Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 110 за запитом загальноосвітній

...управління навчально виховним процесом у загальноосвітніх навчальних закладах. 1.1 Загальна характеристика навчальних закладів нового типу……………….…9 1.2 Історичний аналіз досвіду управління навчально – виховною діяльністю ...процесу управління навчально – виховною діяльністю загальноосвітнього навчального закладу ( на прикладі Великодолинського НВК – гімназії). .2.1 Загальна характеристика Великодолинського НВК гімназії………………………………...........................................
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи методики використання технічних засобів у навчанні іноземних мов у середній загальноосвітній школі 1.1.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1.
Вступ Розділ 1. Тестовий контроль у навчанні іноземної мови 1.1. Тестовий контроль знань школярів як педагогічна проблема 1....з іноземної мови в середній загальноосвітній школі Розділ 2. Дослідження особливостей тестового контролю на різних ступенях навчання іноземної мови в середній загальноосвітній школі 2.1.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1.
...основи роботи соціального педагога в загальноосвітньому закладі 1.1. Законодавчі аспекти діяльності соціального педагога в школі 1.2. Правовий статус соціального педагога в школі Розділ 2. Діяльність соціального педагога в загальноосвітній школі 2.1.
...вивчення другої іноземної мови у загальноосвітній школі 1.1. Доцільність вивчення другої іноземної мови в сучасній українській школі 1.2. Основні теоретичні положення вивчення другої іноземної ...вивчення другої іноземної мови у загальноосвітній школі 2.1. Навчання другої іноземної мови в 5 му класі 2.2. Особливості вивчення французької мови як другої іноземної ...
...виховання вокально хорових навичок в загальноосвітній школі учнів молодших класів 1.1. Поняття та види вокально–хорових навичок учнів молодших класів 1.2.... Розвиток звукоутворення в загальноосвітній школі учнів молодших класів Розділ 2. Дослідження виховання вокально хорових навичок в загальноосвітній школі учнів молодших класів 2.1.
...використання комп’ютерних технологій в загальноосвітній школі 1.1. Поняття комп’ютерних технологій навчання 1.2. Використання комп'ютерних інформаційних технологій у педагогічній діяльності вчителя іноземної ...у навчанні англійської мови у загальноосвітній школі 2.1. Використання аудіоматеріалу на заняттях з іноземної мови у загальноосвітній школі 2.2.
...ідеальної моделі вчителя музики середньої загальноосвітньої школи 1.2. Основні вимоги до педагога професіонала Розділ 2. Дослідження професійних вимог до вчителя музики в загальноосвітній школі 2.1.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика організації та проведення класної самостійної роботи з іноземної мови в середній загальноосвітній школі 1.1.
...мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття монологічного мовлення 1.2. Монолог опис та формування монологічних умінь у молодших школярів Розділ 2....мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 2.1. Основні підходи до навчання монологу опису учнів початкових класів 2.2. Етапи навчання монологу опису молодших школярів ...
...форм організації навчання в сучасній загальноосвітній школі РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 2.1. Класифікація нетрадиційних форм організації навчання 2....
Вступ…………………………………………………………………..с.3 Розділ 1. Правове виховання як соціально педагогічна проблема………………………………………………………………………с....ефективність правового виховання в сучасній загальноосвітній школі……………………………………………………..с.15 2.3. Формування правосвідомості та культури особистості……..............................................................................................с.19 Розділ 3. Аналіз стану правового виховання у сучасній ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАТНОСТІ ПІДЛІТКІВ 1.1. Поняття „толерантність” у соціально педагогічній літературі ...проекту „Формування толерантності підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі”) Висновки до розділу 2 ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, ...
ЗМІСТ. ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ВИХОВАННЯ. 1.1. Поняття мети виховання. 1.2.... Розробка виховного заходу в загальноосвітній середній школі ( на прикладі виховного заходу «Учителю вклонемося доземно». ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
ВСТУП Розділ 1 . ОСНОВНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 1.1. Сутність соціалізації: сфери, стадії, інститути, механізми 1.2.... СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 2.1. Процес соціалізації учнівської молоді в умовах школи 2.2. Системний підхід до соціалізації учнівської молоді в умовах ...
ПЛАН ВСТУП ................................................................................................................ 3 РОЗДІЛ І. Загально психологічні та вікові особливості мислення ... 6 1.1.
