Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 362 за запитом журналів

Перед тим, як перейти безпосередньо до рейтингу, цікаво буде дізнатися дійсне історичне значення самого слова «журнал». У перекладі з французького воно означає «щоденник». Журнали виходять рідше за газети, вони, як правило, за розміром объемнее, часто мають ... Але поява електронних журналів відбулася вже через 20 років після того, як довели свою життєздатність публікації в мережі і почали обговорюватися шляхи доступу до ...
Специфіка дизайну журналів для молодих матерів 2.1. Ілюстративне оформлення видань 2.2. Кольорове вирішення журналів 2.3.
Записати наведені господарські операції в журнал реєстрації операцій за формою. При відсутності сум їх необхідно визначити самостійно. 2. Відкрити рахунки синтетичного обліку, рознести в них залишки ...звірити суми оборотів з підсумком журналу реєстрації операцій. 4. Скласти баланс на кінець місяця з обов'язковим виділенням розділів активу і пасиву. 5.
...роль емоційно експресивної лексики у журналі «Український тиждень» 2.2. Класифікація емоційно експресивної лексики журналу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
АНОТАЦІЯ РЕФЕРАТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЗМІСТУ «HARPERS BAZAAR» І «FASHION»: ПРО МОДУ Й НЕ ТІЛЬКИ ...HARPERS BAZAAR» І «FASHION» ЯК ЖУРНАЛУ ТА ТЕЛЕВІЗІЙНОГО КАНАЛУ 2.1. Типологія друкованих і телевізійних ЗМІ 2.1.1. Типологія друкованих ЗМІ 2.1.2.
Вступ Розділ 1. Створення і діяльність оун упа до другої світової війни Розділ 2. Діяльність оун упа під час другої ...
Журнал c. конфігуратор Question 3 Режим – програми «1С:Предприятие» призначений для: a. проведення адміністрування b. відслідковування змін в програмі c.... елемент Журналу програми c. елемент Документа програми Question 11 Кожний вид субконто пов'язаний із: a. елементом звіту b. елементом довідника c.
...господарчі операції, що наведені у журналах господарських операцій за січень та лютий поточного року відповідно у таблиці 1 та 2 додатку до методичних вказівок Завдання На ...за операціями, що наведені у журналах господарських операцій за січень та лютий місяці; заповнити журнал продажів і журнал придбання товарів, робіт, послуг на підставі журналу господарських ...
...калькулювання собівартості Практичне завдання В журналі реєстрації господарських операцій записати всі операції з зазначенням їх номеру, назви документів, кореспонденції рахунків. Таблиця 1 Схема журналу №п/п Дата Зміст операції ...
...господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків. 4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам....господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків. 4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.
...за червень місяць (вправа ) в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Speed”. 2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.
...за серпень місяць (вправа ) в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Pride”. 2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.
...формуванні Київської Русі // Український історичний журнал. 1994. № 1. Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1956. Грушевський М.С. Історія України Руси. В одинадцяти томах, дванадцяти книгах....усобиць до стабілізації) // Український історичний журнал. – 1997. – №2. 11. Ричка В.М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації // Історія України. 2001. № 8. 12. Рогожин А., Сташис В.
...отримає від споживання різної кількості журналів та касет Ціна журналу 1,5 грн., ціна касети – 7,5 грн. Припустимо, що студент купляє 2 касети та 10 ...
ТЕМА 9 ЗАДАЧА Виконати кореспонденції бухгалтерських проведень та оформити журнал реєстрації господарських операцій. Документ Зміст операції Дебет Кредит Сума 1. Підприємство придбало програму для потреб бухгалтерії від постачальника на суму ...Виконати кореспонденції бухгалтерських проведень, оформити журнал реєстрації господарських операцій: Документ Зміст операції Дебет Кредит Сума 1. Нараховано заробітну плату начальнику цеху 3000 грн. 2.
Скласти журнал господарських операцій. Завдання 2 При проведенні аудиту річної фінансової звітності виявлено, що в собівартість продукції не включена вартість матеріалів на ... Скласти журнал господарських операцій та вказати кореспонденцію рахунків. Завдання 2 Аудитор був присутній при проведенні інвентаризації основних засобів.
Записати до реєстраційного журналу короткий зміст господарських операцій і на їх основі скласти бухгалтерські проводки. По операціях, по яких необхідно визначити певні суми, необхідно ...кредитом рахунків з підсумком Реєстраційного журналу операцій за звітний місяць 9. Скласти бухгалтерський Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний ...
Записати до реєстраційного журналу короткий зміст господарських операцій і на їх основі скласти бухгалтерські проводки. По операціях, по яких необхідно визначити певні суми, необхідно ...кредитом рахунків з підсумком Реєстраційного журналу операцій за звітний місяць 9. Скласти бухгалтерський Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний ...
