Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 51 за запитом загально-правові

Визначте основні загально правові та галузеві принципи кримі¬нально виконавчої політики держави. 2. Розкрийте поняття та критерії оцінки ефективності діяльності органів та установ ...
Система принципів цивільного процесуального права. 3. Загально правові і міжгалузеві принципи. 4. Специфічні принципи цивільного процесуального права (диспозитивність, змагальність, процесуальна рівноправність сторін). Нормативний матеріал.
Принципи цивільного права як засади цивільного законодавства 2.2. Загально правові і специфічні цивілістичні функції та їх характеристика 2.3.
...зауважити, що рівень забезпеченості основних прав і свобод є історично зумовленим, змінюваним явищем. Відповідно, кожен новий етап розвитку суспільства підвищує «загально соціальні стандарти» прав людини і громадянина.
...язків курсу теорії держави і права. Практичне завдання до теми 2 Схематично відобразити основні і факультативні ознаки явища – держава. Викласти характеристику кожного з елементів....класифікацію із детальною характеристикою загально соціальних та спеціально юридичних функцій права Практичне завдання до теми 7 ...
...з позицій сучасних підходів до права дають підстави розглядати його як загально соціалістичне явище, а не лише як продукт держави [3, с.21].
...сфері охорони та захисту авторських прав. Методи дослідження. В процесі дипломного дослідження були використані такі загально наукові та спеціальні методи: індукції, дедукції, порівняльного аналізу, історичний, логічний, ...
...ЗАСАДИ ІНСТИТУТУ СПАДЩИНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ.…………………………………………..7 1.1. Основні етапи розвитку законодавства про спадщину…………..7 1.2. Загально правова характеристика спадщини у цивільному праві України…………………………………………………………….……..
...ЦІННОСТІ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВА 3.1.Втілення загальнолюдських цінностей в загально правових принципах 3.2.Фіксація загальнолюдських принципів у джерелах права Висновки Список використаної ...
Також необхідно показати, які кримінально правові і загально правові наслідки має судимість. При цьому слід посилатись на відповідні нормативно правові акти.
ЗАГАЛЬНО – ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Поняття та принципи підприємництва ……………………..…..… 9 1.2. Умови здійснення ...19 1.3. Джерела правового регулювання підприємницької діяльності в Україні .................................................................................................................. 38 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ГАРАНТІЙ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ...
Наведіть приклад на кожне правило. 2. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть, чим зумовлене написання слів разом, окремо, через дефіс. ...постовий); (службово) посадовий; асиметрично (розміщений); дорожньо (патрульний); матеріально (відповідальний); конкретно (розглянутий); матеріально (технічний); (загально) обов' язковий. 3.
Кримінально правові та загально правові наслідки судимості………..….9 Розділ 2. Загальна характеристика обчислення строків погашення судимості…………………………………………………………………………14 2.1.
Судовий прецедент як джерело екологічного права. 2. Екологічний контроль міліції. 2. Задача Громадська екологічна організація "Екопоступ" задля поліпшення стану довкілля ...до управління охорони навколишнього природного середовища Одеської обласної державної адміністрації з клопотанням про утворення загально зоологічного заказника місцевого значення у ...
Кримінально правові наслідки судимості 1.3 Загально правові наслідки судимості Розділ 2. Поняття дострокового зняття судимості 2.1. Зняття судимості 2.2.
...та види джерел адміністративно процесуального права України; б) загально соціальні принципи адміністративного процесу; в) загальні (конституційні) принципи адміністративного процесу; г) спеціальні принципи адміністративного процесу.
...стабільність: взаємозв’язки й взаємообумовленість // Право України — 2010.— № 7.—С.30 37.Панкевич О.З. Соціальна держава: до загально теоретичної характеристики . // Бюлетень Міністерства юстиції України — 2004.
Загально правові (конституційні) засади кримінального процесу України 2.2. Спеціальні (міжгалузеві) принципи кримінального процесу ВИСНОВКИ Список літератури
...зрозуміти соціальну природу держави і права, їхні особливості і риси, дає можливість проаналізувати причини й умови їхнього виникнення і розвитку. Метою даної роботи є виявлення ...системи органів управління, примусу та здатністю видавати загально обов’язкові правила поведінки – юридичні норми. [1, c.
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України “Про бухгалтерський облік та ...аналіз, мають назву аудиторського програмного забезпечення загально го призначення. Як правило, в країнах, де дослідження файлів ...
