні рішення 2.1.
Політична думка в Україні 1. Прополітологічний період розвитку вітчизняної політичної думки 1.1. міфологічний етап розвитку політичної думки 1.2.
...законодорадчого органу державної влади – Державної Думи. Відсутність історичного досвіду функціонування інститутів парламентаризму у самодержавній Росії обумовила актуалізацію ряду організаційних проблем у її діяльності. Крім того, перед новоствореною Державною Думою постала необхідність вирішення назрілих питань ...
...людини і громадянина на свободу думки і слова в Україні. 2. Правове регулювання права на свободу думки і слова: історичний екскурс розвитку законодавства. 3.
...цих про блем наштовхує на думку про стародавнє походження економічної теорії як особливої самостійної галузі знань. Саме так тлумачили питання про виникнення економічної теорії перші історики світової економічної думки євроцентристського напряму.
При вивченні думки населення щодо ринку цінних паперів серед запитань анкети були самооцінка схильності до ризику та пріоритетність вкладання вільних коштів.... При вивченні думки населення щодо ринку цінних паперів серед запитань анкети були самооцінка схильності до ризику та пріоритетність вкладання вільних коштів.
Специфіка розвитку економіки та економічної думки у Давньоіудейському царстві 4. Основні засади економічного вчення у Стародавній Індії 5. Пам’ятки економічної думки Китаю у стародавні часи Висновки ...
Політична думка в Україні на початку ХХ ст.: основні концепції і напрями. Українська політична думка на еміграції………….….….…11 3.
Витоки управлінської думки у стародавні та княжі часи Управлінська думка в Україні має довшу історію, ніж вважають. Старовинні поселення етнічних територій сьогоднішньої України ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ 1.1 Технології, їх значення в навчально виховному процесі 1.2 Поняття «колектив» і його вплив на формування ...вихователя і шляхи формування суспільної думки учнівського колективу РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 2.1. Діагностика міжособистісних відносин за допомогою тесту Лірі 2.2.
...ТУГАН БАРАНОВСЬКОГО В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ 5 2. ЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ В РОБОТАХ ТУГАН БАРАНОВСЬКОГО 18 3. РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ПІД ВПЛИВОМ ТЕОРІЙ ТУГАН БАРАНОВСЬКОГО ...
Метою роботи є історія філософської думки. Філософія Відродження ХV–ХVІ ст.. Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: Дослідити поняття епохи відродження Проаналізувати провідні напрями ренесансного ...Відродження Предметом роботи історія філософської думки, філософія Відродження.
...із власної ініціативи, не врахувавши думку обвинуваченого, замінив обраного ним захисника, що не з’явився, направивши відповідну вимогу до адвокатського об’єднання....Нікіфорова як свідка, який, на думку слідчого, мав відношення до вчинення злочину, був присутній адвокат Нікіфорова. Коли слідчий запитав, у яких стосунках перебуває свідок із підозрюваним, ...
Найдавніші пам'ятки суспільної думки, значення висловлених у них поглядів. 2. Своєрідність економічних поглядів Стародавнього Ки¬таю. Ідеї Конфуція. 3....інституціоналізму як течії економіч¬ної думки. 2. Соціально психологічний інституціоналізм Т. Веблена, його ставлення до монополій, сфери обі¬гу, кредитних відносин. 3.
1. Громадська думка як одиничний фактор соціально політичного розвитку суспільства 2.
Варіант – 34 1. Політична думка української еміграції ХХ ст. 2. Громадянське суспільство на Заході й Україні: ...
Виберіть правильні думки, посилаючись на статті Кримінального кодексу України 1) Злочинність і карність діяння ...
Варіант – 51 1. Розвиток політичної думки з проблем міжнародних відносин. 2. Легітимність влади, її складові. 3.
Вступ 1. Загальна характеристика середньовічного суспільства 2. Політичні вчення Аврелія Августина, Ф. Аквінського 3. Соціально політичні думки середньовічних єресей Висновки Список використаних ...
1.Історія розвитку політичної думки …………………………………….. 3 2. Політична влада – основна проблема політології ……………………. 9 3.
1. Сімейно шлюбні стосунки у сучасних умовах ....................................... 3 2. Соціологічна думка XVIII XIX ст.. ......................................................... 5 3.
Варіант – 14 1. Зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні. 2.
Вступ 1. Історія становлення та розвитку політичної думки 2. Політична свідомість і її структура 3.
Зміст Вступ…………………………………………………………………………….....2 Розділ 1. Історія політичної думки………………………………………………4 Розділ 2. Політичні теорії ХІХ ХХ століття..…..….…………………………13 2.1.
Вступ 1. Особливості соціальної роботи в період Українського Відродження 2. Філантропічні функції братств України та їх продовження ... Педагогічна думка епохи Відродження про виховання доброчесностей та заклики милосердя Висновки Список використаної літератури
I.ТЕКСТОВЕ ЗАВДАННЯ №1 Місце України у системі європейського і світового ринкового господарства на початку ХХ ст....місце марксизму в теорії економічної думки. План Вступ 1. Історичні передумови виникнення та ідейно теоретичні основи марксизму 2. Основні праці К. Маркса і Ф.
Варіант №15 1. Сором як явище моралі. Як співвідносяться совість і сором? Що, на Вашу думку, є важливішим для моральної оцінки ...
Шматов і Чорнобильський домовились вчинити крадіжку майна з дому Пасько. Вночі, коли, на їхню думку, в будинку нікого не було, ...
План Стор. Вступ 1. Середньовічна філософія як синтез християнського одкровення й античного раціоналізму 2. Специфіка середньовічної філософії 3.