Вступ. І. Розвиток науки фітотерапії та загальний опис фітопрепаратів. ІІ. Ресурсна база лікарських рослин та правові основи їх використання.
1. Цілі, умови та можливості застосування активних методів навчання при викладанні дисципліни «Основи економіки» 2.
Вступ Розділ І. Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах 1.1.
1. Цілі, умови та можливості застосування активних методів навчання при викладанні дисципліни «Основи економіки» 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів у бюджетній установі 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2 Сутність, класифікація та оцінка запасів 1.3 Характеристика рахунків з обліку запасів в бюджетній установі 1.4 Методологія контролю і ревізії запасів у бюджетній установі Розділ 2 практичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів в дніпродзержинській середній загальноосвітній школі № 2.1 Організаційно ек...
Характеристика діяльності загальноосвітньої школи інтернату І ІІ ст. м. Сміли 1.1. Розвиток і надання якісної освіти 1.1.1 Підвищення кваліфікації викладачів ...та організаційно правові засади діяльності загальноосвітньої школи інтернату І ІІ ст. м. Сміли 1.3. Організаційно структурна схема школи інтернату ІІ Розділ.
...навчання», знецінення його ролі у загальноосвітній підготовці учнів. Розділ ІІІ. Пошук вирішення проб¬леми організації предмету «Трудо¬ве навчання» в контексті сучасних вимог до якості освіти....є наявність у навчальних планах загальноосвітньої школи предмета «Трудове навчання». Починаючи з 1954 р. і до нині ця навчальна дисципліна неодноразово зазнавала суттєвих змін, спрямованих на ...
...висуває до комунікативної компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Об’єктивні та суб’єктивні труднощі її формування передбачають пошук досконаліших шляхів, нових підходів у виховній роботі школи....початкових класів у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Лише частково розроблений методичний аспект формування вмінь і навичок спілкування учнів початкових класів, який охоплюється поняттям “культура спілкування”.
...на уроках художньої культури в загальноосвітній школі 1.1. Методичні засади дослідження мультимедійних технологій 1.2. Використання комп'ютерних інформаційних технологій у педагогічній діяльності вчителя на ...на уроках художньої культури в загальноосвітній школі Розділ 2. Дослідження використання мультмедійних технологій на уроках художньої культури в загальноосвітній школі 2.1.
...застосування на уроках мистецтва у загальноосвітній школі 2.1. Основні технології саморозвитку особистості дитини засобами мистецтва 2.2. Технології саморозвитку потенційних можливостей і внутрішніх ресурсів особистості ...застосування на уроках мистецтва у загальноосвітній школі 3.1. Проблема самоосвіти та самовиховання учнів старших класів на уроках мистецтва у загальноосвітній школі 3.2.
Виконання даної роботи полягає в складанні кошторису доходів і видатків загальноосвітньої школи відповідно до запропонованих вихідних даних. Робота виконана за наступним алгоритмом розрахунків: 1. Визначення кількості класів 2. Розрахунок обсягів заробітної плати працівників загальноосвітньої школи: 2.1.
...технологій у навчанні мистецтва у загальноосвітній школі 1.1. Поняття та структура сугестивної художньо педагогічної технології 1.2. Джерела сугестопедагогіки 1.3....технології у навчанні мистецтва в загальноосвітній школі Розділ 2. Дослідження сугестивних художньо педагогічних технологій у навчанні мистецтва в загальноосвітній школі 2.1.
...технологій у навчанні мистецтва у загальноосвітній школі 1.1. Поняття та структура сугестивної художньо педагогічної технології 1.2. Джерела сугестопедагогіки . 1.3....технології у навчанні мистецтва в загальноосвітній школі Розділ 2. Дослідження сугестивних художньо педагогічних технологій у навчанні мистецтва в загальноосвітній школі 2.1.
...навчання дітей образотворчому мистецтву в загальноосвітній школі 1.1. Роль образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах 1.2 Врахування вікових особливостей у побудові занять у гуртках 1....
...що використовуються вчителями молодших класів загальноосвітньої школи 2.2. Системи методів навчання, що використовуються вчителями початкових класів загальноосвітньої школи 2.3.
...виховною роботою у початкових класах загальноосвітньої школи, у сільській малокомплектній школі, у школах інтернатах. Організація діяльності ГПД. 11.Початкова школа в концепції середньої загальноосвітньої школи України.
