Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 1827 за запитом законодавством

...гармонізація» у праві ЄС та законодавстві України…………………………………....…6 2.Гармонізація законодавства України у сфері фінансової діяльності держави з законодавством ЄС…………………………………………..12 3.
...та класифікація злочину за кримінальним законодавством України та федеральним кримінальним законодавством США……………….…6 1.1. Поняття злочину за кримінальним законодавством України та федеральним кримінальним законодавством США………………………………………………...
...нашою державою завдання реформування трудового законодавства, зокрема, з огляду на соціальний, демократичний напрям розвитку системи права України. Останнє включає і зміни в правовій регламентації вирішення трудових ...досвід, досягнення вітчизняної науки, чинне законодавство та проекти нормативно правових актів, що сприятиме удосконаленню правової регламентації відповідних відносин в майбутньому. Розділ 1.
Загальна характеристика цивільного законодавства………………..…..6 1.1. Поняття та структура цивільного законодавства…………………………..…6 1.2. Класифікація форм цивільного законодавства України…………………….10 Розділ 2.
...ІНСТИТУТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА……………………………………………………...…………..6 1.1. Поняття і підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства……………………………………………………….….6 1.2.
Система законодавства 2.1. Поняття системи законодавства її співвідношення з системою права 2.2. Фактори побудови та розвитку системи законодавства в Україні ...
...ВАРІАНТ 12 Тема: Грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 КК України) План 1. Поняття та ознаки грубого порушення законодавства про працю. 1.
...ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.................................................................................5 1.1. Становлення традиції цивільного права в Україні 1.2. Трансформація концепції цивільного права у незалежній Україні та ...РОЗІЛ ІІ ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА..................13 2.1. Поняття та структура цивільного законодавства.........................................13 2.2. Дія цивільного законодавс...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ..........................................................................................................................7 1.1. Поняття і зміст системи законодавства її співвідношення з системою права..................................................................................................................................7 1.2.
Сутність системи законодавства України.....................................ст. 7 1.1. Поняття системи законодавства............................................. ..ст. 7 1.2. Співвідношення системи законодавства з системою права...ст.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ……………………………………………………...6 1.1. Поняття та зміст системи законодавства…………………………………………6 1.2. Структура системи законодавства…………………………………………..……8 1.3.
...основи контролю за дотриманням бюджетного законодавства...............................................................................................................8 1.1. Сутність бюджетного контролю.............................................................8 1.2. Класифікація бюджетного контролю...................................................12 Розділ 2. Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства деякими контролюючими органами.........................
Об’єктивні ознаки «Порушення вимог законодавства про охорону праці»…………………………………………………………………………………5 1.1. Об’єкт злочину «Порушення вимог законодавства про охорону праці»……5 1.2.
Антимонопольне законодавство в ринк. економіці зарубіжних країн 2.1. Необхідність існування антимонопольного законодавства 2.2. Антитрестівське законодавство США 2.3.
Реферат «Законодавство про народну освіту 20 30 рр. ХХ століття УСРР» Київ 2011 План 1. Вступ 2....цілями, завданнями і метою, то законодавство РСФРР і УСРР були єдиними за своїми принципами і відрізнялися лише деталями, які зумовлювалися специфікою кожної республіки.
ВИТОКИ ТА ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА…………………………………………………………………...5 1.1. Руська Правда. Види злочинів та система покарань............................................5 1.2. Судебник 1497 р.... КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В XVI – XIX СТ……………………………………………………………………....13 2.1. Литовські статути. Злочини та покарання..........................................................13 2.2.
Поняття та загальна характеристика податкового законодавства Розділ 2. Аналіз проблем правового регулювання сфери оподаткування 2.1. Характеристика проблеми подвійного оподаткування 2.2. Колізії у податковому законодавстві 2.3.
...ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 1.1. Поняття юридичної відповідальності 1.2. Сутність та підстави відповідальності за порушення податкового законодавства 1.3.
Сутність об’єднань підприємств за законодавством країн членів ЄС. 1.1.Характеристика законодавства ЄС у сфері організації господарської діяльності 1.2.
...КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 1.1. Суспільна небезпека пожеж 1.2. Сучасний стан і рівень пожежної безпеки в Україні РОЗДІЛ 2....КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 2.1. Кримінально правова характеристика порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки 2.2.
Аграрне законодавство Великої буржуазної XVIII ст. у Франції П л а н 1. Аграрне законодавство за часи панування конституці оналістів. 2.
Характеристика аграрного законодавства України......................................8 1.2. Правове регулювання у системі ГАТТ/СОТ................................................16 1.3. Ступінь відповідності законодавства України вимогам СОТ....................
Поняття господарського законодавства 2. Ознаки та особливості господарського законодавства 3. Поняття господарсько правового акту 4. Вертикальна система господарського законодавства 5.
ВИТОКИ ТА ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ…………………………...6 1.1. Види злочинів та система покарань згідно Руської Правди.................6 1.2.... ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В XVI – XIX СТ................................................14 2.1. Злочини та покарання згідно Литовських статутів.............................14 2.2.
