Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 122 за запитом емісії

...банку з цінними паперами власної емісії 2. Нормативно правове забезпечення емісійної діяльності банку 3. Механізм операцій банку з акціями власної емісії 4.
...періоді майбутні витрати і платежі; емісія облігацій 5. Теорема іррелевантності передбачає, що: вартість підприємства не залежить від структури капіталу та джерел його фінансування; вартість підприємства залежить ...дохід; кошти, залучені в результаті емісії облігацій; кошти, залучені в результаті емісії акцій; кошти, отримані в результаті рефінансування дебіторської заборгованості 15.
кредитами, емісіями акцій і облігацій d. фінансами, технологіями і продуктивністю праці Question 3 У відповідності до Посібника PMBOK кількість груп процесів у ... емісія акцій b. емісія облігацій c. частина чистого прибутку d. фінансовий лізинг Question 2 Другим за значенням внутрішнім джерелом формування власних ...
...корпорації залучають новій капітал шляхом емісії нових цінних паперів Question 6 Ринки іпотечних боргових паперів: a. здійснюють операції з акціями, облігаціями, векселями та іншими фінансовими інструментами ... емісія облігацій b. емісія акцій c. фінансовий лізинг d. частка чистого прибутку Question 10 До зовнішніх джерел формування власних інвестиційних ресурсів (...
грн; надходження від емісії акцій становлять – 250 тис.грн; надходження від емісії облігацій – 60 тис.грн; підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму – 40 ...
...ПАТ шляхом проведення третьої додаткової емісії акцій. Загальні збори проголосували проти збільшення розміру статутного фонду ПАТ. Після проведення загальних зборів правлінням ПАТ було прийняте рішення про ...статутного фонду ПАТ шляхом додаткової емісії 4300 акцій (на час прийняття правлінням рішення загальна кількість акцій товариства дорівнювала 78000). В інформації про проведення відкритої підписки було ...
додатковою емісією акцій. На кожні чотири старі акції було вирішено випустити одну нову. Перед збільшенням статутного капіталу біржовий курс однієї акції номінальною ... Курс емісії нових акцій – 125 %. Визначити: а) емісійний дохід емітента; б) середній біржовий курс акцій після емісії, якщо на зміну курсу вплинуло ...
...послуг) у строки, передбачені умовами емісії облігацій; в) виплату номінальної вартості облігації та доходу за облігацію у будь який строк за рішенням емітента. 5.... а) у разі емісії цінних паперів у документарній формі; б) на період передплати на певний випуск (емісію) цінних паперів до державної реєстрації цього випуску; ...
Надходження від емісії облігацій – 60 тис. грн. 3. Підприємство нарахувало та виплатило дивіденди на суму 40 тис. грн. 4.... Надходження від емісії облігацій + 60 тис. грн. Підприємство нарахувало та виплатило дивіденди на суму 40 тис. грн. Грошові надходження від продажу акцій інших ...
Параметри проспекту емісії визначали, що розміщенню підлягало 38 000 одиниць номіналом 97 грн. за кожну. Всі акції було покрито підпискою за курсом 117%....сплачено 65% акцій за ціною емісії. З’ясувати чи корпорація емісійний дохід якщо всі акції будуть сплачені за курсом емісії. Який мінімальний рівень курсу емісії акцій ...
грн; надходження від емісії акцій становлять – 250 тис.грн; надходження від емісії облігацій – 60 тис.грн; підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму – 40 ...
емісія акцій d. обмін акцій на акції Question 4 Які операції виконує валютна біржа: a. купівля продаж іноземної валюти b. експортно імпортні операці c. емісія валюти в обіг d.
емісія акцій d. обмін акцій на акції Question 4 Балів: 1 Які операції виконує валютна біржа: Виберіть одну правильну відповідь a.... емісія валюти в обіг d. резервування золотих запасів Question 5 Балів: 1 Від чого залежить курс акцій ?
