Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 457 за запитом діючим

Вступ 1.... Діюча система управління персоналом, планування роботи з ним, діяльність кадрових служб та інших підрозділів органів виконавчої влади повинні забезпечувати формування складу, ...
Варіант 28. (Я) 1. Визначте систему кримінальних покарань за діючим криміналь¬ним законодавством. 2.
...електронного документообігу Розділ 2 Дослідження діючої системи аналізу проведення операцій по системі “клієнт банк” 2.1 Особливості методики здійснення аналізу проведення операцій по системі “клієнт банк” ...АКІБ “УкрСиббанк” Розділ 3 Вдосконалення діючої системи розрахунків в системі “клієнт банк 3.1 Вдосконалення організаційної системи електронних розрахунків 3.2 Вдосконалення діючої системи “клієнт банк” ...
...кількість дітей розмір допомоги За діючими нормами За нормами 10 Допомога матерям на дітей віком до 10 років (учням до 18 років): Визначити Визначити кількість дітей розмір допомоги За діючими нормами За діючими нормами 11 ...
Діюча практика організаціїї обліку витрат виробництва на ВАТ „Канівський маслосирзавод” 2.1 Характеристика підприємства та його облікова політика 2.2 Організація ..., тоді коли при діючій обліковій політиці він складає 24641840 грн., тобто товариству для повного покриття своїх витрат і початку отримання прибутку потрібно буде отримати ...
...3% і модернізувати 6 8% діючого парку машин, устаткування та інших видів основних фондів. 3) віковий склад обладнання аналізуючи дані про віковий склад обладнання, треба зважити ... Парк діючого виробничого устаткування містить майже третину фізично спрацьованих і технологічно застарілих його одиниць. Саме цим передовсім пояснюється невідкладне завдання прискорення й ...
...3% і модернізувати 6 8% діючого парку машин, устаткування та інших видів основних фондів. 3) віковий склад обладнання аналізуючи дані про віковий склад обладнання, треба зважити ... Парк діючого виробничого устаткування містить майже третину фізично спрацьованих і технологічно застарілих його одиниць. Саме цим передовсім пояснюється невідкладне завдання прискорення й ...
...забудовниками без залучення самостійних, постійно діючих підприємств та організацій, є: a. змішаним способом реалізації інвестиційних проектів b. підрядним способом реалізації інвестиційних проектів c....нових, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення діючих підприємств та оновлення основних фондів, впровадження нової техніки у виробничих галузях народного господарства, будівництво об'єктів усіх галузей соціальної сфери, ...
...інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих основних фондів і виробничих потужностей підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а ...технічного переозброєння, реконструкції та розширення діючих або спорудження нових виробничих об’єктів. Фізичне спрацювання та техніко економічне старіння діючих знарядь праці можна усунути частково або повністю, ...
Діюча практика обліку і аудиту товарних операцій на тов „корпорація молторг” 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ „Корпорація Молторг” 2.2 ... Дослідження діючої практики обліку і аудиту товарних операцій проводилося на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Корпорація Молторг», метою діяльності якого є задоволення потреб ...
Діюча практика організації обліку праці та заробітної плати на під приємстві 2.1 Організаційно економічна характеристика та облікова політика ЗАТ НВФ “...конкретних операцій, вивчені існуючі і діючі форми і системи оплати праці на прикладі ЗАТ НВФ «ПРІНТ». Розгля нуто діючі положення по оплаті праці, нарахування й утримання ...
ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ТОВАРІВ І ТАРИ НА ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СПЕЦТОРГ» 25 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ «Корпорація Спец торг» 25 ... Дослідження діючої практики обліку товарів і тари проводилося на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Корпорація Спецторг», метою діяльності якого є задоволення потреб населення ...
...перераховані вище дані приведені в діючих цінах, тарифах, ставках). Ціни, тарифи і ставки на складові витрат обігу в звітному періоді в порівнянні з базисним зросли на ...зростання) рівня витрат обігу в діючих і зіставних цінах, тарифах і ставках. Зробіть висновки. Завдання № 2 Є наступні дані про діяльність комерційної організації (тис.грн.
...роботі досліджено теоретичні аспекти та діючу практику організації обліку товарних запасів та аналізу оптового товарообігу на підприємствах оптової торгівлі. У першому розділі дипломної роботи «Теоретичні аспекти ...організація здійснюється відповідно до вимог діючих нормативно законодавчих актів, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з врахування особливостей обліку запасів в оптових підприємства, що дозволяє сформувати достовірну ...
...якому році була затверджена структура діючої бюджетної класифікації в Україні? 4. Грошові кошти бюджету — це ... 5. Чім відрізняється банківська система касового виконання бюджету від казначейської системи ...в якому році була запроваджена діюча бюджетна класифікація? 8. Закінчіть формулювання терміна: 9. Систематизоване групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками — це... 10.
...період Обсяг роздрібного товарообігу у діючих роздрібних цінах 5325 Сума витрат обігу у діючих цінах, тарифах і ставках 340,8 489, Крім того, відомо, що у ...
