Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 59 за запитом діалогу

...АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ДІАЛОГУ 1.1 Поняття про розумові здібності учнів засобами діалогу 1.2.Діалог в системі навчання 1.3.
Діалог як одна з форм розвитку мовної діяльності учнів 1.1. Діалог як об'єкт навчання 1.2.
Структура діалогу РОЗДІЛ 2. Методика навчання діалогічному мовленню школярів 2. 1. Вимоги до школярів під час вивчення діалогу та труднощі оволодіння ним 2.
Структура діалогу РОЗДІЛ 2. Методика навчання діалогічному мовленню школярів 2. 1. Вимоги до школярів під час вивчення діалогу та труднощі оволодіння ним 2.
п рочитайте короткі діалоги та складіть усно свої власні. 1. — Hello, Ann. My name is Ben. This is Mike.... Прочитайте і перекладіть діалог. A telephone call A: Hello, Jack. This is Jim. I'm calling from Miami. В: From Miami?
Таких 10 діалогів (речень) з перекладом на українську мову. 2. Висловіть своє здивування чи незгоду наступним діям. Наприклад: ― It’s two o’clock.... Таких 10 діалогів (речень) з перекладом на українську мову. 3. Спочатку давайте прочитаємо речення, підкреслимо обставину часу, а потім розкриємо дужки, запишемо правильну ...
Урок як діалог учителя з учнями в процесі навчання 2. Особливості побудови уроку на засадах діалогічної взаємодії 3. Професійні секрети вчителів майстрів в організації діалогу з учнями на уроці Література
Педагогічне спілкування як діалог 3. Контакт у педагогічному діалозі Література
Логічні моделі діалогу й аргументації комунікації 3. Еротетика діалогу Висновки уривок Результати проведеного дослідження дають підставу зробити такі висновки: Першим завданням нашого дослідження ...
...мови, намагання поступитися партнерові та діалог незалежних. Спільна мова це найпоширеніший прийом, зокрема, для створення нової групи або сім'ї. Мова, яку конструюють двоє, сприяє їх ...взаєморозуміння намагання поступитися іншому і діалог незалежних. Реалізація стратегії „поступитися іншому” передбачає, що той, хто стає на цей шлях, готовий відмовитися від якихось своїх інтересів, звичок ...
...порушені у поданих нижче ситуаціях діалогах: А) Мати: «Я прийшла до вас порадитися. У мене дуже складне становище – син став погано вчитися, вчителі скаржаться на його ... Вам треба написати міні діалог, обравши із запропонованих ролей одну. Таким чином, опишіть ситуацію «На прийомі у психолога», де один із учасників буде у ролі ...
...порушені у поданих нижче ситуаціях діалогах: А) Мати: «Я прийшла до вас порадитися. У мене дуже складне становище – син став погано вчитися, вчителі скаржаться на його ... Вам треба написати міні діалог, обравши із запропонованих ролей одну. Таким чином, опишіть ситуацію «На прийомі у психолога», де один із учасників буде у ролі ...
...Англії ТЕСТ 7 Question 1 Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного внутрішнього психологічного життя, складає сутність: a. психотерапії b. психокорекційної роботи c. психоконсультативної роботи d....вірними ТЕСТ 10 Question 1 Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного внутрішнього психологічного життя, складає сутність: a. психотерапії b. психоконсультативної роботи c.
...1 Виберіть одну правильну відповідь: Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного внутрішнього психологічного життя, складає сутність: Виберіть одну правильну відповідь a. психоконсультативної роботи b....1 Виберіть одну правильну відповідь: Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного внутрішнього психологічного життя, складає сутність: Виберіть одну правильну відповідь a. психокорекційної роботи b. психотерапії c.
...дотримання принципів консультування Question 2 Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного внутрішнього психологічного життя, складає сутність: a. психокорекційної роботи b. психотерапії c. психоконсультативної роботи d....ведення щоденникових записів Question 26 Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного внутрішнього психологічного життя, складає сутність: a. психотерапії b. просвітницької роботи практичного психолога c.
...надтвердих сплавів ведуть досить різкий діалог про шляхи найскорішого подолання перехідного етапу розвитку індустрії; ось столяри пронесли зовсім нові дерев’яні сходові поруччя; ось дрібний торговець, ...надтвердих сплавів ведуть досить різкий діалог про шляхи найскорішого подолання перехідного етапу розвитку індустрії; ось столяри пронесли зовсім нові дерев’яні сходові поруччя; ось дрібний торговець, ...
Певним чином структурований діалог між консультантом і членами сім’ї d. Спеціальні психотехніки, що насамперед передбачають глибинні особистісні зміни членів сім’ї Question 6 ... Певним чином структурований діалог між консультантом і членами сім’ї b. Спеціальні психотехніки, що насамперед передбачають глибинні особистісні зміни членів сім’ї c.
Соціальне партнерство і соціальний діалог в ЄС і в Україні 2.Міжнародні стандарти SA 8000 «Соціальна відповідальність» і ISO 26000 3.
...економічної терміносполуки, скласти з нею діалог (10 15 речень), підкреслити її в тексті. а) лізингова компанія; б) лізингова компанія; в) лізингська компанія; г) лезингова компанія ……………………………………………………………..
Соціальний діалог статей як підґрунтя фемінізму та його вплив на творчість Ольги Кобилянської……………….…. 6 2. Жіночий ідеал О.
