Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 65 за запитом емоції.

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1Фізіологія емоцій та мотивацій 1.1. Теорії емоцій 1.2. Теорії мотивацій 1.3 Походження емоцій 1.4.
Поняття та види емоцій 1.2. Теорії емоцій 1.3. Основні функції емоцій та їх роль в житті людини 1.4.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙ 1.1. Психологічна сутність поняття та характеристика емоції 1.2. Діяльність, як динамічна система взаємодії суб’єкта зі світом 1....
Порушення емоцій при поразці лобових часток мозку 3. Порушення емоцій при поразці скроневих відділів мозку 4. Порушення емоцій при поразці гіпофізарно діенцефального ...
Міжпівкульова асиметрія і емоції 4. Теорії емоцій Висновок Список використаної літератури
Вступ 1. Розлади емоцій при пограничних психічних розладах 2. Ознаки емоційних порушень Висновки Список використаних джерел
Вступ 1. Поняття мислення 2. Психологічні особливості емоцій 3. Емоційний фактор у мисленнєвій діяльності особистості Висновок Список використаної літератури
1. Емоційні прояви людини (афект, власні емоції, почуття, настрій, пристрасті) …. 3 2. Типології характерів ………………………………………………….
1. Вид почуттів 2. Моральні почуття 3. Естетичні та інтелектуальні почуття Практичне завдання.
Вступ Розділ i сутність механізму опосередкування емоцій На мовному рівні 1.1. Емоційний компонент значення та його вираження у фоне тичному, морфологічному, лексичному та синтаксичному аспектах мови 1.2. Вираження емоцій мовними засобами,як один із ...
Вступ Розділ i сутність механізму опосередкування емоцій На мовному рівні 1.1. Емоційний компонент значення та його вираження у фоне тичному, морфологічному, лексичному та синтаксичному аспектах мови 1.2. Вираження емоцій мовними засобами як один зі ...
Куди ви акумулюєте всі ці емоції?) 4. Психогігієна сім'ї (За гештальтпсихологією кожні негативні емоції, якими ми ділимося з близькими людьми порівнюються з помиями (Фрідерік Перлз «...
...вищих психічних функцій та розлади емоцій 1. Дати порівнювальну характеристику емболофазії та недорозвинення мови. 2. Дати порівнювальну характеристику мутизму та афазії. 3.... Охарактеризувати психічний процес емоції 5. Дати кілька визначень стресу 6. Дати визначення афекту 7. Кількісні порушення емоцій 8. Якісні порушення емоцій 9.
емоціям b. мисленню c. пам’яті d. уваги e. волі Question 15 Розлад пам’яті, що характеризується порушенням запамятовування отримуваної людиною ...що розгортаються з участю негативних емоцій b. Нозологічно неспецифічні симптоми/синдроми c. Прояви стійкого чи тимчасового випадення психічних функцій d. Симптоми/синдроми, що знижують ступінь соціальної ...
емоціям e. уваги Question 15 Балів: 1 Розлад пам’яті, що характеризується порушенням запамятовування отримуваної людиною інформації та різко пришвидченим процесом ...що розгортаються з участю негативних емоцій d. Прояви стійкого чи тимчасового випадення психічних функцій Question 37 Балів: 1 На відміну від негативних, позитивні (продуктивні) психопатологічні розлади: ...
...психічних функцій – мисленням (T), почуттям (емоцією) (F), відчуттям (S), інтуїцією (N), судженням (J) та сприйняттям (P). Також він ввів в практику розподіл людей на екстравертів (E) ...з пар екстраверсія –інтроверсія, мислення – емоції, інтуїція – відчуття, судження та сприйняття (раціональність та ірраціональність). В результаті використання цих функцій отримаємо 16 типів людей (табл.
...1 Робота з вивільнення почуттів, емоцій клієнтом є доречною у випадках: a. коли клієнт щойно пережив емоційно напружену ситуацію b. коли активне втручання психолога, пропозиція розібратися ... точно ідентифікувати та відтворювати емоції співбесідника, проникатися його станом d. звертати увагу на слова та висловлювання, які використовуються для позначення почуттів; уточняти емоційно насичені слова ...
...1 Робота з вивільнення почуттів, емоцій клієнтами є доречною у випадках: a. коли клієнт щойно пережив емоційно напружену ситуацію b. Всі відповіді є вірними c.... точно ідентифікувати та відтворювати емоції співбесідника, проникатися його станом d. всі відповіді є вірними ТЕСТ 10 Question 1 Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного внутрішнього ...
...відповідь: Робота з вивільнення почуттів, емоцій клієнтами є доречною у випадках: Виберіть одну правильну відповідь a. Всі відповіді є вірними b.... точно ідентифікувати та відтворювати емоції співбесідника, проникатися його станом Тест №10 Question 1 Балів: 1 Виберіть одну правильну відповідь: Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного ...
Емоції лабільні. Самооцінка дещо завищена, але є точне уявлення про ставлення до себе з боку оточуючих....ТАТ дуже висока чутливість до емоцій, міжособистісних стосунків персонажів. Виражена прихильність до матері, старшої сестри. За методикою ПДО високий рівень сенситивності, низька конформність, переважання фемінності над ...
Методика управління емоціями. Подолання емоційних станів (роздратування й недовіри), що є основними джерелами конфлікту. Страх, гнів, образа й розчарування як стимули позитивних змін ... Методика управління своїми і чужими емоціями та найменш травматичне для особистості подолання наслідків стресу Методи управлінського впливу на наслідки конфліктів. Конструктивні та деструктивні конфлікти.
