Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 134 за запитом забруднення

...та функції 1.2 Аерогене забруднення довкілля 1.3 Аналіз забруднення атмосферного повітря на Україні 1.4 Автотранспорт як джерело забруднення навколишнього середовища 1.5 Розвиток ...
Антропогенне забруднення атмосфери 1.2. Аерозольне забруднення атмосфери 1.3. Фотохімічний туман (смог) 1.4. Вплив транспорту на атмосферне повітря 2.
Антропогенне забруднення атмосфери 1.2. Аерозольне забруднення атмосфери 1.3. Фотохімічний туман (смог) 1.4. Вплив транспорту на атмосферне повітря 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи забруднення грунтів в результаті промислової діяльності автотранспортних підприємств 1.1 Загальна характеристика грунтів Черкаської області 1.2 Рівень забруднення грунтів в результаті промислової діяльності ...
...на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення….....17 1.2. Поняття екологічної та радіоекологічної безпеки і їх співвідношення…...................................................................39 Висновки до розділу 1......................................................................................50 РОЗДІЛ 2....НА ТЕРИТОРІЯХ, ЩО ЗАЗНАЛИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПОСТРАЖДАЛИХ ГРОМАДЯН..................................................53...
Забруднення гідросфери 1.1 Забруднення морів та океанів 2. Основні забрудники морських вод 2.1 Нафта і нафтопродукти 2.2 Пестициди ...
Забруднення води та її вплив на здоров’я людини 2. Основні джерела забруднення поверхневих і підземних вод 3.
Основні інгредієнти забруднення атмосферного повітря 3. Вплив забруднення атмосферного повітря на здоров'я ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Класифікація забруднень біосфери 2. Огляд методів очистки газу 3. Поняття ГДК, джерела забруднення 4. Вибір та обгрунтування ефективного методу очистки 5.
1. Радіаційне забруднення на території України 2. Радіоактивне випромінювання та методи його вимірювання 3. Вплив радіації та отруйних речовин на здоров’я людини 4. Розповсюдження радіаційного забруднення на повітряну, водну сферу, грунти ...
Основні джерела антропогенного забруднення довкілля 2. Характеристика антропогенного забруднення довкілля 3. Донецько Придніпровський регіон Висновки Список використаної літератури
Загальна характеристика забруднення біосфери………………………....6 1.1 Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв’язки з ними....Класифікація та загальна характеристика джерел забруднення навколишнього середовища 1.3 Природні фактори впливу на біосферу Розділ ІІ. Екологічне значення літосфери 2.1 Будова літосфери 2.2 ...
Вступ 1. Вплив людини на грунт 2. Головні джерела забруднення 3. Самоочищення грунтів Список використаної літератури
1. Абіотичні фактори ……………………………………………………….. 3 1.1. Темература ………………………………………………………... 3 1.2. Світло ………………………………………………………………. 4 1.3. Вологість ………………………………………………………….. 5 1.4.... Основні види платежів, передбачених за забруднення навколишнього середовища .. 11 Висновки …………………………………………………………………….. 14 Література …………………………………………………………………… 15
... 1. Наслідки аварій та катастроф на потенційно небезпечних об’єктах. 2. Правила поведінки при перебуванні в умовах радіаційного забруднення. Список літератури
ВступBR> Електромагнітне забрудненняBR> Техногенні джерела випромінюванняBR> Побутові джерела ЕМПBR> ВисновокBR>
Мінералізація Електропровідність Температура Зважені речовини (грубодисперсні домішки) Органолептичні спостереження Водневий показник рН Окисно відновний потенціал (Eh) Кислотність Лужність Кисень Кальцій ...
Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Забруднення атмосфери та його джерела 1.2 Екологічний стан атмосферного повітря України 1.3 Перетворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 1.... Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Забруднення атмосфери та його джерела 1.2 Екологічний стан атмосферного повітря України 1.3 Перетворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 1.3.1 Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері 1.3.2 Трансформація заб...
Сутність та значення (ресурсу або забруднення) 2. Сучасні технології (або використання ресурсу, або зменшення екологічного забруднення, наприклад свинцем) 3. Методи визначення обсягів і вартості (ресурсу) видобутку, ...
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 1.1 Класифікація забруднення 1.2 Класифікація забруднень екосистем 1.2.Антропогенні забруднення біосфери 1.3.Класифікація речовин за ступенем небезпечності 1.4 Характеристика ...