...з якого було опубліковано в журналі „Ровєснік“ у кінці 80 х, він мав би повне право увійти в історію нашого двору як визначна і доленосна особистість.... У журналі постійно друкуються оголошення про вільні вакансії. 5. Її почерк був чітким, красивим і каліграфічним. 6.
...кореспонденції бухгалтерських проведень та оформити журнал реєстрації господарських операцій. Документ Зміст операції Дебет Кредит Сума 1. Підприємство придбало програму для потреб бухгалтерії від постачальника на суму ...Виконати кореспонденції бухгалтерських проведень, оформити журнал реєстрації господарських операцій: № Документ Зміст операції Дебет Кредит Сума 1. Нараховано заробітну плату начальнику цеху 3000 грн. 2.
Нехай дослiджується читацька аудиторiя деякого журналу за статевою ознакою. Припустимо, у результатi опитування 100 осiб отримано такi данi. Чотириклітинна таблиця спряженості між ознаками «стать» і «читач журналу» Ставлення до журналу Стать Разом ...
...відкрити рахунки бухгалтерського обліку скласти журнал реєстрації господарських операцій відобразити на них господарські операції способом подвійного запису підрахувати обороти та кінцеві залишки використовуючи записи на рахунках ...проводки по операціях навести в журналі реєстрації операцій скласти баланс (форма 1) Дані для виконання завдання 1. Баланс машинобудівного заводу «Авангард» на 1.03 п.
...відкрити рахунки бухгалтерського обліку скласти журнал реєстрації господарських операцій відобразити на них господарські операції способом подвійного запису підрахувати обороти та кінцеві залишки використовуючи записи на рахунках ...проводки по операціях навести в журналі реєстрації операцій скласти баланс (форма 1) Дані для виконання завдання 1. Баланс машинобудівного заводу «Авангард» на 1.03 п.
в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків із застосуванням рахунків 8 і 9 класів для обліку витрат; підрахувати підсумок в реєстраційному журналі 2.
в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків із застосуванням рахунків 8 і 9 класів для обліку витрат; підрахувати підсумок в реєстраційному журналі 2.
в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків із застосуванням рахунків 8 і 9 класів для обліку витрат; підрахувати підсумок в реєстраційному журналі 2.
в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків із застосуванням рахунків 8 і 9 класів для обліку витрат; підрахувати підсумок в реєстраційному журналі 2.
в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків із застосуванням рахунків 8 і 9 класів для обліку витрат; підрахувати підсумок в реєстраційному журналі 2.
...та зробити записи до реєстраційного журналу Використовуючи дані господарських операцій, відкрити регістр бухгалтерського обліку (В 4) по рахунку 301 "Каса в національній валюті" (залишок на 1 ...документів зробити записи в реєстраційний журнал наступних господарських операцій: Операція №3 5 січня за видатковим касовим ордером №333 повернуто в касу малого підприємства бухгалтером Мироненко О.
Відкрити журнал реєстрації господарських операцій та відобразити господарські операції в проводках 2. Розрахувати фінансовий результат від реалізації товару та відобразити у бухгалтерських ...з заробітної плати) Завдання: Відкрити журнал реєстрації господарських операцій та відобразити господарські операції в проводках На малому підприємстві "САПФАН" робітникам основного виробництва нарахована заробітна плата у ...
Відкрити журнал реєстрації господарських операцій та відобразити господарські операції у проводках 2. Перерахувати всі документи, на підставі яких надходять товари від постачальників ... Відкрити журнал реєстрації господарських операцій та відобразити господарські операції в проводках 2. Перерахувати всі документи, на підставі яких надходять товари від постачальників ...
Реєстраційний журнал – 1. 2. Рахунок фактура – 1. 3. Податкова накладна – 1. 4. Видаткова накладна – 1. 5. Звіт про рух товарів і тари на складі – 1. 6. Журнал К 2 – 1. 7.
...агломовного походження в газетах та журналах 2.2. Аналіз особливостей вживання англомовної лексики на телебаченні та радіо 2.2.1. Виділення частоти вживання неологізмів англомовного походження ...в пресі, особливо в сполртивних журналах та газетах (спортивна термінологія англомовного походження), в молодіжних та жіночих журналах ( фешн сторі, фешн жертви), статтях на політичну тематику ( перфоманс, ...
Скласти журнальні проводки за балансовими та позабалансовими рахунками в хронологічному порядку Завдання №8 За даними операціями необхідно: 1.... Скласти журнальні проводки – за платіжним дорученням МП "Мрія" оформлено додатковий ліміт 4000 грн. на розрахункову чекову книжку; – згідно заявки на здачу готівки ...
