Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 107 за запитом жінок

Право жінок в Україні: під кутом зору міжнародно правових стандартів Перелік використаних джерел Література Глобалізація світового господарства....спеціально призначеним для захисту прав жінок, є Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Для спостереження за ходом її здійснення було засновано Комітет по ліквідації ...
Вступ 1.1 Необхідність вирішення проблем безробіття жінок в Україні 1.2 Об’єкт, мета і завдання курсової роботи Теоретична частина 2.1 Огляд та аналіз законодавчих і ... Вступ 1.1 Необхідність вирішення проблем безробіття жінок в Україні 1.2 Об’єкт, мета і завдання курсової роботи Теоретична частина 2.1 Огляд та аналіз законодавчих і нормативних актів щодо подолання безробіття жінок, напрями державної соціальної політики, направлені на вирішення проблем безр...
Поняття та форми безплідності у жінок 1.3. Основні хвороби, які спричиняють безплідність. Запальні захворювання жіночих статевих органів 1.4. Методи штучного запліднення ІІ.... Обстеження хворих жінок з трубно перитонеальним безпліддям 3.2. Вивчення показників Т і В клітинної ланки імунітету у жінок з трубно перитонеальним безпліддям ...
Поняття та форми безплідності у жінок 1.3. Основні хвороби, які спричиняють безплідність. Запальні захворювання жіночих статевих органів 1.4. Методи штучного запліднення Іі.... Обстеження хворих жінок з трубно перитонеальним безпліддям 3.2. Вивчення показників Т і В клітинної ланки імунітету у жінок з трубно перитонеальним безпліддям ...
Психологічний супровід вагітних жінок. ……………………………….. 7 РОЗДІЛ 2. Специфіка консультування вагітних жінок. …………………….. 11 2.1. Особливості психологічного консультування вагітних жінок. ………. 11 2.2.
...МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРІ ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ 1.1. Аналіз проблематики питання вагітності і материнства 1.2. Особливості психоемоційної сфери жінок в період вагітності… 1.3.
...психологічні особливості гендерно рольової поведінки жінок та чоловіків з різними типами ставлення до сім’ї. Мета: теоретично обгрунтувати психологічні особливості гендерно рольової поведінки особистості, емпірично дослідити ...зв’язок між гендерною ідентичністю жінок та чоловіків на ставленням їх до сім’ї, створити програму впливу для налагодження взаємостосунків у партнерів з різними типами ставлення ...
...роботи, на яких забороняється праця жінок 2. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками 3. Соціальні гарантії праці жінок Висновки Список використаної літератури
...міжнародного досвіду подолання безробіття серед жінок……………………………………………………………………..15 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО СТРИМАННЯ РОСТУ БЕЗРОБІТТЯ ЖІНОК…………22 2.1.
Охорона праці жінок а) важкі умови праці та роботи із шкідливими і небезпечними умовами праці, роботи, на яких забороняється ручна праця б) граничні ...жінками в) соціальні гарантії праці жінок Список використаної літератури
Вступ 1. Особливості охорони праці жінок 2. Охорона праці молоді в сучасних виробничих умовах Висновок Список використаної літератури
ЗМІСТ 1. Розкрийте поняття, способи, види і цілі кримінологічного прогнозування. 3 2.... Складіть анкету для опитування жінок злочинниць або неповнолітніх (на ваш вибір) з метою визначення причин та умов вчинення злочину. 18 Список використаної літератури: 20
9. Стефанов і Мосейчук, знаходячись в кафе, вжили велику кількість спиртних напоїв та почали чіплятися до жінок, ламати меблі.
Вступ I. Огляд літератури 1.1. Будова жіночих статевих органів 1.2. Будова матки 1.3.
ВСТУП 1. ТВОРЧА ЧАСТИНА 1.1. Характеристика сучасних і перспективних напрямків моди на зачіски, одяг, візаж, аксесуари 1.2.
...що спрямовані на захист прав жінок у сфері зайнятості ? 7. Які конвенції Міжнародної організації праці забезпечують захист трудових прав жінок на загальносвітовому рівні?
Однак для розуміння ролі жінок в ісламі потрібно бути знайомими з культурою ісламу,з місцем жінок в предісламскому періоді, порівнювати стан жінок в мусульманському світі ...
...чоловіків і 55 років для жінок b. такий вік законодавством не передбачається Question 10 Чи допускається законом повне позбавлення права працювати? a. ні b. так c.... жінок, що мають дітей віком до 14 років чи дитину інваліда c. вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до ...
Близько 70% жінок народжують дітей з акушерськими ускладненнями. Здоров’я дітей безпосередньо пов’язане зі станом здоров”я жінок, який має стійку тенденцію до ...
Близько 70% жінок народжують дітей з акушерськими ускладненнями. Здоров’я дітей безпосередньо пов’язане зі станом здоров”я жінок, який має стійку тенденцію до ...
Специфіка соціальних проблем жінок Розділ 2. Технології соціальної роботи з жінками 2.1 Види технологій соціальної роботи з жінками 2.2 Групова психосоціальна робота ...внутрісімейного насильства, брутальных злочинів проти жінок і дітей. 3. Не дивлячись на різноманітність технологій, методик і форм соціальної роботи з жінками, на жаль, не можна констатувати ...
Специфіка соціальних проблем жінок Розділ 2. Технології соціальної роботи з жінками 2.1 Види технологій соціальної роботи з жінками 2.2 Групова психосоціальна робота ...внутрісімейного насильства, брутальных злочинів проти жінок і дітей. 3. Не дивлячись на різноманітність технологій, методик і форм соціальної роботи з жінками, на жаль, не можна констатувати ...
