Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2922 за запитом економіки

...теми 1 Question 1 Термін економіка означає: Виберіть одну правильну відповідь a. господарство будь якої країни b. наука про національне господарство c....домашнього господарства Question 2 Політична економія виконує такі функції: Виберіть одну правильну відповідь a. пізнавальну b. виховну c. методологічну d. практичну e. прогностичну f.
...єкт і предмет вивчення політичної економії. 2. Розкрийте головні особливості окремих напрямів і шкіл у політичній економії. 3. Визначіть, що є спільного між політичною економією, економікс ...
Тіньова економіка в сучасному світі 3 1.1 Сутність тіньової економіки 5 1.2 Специфіка сучасного етапу розвитку тіньової економіки 10 1....
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА НЕФОРМАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1. Підходи до визначення тіньової економіки 1.2. Класифікація тіньової економіки 1.3.
Класична школа політичної економії 55 1. Загальна характеристика класичної політичної економії 55 2. Виникнення класичної політичної економії в Англії 57 3.
Роль економічної історії розвитку економіки країн світу і в системі вищої економічної освіти? Наведіть приклади практичного застосування знань з економічної історії у повсякденній діяльності людини.... Структурні зміни в економіці провідних країн світу протягом останньої третини XIX— на почат¬ку XXст. 4. Передумови та наслідки створення моно¬полістичних об'єднань, ...
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 6 1.1. Економічна сутність тіньового сектору економіки 6 1.2. Вплив тіньової економіки на національне господарство 11 1.3.
...І РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ………… 5 1.1. Політика державного регулювання як складова ринкової економіки та причини необхідності державного регулювання сучасного ринкового господарства ……… 5 1....
Теоретичні засади аналізу конкурентоспроможності національної економіки 1.1. Методологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності національної економіки 1.2. Макроекономічні засади конкурентоспроможності національної економіки 1.3.
...початку їх надходження в українську економіку постійно зростали і на початок 2005р. склали майже 8354 млн. дол. США, перевищивши показник 1995р. в 17 разів....обсягу іноземного капіталу в українській економіці, який упродовж 1995 2005рр. складав в середньому понад 780 млн. дол. щорічно Що стосується географічної структури іноземних капіталовкладень в економіку ...
Співвідношення державного управління економікою та державної економічної політики. 3. Система державного управління економікою. 4. Економіка як об’єкт державного управління і правова категорія. 5.
СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІЧНІ РИСИ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ 2.1. Особливий характер неврівноваженості перехідної економіки 2.2. Альтернативний характер перехідної економіки 2.3.
Тіньова економіка в сучасному світі 1.1Сутність тіньової економіки 1.2 Історичні передумови виникнення та розвитку тіньової економіки 1.3 Специфіка сучасного ...
Теоретичні засади циклічного розвитку національної економіки 1.1. Суть та теоретичні основи циклічності…………………………………4 1.2. Причини циклічного розвитку економіки………………………………9 1.3.
Необхідність державного регулювання економіки Державне регулювання ринкової економіки а) породжено винятково інтересами бюрократичного державного апарату; б) служить економічним цілям національного фінансового капіталу; в) викликано, ...
Основні форми державного регулювання економіки ………………….. 3 2. Система методів державного регулювання економіки ………………… 4 3. Прямі і непрямі методи державного регулювання економіки ………… 6 4.
Функції політичної економії і форми їх реалізації 1.1 Зародження і розвиток політичної економії 1.2 Предмет політичної економії 1.3 Методи і ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування суб'єктів ринкової економіки в Україні 1.1 Суб'єкти ринкової економіки в Україні 1.2 Функціонування суб'єктів ринкової економіки в Україні 1....
Особливості формування та розвитку національної економіки України 1.1 Історія формування національної економіки України. 1.2 Проблеми формування системи господарювання в незалежній Україні. II Розділ.
...основи діяльності центральних банків в економіці держави 1.1. Виникнення, завдання та функції центральних банків 1.2 Функції центрального банку в системі монетарного регулювання економіки 1.3 Монетарна політика Національного ...
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА БІЛЕТ 2 1. У якому випадку досягнення мети максимізації прибутку може увійти в протиріччя з інтересами власників підприємства?... ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА БІЛЕТ 4 1. Як визначається показник обсягу роздрібного товарообороту на торговельному підприємстві? .IVу цінах фактичної реалізації за моментом відпуску ...
Сутність і значення економіко – математичного моделювання 2. Приклади застосування економіко – математичних моделей для прийняття управлінських рішень Висновки Список використаної літератури Дослідження математичної моделі дає ...
Предмет політичної економії 2. Методи політичної економії 2.1. Загальнонаукові методи економічного пізнання 2.2. Спеціальні методи дослідження політичної економії 3.
... 1. Методи державного регулювання економіки та система органів державного регулювання економіки План 1. Сутність і класифікація методів державного регулювання економіки ...
