Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Марина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3267 за запитом завдання

... Завдання № 1 Подружжя Титових пред’явили позов до Бабкіної про стягнення завданих збитків. Позовні вимоги мотивували тим, що Марченко, керуючи належною ...
Домашнє завдання як одна із форм організації навчального процесу. 2.1.Домашнє завдання з фізичної культури. 2.2.
Загальнотеоретичні проблеми відшкодування шкоди завданої незаконними діями (бездіяльністю) органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду 1.1. Історія розвитку інституту про відповідальність за шкоду завдану незаконним діями (бездіяльністю) органів дізнання, ...
Завдання та запитання для самоконтролю №1 1. Спільне та відмінне у порівняльній психології та зоопсихології. 2.... Предмет та завдання порівняльної психології. 4. Дати характеристику методам вивчення психіки тварин і людини. 5. Сутність методу "лабіринту". 6.
Соціально юридична характеристика виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 1.1. Поняття та соціально юридична природа виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної ...
Завдання 1 Скільки елементарних подій може бути при двократному киданні грального кубика? Завдання 2 Скількома способами можна відібрати одного студента на ...
...2 (Г, Д, У, Ж) Завдання 1. Визначте предмет і завдання сучасної психології. Завдання 2. Розкрийте зміст поняття здібностей та їхнього розвитку. Завдання 3.
...ознаки цивільно правової відповідальності за завдання шкоди………………………………………………………………………………..17 2.1. Поняття цивільно правової відповідальності за завдання шкоди……….…17 2.2. Ознаки цивільно правової відповідальності за завдання ...
Варіант 10 Завдання 1. 1. Прочитайте текст уголос, дотримуючись правил вимови. Подані нижче завдання до тексту опрацюйте на чернетці, у зошит запишіть опрацьований ...
Завдання №1 Залучені кошти є найбільш значною частиною пасивів банку, яка в кілька разів перевищує його власні кошти. Завдання №2 Визначте маржу, чисту процентну ...
Поняття, сутність і завдання кримінального процесу. Завдання 2. 1. Визначте систему засад кримінального процесу і заповніть таблицю за такою схемою: № з/п Найменування засади ...
Теоретичні основи банківської безпеки, завдання та функції служби безпеки банку...............................................................................................................7 1.1. Сутність безпеки банку, її мета і завдання.........................................................7 1.2.
Завдання банківського регулювання та нагляду Висновок Список використаних джерел Висновок Державне регулювання банківської діяльності здійснюється Національним банком України з метою захисту ... Для досягнення мети вирішуються такі завдання: забезпечення стабільності та надійності банківської системи, захист інтересів вкладників, забезпечення прозорості політики і діяльності банківського сектора в цілому і кожного ...
...Цінова дискримінація 1.5 Дисконтування Завдання 2. Теоретичні питання 2.1. Природні монополії. Причини і умови їх функціонування 2.2. Середні та граничні довгострокові витрати, вигляд ... Економія на масштабі виробництва Завдання 3. Підтвердіть або спростуйте наведені твердження та обгрунтуйте свою позицію: 3.1 Якщо на олігополістичному ринку фірма підвищить або знизить ...
...ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 2. 1. Поняття та види джерел підвищеної небезпеки 2. 2. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки РОЗДІЛ 3.
Тема 1 ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА План 1. Кримінальний процес як система кримінально процесуальних дій та відносин. 2. Правосуддя у кримінальних справах. 3.... Завдання, які вирішуються у окремих стадіях кримінального процесу та загальна характеристика їх системи. Задача Н., 1993 року народження, в 2009 році ...
Завдання №3 Пояснити, які з наведених статей становлять капітал та резерви центрального банку: 1. Грошові кошти в обігу. 5. Страховий фонд.... Завдання № 8 Пояснити, як вплинуть на здатність комерцій¬ного банку створювати нові гроші та змінювати стан грошової пропозиції такі операції (за ...
Завдання 1. Громадяни Антонов та Моргунов подали заяви про вихід з сільськогосподарського кооперативу «Зоря». При розгляді цих заяв кооперативом були прийняті ... Завдання 2. Громадянин Зинов’єв виявив бажання стати членом сільськогосподарського кооперативу «Нива». Правління цього сільськогосподарського кооперативу відмовило Зинов’єву у прийомі ...
ТЕКСТОВЕ ЗАВДАННЯ №1 Місце України у системі європейського і світового ринкового господарства на початку ХХ ст. План Вступ 1.... ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №2 1. а) Дж. К. Гелбрейт, б) Ф.Хайєк, в) Л.Мізес Ф., г) І. Кіршнер. III.