...здійснення, охорона і захист основних прав людини. Саме така держава є одним з найвизначніших загально людських політико юридичних ідеалів. Вона підконтрольна цивільному суспільству і будується на ...
...здійснення, охорона і захист основних прав людини. Саме така держава є одним з найвизначніших загально людських політико юридичних ідеалів. Вона підконтрольна цивільному суспільству і будується на ...
Право та релігійні норми……………………………………………….. 35 36 ВИСНОВКИ……………………………………………………………….…37 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….39 40 ВСТУП Актуальність теми....способу існу¬вання людства, об'єктивно приписують теорії держави та права дослідження проблематики соціального регулювання, включаючи ...
ЗАГАЛЬНО ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗИКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 2.1. Поняття позики і позикових відносин 2.2. Позика і суміжні правові конструкції 2.3.
Загально психологічна характеристика свідомості…………………….….7 1.2. Поняття, види і функції правосвідомості…………………………….....…10 1.3. Взаємозв’язок права і правосвідомості……………...……………….……15 Розділ 2.
Загально психологічна характеристика свідомості…………………….….…6 1.2. Поняття, види і функції правосвідомості……………………………...........…9 1.3. Взаємозв’язок права і правосвідомості……………...……………….………14 Розділ 2.
...державного регулювання, державної системи захисту прав та законних інтересів людини розробка можливих шляхів іх подальшого розвитку та удосконалення в умовах розвитку ринкових відносин, гармонизації національного ...трудовими, а й адмінистративними та регулюються нормами трудового та адміністративного права.;  висновок про те.
...державного регулювання, державної системи захисту прав та законних інтересів людини розробка можливих шляхів іх подальшого розвитку та удосконалення в умовах розвитку ринкових відносин, гармонизації національного ...трудовими, а й адмінистративними та регулюються нормами трудового та адміністративного права.;  висновок про те.
...з історії, історії держави і права та юриспруденції мною встановлено встановлено, що метод дослідження є досить не новимі не потребує заглиблення в суть проблеми. ...диференціація залишилася така ж, як і в Австрії і суттєво не мінилась. Друге завдання полягало у дослідженні змін загально державних і місцевих органів управління ...
...використання ним водних ресурсів і загально поширених копалин. У суді Бойко пояснив, що на земельній ділянці , яка передана йому у власність для ведення фермерського господарства, ...до них. Такі природні ресурси , на його думку, він має право використовувати безоплатно на засадах своєчасного ...
ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА 6 1.1. Становлення та розвиток інституту президенства 6 1.2....конституційних норм, поточного законодавства зарубіжних країн та існуючих у конституційному праві доктрин.
Абсолютні, загально регулятивні та відносні правовідносини 3.3. Активні та пасивні правовідносини 3.4. Речові та зобов’язальні правовідносини 3.5....перше, учасниками цивільних правовідносин можуть бути тільки суб’єкти цивільного права, тобто обличчя володіючі цивільною правосуб’...
...що пов'язаний з обмеженням прав, свобод та законних інтересів особи. Правова природа запобіжних заходів визначає те, що вони можуть застосовуватись лише компетентними органами з ...застосуванні таких запобіжних заходів як застава, особиста порука, які мають загально виховний і профілактичний характер, спрямований ...
...телевізор та килим належали за правом особистої власності Симченку? 209. Працівники органу внутрішніх справ, діючи відповідно до санкціонованої постанови, прийшли в будинок Шубаріна для про ...у свого випадкового знайомого тацю з документами, серед яких був загально¬громадянський паспорт останнього.
...школу з вадами слуху (№3 загально освітня вечірня (змінна) школа І ІП ступенів; • 2 установи позашкільної освіти (клуб юних моряків, станція юних техніків); • міжшкільний навчально ...а) повне здійснення керівниками обслуговуваних установ –розпорядників кредитів наданих їм прав і покладених на них обов'...
...12 Знаки, які інформують про правила поводження з товаром, називаються : a. компонентні знаки b. маніпуляційні знаки c. експлуатаційні знаки ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Чавуни ...12 Знаки, які інформують про правила поводження з товаром, називаються : a. компонентні знаки b. маніпуляцій ні знаки c. експлуатаційні знаки Question 13 Якість – це : a.
