Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 69 за запитом дiяльностi

ЗМIСТ ВСТУП..............................................................................................................4 РОЗДIЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГIЧГI АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРIВ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я 1.1 ...1 Загальна характеристика соцiально педагогiчної дiяльностi у роботi сучасного загальноосвiтнього закладу…………………………………………49 2.2 Особливостi формування основ культури здоров’я учнiв в процесi соцiально педагогiчної дiяльностi ...
Характеристика видiв дiяльностi туристичних пiдприємств загалом та по стандарту.6 8ст 1.2. Особливостi дiяльностi туристичних пiдприємств України. 8 10ст 1.3.
Теоретико правовi аспекти фiнансової дiяльностi приватних Пiдприємств 1.1. Поняття та особливостi фiнансової дiяльностi приватних пiдприємств 1.2. Приватне пiдприємство: його переваги для суб’єкта ...
Аналiз фiнансових показникiв для оцiнки дiяльностi пiдприємства 7.2. Аналiз лiквiдностi. Поняття лiквiдностi 7.3Лiквiднiсть балансу 7.4. Аналiз платоспроможностi пiдприємства 7.5.... Вид дiяльностi пiдприэмства Кiровоградська дирекцiя УДППЗ «Укрпошта»Ознайомлення з функцiями пiдприємництва 9. Структура фiнансово планового вiддiла Кiровоградської дирекцiї УДППЗ «Укрпошта» 10.
Вступ 1. Рекреацiя i туризм регiону Захiдна Європа 2. Iсторико культурна спадщина Великобританiї 3....тур операторiв у розвитку туристичної дiяльностi Великобританiї 5. Список використаної лiтератури
1. Органiзацiйна дiяльнiсть менеджера в системi управлiння 2. Структура органiзацiйних здiбностей менеджера 3. Емоцiйно вольовий вплив менеджера на пiдлеглих ...
Вступ 1. Теоретичні аспекти організації бізнес планування на підприємстві 1.1 Економічна сутність бізнес ...
Змiст Вступ 1. Iндустрiя розмiщення туристiв 1.1. Класифiкацiя засобiв розмiщення туристiв 1.2. Характеристика будiвлi готелю 1.3.
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти цiноутворення 1.1. Роль та методи державного регулювання цін у ринковому механізмі 1.2.
1. Наукове спостереження та його види 2. Методи опитування 3. Експериментальнi дослiдження, їх переваги та недолiки 4.
Метою дiяльностi ВАТ є задоволення потреб населення Украiни в цукрi, лимоннiй кислотi та iнших видiв продукцii; здiйснення, як з украiнськими, так i ...науково дослiдницькоi,торгiвельноi i комерцiйноi дiяльностi з метою одержання вiдповiдного прибутку (доходу) для задоволення на цiй пiдставi соцiальних i економiчних iнтересiв членiв Товариства.
Аналiз фiнансово господарської дiяльностi пiдприємства санаторій “Світанок” 2.1. Розрахунок показникiв лiквiдностi 2.2. Розрахунок показникiв фiнансового стану 2.3....форм та методiв виробничо коммерцiйної дiяльностi особливе мiсце займае маркетинг, який забезпечує не лише ефективне задоволення потреб ринку, але й успiх фiрми у конкурентнiй боротьбi, що ...
Аналiз фiнансово господарської дiяльностi пiдприємства "Тiп Топ 99" 2.1. Розрахунок показникiв лiквiдностi 2.2. Розрахунок показникiв фiнансового стану 2.3....форм та методiв виробничо коммерцiйної дiяльностi особливе мiсце займае маркетинг, який забезпечує не лише ефективне задоволення потреб ринку, але й успiх фiрми у конкурентнiй боротьбi, що ...
Вступ Розділ 1 методологiчнi та теоретичні засади пiдвищення продуктивностi працi 1.1 Сутнiсть i значення продуктивностi праці 1.2 Показники i методи вимiрювання продуктивностi праці 1.3 Фактори i резерви підвищення продуктивностi праці 1.4 Програми управлiння продуктивнiстю праці Розділ 2 виробничо господарський механізм Забезпечення продуктивностi працi на дп,, златодар” 2.1 Характеристика виробничо господарської дiяльностi ДП ”Златодар” 2.2 Аналіз внутрішнього і ...
...кілька етапiв: виявлення значущостi мотивiв дiяльностi працiвникiв; встановлення типологiї мотиваційної спрямованості працiвникiв; дослiдження чинникiв, що впливають на формування мотивiв дiяльностi працiвникiв; визначення задоволення результатами i схильностi ...
...Акцiонернi товариства як форма пiдприємницької дiяльностi 1.2 Особливостi органiзацiї i функцiонування фiнансiв акцiонерних товариств 1.3. Формування та розподiл прибутку акцiонерних товариств II. Аналiз фiнансової дiяльностi акцiонерних товариств 2.1.
