Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2917 за запитом діяльності

... Тема 1: «Діяльність, структура діяльності. Особливості та розвиток діяльності у різні вікові періоди» .. 3 План 1. Поняття про діяльність, структура діяльності ………………………... 3 2.
Теоретичні основи інформаційно аналітичної діяльності в системі інформаційної діяльності 1.1. Поняття інформаційно аналітичної діяльності 1.2. Сучасний стан інформаційно аналітичної діяльності в Україні Розділ ...
...Яким з документів регулюється підприємницька діяльність на Україні Виберіть одну правильну відповідь a. Законом України про підприємства b. Господарським Кодексом України c. Кримінальним Кодексом України d....4 Балів: 1 Метою підприємницької діяльності є: Виберіть одну правильну відповідь a. одержання прибутку b. вкладання грошів c. отримання заробітної плати d.
Поняття та етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні 1.1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності 1.2. Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні 1.3.
ВСЕГО 121 ОТВЕТ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Торговельно посередницька діяльність — це: a. ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб щодо обслуговування споживачів b. ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб ...
Теоретичні основи прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства 1.1 Законодавча основа інвестиційної діяльності підприємства 1.2 Інформаційна база регулювання інвестиційної діяльності 1.3 Методологія прогнозування ефективності ...
...до розвитку зовнішньо економічної підприємницької діяльності 1.1 Нормативно правова база регулювання зовнішньоекономічної підприємницької діяльності 1.2 Пріоритети розвитку зовнішньоекономічної підприємницької діяльності в умовах України 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку витрат операційної діяльності 1.1 Економічна сутність витрат як об’єкта обліку 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку витрат 1.3 Методологічні основи обліку витрат операційної діяльності Розділ 2 стан обліку і ...
Теоретичні основи обгрунтування економічної ефективності діяльності підприємства 1.1. Нормативна та інформаційна база обґрунтування економічної ефективності діяльності підприємства 1.2. Огляд літературних джерел з проблем дослідження ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи організації підприємницької діяльності в україні 1.1 Основи підприємництва та особливості ведення підприємницької діяльності в Україні 1.2 Організація обліку, звітності і оподаткування ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку та аудиту доходів за видами діяльності 1.1 Економічна сутність та класифікація доходів за видами діяльності 1.2 Законодавча та нормативна база обліку і аудиту доходів ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА УПРАВЛІННЯ НЕЮ 1.1. Сутність фінансової діяльності комерційного банку та її складові 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬО ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 1.1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства та її законодавче регулювання 1.2.
Теоретичні основи аналізу кредитної діяльності комерційних банків 1.1 Кредитні операції комерційних банків та ефективність їх здійснення як об’єкт аналізу 1.2 Формування інформаційної ...бази аналізу доходів з кредитної діяльності банку: зарубіжний та вітчизняний досвід 1.3 Система аналітичних показників результативності кредитної діяльності комерційного банку 1.4 Методи ефективного управління ...
...АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність інвестицій, їх значення та класифікація 1.2. Методологія управління інвестиційною діяльністю підприємства 1.3.
Організація та управління рекламною діяльністю в стратегії підприємств україни 1.1. Місце рекламного менеджменту в стратегічному плануванні діяльності підприємств 1.2.
Організація ведення обліку фінансових результатів діяльності підприємства 1.1. Економічна природа та джерела формування фінансового результату діяльності підприємства 1.2 Організація обліку фінансових результатів діяльності 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні засади управління фінансовими результатами діяльності підприємства 1.1 Економічна сутність фінансових результатів, їх нормативно – правове регулювання 1.2 Формування фінансових результатів діяльності підприємства 1.3 Стратегії, методи ...
Теоретичні аспекти формування прибуткової діяльності підприємства 1.1. Економічна сутність прибутку та прибутковості 1.2. Огляд літературних джерел що до прибутковості підприємницької діяльності 1.3.
...облік, аналіз і аудит фінансової діяльності підприємства. Предметом дослідження дипломної роботи є облік, аналіз і аудит фінансової діяльності підприємства. Об’єкт дослідження – відкрите акціонерне товариство «Південний ...
Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні 1.1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності і її значення 1.2. Нормативно – правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 1.3.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Спільну діяльність характеризують такі ознаки: a. лише діяльність лідера b. наявність спільної мети c. розмежована діяльність працівників Question 2 Сукупність суспільних відносин, ...
Теоретичні основи організації підприємницької діяльності в Україні 1.1Основи підприємництва та особливості ведення підприємницької діяльності в Україні 1.2Методологія обліку доходів і витрат приватного підприємця ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства 1.1 Поняття ефективності виробничо – господарської діяльності та її складові 1.2 Класифікація та форми прояву ефективності виробничо – господарської ...
...та стан обліку фінансових результатів діяльності ВАТ “Черкаське Хімволокно” 2.3. Аудит фінансових результатів діяльності ВАТ “Черкаське Хімволокно” 3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 3.1.
Теоретичні аспекти організації комерційної діяльності. 1.1. Шляхи розвитку комерційної діяльності на сучасному етапі. 1.2. Завдання розвитку комерційної діяльності. 1.3.