Біхевіористичний (психологічний) метод, загально філософський, історичний, структурно функціональний, порівняльний метод, ряд ін. методів 2. сутність політики; логіка появи держави і політичних інститутів; соціально ...верховенства влади всередині країни та незалежність на міжнародній арені, монопольне право на застосування примусу, монопольне право ...
атрибутивне загально заперечне d. складне кон’юнктивне e. екзистенційне частково заперечне 17 Вкажіть, у якому відношенні між собою за логічним квадратом ...парадоксами e. можуть бути істинними або хибними 26 Вкажіть, яке правило логіки, що випливає із закону ...
...Відповідно до законодавства підприємство має право обирати між трьома способами обліку витрат діяльності. з використанням рахунків 8 класу “Витрати за елементами” з використанням рахунків 9 ...Гранекс Черкаси» впливає безліч факторів, які доцільно обєднати в групи: загально – організаційні, обліково – організаційні та технологічні.
), постійні загально виробничі витрати – 20 000 грн., фактична потужності 800 маш./год., з них: • змінні; • постійні розподілені; • постійні нерозподілені 39....капітал виконує такі функції: – самостійності і влади; – відповідальності і захисту прав кредиторів; – довгострокового кредитування; – фінансування ризику; – ...
), постійні загально виробничі витрати – 20 000 грн., фактична потужності 800 маш./год., з них: • змінні; • постійні розподілені; • постійні нерозподілені 39....пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона, як правило, найбільш складна та трудомістка.
правило поділяються на адміністративно управлінські, витрати на збут та витрати, пов'язані з науково дослідницькими й дослідно конструкторськими роботами....виробництв на нашому підприємстві ведеться на рахунках: 23 “Виробництво”, 91 “Загально виробничі витрати”,92 “Адміністративні витрати”,...
...інноваційні  пов’язані з вирішенням загально організаційних питань організуючі  ґрунтуються на всебічному науковому аналізі, наявності можливостей дослідження проблеми раціональні  мають лише один варіант дій безальтернативні  ...вибір однієї з кількох можливих альтернатив – це: прийняття уравлінських рішень  правило порівняння і вибору альтернатив, що ...
...Законодавча база 2.2 Нормативно правові умови здійснення даного проекту 3. Зовнішньоекономічний контракт 4. Оцінка ефективності запропонованого проекту Висновки Список використаних літературних джерел Реформування механізму ...формуванні світових обсягів пропозиції відіграють міжнародні рибогосподарські організації (IFO), встановлюючи загально допустимі обсяги виловів на більшість ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти маркетингової діяльності туристичної фірми 1.1 Товарна політика 1.1.2 Варіанти турпродукту 1.1.3 Диференціація продукту 1.1.4 Політика цін й умови продажу 1.1.5 Зміни цін 1.1.6 Модифікація цін 1.1.7 Надання знижок 1.2 Цінова політика 1.2.1 Формування цінової політики 1.2.2 Методи 1.2.3 Методика визначення ціни та форми обліку туристичного продукту 1.2.4 Основні фактори, що впливають на рівень експортних цін на туристські послуги 1.3 ...
Слід зазначити, що правові основи організації грошового обігу в Україні закладені в Конституції України та в Законах України «Про Національний банк України», «Про ...проблематики вчених України та зарубіжних авторів. В ході досліджень використані загально наукові та спеціальні методи.
21 Question 2 Правила ведення податкового обліку основних фондів регламентується: a. П(С)БО 7 b. Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" c....b. 3 c. 8 і 9 Question 3 Рахунок 91 «Загально виробничі витрати» закривається на рахунки: ...
...та реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно кошторисною документацією із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, це: a. черга будівництва b....постачання і монтаж устаткування, за якого підрядник здійснює основну частку загально будівельних робіт і поставок матеріальних ...
...з дня реєстрації товариства, має право змінювати розмір свого статутного фонду. Управління організацією здійснюється директоромю ЗАТ має підсобне виробництво: Промбазу, яка забезпечує будівництво об’єктів ...на 2005 рік, тис. грн. Таблиця 2.7 Розподіл прогнозних загально виробничих витрат на 2005 рік, ...
...з дня реєстрації товариства, має право змінювати розмір свого статутного фонду. Управління організацією здійснюється директором, який призначається Генеральним директором Акціонерного товариства фірми „Укргазбуд” на основі ...на 2005 рік, тис. грн. Таблиця 2.9 Розподіл прогнозних загально виробничих витрат на 2005 рік, ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.