Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4224 за запитом етапах

Взаємозв’язок стадій та етапів кримінально правової кваліфікації..............16 Розділ 2. Стадія вибору правової норми.................................................................18 2.1. Етап впоряд¬кування зібраних фактичних даних.............................................
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..3 Розділ 1Державний устрій в Україні на сучасному етапі розвитку…….……..6 Розділ 2 Політичний режим в Україні ...
Поняття, функції, та етапи проведення соціологічного дослідження…….5 Розділ ІІ.Поняття та основні компоненти програми дослідження………………...10 Розділ ІІІ....сутність соціологічних досліджень, їх види, етапи та функції. Для досягнення поставленої мети необхідно сформулювати наступні завдання : 1) розкрити поняття, функції, та етапи проведення соціологічного дослідження; 2) ...
...суб’єктів господарської діяльності на етапі реєстрації 1.1. Державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності 1.2. Перелік документів для державної реєстрації 1.2.1....визначили, яка документація потрібна на етапі реєстрації. Такою документацією є: а) установча документація (рішення власника чи установчий договір, якщо власників два або більше та статут підприємства).
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи механізму роздержавлення та приватизації в Україні на сучасному етапі 1.1 Основні поняття відносин власності 1.2 Типи, види і форми власності 1.3 Власність у системі економічних відносин ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи механізму роздержавлення та приватизації в Україні на сучасному етапі 1.1 Основні поняття відносин власності 1.2 Типи, види і форми власності 1.3 Власність у системі економічних відносин 1.4 Аналіз відносин в...
Основні етапи розвитку економічної теорії 9 18 2.1. Основоположники економічних вчень 2.2. Основні етапи розвитку економічної науки 2.3.
Макроструктура піднебінних мигдаликів в ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу 1.3. Формування хронічного запального вогнища в мигдаликах 1.4. Чи потрібно видаляти мигдалики у різних вікових ...мигдаликів свійської свині в ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу 2.2. Стимуляція антитілогенезу ІІІ. Результати досліджень і обговорення 3.1. Макроструктура піднебінних мигдаликів свійської свині в ...
...ІГОР ТА ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ НА ЕТАПІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗВУКА [Р] У ДІТЕЙ 1.1. Закономірності та особливості розвитку фонетико фонематичного ладу в онтогенезі 1.2....ігор та ігрових прийомів на етапі автоматизації звука [р] у дошкільників з фонетико фонематичним недорозвитком мовлення Розділ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ВПЛИВУ ІГОР ТА ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ НА ...
Вступ Розділ 1 Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв 1.1 Поняття, значення і основні елементи характеристики даної категорії злочинів 1.2 Особливості порушення кримінальної справи щодо грабежів та розбоїв Розділ 2 Початковий етап розслідування грабежів і розбоїв 2.1 Особливості початкового етапу розслідування грабежів і розбоїв 2.2 Типові слідчі дії та організаційно ...
Етап підготовки педагогічного процесу 2.2. Етап здійснення педагогічного процесу 2.3. Етап аналізу результатів педагогічного процесу 2.4.
Основні етапи еволюції людини 2. Людські раси 3. Виникнення рас 4. Походження і розвиток людських рас згідно плану божественної еволюції 5....розвитку людської раси на сучасному етапі Список літератури
Мовленнєва діяльність – активний, цілеспрямований, опосередкований мовою та зумовлений ситуацією спілкування процес прийому і видачі мовленнєвого повідомлення у взаємодії ...вид МД має свої певні етапи формування, для котрих характерні певні системи вправ. У методиці навчання іноземних мов виділяють три етапи формування .......................
Аналіз задач, правові аспекти, етапи планування та менеджмент в діяльності підприємств в Україні 1.1. Аналіз задач які виникають перед підприємцем під час відкриття фірми ... Аналіз етапів планування при створені фірми в Україні 2. Аналіз господарської діяльності приватного медичного центру “Арніка” в м.Кременчук. 2.1.
...УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАННЯ 1.1. Сутність аудіо засобів в навчальному процесі 1.2. Лінгвістичні труднощі смислового сприйняття інформації на слух 1.3.... Застосування аудіо записів на різних етапах навчання РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ АУДІОЗАСОБІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 2.1. Основні форми та методи роботи з аудіозасобами 2....
Етапи правотворчості: 2.1. Етапи правотворчості 2.2. Підготовка проекту нормативно правового акту 2.3. Прийняття нормативно правового акту 2.4.
Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи 2. Вірні наступні твердження (прокоментуйте відповідь) 2.1. Шеститомну працю "Курс позитивної соціології" написав Г Спенсер. Так. Ні. 2.2.... Назвіть основні етапи у проведенні соціологічного дослідження Охарактеризуйте їх 4.2. Назвіть види соціологічних законів, які виділяють за: а) часом їх дії: б) ...
Етапи розвитку словянської писемності с.10 Висновки с.13 Список використаної літератури с.14 Опис: Мільйони років тому світ уперше здригнувся ...захоплюючу подорож до витоків писемності, етапи якої будуть розглянуті в рефераті.
...територіального поділу праці на сучасному етапі 2.1. Показники участі країни в міжнародному територіальному поділі праці 2.2. Особливості міжнародного територіального поділу праці 2.3....територіального поділу праці на сучасному етапі 3.1. Нові тенденції в розвитку міжнародного територіального поділу праці 3.2. Інтернаціоналізація господарського життя й економічна інтеграція 3.3.
