Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 203 за запитом емоційних

Вступ Розділ І. Характеристика поняття «тривожність» та причини тривожності в період переходу від підліткового віку до юнацького. 1.1 Особливості емоційної сфери у ранній юності.
ЕМОЦІЙНО ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ У МОВОЗНАВСТВІ 1.1. Розрізнення понять «емоційний», «експресивний» та «експресивність» у лінгвістичній літературі 1.2.
Емоційно експресивна лексика: Лінгвостилістичний аспект 1.1. Характеристика лексики української мови за стилістичним уживанням 1.2. Емоційно експресивна лексика та її стилістичне ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРІ ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ 1.1. Аналіз проблематики питання вагітності і материнства 1.2. Особливості психоемоційної сфери жінок в період вагітності… 1.3. Емоційний стан жінки під час третього ...
Психологічна характеристика емоційно вольової сфери підлітків 1.1. Поняття емоцій та волі 1.2. Теоретичний аналіз концепцій емоційного розвитку 1.3.
Психологічна характеристика емоційно вольової сфери молодщих школярів 1.1. Поняття емоцій та волі 1.2. Теоретичний аналіз концепцій емоційного розвитку 1.3.
Теоретичні основи емоційних бар’єрів у спілкуванні підлітків 1.1. Теоретико методологічні підходи до вивчення проблеми емоційних бар’єрів 1.2.
Теоретичні основи психологічних особливостей емоційної тривожності підлітків та їх становище в групі однолітків 1.1. Тривожність, як прояв емоційної сфери 1.2.
Емоційний компонент значення та його вираження у фоне тичному, морфологічному, лексичному та синтаксичному аспектах мови 1.2.... Особливості «жіночого» мовлення, його емоційне забарвлення та особливості лексики 2.3. Аналіз емоційно оцінної лексики в романі Барбари Бредфорд ”Dangerous to Know” Висновки Досвід людства ...
Емоційно експресивна лексика Лінгвостилістичний аспект 1.1. Слова з емоційними відтінками значень 1.2. Оцінна лексика української мови Розділ 2.
Теоретичні основи емоційного благополуччя та особливості засвоєння студентами навчального матеріалу 1.1. Емоційне благополуччя особистості 1.2. Психологічна характеристика студентства 1.3.
Загальні відомості про синдром емоційного вигорання 2. Моделі емоційного вигорання 3. Стадії емоційного вигорання ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Теоретичні основи аналізу емоційних бар’єрів у спілкуванні учнів 1.1. Поняття бар’єрів спілкування та їх типи 1.2. Особливості емоційних бар’єрів у спілкуванні Розділ ...
...публіцистичний стиль та засоби вираження емоційності й експресивності. 1.1 Особливості газетно публіцистичного стилю. 1.2 Причини й шляхи реалізації експресивності, емоційності в газетно публіцистичних текстах.
Емоційний компонент значення та його вираження у фоне тичному, морфологічному, лексичному та синтаксичному аспектах мови 1.2.... Особливості «жіночого» мовлення, його емоційне забарвлення та особливості лексики 2.3. Аналіз емоційно оцінної лексики в романі Барбари Бредфорд ”Dangerous to Know” Висновок уривок Досвід ...
Типи темпераменту та емоційність 2.2. Основні властивості темпераменту 3. Зв'язок темпераменту з особистістю та її діяльністю Висновки Література Висновки (частина)....проявів і поведінки: активність і емоційність. Основними теоріями темпераменту є: Перша (гуморальна): пов'язувала стан організму із співвідношенням в ньому різних соків (рідин); у зв'язку ...
1. Суть, види і особливості операторської праці. 2. Сутність діяльності оператора. 3. Етапи операторської праці. 4.... Психічне та емоційне напруження в роботі оператора. Список використаної літератури
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ………………………………………………………….5 1.1. Емоційна лексика у засобах масової інформації……………………..
Вступ Розділ 1. Батьківське спілкування з немовлям 1.1. Батьківське спілкування: поняття, функції та компоненти 1.... Емоційний розвиток немовляти та експеримент Тропіка "Кам'яне обличчя Розділ 2. Особливості психічного розвитку немовляти 2.1.
Варіант № 7 (С, П ) Завдання 1.Охарактеризуйте емоційну повідінку. Завдання 2. Дайте визначення мисленню його властивостям та якостям.