...рівні, з орієнтацією на класичні загальноосвітні та новітні пріоритети: демократизацію, гуманізацію, індивідуалізацію, диференціацію, природо та культуровідповідність, мотивацію тощо. Вони покликані забезпечити практичну спрямованість вивчення мови, сприяти ...основі в 1 4 класах загальноосвітньої школи. Об’єктом дослідження є процес розвитку звязного мовлення у учнів початкових класів. Предмет дослідження – система формування знань, умінь і ...
...навчання дітей образотворчому мистецтву в загальноосвітній школі 1.1 Роль і образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах 1.2 Врахування вікових особливостей у побудові занять 1.3 ...
...навчання дітей образотворчому мистецтву в загальноосвітній школі 1.1 Роль і образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах 1.2 Врахування вікових особливостей у побудові занять 1.3 ...
...навчання дітей образотворчому мистецтву в загальноосвітній школі 1.1. Роль образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах 1.2 Врахування вікових особливостей у побудові занять у гуртках 1....
Загальноосвітні програми і викладання психології 1.2. Освітньо професійні програми і викладання психології 1.3. Навчальний план і програми викладання психології ... Тут нами було розкрито зміст загальноосвітніх програм, освітньо професійних програм, навчального плану, навчальних програм. Також були визначені цілі та основні принципи викладання психології в різних навчальних ...
...навчання дітей образотворчому мистецтву в загальноосвітній школі 1.1. Роль образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах 1.2 Врахування вікових особливостей у побудові занять у гуртках 1....
...навчання дітей образотворчому мистецтву в загальноосвітній школі 1.1 Роль і образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах 1.2 Врахування вікових особливостей у побудові занять 1.3 ...
...З МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 5 1.1. Значення позакласних занять у розвитку математичних здібностей учнів молодших класів 5 1.2....ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ У ПОЧАТКОВИЙ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 13 2.1 Основи методики позакласної роботи з математики в початкових класах 13 2.2.
Організація проблемного навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах 2.2. Методична система проблемного навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах Висновки Список літератури
...виховну роботу з учнями у загальноосвітніх школах різних типів». Але слово «учитель» вживається і в широкому розумінні — авторитет¬на мудра людина, яка має великий вплив на ... загальноосвітніх навчальних закладів. У них навчається близько 6 млн учнів і працює 561 тис. учителів. Мережа дошкільних закладів охоплює 970 тис.
...процесу з фізичної культури в загальноосвітніх закладах переважно використовуються другорядні зовнішні показники, що легко піддаються вимірюванню. Частина об’єктів (складових компонентів), які мають вирішальний вплив на ...наявні умови та можливості конкретного загальноосвітнього навчального закладу. Такі факти не сприяють підвищенню ефективності роботи педагогічних колективів, реформуванню системи фізичного виховання, впровадженню передового педагогічного досвіду, сучасних ...
У цьому контексті загальноосвітня школа першого ступеня виконує роль фундаменту, на якому будується вся система громадянського виховання школярів, формування у них любові до рідного ...обмежена середньою і старшою ланкою загальноосвітньої школи. Проблема формування громадянських почуттів молодших школярів ще не була предметом спеціального дослідження. З огляду на це, недостатня розробленість проблеми, ...
...ступенів (№№13, 20, 27); • 18 загальноосвітніх шкіл І ІІІ ступенів (№№ 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, ...математичний ліцей, колегіум «Берегиня»; • спеціалізовану загальноосвітню школу з вадами слуху (№3 загально освітня вечірня (змінна) школа І ІП ступенів; • 2 установи позашкільної освіти (клуб юних моряків, ...
сукупність загальноосвітніх та спеціальних знань Question 3 Основні риси сучасної кваліфікації полягають в: a. адаптивності b. багатопрофільності c.... загальноосвітні та професійні навчальні заклади Question 6 До внутрішніх факторів, що визначають стратегію розвитку освіти в Україні належать: a. демографічні b.
Історичні аспекти профільного навчання в загальноосвітній школі, досвід зарубіжних країн….… 7 1.1. Історичні відомості та вітчизняний досвід профільного навчання ………… 7 1.2.
, яка навчається у загальноосвітній школі №12 з 01.09.2009р. Мати: Бараболенко Вікторія Вікторівна – акушерка жіночої консультації; батько: Бараболенко Віктор Володимирович – прохідник КЗ №1.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.