Метою дiяльностi ВАТ є задоволення потреб населення Украiни в цукрi, лимоннiй кислотi та iнших видiв продукцii; здiйснення, як з украiнськими, так i ...науково дослiдницькоi,торгiвельноi i комерцiйноi дiяльностi з метою одержання вiдповiдного прибутку (доходу) для задоволення на цiй пiдставi соцiальних i економiчних iнтересiв членiв Товариства.
ГНОСЕОЛОГIЧНI АСПЕКТИ РАЦIОНАЛIЗАТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI 9 1.1. Рацiоналiзаторська дiяльнiсть як передумова до створення рацiоналiзаторських пропозицiй 9 1.2. Поняття та ознаки рацiоналiзаторської пропозицiї 24 ... ДОСВIД РАЦIОНАЛIЗАТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА ЇЇ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В IНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ 72 Висновки до роздiлу 3. 90 ВИСНОВОК 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94 ДОДАТКИ ...
Аналiз дiяльностi пiдприємства туристичної iндустрiї на прикладi готелю „Писанка” 2.1. Загальна характеристика пiдприємства, основнi напрямки дiяльностi; 2.2.
Стратегiєю подальшої дiяльностi пiдприємства є розширення видiв дiяльностi, пошук замовлень на послуги технiчного характеру, подовження виробництва деревообробних верстатiв.
Виявленi проблеми маркетингової управлiнської дiяльностi пiдприємства та шляхи їх вирiшення 3.2. Органiзацiйне забезпечення маркетинговоi управлiнської дiяльностi ДП МОУ ЛРЗ "Мотор" 3.3.
...за рахунок виробничої та пiдприємницької дiяльностi в харчовiй промисловостi, розвитку ринкових вiдносин, формування ринку товарiв, товарообмiну, впровадження науково технiчних розробок i технологiй, ефективне використання власних та ... Предмет дiяльностi ВАТ "Золотонiська ПКФ" є обслуговування фiзичних та юридичних осiб, виробництво парфумерiї та косметики, а саме: одеколонiв, лосьйонiв, запашних вод, шампунi, ...
...разi порушення суб’єктами банкiвської дiяльностi законодавства, економiчних нормативiв, порядку, строкiв та технологiї виконання банкiвських операцiй, неподання звiтностi, подання недостовiрної звiтностi, створення становища, що загрожує iнтересам ...не вигадки Нацбанку, а аксiома дiяльностi комерцiйних банкiв. За станом на 01.01.2000року 54 банки допустили порушення економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків, встановлених Інструкцією ...
...частину роботи бачимо, що метою дiяльностi ВАТ є задоволення потреб населення Украiни в цукрi, лимоннiй кислотi та iнших видiв продукцii; здiйснення, як з украiнськими, так i ...науково дослiдницькоi,торгiвельноi i комерцiйноi дiяльностi з метою одержання вiдповiдного прибутку (доходу) для задоволення на цiй пiдставi соцiальних i економiчних iнтересiв членiв Товариства.
...частину роботи бачимо, що метою дiяльностi ВАТ є задоволення потреб населення Украiни в цукрi, лимоннiй кислотi та iнших видiв продукцii; здiйснення, як з украiнськими, так i ...науково дослiдницькоi,торгiвельноi i комерцiйноi дiяльностi з метою одержання вiдповiдного прибутку (доходу) для задоволення на цiй пiдставi соцiальних i економiчних iнтересiв членiв Товариства.
Другим основним видом дiяльностi товариства є виконання ремонтно будiвельних робiт на замовлення населення мiста, района та пiдприємств. Аналіз діяльності підприємства показав, що підприємство має ...обслуговуванню житла в силу специфiчної дiяльностi є мешканцi житлового фонду Золотонiської мiської ради, житло яких вiдноситься до району обслуговування ВАТ "Янтар".
Другим основним видом дiяльностi товариства є виконання ремонтно будiвельних робiт на замовлення населення мiста, района та пiдприємств. Основними клiєнтами по обслуговуванню житла в силу специфiчної дiяльностi є мешканцi житлового фонду Золотонiської ...
Оскiльки основною метою дiяльностi фiрми на короткостроковий перiод є збереження та розширення частки ринку, то ми рекомендуємо використову вати оборонну стратегiю маркетингової дiяльностi.
Стратегiєю подальшої дiяльностi пiдприємства є розширення видiв дiяльностi, пошук замовлень на послуги технiчного характеру, подовження виробництва деревообробних верстатiв.
...для органiзацiї i здiйснення систематичної дiяльностi по виконанню робiт та наданню послуг, заняття торгiвлею, а також iнших видiв пiдщприємництва не заборонених чинним законодавством, в тому числi ... Метою дiяльностi підприємства є ефективне використання власних i залученних коштiв i отримання прибутку. Основними постачальниками продукцiї ДП є господарства Золотонiського, Канiвського, Драбiвського, ...
Видами дiяльностi товариства ВАТ «Київхліб» є: хлiбопекарна промисловiсть; пiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв та iнших працiвникiв; оптова торгiвля недержавних органiзацiй, крiм споживчої ... Основний вид дiяльностi виробництво хлiба, хлiбобулочних, кондитерських та макаронних виробiв, якi реалiзуються населенню та бюджетним споживачам м. Києва та областi.