Система органів державного регулювання економіки 1.1 Склад та сутність органів державного регулювання економіки 1.2 Функції виконавчої влади державного управління економікою держави 2.
Система органів державного регулювання економіки 1.1 Склад та сутність органів державного регулювання економіки 1.2 Функції виконавчої влади державного управління економікою держави 2.
Система органів державного регулювання економіки 1.1 Склад та сутність органів державного регулювання економіки 1.2 Функції виконавчої влади державного управління економікою держави 2.
Предмет політичної економії Розділ 2. Методи політичної економії Розділ 3. Функції політичної економії Розділ 4. Роль політичної економії на сучасному етапі та її ...
Предмет і метод поліфтичної економії 1.1. Предмет політичної економії 1.2. Метод політичної економії Розділ 2. Функції політичної економії Розділ 3.
ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 2. Місце держави в ринковій економіці 3. Методи і форми державного регулювання ринкової економіки 4.
Виникнення політичної економії та її основних напрямів 1.2. Розвиток політичної економії РОЗДІЛ 2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 2.1.
Суть і недоліки командної економіки 1.1. Механізм функціонування соціалістичної адміністративно командної економіки 1.2. Теорія і практика товарно грошових відносин за адміністративно командної системи ...
Загальна характеристика методу політичної економії різними школами економістів 1.1. Поняття та структура методу політичної економії 1.2. Принципи матеріалізму та суперечності в політичній економії ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКО ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ 5 1.1. Суть і основи інноваційної діяльності 5 1.2. Особливості функціонування інноваційної діяльності 14 1.3.... Необхідність використання економіко математичного моделювання в аналізі та розвитку інноваційної діяльності підприємства 36 2.2. Методика діагностики інноваційного потенціалу економіко виробничої системи 41 ...
Ефективність національної економіки Висновки До складу економічного потенціалу національної економіки відносять: 1. Природно ресурсний потенціал. Він визначається кількістю, якістю та сполученням природних ресурсів ...
10255 %) і доларизацією економіки країни Введення нової валюти, завдяки простоті обміну, неконфіскаційному характеру реформи і надзвичайно короткому періоду обміну вдалося здійснити без проблем....Гривня забезпечує зв'язок української економіки з світовим ринком і іншими економіками за допомогою валютного курсу. Валютний курс встановлюється за підсумками торгів.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ЯК НАУКИ 1.1. Соціально економічні наукові передумови виникнення політичної економії 1.2. Етапи формування і розвитку політичної економії як ...
Поняття «міжнародна економіка» та етапи її розвитку 2. Проблеми і перспективи приєднання України до ГАТТ/СОТ 3. Міжнародна економіка. Міжнародна макро , мікроекономіка 4.
Класифікація методів регулювання економіки за характером впливу на господарську діяльність її суб'єктів 2. Сутність економічних методів регулювання економіки 3.
ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1 Поняття ринкової економіки 1.2 Особливості становлення ринкових відносин в Україні 2. МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ...
Дипломна робота: Розвиток банківського кредитування в умовах ринкової економіки Що включає дана робота: 1) Дипломну 2) Додатки 3) Роздатковий матеріал 4) Розрахунки (в ексел файлі) !!!...банківського кредитування в умовах ринкової економіки, проведено аналіз практики надання банківських кредитів та розроблено пропозиції щодо вдосконалення процесу банківського кредитування. Конкретною економічною основою, на якій проявляються ...
...необхідність державного втручання в ринкову економіку 1.1.Недосконалість ринкової економічної системи 1.2.Необхідність державного регулювання економіки. Функції держави Розділ 2.
Поняття та передумови розвитку сучасної економіки освіти 1.2. Концепція і організація національної системи моніторингу економіки освіти 1.3. Ранжування вищих навчальних закладів як засіб оцінювання ...
...функціонування підприємств в умовах ринкової економіки 1.1 Підприємство – як самостійний суб'єкт господарювання в умовах ринкової економіки 1.2 Види підприємств, їх організаційно правові форми ...
Теоретично методичні аспекти державного регулювання економіки 7 1.1. Сутність державного регулювання економіки 7 1.2. Методи і засоби державного регулювання економіки 11 РОЗДІЛ 2.
...32 ВСТУП Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та ... Ринкова економіка породила різні організаційні форми підприємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні, казенні підприємства. Виникла необхідність врегулювати правовий статус об'єднань підприємств (...
...та засоби його обмеження в економіці України...........15 2.1. Монополізм в економіці України: стан, особливості..................................15 2.2. Засоби обмеження монополізму в економіці України................................
Сучасний стан іноземного інвестування в економіку країни 17 2.2. Галузеві та регіональні особливості іноземного інвестування в Україні 20 2.3.... ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 31 3.1. Сучасні особливості розподілу прямих іноземних інвестицій у світовій економіці 31 3.2.
...фінансових ресурсів між різними галузями економіки та групами населення, що має суттєвий, та у своїй більшості негативний вплив на фінансову систему, та економіку в цілому. 2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.