Статутний капітал акціонерного товариства був сформований за рахунок першої емісії акцій, сума якої становила 500 тис. грн. Протягом першого та другого років господарювання товариством були проведені друга та третя емісії акцій, розмір яких становив відповідно ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління емісійною політикою підприємства 1.1 Сутність емісійної політики та особливості управління нею 1.2 Особливості емісії облігацій 1.3 Емісія акцій Розділ 2 Аналіз фінансово господарської діяльності ВАТ «Укртелеком» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Укртелеком» ...
ФДСП (Фінансова діяльність субєктів підприємства) Задача Визначити обсяги вхідних грошових потоків на підприємстві в рамках фінансової діяльності за наступними даними: Підприємство отримало кредит у сумі 0,5 млн грн Проведено емісію акцій номіналом 1млн грн. Емісію розміщено у повному обсязі Обсяг виручки від реалізації готової продукції склав 3,5 млн грн ...
грн; надходження від емісії акцій становлять – 250 тис.грн; надходження від емісії облігацій – 60 тис.грн; підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму – 40 ...
AT провело додаткову емісію у співвідношенні 5:1. Проводилось відкрите публічне розміщення акцій по курсу емісії 4 грн. через андеррайтера (договір гарантованого андеррайтинга), вартість ...
AT провело додаткову емісію у співвідношенні 5:1. Проводилось відкрите публічне розміщення акцій по курсу емісії 4 грн. через андеррайтера (договір гарантованого андеррайтинга), вартість ...
AT провело додаткову емісію у співвідношенні 5:1. Проводилось відкрите публічне розміщення акцій по курсу емісії 4 грн. через андеррайтера (договір гарантованого андеррайтинга), вартість ...
...прибутку Завдання Комерційний банк здійснив емісію акцій номінальною вартістю 10 грн. і загальною кількістю 900 тис. штук. Із загальної кількості емітованих акцій 200 тис....капіталу; емісійного доходу банку від емісії акцій; власного капіталу банку Завдання Комерційний банк подав до НБУ довідку про залучені кошти і залишок коштів на коррахунку, тис.
AT провело додаткову емісію у співвідношенні 5:1. Проводилось відкрите публічне розміщення акцій по курсу емісії 4 грн. через андеррайтера (договір гарантованого андеррайтинга), вартість ...
AT провело додаткову емісію у співвідношенні 5:1. Проводилось відкрите публічне розміщення акцій по курсу емісії 4 грн. через андеррайтера (договір гарантованого андеррайтинга), вартість ...
AT провело додаткову емісію у співвідношенні 5:1. Проводилось відкрите публічне розміщення акцій по курсу емісії 4 грн. через андеррайтера (договір гарантованого андеррайтинга), вартість ...
AT провело додаткову емісію у співвідношенні 5:1. Проводилось відкрите публічне розміщення акцій по курсу емісії 4 грн. через андеррайтера (договір гарантованого андеррайтинга), вартість ...
Пенсійні фонди залучають кошти шляхом емісії боргових зобов'язань. Інвестиційні компанії розміщують серед дрібних власників свої акції й використовують ці кошти для купівлі цінних паперів різних ...розмір грошової маси і розмір емісій) та розмір чи¬стих зовнішніх резервів НБУ (різниця між зовнішніми кредитами і розміщен¬ням валютних активів НБУ за межами України).
...був сформований за рахунок першої емісії акцій, сума якої становила 500 тис.грн. Протягом першого та другого років господарювання товариством були проведені друга та третя емісії акцій, розмір яких становив відповідно ...
...формувався переважно за рахунок кредитних емісій Національного банку з метою покриття великих розмірів бюджетного дефіциту. Такого інфляційного джерела покриття дефіциту державного бюджету немає в жодній країні ...цивілізована форма державних позик через емісію та продаж облігацій державної внутрішньої позики. Незважаючи на теперішній, відносно невдалий етап функціонування системи внутрішніх позик в Україні державні облігації ...