...стану менеджменту в паливно енергетичній діяльності україни 1.1 Кризові ситуації паливного ринку України і способи ефективного їх подолання 1.2 Загальні проблеми і загрози енергетичної ...менеджменту і показники господарсько економічної діяльності тов «пек нафто» (структура управління, показники діяльності) 2.1 Загальна характеристика напрямів виробничо фінансової діяльності підприємства і його економічного потенціалу ...
...стану менеджменту в паливно енергетичній діяльності україни 1.1 Кризові ситуації паливного ринку України і способи ефективного їх подолання 1.2 Загальні проблеми і загрози енергетичної ...менеджменту і показники господарсько економічної діяльності тов «пек нафто» (структура управління, показники діяльності) 2.1 Загальна характеристика напрямів виробничо фінансової діяльності підприємства і його економічного потенціалу ...
...порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК України) План 1. Поняття та ознаки порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. 2.
...ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ НА ВИРОБНИЧО – ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність економічних ризиків і їх роль в виробничо господарській діяльності підприємства 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.2 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.3 Методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 діагностика інвестиційної привабливості пп “форум 2000” 2.1 Організаційно економічна характеристика ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрун...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування інноваційно Інвестиційної діяльності підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність та нормативно інформаційна база інвестиційної діяльності 1.2 Методологія оцінки інноваційно інвестиційної діяльності ...
Поняття, визначення, класифікація витрат операційної діяльності Характеристика фінансово – господарської діяльності підприємства та постановка фінансового обліку на Смілянському РайСТ Синтетичний та аналітичний облік собівартості реалізованої продукції Синтетичний ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади обгрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності 1.1 Економічна сутність прибутку та прибутковості, їх нормативно – правове регулювання 1.2 Оцінка формування прибутку підприємства 1.3 Стратегії, ... Вступ Розділ 1 теоретичні засади обгрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності 1.1 Економічна сутність прибутку та прибутковості, їх нормативно – правове регулювання 1.2 Оцінка форму...
...АСПЕКТИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВО – КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 1.1.Економічна сутність фінансово – кредитної діяльності банку та її характеристика 1.2.Особливості банківського кредитування, його основні принципи ...
...обліку та аналізу фінансових результатів діяльності промислових підприємств 1.1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування відповідно до П(С)БО 1.2. Теоретичні основи обліку фінансових результатів діяльності промислових підприємств 1.3.
...організації та управляння системою маркетингової діяльності на підприємстві 1.1. Концепції управління маркетингом 1.2. Стратегічне планування маркетингу 1.3. Маркетинговий аналіз і аудит 1.4....аналіз факторів, що впливають на діяльність підприємства 3.1. Аналіз факторів макросередовища підприємства 3.2. Аналіз факторів мікросередовища 3.3. SWOT аналіз 3.4.
Спілкування тісно пов'язане з діяльністю. Будь яка форма спілкування виступає як форма спільної діяльності, люди завжди спілкуються в процесі певної діяльності.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження ефективності підприємницької діяльності підприємства 1.1 Сутність ефективності підприємницької діяльності 1.2 Економічні аспекти оцінки ефективності підприємницької діяльності 1.3 Методологія оцінки ефективності ...
...основи підвищення ефективно Сті підприємницької діяльності 1.1 Економічна характеристика ефективності виробництва 1.2 Фактори та чинники підвищення ефективності діяльності підприємства 1.3 Класифікація видів, форм ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування системи мотивації трудової діяльності персоналу 1.1. Сутність і зміст системи мотивації трудової діяльності персоналу 1.2. Аналіз складових системи мотивації трудової діяльності персоналу ...
...на розробку ефективної стратегії для діяльності КФ „Палекс”. Робота містить детальний опис всіх можливих стратегій розвитку і діяльності фірм і підприємств, аналізуються літературні джерела з досліджуваної ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні основи економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності діяльності підприємства ...
Організація та управління рекламною діяльністю в стратегії підприємств україни 1.1. Місце рекламного менеджменту в стратегічному плануванні діяльності підприємств 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства та його інвестиційний потенціал 1.2 Нормативно правове регулювання інвестиційної діяльності підприємств 1....
...ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Економічна сутність інвестицій та їх класифікація 1.2. Концептуальні основи залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності 1.3.
Ігрова діяльність молодших школярів, як засіб підвищення ефективності навчання на уроках. 1.1. Вікові особливості психо емоційного та фізичного розвитку учнів молодших ... Поняття ігрової діяльності, теорії гри. 1.3. Гра як метод навчання. Способи використанння педагогічної гри ІІ. Передовий педагогічний досвід використання ігрової діяльності учнів ...
Страхові посередники та організація їх діяльності Вступ Розділ 1.Страхові посередники та їхнє місце на страховому ринку 1.1Становлення страхового посередницького ринку в Україні.... 1.3Регулювання діяльності страхових посередників. Розділ 2. Характеристика страхових посередників та їх діяльність. 2.1 Характеристика страхових агентів. 2.2 Характеристика страхових брокерів.
Теоретичні аспекти фінансової діяльності страхових організацій………5 1.1 Сутність і структура фінансової діяльності страхових організацій…….5 1.2 Принципи страхування…………………………………………………….10 1.3.
Особливості маркетингової діяльності з оптового і роздрібного продажу товарів 1.1. Суть, роль і зміст маркетингової та комерційної роботи з продажу товарів 1.... Аналіз маркетингової діяльності оптово роздрібного підприємства пп “буханець” на меблевому ринку 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ПП “Буханець” 2.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.