...у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності; 65 % збору за забруднення навколишнього природного середовища....що запропоновані заходи дозволять вдосконалити діючу систему обліку, аудиту та аналізу розрахунків в управлінні по експлуатації газового господарства. Перелік графічного матеріалу Рис.
...аналіз використання активів на прикладі діючого підприємства; • запропонувати шляхи поліпшення управління активами на підприємстві. Об'єктом дослідження є активи як об'єкти обліку і аналізу діяльності ... Аналіз діючих методичних підходів щодо оцінки активів дав можливість виявити переваги та недоліки кожного із запропонованих національними стандартами методів оцінки активів, що ...
...1.4 Визначення майбутньої ефективності діючої стратегії Таблиця 1.5 Фактори, що впливають на потенціал фірми (приклади) Таблиця 1.6 Визначення ефективності наявного потенціалу фірми Рисунок ...Таблиця 2.13 Визначення ефективності діючої стратегії Таблиця 2.14 Визначення ефективності наявного потенціалу фірмиРисунок 3.1 Запропонована структура відділу маркетингу на ЗАТ «Черкаське пиво» Рисунок ...
...заходів щодо збільшення ефективності використання діючих потужностей та покращити діючі основні фонди. Основними інтенсивними факторами підвищення ефективності використання основних фондів і потужностей підприємства є: удосконалення загальної ...
компанії як діючої; b. ліквідації вартості компанії; c. ліквідаційної вартості майнового комплексу; d. вартості майнового комплексу як діючого; e.
...прямого чи непрямого експорту; придбання діючого іноземного підприємства 113. Спільне підприємництво здійснюється у формі: прямого експорту; непрямого експорту; придбання діючого іноземного підприємства; виробничо збутового об'єднання ...
Аналіз діючих методик аналізу фінансового стану 1.2. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, як інформаційна база аналізу фінансового стану ...прове денні аналізу фінансового стану діючого підприємства. За базове підприєм ство було обране Черкаська Дирекція ВАТ “Укртелеком”, яке створене з метою своєчасного, якісного та повного задоволення ...
Характеристика ПП “Біомед” і опис діючої системи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 1.2 Існуючі шляхи розв’язку задачі обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками ... Характеристика ПП “Біомед” і опис діючої системи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 1.2 Існуючі шляхи розв’язку задачі обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками ...
1 Сутність, класифікація і призначення банківських кредитів в Україні 1.1 Класифікація і характеристика кредитних операцій 1.2 Організація кредитного процесу 1.3Джерела погашення кредитів 1.4 Банківський кредит та джерела його формування 2 Діюча практика урахування й аналізу кредитів 2.1 Характеристика об'єкта дослідження 2.2 Бухгалтерський облік операцій по видачі і погашенню ... У дипломній роботі приведена діюча практика визначення платоспроможності і ліквідност...
Діюча практика організації обліку Витрат підприємства 2.1. Організаційно економічна характеристика ВАТ “Черкасигаз”, його облікова політика 2.2....газу за рахунок приєднання до діючих газопроводів буферних споживачів, які б підвищили середньо годинну витрату газу, підвищення якості і скорочення часу ремонту основних фондів, збільшення пропускної ...
Діюча практика обліку, контролю і ревезії розрахункових операцій на гп „світловодські теплові мережі” 2.1 Організаційно – економічна характеристика ГП „Світловодські теплові ...досвід свідчать про те, що діюча методика бухгалтерського обліку розрахункових операцій, що застосовується на підприємстві, не повною мірою відповідає сучасним умовам господарювання.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки основного капіталу в умовах ринку 1.1 Сутність основного капіталу, його класифікація, структура та відтворення 1.2 Інформаційна та нормативна база дослідження і оцінки основного капіталу підприємства 1.3 Методологія оцінки основного капіталу на підприємстві Розділ 2 діюча практика оцінки стану та ефективності використання основного капіталу на ват «сигнаївский комбінат хлібопродуктів» 2.1 Організаційно – економічна характ...
Діюча практика організації обліку доходів і витрат на ВАТ “Азот” 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ “Азот” 2.2 Документування господарських ...підприємство прагне до змін щодо діючої системи класифікації та обліку витрат на виробництво. Об’єктом дослідження дипломної роботи є ВАТ “Азот”, яке займається випуском хімічної продукції ...
...необхідно проводити відповідно до норм діючого законодавства). Всі розрахунки таких сум необхідно оформити окремо та обґрунтувати їх правильність. 3. Всі операції з журналу реєстрації рознести по ...слід визначати згідно з нормами діючого законодавства. 7. Заповнити фактичними даними первинні документи, які зазначені в завданні: скласти первинні документи за операціями № 4, № 6.
Дайте відповідь з посиланням на діюче законодавство. 2.Задача № 2 Відкритим акціонерним товариством К. Шевченківська швейна фабрика на 1 березня 1999 було призначено проведення загальних зборів ... Дайте відповідь з посиланням на діюче законодавство. Які дії може застосувати «Агротехцентр» для захисту своїх прав? 4.Задача № 4 Згідно із замовленням №125 від 01.06....