...психічних функцій – мисленням (T), почуттям (емоцією) (F), відчуттям (S), інтуїцією (N), судженням (J) та сприйняттям (P). Також він ввів в практику розподіл людей на екстравертів (E) ...з пар екстраверсія –інтроверсія, мислення – емоції, інтуїція – відчуття, судження та сприйняття (раціональність та ірраціональність). В результаті використання цих функцій отримаємо 16 типів людей (табл.
емоції c. почуття Question28 Балів: 1 Складною формою відображення відношення предметів та явищ до вищих потреб і стимулів діяльності людини як ... емоції b. воля c. почуття Question29 Балів: 1 Зазначте серед перелічених психічних явищ психічні властивості особистості Виберіть одну правильну відповідь a.
емоції Question 28 Балів: 1 Складною формою відображення відношення предметів та явищ до вищих потреб і стимулів діяльності людини як особистості ... емоції b. воля c. почуття Question 29 Балів: 1 Зазначте серед перелічених психічних явищ психічні властивості особистості Виберіть одну правильну відповідь ...
Здатність керувати емоціями c. Прагнення до постійного самовдосконалення d. Панорамність мислення Question 42 Балів: 1 До когнітивних лідерських якостей відносяться: Виберіть одну правильну ... Здатність керувати емоціями Question 43 Балів: 1 Лідери, які ведуть за собою – це: Виберіть одну правильну відповідь a.
більш виразні емоції, відсутність певного режиму життєдіяльності, загострення сенсорної чутливості d. поступове зниження творчих здібностей Question 14 У зрілому віці психофізіологічний стан людини ... відчуттям важкості, болісних емоцій і переживань b. негативним емоційним фоном, зміною мотиваційної сфери, когнітивних уявлень і загальною пасивністю поведінки c.
1. Емоції: визначення, основні види порушення: афект, стрес. Їх роль у безпеці людини. 2. Принципи захисту населення і територій у разі загрози ...
Поняття емоцій та волі 1.2. Теоретичний аналіз концепцій емоційного розвитку 1.3. Вольові якості особистості підлітків 1.4.
Поняття емоцій та волі 1.2. Теоретичний аналіз концепцій емоційного розвитку 1.3. Розвиток емоційно вольової сфери молодших школярів Розділ 2.
Мотивація і емоції ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
7 1.2 Мотивація та емоції. 7 1.3Воля і мотивація 8 2.Мотивація й діяльність 10 ВИСНОВОК 13 СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 14
Надайте класифікацію емоцій та почуттів. Завдання 3. Охарактеризуйте сутність психосемантики. Завдання 4. Психологічна задача: Досліджуваному пропанували задачу: «Що відбудется зі свічкою, якщо її ...
Мотив досягнення як емоція успіху неуспіху 1.3. Особливості і мотиви досягнення успіху в дошкільному віці Розділ II. Розвиток мотиву і мотивації досягнення успіхів ...
емоції та афекти e. мислення та пам’ять f. функціональні виміри свідомості g. творчість h. психічна активність та її результати Question ...
...правильно); – Структурними елементами свідомості є емоції, інтуїція, воля (правильно); – До сфери несвідомого належать повне орієнтування в місці, часі, дії, самосвідомість (неправильно); – У психічній діяльності жінки та ...
Методика розвитку музичних емоцій дітей дошкільного віку …….. 28 ВИСНОВКИ …………………………………………………………………….. 34 ЛІТЕРАТУРА ……………………………………………………………………. 36 ДОДАТКИ ……………………………………………………………………….. 38
...їх використанні, позаяк викликають позитивні емоції у дітей та бажання займатися фізичними вправами; • чинна практика навчання гри в баскетбол не сприяє задоволенню прагнень школярів грати через ...
...конфлікту і зазвичай супроводиться негативними емоціями. У своїй роботі я хочу розглянути сімейні конфлікти, оскільки сім'я якнайдавніший інститут людської взаємодії, унікальне явище.
...бути щасливим; насолоджувальний досвід чи емоція, що породжується від володіння добром чи задоволення бажань; втіха, приємність; благословенність. Етичний імператив щастя можна сформулювати так: “Будь щасливим для ...
...помилкових дій, звичок, симптомів чи емоцій структури несвідомого. Фрейд вважає, що вони не є латентними або глибоко прихованими, вони, власне, є самою роботою психіки як такої.
З психологічної точки зору емоції людини викликають інтерес не лише природою їх виникнення, функціонування, а й розвиваючого або ж, навпаки, руйнуючого впливу на особистість.
...психіки (ідеї про мозкові “центри” емоцій, центренцефалічна теорія свідомості), з одного боку, і сучасні “еквіпотенціальні” теорії (голографічні концепції роботи мозку) – з іншою.
...повинний викликати в неї позитивні емоції, важливо, щоб вона відчула, що з партнером їй краще і цікавіше, ніж одній. Специфіка роботи з установлення контакту диференціюється в ...
...сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність.
Як взаємодіють емоції та почуття особистості? 5.2. Охарактеризуйте значення в діяльності спеціаліста вольових процесів. 5.3. Що значить психічний стан особистості в ...
...такому стані гравець керувати своїми емоціями, швидко зосереджується відчуває стартове піднесення. Проте у спортивній практиці часто спостерігаються відповідні відхилення від нормального стану, тобто передстартової “лихоманки” або ...
...дарували нам свіжість вражень, глибину емоцій, стимулювали до роздумів, активного духовного пошуку. Який навчальний матеріал буде корисним і цікавим школярам, яка інформація їх захопить, залучить до ...
...пов'язується з отриманням позитивних емоцій, очікуванням кращої якості продукту. Тут спрацьовує проста психологія, висновок, що якщо виробник витратився на упаковку, то у нього є кошти ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.