... Завдання 1. Дайте змістовну відповідь на питання: Економічна система суспільства: сутність, структурні елементи, типи Завдання 2. Визначте правильні відповіді. 1.
Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою. 4 2. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою. 9 3. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною особою, особою, яка обмежена у ...
...граничної корисності та його застосування Завдання 2. Проблемне питання Поясніть зв'язок між кількістю податків та економічними функціями держави Завдання 3. Тести з обґрунтуванням 1.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАВДАНЬ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА…..18 2.1. Основні завдання науки фінансового права……………………………....…18 2.2. Додаткові завдання науки фінансового права…………………………….
Умова завдання 19.03. п.р. з фірмою "Злата" укладено договір на право користування програмою та її обслуговування.... Завдання № 12 Здійснити записи в регістри аналітичного та синтетичного обліку за журнальною формою обліку за відповідними рахун¬ками по даній задачі, ...
Завдання № 51 У ході перевірки клієнта юридичної особи державної фор¬ми власності у вас, як ...
ЗАВДАННЯ 2 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (V ХV СТ.) 1. Форми землеволодіння у Франкській державі 2.... Внутрішня і зовнішня торгівля ЗАВДАННЯ 18 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СВІТУ У ПОВОЄННІ РОКИ 1. Вплив Другої світової війни на економіку провідних країн світу 2.
Завдання 8. Пояснити, як вплинуть на здатність комерційного банку створювати нові гроші та змінювати стан грошової пропозиції такі операції (за умови, ... Завдання 24. Відобразити зміни у зведеному балансі комер¬ційних банків (табл. 2) і в балансі центрального банку (табл.
ЦІЛІ, ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ ПІДПРИЄМЦЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 1.2. Поняття «підприємець» та його діяльність 1.2. Цілі підприємця 1.3. Функції підприємця 1.4. Конкретні завдання та напрямки діяльності підприємця 1....
Завдання №8 За даними операціями необхідно: 1. Зробити аналіз операцій в термінах фундаментальної облікової моделі 2.... за отриманий товар Завдання №21 1. Прийнято готівкою комунальні платежі від п. Клименко О.В. в сумі – 2000 грн 2.
Завдання №3 Банк "Славутич" обслуговує МП "Світязь". Станом на 4.04. Х2 р. залишок на рахунку № 2600 – 4000 грн.... Визначити залишок Завдання №13 Протягом дня банку проведено наступні операції: 1. Прийнято від фізичних осіб 500 грн. готівкою на вклад до запитання 2.
Завдання №4 8.04. Х3 р. МП "Колос" подано заяву і платіжні доручення на видачу розрахункової чекової книжки на 6000 грн....поповнити коштами розрахункову чекову книжку Завдання №14 Протягом дня банку проведено наступні операції: 1. Видано короткостроковий кредит в поточну діяльність МП "Веселка" в сумі – 5000 грн.
ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА…………………….11 2.1. Поняття завдань цивільного судочинства…………………11 2.2.
Завдання шкоди службовими особами митних органів як підстава виникнення цивільних прав і обов’язків……………………………………..…….7 1.1.... Зобов’язання відшкодування шкоди, завданої службовими особами митних органів, у системі деліктних зобов’язань………………………………………....12 Розділ 2. Особливі підстави виникнення зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди ...
Фінансово економічне суперництво ЗАВДАННЯ 30. АГРАРНА РЕФОРМА 1848 1849 РР. У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 1. Передумови аграрної реформи 2. Суть та хід реформи 3. Соціально економічні наслідки ЗАВДАННЯ 46.
...відносин з відшкодування громадянину шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ……………………..….6 Розділ 2. Особливості відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб органів ...
Сільське господарство ЗАВДАННЯ 28. ГОСПОДАРСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ ХVІІІ СТ. 1. Поземельні та соціальні відносини 2.... Формування національного ринку ЗАВДАННЯ 44. ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ У 1945 1950 рр. 1. Відбудова зруйнованого за роки війни господарства 2.
Завершення промислового перевороту ЗАВДАННЯ 23. ГОСПОДАРСТВО ГАЛИЦЬКО ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1. Форми в характер землеволодіння 2. Розвиток та значення міст. Ремесла 3. Внутрішня та зовнішня торгівля ЗАВДАННЯ 39.
