Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 596 за запитом ділового

Роль етики в діловому листуванні 1.1. Види ділових листів та їх специфіка 1.2. Ділове листування Розділ 2.
Вступ Розділ і загальні відомості про установу Розділ іі технологія проведення переговорів 2.1 підготовка до ділової зустрічі 2.1.2 Зустріч закордонної делегації 2.1.3 Розміщення в автомобілях та приїзд делегації 2.1.4 Напередодні ділової зустрічі 2.1.4.1 ...
Вступ Розділ 1: Теоретичні аспекти аналізу ділової активності підприємства 1.1. Поняття ділової активності 1.2. Проблеми аналізу ділової активності підприємства 1.3.
ВСТУП 5 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРІВ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ 6 1.1 Сутність ділової активності підприємств 6 1.2 Методологічні підходи аналізу ...
...Тема 6: Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти цивільного права України. План Вступ 1. Поняття і класифікація нематеріальних благ як об’єктів цивільного права.... Захист честі, гідності та ділової репутації юридичних та фізичних осіб за законодавством України. Висновки У вступній частині необхідно обґрунтувати актуальність даної теми, вказати нормативно правові ...
Вступ 3 Розділ 1 Теоретичні основи оцінки ділової активності 4 1.1. Теоретичні аспекти оцінки ділової активності суб'єктів господарювання 4 1.2.
Особливості ділового спілкування 3. Форми ділового спілкування 3.1. Зони спілкування 3.2. Фази спілкування 3.3.
Особливості офіційно ділового стилю (мета мовлення, умови мовлення, мовні засоби, мовні прийоми). 2. Виробнича характеристика (зразок). 3.Перекласти на українську мову, використовуючи прийменникові ...далі подати основні ознаки офіційно ділового стилю: жанри, в яких він реалізується; мета мовлення; призначення; сфера спілкування; ознаки; мовні засоби; підстилі. Виконайте вправу. Перепишіть.
ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ І ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ЯК ЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ Висновки по розділу РОЗДІЛ 2. ПРАВО НА ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ І ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ В СИСТЕМІ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ...
Ділове спілкування як багатоплановий психологічний процес 2.1. Особливості загального і ділового спілкування 2.2. Рівні і соціальні типи ділового спілкування ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗУ ДІЛОВОГО ЧОЛОВІКА В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 1.1. Поняття образу ділової людини 1.2. Основні проблеми створення образу ділового чоловіка в ...
Теоретичні основи формування культури ділового спілкування 1.1. Теоретико методологічні основи дослідження прийомів ділового спілкування 1.2. Особливості становлення культури ділового спілкування 1.3.
...професіоналізми та їх місце в діловому юридичному мовленні. 2. Вживання апострофа. На кожне правило навести по 4 5 прикладів. 3. Позовна заява.... Які професіоналізми не використовуються у ділових документах. Доведіть, що професіоналізми є джерелом творення термінів. Визначення термінів, яку роль вони відіграють. Визначте основні правила функціонування термінів та ...
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ГОТЕЛІВ ДЛЯ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ В М. ДОНЕЦЬК 2.1. Дослідження стану готельного господарства Донецька……..16 2.2.Характеристика готелів для ділових людей в м. Донецьк…….
Особливості складання ділових листів 1.1. Оформлення стандартного листа. Адреса, дата, закінчення, підпис, додаток. Спеціальні поштові відправлення 1.2. Мета листа. Текст листа.... Використання звернень в ділових листах Розділ 3. Оформлення бланку листа 3.1. Реквізити та приклади їх написання ділових листів Висновок Список використаних джерел Додатки
Маніпулятивний вплив у процесах ділового спілкування 2. Техніка ведення маніпуляцій у діловому спілкуванні, методи, засоби 3. Як розпізнати маніпулятивний вплив 4.
Корпоративна культура ділового спілкування 3. Психологічна культура ділового спілкування Висновки Список літератури
Розробка ділової гри для батьків «Що? Де? Коли?» (формування у дошкільників основ екологічної культури) 2. Розробка ділової гри конкурсу КВК для батьків «...
Розробка ділової гри для батьків «Що? Де? Коли?» (формування у дошкільників основ екологічної культури) 2. Розробка ділової гри конкурсу КВК для батьків «...
Кількісна і якісна оцінка ділової активності підприємства……………………....3 1.1.Основні напрямки ділової активності підприємства……………………………3 1.2.Методика здійснення аналізу ділової активності підприємства……………...
...та франчайзингу як форм міжнародної ділової активності 1.1 Суть та різновиди франчайзингу 1.2 Зміст та поняття інжинірингу РОЗДІЛ 2....Використання інжинірингу як форми міжнародної ділової активності провідними країнами світу РОЗДІЛ 3. Сучасний розвиток інжинірингу і франчайзингу в Україні 3.1 Стан і проблеми розвитку інжинірингу ...
Система методів ділової оцінки кадрів 11 1.3. Зарубіжний досвід оцінки ділових якостей персоналу та ефективного використання трудового потенціалу фірми 15 РОЗДІЛ 2 ...
...2 25 Честь, гідність та ділова репутація як правові категорії 2.1. Тлумачення понять “честі”, ” гідності” та “ділової репутації” 25 2.2 .
1. Офіційно діловий стиль – мова ділових паперів 2. Текст. Правила складання 3. Документ. Призначення та класифікація Використана література
Значення ділового етикету у зовнішньоекономічній діяльності 1.1 Поняття і види етикету 1.2 Міжнародний етикет 1.3. Особливості ділового етикету західних країн (Америка, Франція) ...
