Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 713 за запитом економіко-виробничими

СУТЬ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ 4 1.1. Актуальність оптимального планування виробництва 4 1.2. Основні аспекти виробничо економічної діяльності на підприємстві 5 ... АНАЛІЗ ЕКОНОМІКО ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ 21 2.1. Діагностика стану економіко виробничих систем 21 2.2. Фінансовий аналіз економіко виробничих систем 36 2....
...ДОСЛІДЖЕННЯ 7 1.1 Характеристика економіко виробничих систем 7 1.2 Принципи організації виробничих систем 19 1.3 Принципи раціональної організації виробництва 32 РОЗДІЛ 2....70 3.1 Задача оптимізації виробничого плану підприємства 70 3.1.1 Економічна постановка задачі 71 3.1.2 Економіко математична модель задачі 75 3.2 ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКО ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ 5 1.1. Суть і основи інноваційної діяльності 5 1.2. Особливості функціонування інноваційної діяльності 14 1.3.... Методика діагностики інноваційного потенціалу економіко виробничої системи 41 2.3. Методи оцінки економічної ефективності інновацій в ринкових умовах 52 РОЗДІЛ 3.
... Задача За даними про виробничі можливості економіки виконайте такі завдання: а) накресліть криву виробничих можливостей (КВМ). Визначте, що показують точки на КВМ, всередині КВМ, зовні ...
Виробнича потужність об’єднання на початок планового періоду становила 3700 млн. грн. Реконструкція, що завершиться 1 червня, збільшить виробничу ...
Теоретичні основи функції підприємства і виробничих менеджерів в умовах ринкової економіки 1.1 Підприємство — як самостійний суб'єкт господарювання 1.2 Види підприємств, їх організаційно правові ...Розділ 3 шляхи удосконалення управління виробничим процесом в умовах ринкової економіки 3.1 Проблеми розвитку організації основного виробництва в умовах формування ринкових відносин 3.2 Шляхи ...
Теоретичні основи функції підприємства і виробничих менеджерів в умовах ринкової економіки 1.1 Підприємство — як самостійний суб'єкт господарювання 1.2 Види підприємств, їх організаційно правові ...
...значенню політекономії для сучасної української економіки. Політекономія, вивчаючи виробничі (економічні) відносини людей, розглядає не лише організаційно економічні та техніко економічні питання, але й вивчає соціально економічні ...
1. Виробнича потужність та виробнича програма підприємства Задачі Завдання Розрахунок показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства Діяльність ...
Вступ Виробнича потужність підприємства Задача 1 Визначте облікову чисельність робочих виробничої ділянки, якщо річний об'єм робіт ділянки – 136212 ...
Сутність, особливості та структура виробничих витрат на підприємстві 5 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з аналізу та контролю виробничих ...
7. Виробничі структури підприємств, їх види за певними ознаками 60. Показники й шляхи підвищення ефективності використання виробничих потужностей ...
1. Виробничі структури підприємств, їх види за певними ознаками 2. Показники і шляхи підвищення ефективності використання виробничої потужності ...
7. Виробничі структури підприємств, їх види за певними ознаками 60. Показники й шляхи підвищення ефективності використання виробничих потужностей ...
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА БІЛЕТ 7 1. На якому із зазначених видів ринків торговельне підприємство має право проводити власні операції? 1)....будь яке внутрішнє споживання як виробниче, так і невиробниче. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА БІЛЕТ 5 1. Як співвідносяться між: собою обсяг виручки від продажу товарів та обсяг роздрібного ...
Задача 1. Виробнича потужність об`єднання на початок планового періоду становила 3700 млн.грн.
Економіка підприємства Задача Визначити виробничу потужність токарної дільниці механічного цеху і плановий обсяг випуску продукції, якщо: кількість токарних верстатів на ділянці – кількість робочих днів у році – режим роботи дільниці – 2 зміни номінальна тривалість робочої зміни – 8,2 год плановий час перебування верстатів у ремонті – 7 % норма часу на виготовлення одного виробу – 12 хв планове використання виробничої потужності – 85 % Марк...
ЗАДАЧА Визначити виробничу потужність дільниці на основі таких даних: Встановлено 24 штампувальних автомати з продуктивністю 22 удари за хвилину.
Науково технічний та виробничий потенціал 5. Ефективність національної економіки Висновки До складу економічного потенціалу національної економіки відносять: 1. Природно ресурсний потенціал.... Науковий потенціал національної економіки це сукупність ресурсів і можливостей сфери науки, що включає кадри, кошти, науково технічну базу інформаційного забезпечення, за умов обраного країною ...
Економічна сутність операційних витрат підприємства виробничої сфери 6 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з аналізу та контролю операційних витрат підприємства ...
Роль господарських товариств і виробничих кооперативів в аграрному секторі економіки.........................................................................................................29. ВИСНОВКИ..................................................................................................................37. Список використаних джерел......................................................................................39. ВСТУП Слова про те, що наша країна зараз ....