...Стародавнього Риму із аграрними справами ЗАВДАННЯ 17 ГОСПОДАРСТВО СВІТУ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1. Економічні причини війни 2. Структурні зміни в економіці воюючих країн 3.... Економічні наслідки Другої світової війни ЗАВДАННЯ 33 СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА ТА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ 1. Сільське господарство України на рубежі ХІХ ХХ ст. 2.
...концепціях історичної школи політичної економії Завдання 20. Нові індустріальні держави: становлення та розвиток 1. Причини прискореного зростання 2. Основні економічні досягнення 3.... Неолібералізм та неоконсерватизм Завдання 36. Фінансово кредитна система в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) 1. Колоніальний характер фінансово кредитної політики в Україні 2.
Кларка ЗАВДАННЯ 27. ГОСПОДАРСТВО ГЕТЬМАНСЬКОЇ УКРАЇНИ ТА СЛОБОЖАНЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ – ХVІІІ СТ. 1. Еволюція аграрних відносин. Введення кріпосного права 2.... Становлення українського національного ринку ЗАВДАННЯ 43. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1. Економічне становище України на першому етапі війни 2.
...північно американських колоній за незалежність ЗАВДАННЯ 19. ГОСПОДАРСТВО СВІТУ У 70 90 Х РОКАХ ХХ СТ. 1. Технологічна революція середини 70 х років: причини та наслідки ... Неоінституціоналізм та неокейнсіанство ЗАВДАННЯ 35. ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 1. Форми та методи внутрішньої торгівлі 2. Зовнішньоекономічні зв’язки.
Завдання №34 1. Нарахована заробітна плата працівникам зайнятим на закладанні і вирощуванні багаторічних насаджень – 5 700 грн. 2.... – за відшкодування підприємству завданих збитків унаслідок нестачі – 105 грн. 8. Виплачена заробітна плата з каси підприємства – ? Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції, зазначити ...
Завдання 23. Центральний банк проводить процентний кре¬дитний тендер за американською моделлю. Комерційні банки подали такі кредитні заявки: Таблиця 3 Вихідні ... Завдання 33. Здійснити аналіз впливу суми наданих кредитів та процентної ставки за кредит на суму отриманих комерційним банком процентів, використовуючи наведені ...
Ситуаційні завдання: 1. У процесі дізнання встановлено, що крадіжку з їдальні вчинив 12 річний Моргун Олександр. Оперуповноважений карного розшуку виніс постанову про ... Практичне завдання: Скласти подання до суду для проведення зняття інформації з каналів зв’язку. Скласти протокол прийняття застави.
Завдання № 29 1) Скласти програму аудиторської перевірки виробничих запасів. Порівняйте дані статей виробничих запасів у другому розділі активу балансу, звітності з ... 3) При вирішенні завдання з аудиту необхідно визначити: – які нормативні акти порушені, вказуючи пункт, статтю і т.п.; – як дані операції вплинуть на валові ...
Завдання № 30 1) Порівняйте дані розділу Власний капітал в розрізі статей звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку, поданими на додатках.... 3) При вирішенні завдань з аудиту необхідно визначити: які нормативні акти порушені, вказуючи пункт, статтю і т.п.; як дані операції вплинуть на валові ...
ЗАВДАННЯ №1 Дати коротку загальну характеристику організації: повна назва організації; галузева належність; форма власності; основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги; ... ЗАВДАННЯ №2 варіант 2 2.1. Вивчити і описати планування і організацію розвитку персоналу (професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка, стажування тощо), ...
Завдання №77 Необхідно: – визначити результативний показник, розрахувати вплив факторів на зміну результативного показника; – зробити висновки. Вихідна інформація: Таблиця 1 Дані ТзОВ "...750 428 910 + 71 160 Завдання № 78 Необхідно: – визначити результативний показник (рентабельність продукції); – виявити вплив факторів на зміну результативного показника; – зробити відповідні висновки, визначити позитивні та ...
Завдання №79 Необхідно: – визначити результативний показник, розрахувати вплив факторів на зміну результативного показника (фонд оплати праці за півріччя); – зробити висновки.... 115200 145360 +30160 Завдання №80 Необхідно: – визначити результативний показник; – виявити вплив факторів на зміну результативного показника; – визначити позитивні та негативні зміни факторів, з'ясувати ...
Завдання № 55 Дати оцінку ритмічності роботи підприємства за квітень, розрахувати коефіцієнт ритмічності за такими даними: Таблиця 3 Вихідні дані Декада Кількість ...2 5002,5 684,28 Завдання № 56 Визначити ступінь виконання плану асортименту випущеної продукції. Назвати можливі причини відхилення від плану Таблиця 4 Вихідні дані Вид продукції ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.