Типи ділової кар*єри 2. Передумови побудови успішної ділової кар*єри Список використаної літератури
Ділові контакти у середовищі бібліотечних менеджерів 3. Етика ділових взаємин 4. Психологія конфліктів і стресів Висновки Список використаних джерел Додатки
ІІ Поняття і цілі ділової кар'єри…………………………………………... ІІІ Самоменджмент ділової кар'єри……………………………………….. 4 Висновок….................................................................................................... 16 Список використаної літератури…............................................................ 17
...відомості одного з курсу “Українська ділова мова”. У лівому стовпчику таблиці наведіть не менш 5 питань, які розкривають основний зміст розділу, у правому стовпчику – стислі відповіді ... Зразок: Офіційно діловий стиль 1. Що таке розписка? Розписка – це … 2. Відредагуйте наведені речення. 1. Місцеві власті заборонили проведення зустрічей. 2.
Розкрийте поняття офіційно ділового стилю (ОДС). Зазначте основні риси ОДС, наведіть відповідні приклади. 2. Від кожного з поданих дієслів утворіть найменування суб'єкта дії....для цих найменувань у професійно діловому вжитку. Доповідати, інспектувати, випробовувати, шукати, заступати, спостерігати, перевозити, керувати. 3. Провідмінюйте сполуку, утворену Вашим прізвищем, іменем і по батькові.
ПРОЦЕС ВИКОНАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ФІНАНСОВО ВИРОБНИЧИМ ВІДДІЛОМ 2 2.1 Виробнича функція фірми «SUCCESS» 2 2.2 Побудова виробничої функції 1МНК 5 2.... ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ Для проведення процесу ділової гри у фінансово виробничому відділі необхідно: 1) Будувати економетричну модель (виробничу функцію доходу фірми) 1МНК методом Ейткера, використовуючи функцію «ЛИНЕЙН» ...
1. Теорії ділового циклу 2. Економетричне моделювання і прогнозування 3. Тривалість економічного циклу 4.
1. Мова і мовне спілкування 2. Поняття "культура мови" 3. Комунікативні якості культури мови 4.... Культура ділової телефонної розмови Література
Варіант 8 1. Вимоги до лексичних засобів ділового мовлення ................................. 7 2.
Вступ РОЗДІЛ 1 ЗАТ „Кондитерська фабрика „Лагода” 1.1 Завдання, мета, предмет діяльності та стратегія розвитку 1.... Ділова інформація представляється у вигляді різного роду документів. Досліджуючи діяльності та стратегія розвитку ЗАТ „Кондитерська фабрика „Лагода” було встановлено його підпорядкованість, ...
З м і с т Вступ 1. Поняття і класифікація нематеріальних благ як об’єктів цивільного права 2.... Захист честі, гідності та ділової репутації юридичних та фізичних осіб за законодавством України Висновки Список використаної літератури
Варіант №2 1. Особливості офіційно ділового стилю. 2. Термінологія як основа юридичної документації. 3.
ЗМІСТ ВСТУП.....................................................................................................................3 1. Інтегративна специфіка ділового спілкування як сучасної галузі гуманітарного знання...........................................................................................4 2.
1. Мовленнєвий етикет українців. Його особливості Завдання №1 Заява. Її реквізити. Складіть зразок однієї з заяв: а) ...Завдання №4 Напишіть 10 зразків ділових документів Література
I. Завдання 1. Побудова радару конкурентоспроможності фірми виробника та визначення його конкурентного статусу II. Завдання 2. Розроблення основних положень ділової економічної стратегії підприємства III Література
Варіант №7 1. Стилі мовлення. Офіційно діловий стиль у фаховому мовленні юриста. 2. Розмовне мовлення.
ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................4 РОЗДІЛ I. ПОНЯТТЯ ГІДНОСТІ ТА ЧЕСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ОБ’ЄКТА ... Співвідношення категорій «гідність», «честь» і «ділова репутація»............15 РОЗДІЛ II. ГІДНІСТЬ ТА ЧЕСТЬ ЯК СУБ’ЄКТИВНЕ ПРАВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЇЇ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ..........................................
Завдання 1. Обравши з декількох запропонованих правильний варіант економічної терміносполуки, скласти з нею діалог (10 15 речень), підкреслити ...може бути використане в офіційно діловому стилі, економічній, банківській діяльності, утворити словосполучення: Марка – марка ………………………………... 8 Завдання 9. Записати цифри словами. Провідміняйте числівники: 4, 18, 407. ……..
Варіант №3 1. Стилі мовлення. Особливості офіційно ділового стилю. 2. Акцептологічні норми в українській мові. 3.
Ділова українська мова (за проф. спрямуванням) Робота містить оригінальні приклади резюме, автобіографії, заяви (про прийняття ...
1. Психологічні процеси: відчуття та сприймання …………………………. 3 2. Психологічні особливості розвитку особистості в дитячому віці ……… 8 3. Ділове спілкування ………………………………………………………… 15 Література …………………………………………………………………….. 17
ВСТУП ..................................................…………....................................................….. 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, НЕОБХІДНІСТЬ ОЦІНКИ КРЕДИТО СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ........................…..……..……6 1.1. Кредитоспроможність: суть і значення ………………....……......…20 2.3 Оцінка ділового середовища АТВТ "Трембіта" за 2003 2004 р.р. …21 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА …………………………………...……………….. 24 і т.д.
1. У судовому засіданні слухалась справа про захист честі, гідності та ділової репутації між громадянином П.
І. ВСТУП ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1. Специфіка роботи секретаря 2.2. Культура поведінки й спілкування секретаря 2....
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.