Аналіз діючої системи оподаткування 41 2.3. Аналіз впливу податкових чинників на формування цін 50 РОЗДІЛ 3....податку з реалізації, як альтернатива діючої системи оподаткування 63 3.2 Оптимізація оподаткування суб’єктів малого бізнесу 76 ВИСНОВКИ 87 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 91
...покарання більш м'яким за діючим КК України 2.2. Порядок заміни невідбутої частини покарання більш м'яким за діючим КК України 2.3.
...критичний обсяг виробництва продукції на діючому підприємстві, при якому стануть і з його зростанням залишаться фінансово доцільними інвестиції в нову технологію, якщо характеристики виробничої собівартості діючого і перспективного варіантів технології слідуючі: ...
Характеристика комп’ютерної мережі діючої в управлінні праці та соціального захисту населення 1.4. Функції фахівців відділу соціальних допомог Розділ 2 Організація документування та документаційного ...НАГОРОДИТИ”, “ПРИЗНАЧИТИ”, “ПРИСВОЇТИ”, а в діючих наказах вони розміщені хаотично – всередині тексту. Із за недостачі коштів на утримання відділу субсидій, не вистачає бланків документів, необхідних для ...
...сільськогосподарської продукції РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЮЧОЇ ПРАКТИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ГРАНЕКС ЧЕРКАСИ» 2.1....магістерського дослідження було зроблено оцінку діючої практики обліку, контролю та аналізу витрат виробництва та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції ТОВ «Гранекс Черкаси».
...підприємства 30 2.2 Вплив діючих систем оплати праці на показники діяльності виробничих цехів підприємства 2.3 Аналіз та оцінка діючої системи оплати праці і використання ...
ЗАХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 3.1. Тенденції розвитку діючої пенсійної системи України 3.2.
постійно діючі d. всі відповіді вірні Question 4 Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони: Виберіть одну правильну відповідь a.... удосконалення діючого природоохоронного законодавства b. розробку і впровадження ресурсозберігаючих технологій c. впровадження екологічного податку з виробників, які мають небезпечні технології d.
...Будинок торгівлі" виникла проблема вдосконалення діючої організаційної структури управління (рис. 1). Також у ВАТ "Будинок торгівлі" спостерігається відхилення між фактично виконуваними функціональними обов'язками та формально ...функцій взагалі не передбачені відповідними діючими посадовими інструкціями. Найбільш істотні недоліки спостерігаються в посадових інструкціях, що конкретизують функціональні обов'язки працівників комерційного і планово організаційного відділів (...
...за умов збереження основних елементів діючого механізму функціонування валютного ринку, який дає змогу відсікти арбітражно спекулятивний попит та певною мірою збалансувати сукупний попит і пропозицію в ...за умов збереження основних елементів діючого механізму функціонування валютного ринку, який дає змогу відсікти арбітражно спекулятивний попит та певною мірою збалансувати сукупний попит і пропозицію в ...
...транспортного) страхового Бюро згідно з діючими нормативами та вказати, в яких випадках саме ним здійснюються виплати страхового відшкодування; б) суму надходжень до фонду захисту потерпілих у ...число наступного місяця згідно з діючими нормативно законодавчими документами. Література
Аналіз діючої стратегії підприємства 4.1. Аналіз діючої економічної стратегії 4.1.1. Товарна стратегія 4.1.2.
...влади базового рівня управління згідно діючого законодавства України, є обов'язковими до сплати в межах відповідних адміністративно територіальних одиниць і зараховуються в їх бюджети.... Згідно з діючим законодавством органи місцевого самоврядування, приймаючи рішення про встановлення місцевих податків і зборів, затверджують положення про порядок справляння кожного податку і ...
...технічного переозброєння, реконструкції і розширення діючих цехів, виробництв і підприємств в цілому, а також спорудження нових аналогічних виробничих об’єктів. При цьому необхідною передумовою нормального перебігу ...спрацювання та техніко економічне старіння діючих знарядь праці можна усунути частково або повністю, застосовуючи різні форми відтворення. Між окремими видами старіння засобів праці та формами їх ...
...роботи досліджено теоретичні аспекти та діючу практику обліку, аудиту і аналізу витрат за економічними елементами. В першому розділі дипломної роботи «Теоретичні аспекти обліку, аудиту та аналізу ...організаційно – економічна характеристика підприємства, розглянуто діючу практику обліку та аудиту витрат за економічними елементами, висвітлено порядок проведення аналізу витрат за економічними елементами.
...при¬йнятих у пла¬ні діючі ціни на матеріали і пла¬нові на продук¬цію Фактично 1 2 3 4 5 6 1. Обсяг продукції в діючих цінах, тис. грн.
...у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію. Вказані податкові повідомлення рішення були оскаржені в судовому порядку....у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію та цілком правомірно направило всі кошти від виручки за звітний період на ремонт офісного ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.