Джерела забруднення водних об’єктів ……………………...…………. 1.3. Характеристика стічних вод. Шкідливі домішки стічних вод ….………. 1.4. Класифікація забруднень стічних вод…………………………………….. 1.4.1.
Екологічне забруднення місцевості; b. Радіаційне забруднення територій; c. Світлове опромінення; d. Ударна хвиля. e. Іонізуюче опромінення; 3 Балів: 1 Найбільшою небезпекою при ...
Стаціонарні джерела забруднення 4 1.1. Характеристика стаціонарних джерел забруднення 4 1.2. Динаміка викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел забруднення 2.
РЕФЕРАТ ВСТУП 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 1.1 Роль і значення грунту в природі і житті людини; 1.2 Охорона і рекультивація земель 1.3 Резерви підвищення ефективності земельних ресурсів 2 ДЖЕРЕЛА ТА ЗАСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ 2.1 Забруднення нітратами та пестицидами 2.2 Забруднення стічними водами та важкими металами 2.3 Забруднення грунтів при проведенні геологорозвідувальних робіт, а ...
...ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПСУВАННЯ ТА ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ……………………………………………………………...……22 2.1. Псування та забруднення ґрунтів у сільському господарстві…………..…..22 2.2.
...використання ресурсу, або зменшення екологічного забруднення, наприклад свинцем) 3. Методи визначення обсягів і вартості (ресурсу) видобутку, отримання і використання (або заподіяння шкоди видом забруднення) Висновки Список використаних джерел Атмосферне ...
Джерела забруднення атмосфери міст. Наслідки забруднення ............. 6 4. Забруднення міських приміщень .............................................................. 7 5. Якість питної води в містах. Очищення питної води .............................
...хімічної промисловості 1.3.1 Забруднення атмосферного повітря 1.3.2 Забруднення вод Світового Океану 1.3.3 Забруднення літосфери 1.4 Виробництво мінеральних добрив 1....
...Класифікація та загальна характеристика джерел забруднення навколишнього середовища 1.3 Природні фактори впливу на біосферу Розділ ІІ. Особливості розв’язання екологічних проблем Донбасу 2.1 Екологічні ...району України 2.1.1 Забруднення атмосферного повітря 2.1.2 Забруднення водних ресурсів 2.1.3 Забруднення ґрунту 2.2 Екологічні наслідки масового закриття шахт ...
Заходи боротьби з забрудненням атмосфери 82. Охорона водного середовища 91. Заходи боротьби від дії іонізуючого випромінювання 105. Основні завдання економіки природокористування 133.... Головні джерела радіоактивного забруднення 190. Етапи очистки від відходів Задачі Задача № Визначити клас небезпеки і обрати засіб санітарної обробки захоронення твердих промислових відходів в ...
...використання ресурсу, або зменшення екологічного забруднення, наприклад свинцем) 3. Методи визначення обсягів і вартості (ресурсу) видобутку, отримання і використання (або заподіяння шкоди видом забруднення) Висновки Список використаних джерел Подолання ...
...використання ресурсу, або зменшення екологічного забруднення, наприклад свинцем) 3. Методи визначення обсягів і вартості (ресурсу) видобутку, отримання і використання (або заподіяння шкоди видом забруднення) Висновки Список використаних джерел Нині ...
...використання ресурсу, або зменшення екологічного забруднення, наприклад свинцем) 3. Методи визначення обсягів і вартості (ресурсу) видобутку, отримання і використання (або заподіяння шкоди видом забруднення) Висновки Список використаних джерел
Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Використання рослин індикаторів для моніторингу довкілля 1.2 Критерії вибору рослинного матеріалу для біомоніторингу забруднення повітря 1.3 Оцінка реакцій рослин на забруднення 2 Використання лишайників в екологічному моніторингу довкілля 2.1 Роль лишайників в ...
Вступ 1 Ліітературний огляд 1.1 Хімічний склад атмосфери та основні забруднювачі повітря 1.2 Заходи спрямовані на зменшення впливу шкідливих викидів від підприємств промисловості і автотранспорту на довкілля 2 Причини і наслідки екологічної кризи 2.1 Причини виникнення екологічної кризи 2.2 Наслідки екологічної кризи 2.2.1 Екологічні наслідки глобальних забруднень атмосфери 2.2.2 Екологічна проблема забруднення грунтів 2.2.3 Забруднення акваторій 2.3 Шля...
Джерела забруднення атмосфери……………………………………... 2.2.3. Охорона повітряного простору………………………………………... 2.2.4. Методи і засоби контролю якості атмосферного повітря…………. 2.3.... Забруднення водного басейну…………………………………………… 2.3.3. Склад стічних вод гірських підприємств……………………………… 2.3.4. Охорона водних ресурсів………………………………………………... 2.4.