Технологія психолого педагогічного дослідження здорового діалогу дитини з природою в дошкільній установі 2.3. Наступність у екологічному вихованні дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку 2....
Лист як жанровий різновид діалогу РОЗДІЛ ІІ. ЖАНРОВО СТИЛЬОВІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛИСТА 2.1. Жанрова характеристика листа 2.2.
Контролюючі (діалогові) автоматизовані навчальні системи………..12 1.4. Комплексні автоматизовані навчальні системи……………………….15 РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ В ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ……………………………………………………………………………..
Таких 10 діалогів з перекладом на українську мову. 2. Прочитайте та перекладіть на українську мову текст. "Weather in England": Слів 439, Знаків без ...
Класифікація діалогів 1.2. Мета і зміст навчання діалогічного мовлення у старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови 1.3.
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ 5 2 ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 7 2.1 Аналіз процесу обробки інформації та вибір структур даних для її зберігання 7 2.2 Розробка інформаційної моделі системи 9 2.3 Побудова структурної схеми програмного продукту 9 3 РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА 12 3.1 Вибір форми діалогу 12 3.2 Розробка форм введення виведення інформації 12 4 РОЗРОБКА ІЄРАРХІЇ КЛАСІВ ПРОГРАМИ 18 4.1 Побудова діаграми класів ...
Дослідження «діалогу» «чоловічого» та «жіночого» мовлення 2.2. Особливості «жіночого» мовлення, його емоційне забарвлення та особливості лексики 2.3.
Дослідження «діалогу» «чоловічого» та «жіночого» мовлення 2.2. Особливості «жіночого» мовлення, його емоційне забарвлення та особливості лексики 2.3.
Екуменічні діалоги як один із шляхів єдності православ’я Висновки Список використаної літератури
Екуменічні діалоги як один із шляхів єдності православ’я Висновки Список використаної літератури
...її художню форму розвинув мистецтво діалогу, увівши до нього живе розмовне мовлення. У сценічних картинах повсякденності драматург широко використовував символіку, значно розширивши зображувальні можливості реалістичного мистецтва.
...її художню форму розвинув мистецтво діалогу, увівши до нього живе розмовне мовлення. У сценічних картинах повсякденності драматург широко використовував символіку, значно розширивши зображувальні можливості реалістичного мистецтва.
Перекласти діалог українською мовою ................................................. 11 8. Запишіть числівники словами, поставте у потрібному відмінку, узгодьте іменники та дієслова з числівниками .........................................12 9.
Поняття про діалогові методи 2.5. Методи ELECTRE ІІІ. Виділення проблеми підтримки прийняття рішення в предметній області «Авіакомпанія» 3.1.
Технологія „Діалогу культурˮ В. С. Біблера. 8.ІКТ в навчальному процесі початкової школи. 9. Технологічні аспекти реалізації компетентнісно зорієнтованогонавчання молодших школярів. 10.
...книзі, «Задуми» (1891), яка відкривається діалогом «Занепад брехні», що є його естетичним маніфестом. Він утверджує самоцінність і самодостатність мистецтва. Воно, на думку Уайльда, не виражає нічого, ...
...це доречно, залучайте студентів в діалог. Завершуйте лекцію узагальненнями, лаконічними висновками. 5.Оформлення конспекту лекції Тема лекції. Для якої категорії слухачів пропонується лекція (курс, спеціальність, форми ...
...подати цей текст у вигляді діалогу, трансформувавши його в розмовний стиль. ……………………………………………………………………….. 3 Завдання 2. Відредагуйте речення, запишіть правильно. 1. Лист включає додатки. 2.
Перекладіть діалоги українською мовою (цифри писати словами) При каких обстоятельствах и когда была обнаружена недостача сырья? Вчера, в 15 часов, в ходе ...
Упаковка це "німий" діалог між покупцем і виробником, що запам'ятовується бренд, стиль життя. Упаковка це деталь, яка перш за все кидається в очі ...
), діалогу культур (Г.О. Балл, І.Г. Геращенко), іміджу сучасної школи (Т.С. Антоненко та ін), праці з нової філософії освіти (...
...в інтерактивному режимі, коли в діалозі з ЕОМ фахівці розширюють свій досвід і розвивають інтуїцію, завдяки чому концептуально коригують імітаційну модель і адаптують її з урахуванням ...
...держави та устрій суспільства у діалозі „Держава”: a. наоснові права та справедливості b. за трьома здатностями людської душі – розумова, вольова, бажання – та кожному своє c.
...в інтерактивному режимі, коли в діалозі з ЕОМ фахівці розширюють свій досвід і розвивають інтуїцію, завдяки чому концептуально коригують імітаційну модель і адаптують її з урахуванням ...
...охорони праці Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно правового забезпечення охорони праці. Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони ...
Табличний опис діалогу Таблиця 32. Розширення імен файлів об’єктів Visual FoxPro ДОДАТКИ Контекст діаграма системи обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і ...
...програмоване, проблемне, алгоритмізоване навчання, уроки діалоги. 88) Психологічний аналіз уроку. 89) Поняття про учіння, зв'язок понять учіння, навчання, научіння та навчальності як здатності до навчання.
...системою у вигляді відповідних мов діалогу. “1 С: Бухгалтерія” 7.7 є універсальною системою для автоматизації ведення бухгалтерського обліку. Таким чином, впровадження всіх запропонованих заходів значно ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.