Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 970 за запитом зазначте

Задача 6 ЖЕК № 5 м. Керчі подала до суду позов Сваткіна про виселення. Позивач зазначив, що наймачка житлового приміщення виїхала ...
Задача 1 Назарова подала позов до суду про поділ майна, набутого під час спільного проживання з Акімовим. У позові Назарова зазначила, що суд має збільшити її ...
Лихошерстов дав у борг терміном на 1 рік своєму знайомому Шведову гроші у сумі 5000 доларів США. Шведов пообіцяв у зазначений термін виплачувати Лихошерстову кожного місяця ...
Задача № 1. Лобов дав у борг терміном на один рік своєму знайомому Нардову гроші в сумі 5 тис.... Нардов обіцяв протягом зазначеного терміну виплачувати Лобову щомісяця 10 % від зазначеної суми. Однак, по закінченні шести місяців, Нардов виплату відсотків припинив, а на кількаразові ...
Завдання Вкажіть у зазначеному переліку органи дізнання: 1. Міліція. 2. Інспектор ДАІ по справах про автоаварії. 3.
Складіть схему «Види складів злочинів», класифікувавши зазначене поняття за ступенем суспільної небезпеки, ...
Задача №..., який зазначив, що 22.05 2006 р. між ним та гр. С. було укладено договір позики, за яким він передав гр. С.
Варіант 4. Об’єкт злочину План 1. Поняття об’єкта злочину. 2. Види об’єктів злочину. 3.... Які із зазначених злочинів посягають на два об’єкти? Обґрунтуйте своє рішення. Завдання № 2 Назвіть кілька статей Особливої частини Кримінального кодексу України, в ...
Задача При пред’явленні особи для впізнання свідку, слідчий не з’ясував, чи може свідок впізнати зазначену особу.
...змісту їх діяльності; Question 5 Зазначте, що з наведеного не є основним структурним компо¬нентом юридичної психології: a. судова психологія; b. психологія усного виступу. c. кримінальна психологія; Question 6 Зазначте послідовність виникнення галузей психолого юридичних ...
фінансових механізмів Question 11 Зазначте, що з наведеного не належить до принципів розміщення продуктивних сил: a. наближення виробництва до джерел сировини, палива, енергії та до ...розміщення продуктивних сил Question 12 Зазначте, який із наведених показників найточніше відображає трудомісткість продукції: a. розмір заробітної плати на одиницю продукції b.
...орієнтовні Question 14 Балів: 1 Зазначте, яке з наведених визначень найбільшою мірою розкриває сутність поняття “психологічна мобілізація”: Виберіть одну правильну відповідь a....подразника Question 17 Балів: 1 Зазначте, яке з наведених визначень найповніше та найточніше розкриває поняття “психологічна дистанція”: Виберіть одну правильну відповідь a.
Позивач зазначив, що він створив літературний твір під назвою "Инноватика как возможность «встать на нош» в Украине", внаслідок чого на підставі ст....вимоги не визнав, пояснивши, що зазначена робота не є оригінальним твором, а являє собою компіляцію, крім того ця робота створена в рамках трудових обов'язків.
біхевіоризм Question 3 Зазначте поняття, що найбільш повно характеризують спільний предмет вивчення політичної та правової наук: a. історичні та сучасні форми держави b....інтересів Question 2 Що із зазначеного не може бути безпосереднім суб'єктом політики? a. держава b. сфера матеріального виробництва c. етнонаціональна спільнота d.
війна Question 3 Балів: 1 Зазначте поняття, що найбільш повно характеризують спільний предмет вивчення політичної та правової наук: Виберіть одну правильну відповідь a....суспільство Question 5 Що із зазначеного не може бути безпосереднім суб'єктом політики? Виберіть одну правильну відповідь a. держава b. сфера матеріального виробництва c.
...етика Question 5 Балів: 1 Зазначте поняття, що найбільш повно характеризують спільний предмет вивчення політичної та правової наук: Виберіть одну правильну відповідь a. механізм влади b....5 Балів: /1 Що із зазначеного не може бути безпосереднім суб'єктом політики? Виберіть одну правильну відповідь a. особа b. держава c. етнонаціональна спільнота d.
Аналізуючи структуру балансу можна зазначити, що загальна сума коштів підприємства зросла на 5039.5 тис. грн., або на 26.5%....запозиченого капіталу (пасив балансу) слід зазначити, що сума усіх джерел фінансових ресурсів підприємства збільшилась на 5039.5 тис. грн., або на 16.4%.
1.6 Зазначене в пунктах № 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; g. 1.7 Зазначене в пунктах № 1.1 – 1.5; ...
