Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 321 за запитом зайнятості

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ……. 1.1. Зайнятість як соціально економічна категорія…………… 1.2. Теоретичні концепції зайнятості населення……………… 1.3. Види та форми зайнятості………………………………….
Загальна характеристика політики зайнятості населення 1.1. Теоретико методологічні засади державної політики забезпечення зайнятості населення 1.2. Державне регулювання зайнятості 1.3.
...19: Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Орієнтовний план: 1. Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти власності. 2....та суб’єктивних ознак самовільного зайняття земельної ділянки. 3. Характеристика об’єктивних ознак та суб’єктивних ознак самовільного будівництва будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ...
Одним з напрямів здійснення функцій держави є реалізація держаної політики в сфері зайнятості населення, зокрема, щодо професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування і соціальної підтримки тимчасово непрацюючих громадян тощо....функції покладено на Державну службу зайнятості. Варто зазначити, що і в попередні роки в нашій державі існували державні органи, які виконували сході завдання.
Соціальна політика України в сфері зайнятості. 1.1. Суть державної політики зайнятості та її моделі. 1.2. Структура та основні завдання політики зайнятості в Україні.
...ВАРІАНТ 24 Тема: Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК України) План 1. Поняття та ознаки порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. 2.
Соціально економічна суть і види зайнятості………………………... 1.1 Поняття і значення зайнятості……………………………………... 1.2 Види зайнятості…………………………………………………….. 1.3 Зайнятість як елемент соціально економічної політики………….
Теоретичні аспекти зайнятості..........................................................................6 1.1.Соціально економічний зміст зайнятості....................6 1.2. Форми прояву зайнятості............................................................7 2. Державне регулювання зайнятості в Україні..............................
Теоретичні основи проблеми досягнення повної зайнятості 1.1 Поняття повної та ефективної зайнятост 1.2 Кейнсіанські та неоконсервативні моделі повної зайнятості 1.3 Фактори макроекономічного розвитку ...
СУКУПНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 1.1. Зайнятість населення, як економічне явище за умов соціального ринкового господарювання 1.2.
...РОЗДІЛ І ПОНЯТТЯ БЕЗРОБІТТЯ І ЗАЙНЯТОСТІ.............................................5 1.1. Поняття, форми та види зайнятості..............................................................5 1.2. Безробіття та його види..................................................................................
Соціально економічна суть зайнятості 1.2. Види зайнятості та система показників праці 1.3 Світові структурні зрушення у сфері зайнятості Розділ 2.
Теоретичні основи зайнятості населення 1.1 Сутність зайнятості 1.2 Повна і неповна зайнятість 1.3 Теорії зайнятості і відтворення суб'єктивного фактора ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи державної політики зайнятості та соціального захисту населення 1.1 Сутність та засоби державної політики зайнятості 1.2 Сутність та види соціального захисту населення ...
Теоретичні основи зайнятості населення і безробіття в умовах ринкової трансформації економіки України 1.1 Сутність та види зайнятості населення 1.2 Безробіття, його ...
...основи оцінювання ефективності діяльності служби зайнятості 2. Аналіз методичного забезпечення оцінювання ефективності діяльності центрів зайнятості 3. Резерви підвищення ефективності діяльності центрів зайнятості Висновок Література В роботі ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ 5 1.1. Сутність понять занятість та безробіття в сучасній економічній теорії 5 1.2. Нормативно правова база регулювання зайнятості населення в Україні 11 1....
Сутність зайнятості 1.2. Форми та види зайнятості. Їх характеристика РОЗДІЛ 2. Безробіття та його соціальні наслідки 2.1.
Правова кваліфікація зайняття забороненими видами господарської діяльності……………………………………………………………………..…..14 2.1. Об’єкт зайняття забороненими видами господарської діяльності……....14 2.2.
Ринок праці як регулятор зайнятості ………………………………… 4 1.1. Пропозиція праці ……………………………………………………… 4 1.2. Попит на працю ……………………………………………………….. 5 1.3. Ціна праці ……………………………………………………………… 6 1.4....розробка і реалізація заходів, сприяючих зайнятості ……………….. 8 2.2. Державна служба зайнятості …………………………………….. 10 2.3. Участь підприємств, установ і організацій у реалізації державної політики зайнятості ………..
Функції зайнятості, що відповідають різним концепціям зайнятості 3. Державні гарантії зайнятості як функція обов’язкової допомоги у працевлаштуванні 4.
ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ДІЯЛЬНІСТЮ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 1.1. Об’єкт та предмет порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з ...
Вступ Розділ 1 Сучасний світовий ринок праці – складова ринку робочої сили Розділ 2 Сутність зайнятості 2.1 Форми та види зайнятості. Їх характеристика Розділ 3 Державна політика регулювання зайнятості 3.1 Основні методи та заходи ...
Сутність зайнятості та її визначення. Теорії зайнятості. 2.Безробіття як соціально – економічне явище. 3. Ринок праці і відтворення робочої сили. 4.
Форми, види і структура зайнятості населення 3. Аналіз сучасного стану зайнятості населення України 4. Проблеми регулювання зайнятості населення в Україні та шляхи їх вдосконалення Висновoк ...