...формувався переважно за рахунок кредитних емісій Національного банку з метою покриття великих розмірів бюджетного дефіциту. Такого інфляційного джерела покриття дефіциту державного бюджету немає в жодній країні ...цивілізована форма державних позик через емісію та продаж облігацій державної внутрішньої позики. Незважаючи на теперішній, відносно невдалий етап функціонування системи внутрішніх позик в Україні державні облігації ...
Для підтримки курсу акцій Власної емісії підприємство спрямувало 60 тис. грн. на їх викуп на відкритому ринку по курсу 5,0 грн. Усі викуплені підприємством акції власної емісії були анульовані.
...викуп ними корпоративних прав нової емісії підприємства, яке перебуває в фінансовій кризі; б) Аналіз симптомів фінансової кризи включає аналіз стану та використання основних фондів; в) Джерелом ...майна боржника, б) проведення боржником емісії цінних паперів, в) виплату дивідендів; г) створення філій та представництв, д) реєстрацію вимог кредиторів Література
...проводиться підписка на акції нової емісії за підписною ціною 40 грн. Визначити величину переважного права в грошових одиницях, якщо кількість акцій нової емісії – 20 тис.
за рахунок наступних джерел: емісія простих акцій – 1200 тис. грн.; необхідна ставка доходу – 13%; емісія привілейованих акцій – 250 тис. грн.
Задача Визначити розмір грошової емісії, що з’явилася результатом зниження швидкості руху готівки. За період у банк надійшло 850 млн. грн.
Механізм проведення емісії корпоративних облігацій в Україні 15. Ефект левериджу у конкурентній економіці Задача № 1 Корпорація розмістила на депозитний рахунок 2 500 млн.
Операції комерційних банків з емісії цінних паперів 2. Регулювання та нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків. Обов’язкові економічні нормативи 3.
...вигоди дає ТНК стратегія «глобальної емісії акцій»? Список використаної літератури
Задача №2 ВАТ «Еверест» викупило 1800 акцій власної емісії в акціонерів за ціною продажу 5,40 грн. Протягом року було перепродано 480 акцій по ціні 5,45 грн.
Сучасні тенденції в нових емісіях об'єднань підприємств Практичне завдання Корпорація «Капітал» планує фінансування нової програми з розширенням виробничої діяльності.
ЗАВДАННЯ № 3 Визначити первинну вартість придбаного франчайзингу, що надає право друкувати і розповсюджувати популярний роман, захищений авторським правом, який було отримано в обмін на прості акції власної емісії відповідно до IAS та GAAP за відомих умов: Показники ВАРІАНТИ 1 2 3 Кількість акцій, штук 100 200 300 Номінальна ...
...статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав Розділ 2 Практичні аспекти збільшення статутного капіталу ВАТ «Завод хімічного волокна» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «ЗХВ» ...
Перевірка емісії та обігу цінних паперів 2.2. Аудит операцій банків з цінними паперами Розділ ііі удосконалення аудиту цінних паперів Висновок Список ...
На ньому здійснюється емісія, купівля продаж цінних паперів, формується ціна на них, урівноважуються попит і пропозиція. Ця курсова робота складається з короткого вступу, трьох ...
...в обмін на акції власної емісії придбало виробниче обладнання з переробки м’яса і додатково понесло витрати: кількість акцій – 2000 штук; номінальна вартість однієї акції – $ 1000; ...
...в обмін на акції власної емісії придбало виробниче обладнання з переробки м’яса і додатково понесло витрати: кількість акцій – 2000 штук; номінальна вартість однієї акції – $ 1000; ...
Мінімальний річний прибуток при емісії акцій було оголошено рівним 14% від їх номіналу. Визначити мінімальну суму, яку АТ «Колос» повинно сплачувати кожного року у вигляді ...
Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів. 7. Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробни цтва. 8. Хуліганство. 9.
Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів. 7. Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва. 8. Хуліганство. 9. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, ...
Первинна емісія — головний чинник інфляції попиту 2.3. Нераціональне розміщення і використовування ресурсів 2.4. Залежність від зовнішніх енергоносіїв 2.5.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.