Етапи проведення маркетингових досліджень життєвого циклу товару та опис проекту дослідження 14 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 20 3.1.... Просування продукції на різних етапах життєвого циклу 27 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30 ДОДАТКИ 31 Данная работа написана и защищена на положительную оценку в ...
58 3 Аналіз основних етапів формування та реалізації стратегії на ДП МО України „63 котельно зварювальний завод"…………………………………..65 4 Рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення основних етапів формування та реалізації стратегії на ...
Наша країна на даному етапі розвитку має певні труднощі. Розпочаті реформи недоскона¬лі. Освіта як невід'ємна складо¬ва суспільного устрою не уник¬ла проблем....підготовки підростаючого покоління на сучасному етапі становлення вітчизняної школи на основі аналізу змісту інструктивно методичного листа Міністерства освіти і науки України (МОН) про вивчення трудового навчання ...
Вступ Розділ 1. Сутність і етапи кримінологічного дослідження Розділ 2. Основні методи кримінологічного дослідження 2.1.
Варіант 3 (І,К,Л,М,Н.) 1.Етапи статистичної роботи в органах МВС. 2.
Вступ 1. Етапи клінічного опитування пацієнта 2.Типи психічного реагування на хворобу 3.
ЗМІСТ. І. Вступ ІІ. Політична думка в Україні 1. Прополітологічний період розвитку вітчизняної політичної думки 1.1. міфологічний етап розвитку політичної думки 1.2.
Вступ 1. Система розвитку науки 2. Етапи становлення та еволюції економічної науки Висновки Список використаної літератури
Вступ Розділ 1. Зачатки формування державності в Україні 1.1. Поняття “держави”, умови виникнення 1.2.... Основні етапи формування державності в Україні 2.1. Київська Русь та Галицько Волинське князівство – ранньофеодальні монархії 2.2.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТОВАРОПОСТАЧАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 5 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ ЩОДО ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ ...
ЗМІСТ: Стор. Вступ ……………………………………………………………………….. 3 1. Початковий та позитивістський етапи розвитку соціологічної науки………………………………………………………………………… 5 2.
ВСТУП……………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ НОРМАТИВІВ ПРАЦІ ТА ЇХ РОЗРОБКА НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1.... Дослідження етапів розробки нормативів праці на підприємстві «Адам»...………………………………………………………………………….24 РОЗДІЛ 3 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ НОРМАТИВІВ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ «АДАМ» 3.1.
Тема: Україна на сучасному етапі. 1)Перебудова й Україна. 2)Чорнобильська катастрофа. 3)Пошуки виходу з економічного тупика.
План Вступ Розділ 1. Історико – правові етапи розвитку форми держави в Україні 1.1.
Вступ 1. Формування політичної культури молоді на сучасному етапі та її психологічні аспекти 2. Формування політичної культури молоді, побудова змісту ...
Вступ.3 c Розділ І. Становлення зовнішньої політики України на сучасному етапі: 1990. Дипломатичне представництво України в Турецькій Республіці.
Вступ Розділ 1. Джерельна база дослідження та стан проблеми на сучасному етапі 1.1. Концептуально методологічна база дослідження 1.2.
Вступ 1. Теоретико методологічні особливості системи міжнародних відносин під час заключного етапу Першої світової війни 1.1.
І. Теоретична частина І. 1. Структурна перебудова державної системи медичної допомоги і забезпечення її ...засади організації педіатричної служби на етапі реформування галузі охорони здоров’я України ІІ. Аналітико дослідницька частина ІІ. 1. Європейський аналіз політики “Здоров’я для всіх” (за ...
Варіант № 8 (У, Ф) Завдання 1.Визначте основні підходи до визначення історичних етапів розвитку психологічної науки. Завдання 2.
Варіант № 30. 1. Особливості розвитку міжнародного права на сучасному етапі та участь у цьому процесі ...
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………...…...5 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА……………………….7 1.1. Поняття та складові елементи науки фінансового права………………....ТА ЇЇ ЗАВДАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ………………………………………….……27 3.1. Проблеми науки фінансового права та чинники її розвитку…………….…27 3.2.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. Теоритичні аспекти та правові основи бюджетної політики України…………………………………………………………………………….5 1.Економічний зміст бюджетної політики держави……………………...……....бюджетної політики України на сучасному етапі……………………………………………………………………………….24 2.1.Аналіз показників бюджетної політики України…………………...….….24 2.2.Аналіз виконання державного бюджету України за 2014 рік………….....
Вступ Розділ І Теоретична частина 1.1 Сутність та система маркетингових досліджень 1.2 Методика ... Вступ Розділ І Теоретична частина 1.1 Сутність та система маркетингових досліджень 1.2 Методика використання маркетингової інформації в маркетингових дослідженнях 1.3 Особливості маркетингових досліджень лікувально профілактичної допомоги на етапі переходу до страхової медицини Розділ ІІ Аналітико дослідницька частина 2.1 Загальна характеристика медичного закладу 2.2 ...
Вступ 1. Зовнішня торгівля латиноамериканських країн 2. Латинська Америка та США 3. Політичне співробітництво Латинської Америки та України ...країн Латинської Америки на сучасному етапі багато в чому рівняється на економіку саме цієї країни.
ВСТУП 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1. Пренатальний період розвитку м’язів ссавців 1.2....лабільність скелетних м’язів на етапах онтогенезу 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Вступ 1. Огляд літератури 1.1. Пренатальний період розвитку м’язів ссавців 1.2....лабільність скелетних м’язів на етапах онтогенезу 2. Матеріали і методи дослідження 3. Результати дослідження та їх обговорення Висновки Список використаної літератури
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.