Варіант № 3 (З, І) Завдання 1.Охарактеризуйте вікові і статеві особливості емоційної сфери особистості. Завдання 2.
XXI століття — час абсолютно нових підходів у розвитку й вихованні дітей (наприклад, за методиками Глена Домана, немовля можна розвивати ...зовсім не беруть до уваги емоційний вік і фізіологічний стан своїх малюків. Хоча цей аспект розвитку дитини набагато важливіший за інтелектуальну складову.
Вступ 1. Методика «Поділи іграшки» 2. Методика «Що таке добре і що таке погано» 3.
емоційно – особистісну сферу людини в процесі старіння та явища, які пов‘язані зі старінням організму c.... людей перебільшено емоційно стриманих, дещо прямолінійних в своїх вчинках і звичках, які люблять бути саме забезпеченими, неохоче приймають допомогу від інших людей b.
...рольова адекватність у сім’ї, емоційна задоволеність, адаптивність у мікросоціальних відносинах, стремління до сімейного довголіття – є критеріями: a. Психологічного здоров’я сім’ї b.... Емоційне відчуження g. Почуття самотності Question 8 Виділяють такі види ревнощів: a. Від ущемлення b. Звернені c. Тиранічні d.
...1) Людей агресивних, схильних до емоційних сплесків, підозрілих, які мають тенденцію до перекладання на оточуючих власних претензій і приписуванню їм вини за все свої невдачі; 2) ...матеріально і чекає від інших емоційної підтримки; 3) людей перебільшено емоційно стриманих, дещо прямолінійних в своїх вчинках і звичках, які люблять бути саме забезпеченими, неохоче приймають ...
3 Розділ 1: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕМОЦІЙНО ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ В ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ…………6 1.1. Проблема емоційно естетичного розвитку дітей дошкільного віку в психологічно педагогічній літературі………………………………...
пізнавальні, емоційні, вольові; b. емоційні, корекційні; c. прості, складні, психологічні. Question 6 Що спонукає людину до діяльності? a. талант, здібності. b.
емоційне переживання присутності іншої людини Question 18 Балів: 1 Сутність психодіагностичної функції в роботі психолога полягає в умінні: Виберіть одну правильну ...для швидкого та ефективного зняття емоційного перевантаження, відновлення працездатності c. приміщення із звуконепроникними стінами, що використовується для експериментальних досліджень у клініці, а також у космічній медицині ...
...досліджуючи його поводження, сприйняття, мислення, емоційну сферу, інтелект ? 1. дослідження психічного статусу; 2. збір анамнезу; 3. психофізіологічне обстеження; 4. стандартне інтерв'ю.... емоційні реакції; 4. мислення. Тест 6 Рівень депресії оцінюється за допомогою: 1. шкали Зунга; 2. шкали Шихана; 3. шкали Тейлора; 4.
...людей у випадку соціальних або емоційних криз. 2. створення програм для залучення уваги людей до різних суспільних заходів. 3. допомога в розв’язанні проблем, що виникають ... мотиваційний, операційний, емоційно інтелектуальний Question 2 of 4 Визначте, за якими з наведених тверджень можна найточніше визначити психологічну компетентність особистості: 1.
...людей у випадку соціальних або емоційних криз Question 2 Балів: 1 Виберіть те визначення, яке характеризує поняття „практична психологія” Виберіть одну правильну відповідь a.... мотиваційний, операційний, емоційно інтелектуальний Question 2 Визначте, за якими з наведених тверджень можна найточніше визначити психологічну компетентність особистості: 1.
коли клієнт щойно пережив емоційно напружену ситуацію b. коли активне втручання психолога, пропозиція розібратися у тому чи іншому моменті співбесідника ігнорується, та він продовжує своє ...використовуються для позначення почуттів; уточняти емоційно насичені слова Question 5 Прийом психологічної інтерпретації для фокусування інформації відрізняється від варіативного повторення вже сказано тим, що сприяє виникненню ...
Принцип емоційності навчання. 2. Принцип єдності фізичної і розумової праці. 3. Принцип народності виховання. 4. Принцип гуманізму. 29.... Стійкість емоційного стану. 3. Потреба у спілкуванні. 4. Велика сенсомоторна потреба. 36. Комплекс пожвавлення характеризується: 1. Здатністю фіксувати погляд на предметі, зосереджуватися ...