Зміст br />br /> Вступ……………………………………………………………………………………………...3 1.Фундаментальні політичні ідеї Нового часу…………………………………………………4 2.Політичні теорії XX ст……………………………………………………………………….10 Висновок………………………………………………………………………………………...
... Вступ 2. Пилип Орлик – творець першого конституційного документу в Європі 3. Наукові погляди та історія конституції 4.
...вважаєте правильним, наприклад: Відповідь: наші думки збігаються – наші погляди співпадають (або ж: наші думки збігаються). Укладаючи документи, звіряйте свої знання із прикладами, поданих у бібліотеці „Зразки ...
...питання в українській громадсько політичній думці мав доволі невиразний характер у дореволюційній історіографії. Дана проблема не була відокремлена від ідеології соціалістичних партій або громадських організацій даного ...дослідження стану розробки суспільно політичної думки українських політичних партій наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Проте, незважаючи на наявність значної кількості праць, присвячених розвитку політичних концепцій даного ...
Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм 14 1. Економічна думка стародавнього Сходу 15 2. Економічна думка античного світу 23 3.
[Вихідний текст]: Наші думки співпадають. Наша фірма – офіційний дистриб’ютор цієї продукції в Україні. [ Можлива відповідь: ] співпадають– порушено правильність (треба: збігаються); дистриб’ютор – порушено ...вважаєте правильним, наприклад: Відповідь: наші думки збігаються – наші погляди співпадають (або ж: наші думки збігаються). Укладаючи документи, звіряйте свої знання із прикладами документів, поданих у бібліотеці „...
фіксація певної думки за допомогою мови d. одна з форм чуттєвого (емпіричного) відображення дійсності e. одна з форм абстрактного мислення людини 4 Софізм ... сучасності 6 Логічна правильність думки це: Виберіть одну правильну відповідь a. вірне сприйняття предмета за допомогою органів відчуттів b. відповідність думки законам і формам мислення ...
...правильної відповіді Question 6 Закінчіть думку: „Професійні спілки в системі соціального партнерства являють собою і захищають інтереси..." a. держави b. немає правильної відповіді c....продуктивності праці Question 2 Закінчіть думку: „Ріст продуктивності праці..." a. є безмежним b. немає правильної відповіді c. не може бути безмежним d.
...яка з професій, на вашу думку, є найпрестижнішою? 3.8. Діаграма: чим обумовлений ваш вибір навчання в аграрному навчальному закладі? 3.9....що найбільше вплинуло на вашу думку щодо сільськогосподарської праці? «Електрифікація та автоматизація сільського господарства» — техніки електрики 3.18. Діаграма, що показує вік опитуваних. 3.19.
...погляди керівників, а також сукупність думок, еталонів, настроїв, символів, відносин і способів ведення бізнесу d. це середовище, атмосфера, в якій ми перебуваємо; це все, що нас ... уникнення категоричних думок c. повне викладення своєї думки щодо предмету дискусії d. церемоніальність Question 18 Об’єкт самопредставлення фірми, який демонструє культуру і ...
...ви бажання не висловлювати своєї думки, навіть коли це необхідно? а) так; б) ні. 4. Коли ви були дитиною, чи подобалося вам керувати іграми ваших маленьких ...оточують, не згодні з вашою думкою? а) так; б) ні. 15. Чи траплялося вам по особистій ініціативі займатися організацією робочих (спортивних, розважальних і т.п.) груп?
Обгрунтуйте власну думку. Запропонуйте власне визначення терміну «консалтинг». На сьогоднішній день проектно орієнтована діяльність є досить актуальною. Використання проектних принципів організації є одним ... Обгрунтуйте думку та наведіть приклади. Найпоширенішими причинами звернення до консультантів можна визначити наступні: 2. Допомога в подоланні кризи в діяльності підприємства Дайте ...
Економічна думка Середньовіччя у Західній Європі. Економічні погляди каноністів. Розкрити зміст категорій і понять Стадії розвитку капіталізму Дрібне виробництво Натуральна форма господарства ... На думку Ф. Ліста капітал – це: а) вартість, що самозростає; б) матеріальне багатство, природні та набуті здібності людей; в) виробничі запаси; г) ...
Дайте оцінку особливостей становлення соціологічної думки в Україні. ЗАДАНИЕ 3 1. Доповніть цитати словами, яких бракує. 1) О.Конт вважав, що «суспільство – це функціонуюча система, заснована ... Чи погоджуєтесь ви з думкою, що в широкому сенсі політологія включає політичну соціологію і вони тлумачаться як ціле та частка? 5. Американський соціолог С.
На нашу думку, облікову політику з обліку основних засобів підприємства слід розробляти за двома основними розділами. 1) облікова політика стосовно методики облікових робіт; ...основних засобів, то на нашу думку необхідно ввести довідкові показники в первинні документи та регістри аналітичного і синтетичного оьліку. Такими довідковими показниками можуть бути метод нарахування ...
Які умови, на думку М.Вебера, необхідні для наукового відкриття? 4. Чому науці необхідна спеціалізація? Чим дилетант у науці відрізняється від професіонала? 5....ідолами» для сучасної молоді, на думку М.Вебера? Чому вона ними захоплюється? 6. Як розуміти висновок Вебера, що праці вченого «бажають бути перевершеними»? 7.
...та запропонуйте оптимальні, на Вашу думку, методи психологічної корекції. 1. Моя дочка Оля, двох років, не засинає до першої години ночі і не дає спати не ... Самооцінка адекватна, залежить від думки оточуючих. При описуванні картин ТАТ дуже висока чутливість до емоцій, міжособистісних стосунків персонажів. Виражена прихильність до матері, старшої сестри.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.