...є аналiз теоретичної засади аналiзу дiяльностi комерцiйного банку та запропонування методів пiдвищення ефективностi його дiяльностi.
...7 рокiв Question 9 Сферами дiяльностi МБРР є фiнансування: a. глобальних екологiчних проектiв b. структурної перебудови економiки найбiднiших країн Африки c.... забезпечення iнвесторiв всебiчною iнформацiєю щодо дiяльностi компанiй, цiннi папери яких котируються на бiржi Question 2 Маркет мейкери дiють на: a. на котирувальному ринку b.
Основна мета дiяльностi санітарно епідеміологічної служби 3. Структура санітарно епiдеміологічної служби 4. Основні завдання санітарно епідеміологічної служби України Список використаної літератури
Аудит фiнансового результату дiяльностi банку…………….…………..9 Висновки………….………………………………………………………….15 Список використаних джерел однією з головних задач проведення аудиту банківської діяльності є оцінювання стану і достовірності ...
Аудит фiнансового результату дiяльностi банку…………….…………..9 Висновки………….………………………………………………………….15 Список використаних джерел ВИСНОВКИ Отже, однією з головних задач проведення аудиту банківської діяльності є оцінювання стану ...
Сутнiсть та змiст кредитної дiяльностi комерцiйного банку. 1.3. Сутність операції лізинга Розділ 2. Ризикі активних операцій комерційних банків України 2.1.
Основнi задачi фiзкультурно оздоровчої дiяльностi школярiв Роздiл 2. Органiзацiйнi форми виховної роботи 2. 1. Поняття позакласної та позашкiльної роботи 2. 2.
Другим основним видом дiяльностi товариства є виконання ремонтно будiвельних робiт на замовлення населення мiста, района та пiдприємств. Аналіз діяльності підприємства показав, що підприємство має ...
С 1.5 Специфiка педагогiчної дiяльностi вихователя на заняттях зi спортивних iгор i вправ.С 2. Практичний досвiд навчання дiтей спортивних iгор в дошкiльних закладах освiти.
...припинення правової охорони результатiв iнтелектуальної дiяльностi авторiв 51 Висновки до Роздiлу 2 59 РОЗДIЛ 3. НАЦIОНАЛЬНI ТА МIЖНАРОДНI СТАНДАРТИ ОХОРОНИ ПРАВ АВТОРIВ 61 3.1.
...2.1 Органiзацiйно економiчна характеристика дiяльностi пiдприємства ТОВ „Фабрика технічних паперів”…………………………………………….. 2.2 Етапи відбору кандидатів на посаду менеджера та подальші можливості просування кар’єри на ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження фінансової діяльності підприємства 1.1 Сутність і значення фінансової діяльності підприємства 1.2 Основні завдання фінансової діяльності підприємства 1.3 Методика оцінки ефективності фінансової діяльності підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки фінансової діяльності підприємства тов «меркурій» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка фінансового стану ТОВ «Меркурій» 2.3 Дослідження фінансової діяльн...
Цi основнi види дiяльностi товариство здiйснює у вiдповiдностi до лiцензiй, виданих Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України. Проаналізувавши основні показники діяльності підприємства можна констатувати зростання ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження функцій фінансового менеджера та організації фінансової роботи підприємства 1.1 Сутність і значення функцій фінансового менеджера та організації фінансової роботи підприємства 1.2 Особливості управління фінансовою роботою підприємства 1.3 Управління ефективністю фінансової роботи підприємства Розділ 2 аналіз управління фінансовою роботою та функціями фінансового менеджера тов «меркурій» 2.1 Загальноекономічна характеристика підприємства ...
Основними ризиками в дiяльностi товариства є можливiсть зовнiшнiх iнтервенцiй в поставках масла та сиру, значна залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень, проблемнiсть одержання доступних ...
...РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ У ПРОЦЕСI НАВЧАЛЬНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ПІДЛІТКІВ 3.1. Обґрунтування корекційно розвивальної роботи з розвитку самостійності у підлітків в навчальній діяльності 3.2.
...Смiлянський цукровий комбiнат», основним предметом дiяльностi якого є виробництво цукру пiску i лимонноi кислоти та iх реалiзацiя. Розглядаючи питому вагу статей оборотних активів в 2007 році ...
Основним видом дiяльностi товариства «Ватутінський хлібокомбінат» є виробництво i реалiзацiя хлiбобулочних, кондитерських, макаронних виробiв. Асортимент продукцiї ВАТ "Ватутiнський хлiбокомбінат" на протязi звiтного періоду ...
...за рахунок виробничої та пiдприємницької дiяльностi в харчовiй промисловостi, розвитку ринкових вiдносин, формування ринку товарiв, товарообмiну, впровадження науково технiчних розробок i технологiй, ефективне використання власних та ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.