Базова чисельність промислово виробничого персоналу 100 тис. сол. Зростання обсягу виробництва продукції при незмінній структурі виробництва 120 % Впровадення комплексних ...
Завдання №54 Виробниче підприємство з'ясовує доцільність придбання ліцензії на право використання нової технології при виробництві продукції.
1. Визначити структуру основних виробничих фондів підприємства на початок року Група фондів Позначення показників Номер варіанта для всіх однаковий ...
...обліку виробничих запасів 1.1 Виробничі запаси як економічна категорія 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку виробничих запасів 1.3.
Варіант 8. Задача 1. Визначити виробничу потужність швейного цеху та рівень її використання при двозмінному режимі роботи.
...32 ВСТУП Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та ... Ринкова економіка породила різні організаційні форми підприємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні, казенні підприємства. Виникла необхідність врегулювати правовий статус об'єднань підприємств (...
1. Прогресивні виробничі технології як об’єкт управління Розрахунково аналітична робота «Аналіз ефективності інноваційного проекту» ...
1. Прогресивні виробничі технології як об’єкт управління Розрахунково аналітична робота «Аналіз ефективності інноваційного проекту» ...
2. Основи підприємницької діяльності 12. Виробнича і соціальна інфраструктура Практичні завдання: Розрахунково – аналітичне завдання №1 Вихідні данні: Таблиця №...
Задача №49 Необхідно визначити річну виробничу потужність забійного цеху м'ясопереробного підприємства, а також ступінь її використання за ...
робітників Задача Визначити структуру основних виробничих засобів на початок та кінець року, зробити висновки відносно прогресивності зміни структури Задача Визначити середньорічну вартість кожного виду основних засобів ... Визначити загальну економію за рахунок підвищення якості машини Задача Складіть калькуляцію виробничої собівартості виробів АП1 і АП2, для виготовлення яких використовується сталеве лиття ...
Виробничі послуги стороннім покупцям Тис.грн 5. Залишки нереалізованої продукції: На початок року На кінець року Тис.грн 6....загальну економію за рахунок підвищення якості машини Задача Складіть калькуляцію виробничої собівартості виробів АП1 і АП2, ...
Виробничі послуги стороннім покупцям Тис.грн 5. Залишки нереалізованої продукції: На початок року На кінець року Тис.грн 6....загальну економію за рахунок підвищення якості машини Задача Складіть калькуляцію виробничої собівартості виробів АП1 і АП2, ...
...обслуговуванням і управлінням виробничою дальністю виробничих підрозділів, а також на забезпечення господарських потреб виробництва. (Типове положенн з плануванн обліку і калькулюванн собівартості продукції (робіт, послуг) ...видами витрат, а також за місцем їх виникнення. Резерви економії виробничих витрат виявляються під час планування ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 1.1. Мале підприємство в структурі ринкової економіки 1.2. Особливості управління діяльністю малих підприємств 1.3.
Витрати підприємства у звітному періоді (тис. грн..): виробнича собівартість товарної продукції 7250 адміністративні витрати 560 витрати на збут 440 ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 1.1. Малі підприємства в структурі ринкової економіки 1.2. Особливості управління діяльності малих підприємств 1.3.
Виробничі можливості суспільства Завдання № 2. Тести 1. Теоретичні школи політичної економії складались в такій логічній послідовності: а) марксизм, меркантилізм, фізіократи, класична, ...
Задача Визначити додаткову потребу цукрової промисловості у виробничих потужностях на основі наступних даних: 1.
1. Завдання № 1 Управління виробничими технологіями в організації інноваційної діяльності 2.
1.Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства 2.Визначення річної потреби обігових коштів підприємства 3.
...Ефективне використання основних фондів та виробничих потужностей має велике значення як для підприємства, так і для економіки країни в цілому. Повніше використання основних фондів на підприємстві ...
Підготовка матеріалу до використання у виробничому процесі триває 2 дні. Середньодобова витрата конструкційного матеріалу становить 18 т, а договірна ціна 1 т цього матеріалу 780 ...обчислити можливу суму вивільнення оборотних коштів у AT "Авангард" по виробничих підрозділах та акціонерному товариству в ...
Задача Провести аналіз показників, що характеризують використання основних виробничих фондів при умові: Таблиця 1 Вихідні дані Найменування показників ...
1. Нормування оборотних засобів: поточні, страхові, технологічні, транспортні виробничі запаси 2. Продуктивність праці та її показники: натуральні, вартісні, ...
1. Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві, організація виробничого процесу і внутрішніх служб 2.
1. Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві, організація виробничого процесу і внутрішніх служб 2.
Вступ 1. Особливості формування науково – виробничих структур 2. Методи управління фірмами та сучасні тенденції ...
31. Основні принципи оплати праці 41. Поняття і структура виробничого процесу Задача № 10 Визначити заробітну плату робітника при ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.