...Методологічні та організаційні засади дослідження зайнятості населення 1.3. Причини трудової міграції та фактори, що визначають її масштаби РОЗДІЛ 2. Аналіз стану трудової міграції та зайнятості в Україні 2.1.
Проблеми конкурентоспроможності, працевлаштування та зайнятості молоді в Україні…………………………………………………………………..4 2. Вирішення проблем працевлаштування та зайнятості…………………8 3. Запозичення світового досвіду вирішення проблем зайнятості молоді в ...
Економічний зміст категорії “зайнятість” та фактори, що її визначають 2. Суть категорії “відтворення робочої сили ” 3. Взаємозв `язок зайнятості та відтворення робочої сили в ...
Державне регулювання зайнятості населення 3. Проблеми забезпечення повної зайнятості в Україні – сучасні тенденції та перспективи Висновки Література
Варіант II 1. Інженер Фурсова звільнена з підприємства за п. 1 ст. 40 КЗпП (у зв’язку з ... Вона звернулася до центру зайнятості для пошуку підходящої роботи і реєстрації її як безробітної. Їй запропонували роботу техніка за її спеціальністю.
Сутність зайнятості та її основні функції……………………………… ІІ. Державна політика зайнятості, як складова соціально економічної політики. Її мета і завдання……………………………………………………. 4 6 Висновок…………………………………………………………………….
Працюючі пенсіонери, неформальна зайнятість та сільські поселення 3. Безробіття 4. Професійно кваліфікаційний дисбаланс ринку праці 5. Бідність працюючих 6. Галузеві диспропорції формування зайнятості 7.
У міський центр зайнятості населення звернувся токар Корнілов, звільнений з підприємства у зв’язку зі скороченням чисельності працівників, із заявою про визнання його безробітним ...необхідно представити Корнілову у центр зайнятості для реєстрації як безробітного? Яка процедура визнання громадянина безробітним? Які категорії громадян не можуть бути визнані безробітними? 2.
Вступ 1. Законодавство, що регулює зайнятість населення: загальна характеристика 2. Поняття трудового договору 3.
Вступ 1. Сутність безробіття 2. Динаміка і структура безробіття в Україні 3. Державна політика зайнятості населення: проблеми та перспективи Висновок ...
ВАРІАНТ 15 Завдання Кримінально правова характеристика самовільного зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (...
План: 1. Формування ринку праці. Досвід зарубіжних країн. 2. Проблеми правового регулювання працевлаштування громадян 3.
1. Постановка транспортної задачі і її математична модель 2. Задача №1 За допомогою методу потенціалів вирішити транспортну ...
1. Кризи в соціальній системі 2. Визначити основні процеси та механізми функціонування ОД Література
Вступ Розділ І. Історико правовий аспект використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом Розділ ІІ.
...таблицю еволюції становлення розвитку служби зайнятості України? 4. Коли з'явилось страхування на випадок безробіття? 5. Коли і ким були запроваджені громадські роботи? 6. Коли був прийнятий закон про зайнятість населення і які його основні ...
зайнятих c. осіб, які навчаються з відривом від виробництва Question 11 Розподіл трудового потенціалу суспільства це: a.... трудова діяльність зайнятого населення b. трудова діяльність економічно активного населення c. ступінь (питома вага) залучення трудового потенціалу до суспільно корисної діяльності та ефективності ...
, зайнятих раніше в домашньому господарстві – 15 чол., представники інших категорій незайнятих громадян – 5 чол.; В) чисельність громадян, які знялися з обліку в службі зайнятості для самостійного вирішення участі в ...
Роль державної служби зайнятості у регулюванні ринку праці. 284 13.11. Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці, їх характеристика.... Соціально трудові відносини зайнятості. 289 14.1. Зайнятість як соціально економічна категорія і передумова формування соціально трудових відносин.289 14.2.
рівномірний розподіл доходів і повня зайнятість c. стабільність цін і справедливий розподіл Question 4 Балів: 1 За яким критерієм визначається тип економічної системи?... центри зайнятості Question 2 Балів: 1 Товарна біржа – це: Виберіть одну правильну відповідь a. оптовий товарний ринок b. роздрібний товарний ринок c.
Чисельність зайнятих 90 млн. осіб; чисельність безробітних 10 млн. осіб. Розрахуйте рівень безробіття. Через місяць із числа зайнятих було звільнено 0,5 млн.
...молоді у сфері праці і зайнятості……………………………….12 Розділ ІІІ. Перспективи подолання соціально економічних проблем в Україні…..18 Висновки………………………………………………………………………………….22 Список використаної літератури……………………………………………………… .24 ВСТУП Актуальність теми....відносин у сфері праці й зайнятості в умовах структурної перебудови економіки привів до виникнення принципово нової ситуації в соціально трудових відносинах.
...системи оцінювання персоналу державної служби зайнятості України 34 2.1. Методика оцінювання персоналу в державній службі зайнятості 34 2.2.Оцінка трудового потенціалу персоналу в центрі ...
Циклічним Question 26 Вторинна зайнятість – це: a. Друга робота b. Гнучкий графік роботи c. Робота більш ніж на одному робочому місці Question 27 Кон’юнктура ... Нерегламентована зайнятість b. Приховане безробіття c. Інфраструктура ринку праці Question 29 Що з нижчеозначеного не відноситься до нематеріального стимулювання праці: a.
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.