...висновки щодо тривалості та інтенсивності забруднення об'єктів, суміжних ЧАЕС, розглянутим радіонуклідом. 2. Для захисту населення регіону, розташованого навколо ЧАЕС, Міністерством охорони здоров'я встановлено тимчасові ... Забруднення їх не перевищує ТДР. Для цього скласти добовий раціон із вживаних продуктів (основних). Записати припустимі рівні по цезію 137 (стронцію ...
...що встановлені заводу платежі за забруднення навколишнього природного середовища перераховувалися тільки два рази на рік пропорційно фактичній кількості забруднюючих речовин за показниками контрольних приладів, які включалися ...стягнення невиплачених заводом платежів за забруднення навколишнього середовища. Дати характеристику правових норм економічного стимулювання екологічної діяльності. Розкрити порядок внесення платежів за забруднення навколишнього природного серед...
Автотранспорт як основне джерело забруднення атмосфери та основні заходи профілактики 2.2. Екологічний моніторинг в умовах експлуатації автотранспорту 2.3. Методологічні основи формування системи статистичних показників забруднення атмосферного повітря автотранспортом 2.4.
...що встановлені заводу платежі за забруднення навколишнього природного середовища перераховувалися тільки два рази на рік пропорційно фактичній кількості забруднюючих речовин за показниками контрольних приладів, які включалися ...стягнення невиплачених заводом платежів за забруднення навколишнього середовища. Дати характеристику правових норм економічного стимулювання екологічної діяльності. Розкрити порядок внесення платежів за забруднення навколишнього природного серед...
...дію фактора ядерного вибуху радіаційного забруднення, це: Виберіть одну правильну відповідь a. зона радіаційного ураження. b. осередок радіаційного ураження; Question 5 Балів: 1 Величина, яка характеризує ...випромінювання, проникна радіація та радіоактивне забруднення; b. світлове випромінювання, ударна хвиля, проникна радіація та радіоактивне забруднення. c. світлове випромінювання, ударна хвиля, проникна радіація; Question 10 Балів: ...
Радіаційне забруднення територій; b. Світлове опромінення; c. Іонізуюче опромінення; d. Ударна хвиля. e. Екологічне забруднення місцевості 5.
Антропогенне забруднення природи призвело до порушення рівноваги в біосфері і стало суттєвою демографічною проблемою. Встановлено, що населення багатьох міст і сіл України ...потенціалу і відповідно 25% припадало забруднення природного середовища колишнього СРСР. А причиною такої концентрації виробництв були низькі знання тодішнього керівництва і нехтування екологічною наукою.
...форм власності; 65 % збору за забруднення навколишнього природного середовища. До місцевого бюджету підприємством сплачуються: податок з доходів фізичних осіб; податок з власників транспортних засобів; 35 % збору за забруднення навколишнього природного середовища; плату за ...
...В адміністративних будівлях рівень сумарного забруднення найбільш тісно корелює з: Виберіть одну правильну відповідь a. насиченістю приміщень полімерними матеріалами b. чисельністю людей в них Question 5 ...критих спортивних спорудах рівень хімічного забруднення найбільш добре корелюється з: Виберіть одну правильну відповідь a. з чисельністю людей в них b.
забруднення атмосфери з утворенням кислотних опадів Question 4 Ініціативна та результативна діяльність економічних суб’єктів, спрямована на досягнення їх власних екологічних ... платежі і податки за забруднення навколишнього середовища Question 12 Схема впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві включає: a. діагностику і дослідження b.
Забруднення води 5. Очищення стічних вод Висновок Список використаної літератури Висновок Таким чином, логіка розвитку життя на Землі визначає діяльність людини ...децентралізованого водопостачання не захищена від забруднення і тому представляють високу епідеміологічну небезпеку.
...Розділ 1.2 Основними причинами забруднення поверхневих вод України…….6 Розділ 2. Фізико географічна характеристика річкових басейнів……………....... 8 Розділ 3. Геологічна будова………………………………………............. 11 Розділ 4. Джерела і види забруднення водних ресурсів….......13 Розділ 5.
Наслідки забруднення навколишнього середовища. Забруднення гідросфери ..... 20 4. Застосування засобів індивідуального захисту, захисні споруди .......... 25 5. Надання першої допомоги потерпілому при отруєннях .........................
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.