...етика Question 5 Балів: 1 Зазначте поняття, що найбільш повно характеризують спіль¬ний предмет вивчення політичної та правової наук: Виберіть одну правильну відповідь a....5 Балів: /1 Що із зазначеного не може бути безпосереднім суб'єктом по¬літики? Виберіть одну правильну відповідь a. особа b. держава c. етнонаціональна спільнота d.
Серед вітчизняних науковців можна зазначити наступних: Бару М.Й., Болотіна Н.Б., Венедиктов В.С., Жернаков В.В., Кондратьєв Р.І., Лазор В.В.... В першу чергу слід зазначити, що відповідній тематиці у вітчизняній науці трудового права приділена недостатня увага. Вивчення трудових спорів було предметом дослідження багатьох вчених правознавців, ...
емпіризм Question 9 Зазначте поняття, що найбільш повно характеризують спільний предмет вивчення політичної та правової наук: a. права, свободи та обов'язки людини і ...2 Question 1 Які із зазначених суб'єктів політики не належать до розряду інституціональних? a. політичні партії b. органи місцевого самоврядування c. засоби масової інформації d.
...отримання ма¬теріальної винагороди від зазначених осіб, Павленко відмовив у при¬тягненні цих осіб до кримінальної відповідальності, а вилучені в них наркотичні засоби знищив.... Чи змінилась б кваліфікація дій зазначених осіб, якщо б за тих же об ставин у діях Донченко взагалі були відсутні ознаки будь якого скла¬ду злочину?
Правильно зазначене у пунктах 1 3 6. Правильно зазначене у пунктах 1 4 3. Цінні папери – це грошові документи, що: 1.
...кваліфікованої робочої сили; г) усе зазначене; д) жодної правильної відповіді з наведених. Питання 6 1. Розкрийте суть нормування праці. 2. Які існують основні методи аналізу трудового ...фотографія виробничого процесу; г) усі зазначені вище; д) жодної правильної відповіді з наведених. Питання 7 1. У чому полягає різниця між продуктивністю і продуктивністю праці? 2.
Іванченко в апеляційному порядку оскаржив зазначене рішення районного суду, посилаючись на його незаконність та необґрунтованість. В апеляційній скарзі він просив рішення суду скасувати та витребувати нові ...залишив апеляційну скаргу без руху, зазначивши, що: 1) скарга не надрукована, а її рукописний текст неможливо прочитати; 2) не зазначено дати подання апеляційної скарги, 3) не ...
Положення, зазначені у пунктах 1 і 3. 5. Всі положення, зазначені у пунктах 1 3. 3. Стандартний документ, що засвідчує право та/...
усе зазначене Question 6 Фактори зростання продуктивності праці поділяються: a. на матеріально технічні b. соціальні c. соціально економічні d. технічні e. усе зазначене Question 7 Продуктивність праці аналізується ...
Слід зазначити, що в одній главі КПК, в одних і тих самих статтях врегульовано різні правовідносини касаційного перегляду справ, судові рішення в ... Як зазначено у ст. 383 КПК, у касаційному порядку можуть бути перевірені: 1)вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як ...
все, зазначене вище Question 6 Розглядати науку як соціальний інститут, це означає: a. розглядати науку з точки зору законів пізнання b.... все, зазначене вище Question 2 Форма наукової студентської роботи, що передбачає короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції це: a. реферат b.
br />br /> Слід зазначити, що в одній главі КПК, в одних і тих самих статтях врегульовано різні правовідносини касаційного перегляду справ, судові рішення в ... br />br /> Як зазначено у ст. 383 КПК, у касаційному порядку можуть бути перевірені: br />br /> 1)вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ...
...запасів в бюджетних установах необхідно зазначити, що облік запасів в бюджетних установах регулюється цілим рядом законодавчо нормативних документів, серед яких закони України, положення, порядки та інструкції, ... В результаті проведеного дослідження слід зазначити, що бюджетні установи повинні проводити інвентаризацію запасів за місцем зберігання та за матеріально відповідальними особами в строки і порядку, передбаченому ...
...вектори прогресивного поступу не тільки зазначених парламентських органів, але і парламенту загалом. Крім цього, потрібно зазначити, що сьогодні не існує спеціального законодавчого акту, який би здійснював ...
В Для розгляду вище зазначених питань, робота складається зі вступу, чотирьох глав, висновку, списку використаних джерел. В першій главі зазначені поняття та ознаки спеціального суб’...
...Борисенко підтримав свої позовні вимоги, зазначивши, що звертався за вирішенням спору щодо меж земельної ділянки до Петрівської сільської ради Васильківського р ну, однак Петренко із рішенням ... Позивач зазначив, що економічна вигода для ТОВ “Вторметекспорт” не відповідає затратам, а тому суперечить цілям діяльності цього товариства і порушує його, позивача, ...