...бюро складалася з п'ятьох жінок і начальника групи Усенка. Він намагався не втручатися у взаємовідносини в колективі, що звичайно самостійно розподіляли роботу між собою....звичайно відзначав гарну роботу всіх жінок і повідомляв про майбутню роботу. Самі співробітниці пропонували додатковий матеріал для перекладу, цікавий із їхньої точки зору.
...ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ «Я КОНЦЕПЦІЇ» У ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ 2.1. Організація та методики дослідження 2.2. Результати констатувального експерименту Висновок до розділу II Розділ III....З КОРЕКЦІЇ «Я КОНЦЕПЦІЇ» У ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ 3.1. Корекція «Я концепції» жінок зрілого віку методом танцтерапії 3.2. Програма танцювально ігрового тренінгу Висновок до ...
визначте окремо для чоловіків та жінок відносні величини, які б характеризували: а) частку безробітних, які отримують допомогу з безробіття; б) частку безробітних, які проходять професійне перенавчання.... Окрім того, визначте частку жінок серед безробітних, що отримують допомогу, та серед безробітних, які проходять про¬фесійне перенавчання. Зробіть висновки. Показник Кількість безробітних,тис.
менше чисельності жінок b. дорівнює чисельності жінок c. перевищує чисельність жінок Question 10 Зниження народжуваності – це: Виберіть одну правильну відповідь a.
а) до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, які мають дітей до дванадцяти років; б) до осіб похилого віку; в) до осіб, які мають державні заслуги; ...
Хронологія становища жінок у суспільстві. Елементи державної гендерної політики. Дискримінація жінок у сфері праці та зайнятості. Гендерна соціалізація студентській молоді Висновки Список використаних ...
...кордоном», активно пропагувала серед молодих жінок виїзд за кордон нібито для роботи хатніми робітницями і прибиральницями. Фактично за домовленістю з іноземними сутенерами вони вивозили жінок для використання поза їхнім бажанням ...
...реклами препаратів для схуднення на жінок Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ РЕКЛАМИ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ СХУДНЕННЯ НА СПОЖИВАЧІВ ЖІНОК 2.1.
...уявлення про фемінності, ставлення до жінок (чоловік ув. жінка) порівняти конструювання маскулінностей та знайти їхні схожості/розбіжності Робочі гіпотези: маскулінності обох братів будуть відрізнятися, бо вони ...неї корелюють з уявленням про жінок та ставлення до них біографічні факти можуть бути «підлаштовані» під існуючу на даний момент чоловічу «Я» концепцію факти з життя ...
Правовий статус жінок інвалідів в Україні 2.4. Гендерна ситуація у Закарпатті 2.5. Системність підходу у вирішенні соціальних проблем жінок РОЗДІЛ III.
...визначте окремо для чоловіків та жінок відносні величини, які б характеризували: а) частку безробітних, які проходять професійну перепідготовку; б) частку безробітних, які отримують допомогу з безробіття ...аналіз розрахованих часток Визначте частку жінок серед безробітних, що отримують допомогу, і серед безробітних, які проходять професійну перепідготовку. Зробіть висновки Дані про безробітних Показник кількість безробітних, ...
...як чоловіки, на відміну від жінок, рідко укладають волосся, то красу зачіски необхідно передбачити самою стрижкою (без розрахунку на укладання). У правильно виконаній стрижці волосся можна ...як чоловіки, на відміну від жінок, рідко укладають волосся, то красу зачіски необхідно передбачити самою стрижкою (без розрахунку на укладання). У правильно виконаної стрижці волосся можна ...
...таких дій стала загибель трьох жінок, які торгували за прилавками. Копалєвський, виїжджаючи на обочину, вже напевно знав, що йому доведеться позбавити життя цих жінок, однак він вимушений був рятувати ...
...переведенні на легку роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. в) тимчасовому переведенні у разі виробничої необхідності. 7.
Охорона праці жінок і неповнолітніх. 2. Економічне та соціальне значення охорони праці. 3. Іонізуюче випромінювання, дія на людину, дозиметричні величини. Засоби захисту. 4.
Особливості правового регулювання праці жінок Література
Специфіка соціальних проблем жінок Розділ 2. Технології соціальної роботи з жінками 2.1 Види технологій соціальної роботи з жінками 2.2 Групова психосоціальна робота ...
Охорона праці жінок та неповнолітніх Список літератури
Фемінізм як рух жінок за свої права Розділ ІІ. Глибина трагедії Єжені Гранде в однойменному романі Оноре де Бальзака 2.1.
...працівників, наприклад, початківців, досвідчених працівників, жінок, лінійних менеджерів і функціональних спеціалістів Список використаної літератури
...працівників, наприклад, початківців, досвідчених працівників, жінок, лінійних менеджерів і функціональних спеціалістів Список використаної літератури
Особливості охорони праці жінок і молоді 4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Література
...а також товари для вагітних жінок та матерів годувальниць, тобто товари для різних цільових аудиторій. На виставці можна було знайти різноманітні товари на будь який смак ...
Які вимоги до охорони праці жінок передбачені законодавством України? 5. Які законодавчі акти входять в законодавство України з охорони праці? Дати їх характеристику. 6.
...1.3 Особливості сприйняття керівників жінок і керівників чоловіків РОЗДІЛ ІІ Емпіричне дослідження гендерних аспектів керівництва 2.1 Характеристика виборки та методів дослідження 2.2 Аналіз ...
Це не образи конкретних жінок матерів, а символи чи архетипні образи матері. Семантику архетипу матері детально з'ясовували 3. Фрейд, К. Г. Юнг, О.
...до гендерлекту на Україні; Мовлення жінок та мовлення чоловіків (що спільного, яка різниця). Приведить приклади. 3. Статут. При виконанні другого завдання ознайомтесь і запишіть правила правопису: ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.