...перебіг і наслідки конфлікту Контроль емоційної сфери. Методика управління емоціями. Подолання емоційних станів (роздратування й недовіри), що є основними джерелами конфлікту.
...Шизоїдному типу особистості відповідає: a) емоційна холодність; b) демонстративність; c) завищена самооцінка; d) наявність широких соціальних контактів. Тест 9 Зниження рівня узагальнення характерно для всіх перерахованих ...труднощі в розпізнаванні правильного значення емоційних реакцій і навколишніх; c) порушення опосередкованого запам'ятовування; d) псевдоагнозії. Тест 11 Екзогенно органічний патопсихологічний синдром характерний для всіх психічних ...
коли клієнт щойно пережив емоційно напружену ситуацію b. Всі відповіді є вірними c. відсутність конкретного запиту, проблеми, якій клієнт хотів би зорієнтуватися d....використовуються для позначення почуттів; уточняти емоційно насичені слова c. точно ідентифікувати та відтворювати емоції співбесідника, проникатися його станом d. всі відповіді є вірними ТЕСТ 10 Question ...
коли клієнт щойно пережив емоційно напружену ситуацію c. коли активне втручання психолога, пропозиція розібратися у тому чи іншому моменті співбесідника ігнорується, та він продовжує своє ...використовуються для позначення почуттів; уточняти емоційно насичені слова c. всі відповіді є вірними d. точно ідентифікувати та відтворювати емоції співбесідника, проникатися його станом Тест №10 Question ...
...ображеними та прагнуть ще більшого емоційного зв’язку. 3. Які методи корекції ви хочете запропонувати у даному випадку? Батьки щосили підтримують враження „щасливої родини” і не ... Психологічна корекція емоційних розладів 1. Розробіть план корекційних заходів у даному випадку. Вася Л., 6 рокiв. До психолога звернулася мати хлопчика з проханням ...
...корекційної роботи з особами з емоційними розладами має бути a. присутність батьків під час спілкування з дитиною b. інформаційна відкритість c. чітка регламентація зустрічей d....та дорослих, що страждають на емоційні розлади Question 12 Балів: 1 Холдінг використовується a. при поведінкових порушеннях b. при корекції раннього дитячого артизму c.
Поняття “емоційного кружляння”. 2. Поняття про натовп. Типологія натовпу. Психологічні фактори існування натовпу. Зібрана та незібрана публіка, її види. 3.... Поняття “емоційного кружляння”. 18. Суб’єкти стихійної поведінки. 19. Поняття про натовп. 20. Типологія натовпу. Поняття про випадковий, експресивний, конвенційний, діючий натовпи.
...синдрому Question 16 Метод дослідження емоційно мотиваційної сфери? a. Тест Равена b. Тест Бентона c. Тест Люшера d. Тест Шульте e.... Емоційної індиферентності b. Маячень переслідування c. Змін ієрархії мотивів особистості d. Підвищення працездатності e. Порушень мислення Question 25 Афективний рівень нервово ...
...синдрому Question 16 Метод дослідження емоційно мотиваційної сфери? a. Тест Равена b. Тест Бентона c. Тест Люшера d. Тест Шульте e.... Емоційної індиферентності b. Маячень переслідування c. Змін ієрархії мотивів особистості d. Підвищення працездатності e. Порушень мислення Question 25 Афективний рівень нервово ...
вина, діяння, емоційний стан; b. вина, діяння, мотив, мета, емоційний стан. c. вина, мотив, мета, емоційний стан; Question 19 Вина буває у формі: ...
Емоційне життя людини 2. Емоції й почуття 3. Емоційні стосунки Висновки Список використаної літератури
Вікові особливості психо емоційного та фізичного розвитку учнів молодших класів 1.2. Поняття ігрової діяльності, теорії гри. 1.3. Гра як метод навчання.... Охарактеризувати вікові особливості психо емоційного та фізичного розвитку учнів молодших класів. 3. Висвітлити поняття ігрової діяльності, функції та її характерні риси. 4.
...структуру 1.3 Самооцінка як емоційно оціночна складова Я концепції 1.4 Особливості “Я – концепції” Розділ іі. Аналіз теоретичних та методичних Досліджень по я концепції 2....особи, єдність її когнітивних та емоційних складових (Р. Бернс, В.В. Столін), і зовсім мало уваги приділено динамічним аспектам творення підлітком своєї Я концепції.
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.