...Борисенко підтримав свої позовні вимоги, зазначивши, що звертався за вирішенням спору щодо меж земельної ділянки до Петрівської сільської ради Васильківського р ну, однак Петренко із рішенням ... Позивач зазначив, що економічна вигода для ТОВ “Вторметекспорт” не відповідає затратам, а тому суперечить цілям діяльності цього товариства і порушує його, позивача, ...
У касаційній скарзі прокурор зазначив, що відповідно до ст. 121 Конституції України на прокуратуру покладається представництво інтересів громадян чи держави в суді у випадках, визначених ...1 Закону України “Про прокуратуру” зазначені підстави представництва прокурором інтересів громадянина в суді. На його думку, висновок апеляційного суду про те, що у неповнолітніх, на захист ...
У касаційній скарзі прокурор зазначив, що відповідно до ст. 121 Конституції України на прокуратуру покладається представництво інтересів громадян чи держави в суді у випадках, визначених ...1 Закону України “Про прокуратуру” зазначені підстави представництва прокурором інтересів громадянина в суді. На його думку, висновок апеляційного суду про те, що у неповнолітніх, на захист ...
...проведення інвентаризації, яке обумовлено вимогами зазначеними у Постанові Кабінету Міністрів України від 28.02. 2000 № 419. Склад звітності, ступінь деталізації її показників визначається періодом, за який ...балансу складеного ЦБ № 2 слід зазначити наступне: 1. За період що проаналізовано відбулось зменшення вартості необоротних активів за рахунок значної зношеності основних засобів, списання у зв’...
...служба охорони підприємства; г) все зазначене. д) немає правильної відповіді Фінансові та економічні служби покликані постійно забезпечувати фінансовими ресурсами процеси виробництва й реалізації продукції, домагатися найраціональнішого ...надзвичайного (кризового) стану; г) все зазначене. д) немає правильної відповіді Система економічної безпеки, залежно від ситуації та її розвитку, може функціонувати в трьох режимах: повсякденному, підвищеної ...
...календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки; б) не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки; в) не пізніше ніж за 10 ...
У позовній заяві Кривко зазначив, що 19 травня 2010 р. був укладений та нотаріально посвідчений договір купівлі продажу трикімнатної квартири № 8 по вул....Климов та Перетятько мають звільнити зазначену квартиру у строк до 19 червня 2010 р. 14 липня 2010 р. Кривко з’ясував, що Перетятько у придбаній ним ...
У позовній заяві Кривко зазначив, що 19 травня 2018 р. був укладений та нотаріально посвідчений договір купівлі продажу трикімнатної квартири № 8 по вул....Климов та Перетятько мають звільнити зазначену квартиру у строк до 19 червня 2018 р. 14 липня 2018 р. Кривко з’ясував, що Перетятько у придбаній ним ...
...заперечував проти зміни обвинувачення у зазначеній частині. Суд, дослідивши докази по справі, дійшов висновку про обґрунтованість обвинувачення у обсязі, зазначеному в обвинувальному висновку та визнав особу ...
Обґрунтувати кваліфікацію, зазначити правові орієнтири, дати юридичне формулювання обвинувачення (ЮФО). Завдання:Під час захоплення та тримання трьох заручників суб’єкт застосував фізичне насильство, ... Обґрунтувати кваліфікацію, зазначити правові орієнтири, дати юридичне формулювання обвинувачення (ЮФО). Завдання: Суб’єкт вчинив (за епізодами): 1) незакінчений замах на умисне вбивство під ...
...засіданні прийняла рішення про відкладення зазначеного питання на наступну сесію. Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи був дотриманий встановлений порядок розгляду питання про відкликання Голови Верховної Ради ...щодо присвоєння вищих військових звань, зазначивши, що Секретар Ради національної безпеки і оборони України не є суб'єктом підготовки і внесення проектів указів Президента України.
Чи вправі кожна особа, як зазначено в ст. 3 ЦПК України, подати відповідний позов? 2. Яка відмінність між визнанням батьківства в позовному провадженні від встановлення факту ...не вказав місце проживання відповідачки, зазначивши, що йому воно не відоме; не зазначив докази, що підтверджують вимоги та не надав таких доказів; не притяг до участі ...
Успішна реалізація зазначеної функції передбачає створення належної системи правового регулювання в даній сфері, її постійного розвитку та вдосконалення.... Необхідність розробки зазначених проблем обумовлена як складністю вирішення багатьох питань, відсутністю достатнього досвіду регулювання відносин у даній сфері, так і деякої суперечливістю пропонованих ...
нiчого iз зазначеного не вiдбудеться c. зростуть темпи економiчного зростання d. мають мiсце усi зазначенi процеси e. знизяться ставки вiдсотку ТЕСТ 1 ДО ... усе зазначене Question 10 В практицi мiжнародного кредитування бланковi кредити – це такi, що: a. видаються пiд зобов'язання боржника його погасити b.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.