Відкрити журнал реєстрації господарських операцій та відобразити зазначені господарські операції бухгалтерськими записами 2. Транспортно заготівельні витрати відобразити на окремому субрахунку 289 “Транспортно ... і підлягає поверненню Завдання: Відкрити журнал реєстрації господарських операцій та відобразити зазначені господарські операції бухгалтерськими записами, за двома варіантами: а) у випадку наступної оплати; б) у ...
5), скласти проводки у журналі господарських операцій (додаток 2), розрахувати суми, позначені знаками питання 3. До операції 8 скласти розрахунково платіжну відомість (додаток 3) Обчислити ...додаток 6) і відобразити в журналі господарських операцій найнижчу суму (залишком бензину на 01.10.200 р. вважати його надходження у вересні, оп. 3, оп.
Журнал К 3 – 1. 6. Реєстраційний журнал – 1. 7. Головна книга – 1. Умова завдання: 1. Скласти первинні документи за операціями 1 ...
...в них господарські операції (згідно журналу господарських операцій) Завдання 5. По кожному рахунку синтетичного обліку визначити дебетові та кредитові обороти та залишок на кінець місяця....місяця СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ(за березень 2008 р.) №Зміст господарської операції Сума На підприємство надійшли матеріали від постачальника 2300 460 До каси ...
Відкрити журнал реєстрації господарських операцій та відобразити зазначені господарські операції бухгалтерськими записами 2. Транспортно заготівельні витрати відобразити на окремому субрахунку 289 “Транспортно ... і підлягає поверненню Завдання: Відкрити журнал реєстрації господарських операцій та відобразити зазначені господарські операції бухгалтерськими записами, за двома варіантами: а) у випадку наступної оплати; б) у ...
Скласти журнал господарських операцій з обліку комісійної торгівлі у комітента та комісіонера. Задача №2 Між двома підприємствами укладено бартерний договір на обмін ... Необхідно: – скласти журнал господарських операцій; – вказати первинні документи та визначити необхідні суми. Задача №4 ТОВ «Ласунка» уклало договір купівлі продажу товарів з ТОВ «...
...виконати наступні дії На підставі журналу реєстрації господарських операцій: 1. Проставити кореспонденцію рахунків та визначити відсутні відповідні суми (табл. 1. ); 2. Підрахувати підсумок журналу реєстрації операцій; 3.
...в них господарські операції (згідно журналу господарських операцій) Завдання 5. По кожному рахунку синтетичного обліку визначити дебетові та кредитові обороти та залишок на кінець місяця.... Журнал господарських операцій (за березень 2008 р.) Таблиця 5 № Зміст господарської операції Сума 1. На підприємство надійшли матеріали від постачальника 2600 ...
...в них господарські операції (згідно журналу господарських операцій) Завдання 5. По кожному рахунку синтетичного обліку визначити дебетові та кредитові обороти та залишок на кінець місяця.... Журнал господарських операцій (за березень 2008 р.) Зміст господарської операції Сума На підприємство надійшли матеріали від постачальника 3050 610 До каси ...
...наведеними нижче господарськими операціями скласти журнал господарських операцій. Зробити всі необхідні розрахунки, відобразити операції у журналі господарських операцій, вказавши при цьому назву первинного документа, віднесення до ...
...наведеними нижче господарськими операціями скласти журнал господарських операцій. Зробити всі необхідні розрахунки, відобразити операції у журналі господарських операцій, вказавши при цьому назву первинного документа, віднесення до ...
Журнал К 4 – 1. 5. Реєстраційний журнал – 1. 6. Головна книга – 1. Умова завдання: 1. Скласти калькуляційні картки на суп з ...
...наведеними нижче господарськими операціями скласти журнал господарських операцій. Зробити всі необхідні розрахунки, відобразити операції у журналі господарських операцій, вказавши при цьому назву первинного документа, віднесення до ...
...наведеними нижче господарськими операціями скласти журнал господарських операцій. Зробити всі необхідні розрахунки, відобразити операції у журналі господарських операцій, вказавши при цьому назву первинного документа, віднесення до ...
Зареєструвати в журналі реєстрації господарські операції. 2. Скласти необхідні розрахунки. 3. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них операції, визначити обороти по дебету ... Зареєструвати в журналі реєстрації господарські операції. 2. Скласти необхідні розрахунки. 3. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них операції, визначити обороти по дебету ...
...житла як юридичного документу //Юридичний журнал 2005 10. Науково практичний коментар до Цивільного кодексу України. 11. Осетинська Г. «Проблеми визначення класифікаційних критеріїв відмежування зобов’язань з ...договорах оренди нерухомого майна//Юридичний журнал//2006, №3 15. Підручник «Цивільне право України» за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо Фатєєвої, В.Л.
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.