Загальна характеристика законодавства…………………….……6 1.1. Поняття «законодавство»…………………………………….….6 1.2. Система законодавства……………………………………....…..9 Розділ 2. Поняття й ознаки нормативно правового акта…………..……..
...лізингу та лізингових відносин за законодавством України. 1. Сутність лізингу, його види та функції. 2. Стан та розвиток лізингових відносин в Україні. 3.... Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері лізингу. 1. Визначення проблемних напрямів уніфікації законодавства України до європейських стандартів. 2.
Система законодавства 2.1. Сутність системи законодавства 2.2. Структура системи законодавства 3. Співвідношення системи права і системи законодавства Висновки Список використаної ...
Адаптація законодавства України до стандартів ЄС як чинник поглиблення інтеграційного процесу.............................................................................................10 Розділ 2. Аналіз імплементації законодавства України.........................................16 2.1.
Ґенеза розвитку національного кримінального законодавства про відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему……….…6 1.2. Сутність та класифікація бюджетних злочинів…………………………..….14 РОЗДІЛ 2.
Поняття та структура цивільного законодавства 2. Дія цивільного законодавства у часі, просторі і за колом осіб 3. Застосування цивільного законодавства за аналогією 4.
Варіант 3 Історія кримінально виконавчого законодавства України 1. Пенітенціарне законодавство на теренах України в період з кінця XVI до початку XX ст. 2.
Формування та розвиток законодавства про вибори Президента України Розділ ІІ. Правове регулювання організації та проведення виборів Президента України у 2004 році 2.1.... Відповідальність за порушення виборчого законодавства та шляхи його вдосконалення 3.1. Правові та соціальні проблеми відповідальності за порушення виборчого законодавства 3.2.
Характеристика господарського законодавства України 1.1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства 1.2. Нормативні акти господарського законодавства 1.3.
Тема 2: Цивільно правове становище неповнолітніх за цивільним законодавством України. План Вступ 1. Поняття неповнолітньої особи в цивільному праві. 2. Цивільна правоздатність неповнолітніх осіб. 3....та її види за цивільним законодавством України. 4. Цивільно правова відповідальність неповнолітніх осіб за законодавством України. Висновки У вступі необхідно обґрунтувати актуальність даної теми у світлі ...
Особливості правопорушень в сфері бюджетного законодавства…..…8 1.1. Поняття та сутність юридичної відповідальності в фінансовому праві…….8 1.2. Сутність та класифікація бюджетних правопорушень……………………...... Фінансово правова відповідальність правопорушників бюджетного законодавства…………………………………………………………………...…..21 2.2. Кримінальна та адміністративна відповідальність правопорушників бюджетного законодавства………………………………………………………...27 2.3. Співвідношення адміністратив...
Тема 2: Цивільно правове становище неповнолітніх за цивільним законодавством України. План Вступ 1. Поняття неповнолітньої особи в цивільному праві. 2. Цивільна правоздатність неповнолітніх осіб. 3....та її види за цивільним законодавством України. 4. Цивільно правова відповідальність неповнолітніх осіб за законодавством України. Висновки У вступі необхідно обґрунтувати актуальність даної теми у світлі ...
Історія розвитку відповідальності за порушення законодавства про бюджетну систему…………………………………………………………….……..6 Розділ 2. Юридичний аналіз складу злочину…………………………………..…14 2.1. Об’єктивні ознаки порушення законодавства про бюджетну систему України……………………………………………………………………………...
...КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА…………………...….6 1.1. Поняття та класифікація податкового правопорушення………………….….6 1.2. Суб’єкти кримінальної відповідальності за податкові правопорушення…....КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА…………………………………………………………….….24 2.1. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності……..…24 2.2. Кошти як предмет податкових злочинів………………………………..……27 2.3.
...міжнародно правових актів в кримінальне законодавство України…………………………………………………………........5 1.1. Поняття та форми імплементації міжнародно правових актів…………..…..5 1.2. Принципи впровадження міжнародно правових актів в кримінальне законодавство України……………………………………………………………..10 Розділ 2.
Система законодавства 2.1. Поняття системи законодавства та фактори побудови та розвитку системи законодавства в Україні 2.2.
Система законодавства……………………………………………..35 3.1. Поняття системи законодавства………………………………….…35 3.2. Співвідношення системи права і системи законодавства……….37 3.3.
...висновок з посиланням на чинне законодавство. Завдання №2 Керівник казенного підприємства прийняв рішення про списання зайвих верстатів, обладнання і транспортних засобів з причини їх морального зносу....відповідь з посиланням на чинне законодавство. Завдання №3 Торговельно промислова фірма "Дукат" та акціонерне виробничо комерційне товариство "Торгрічтранс" уклали договір на оренду складського приміщення до 05....
Зробіть висновок на підставі діючого законодавства. 2. Завдання № 2 10 квітня 1998 р. Голова Спостережної ради відкритого акціонерного товариства "Акорд" викликав свого заступника, і щоб не ...висновок із посиланням на чинне законодавство. 3. Завдання № 3 У підвальному приміщенні багатоповерхового будинку, яке передано ремонтно експлуатаційним управлінням в оренду під магазин в результаті повного ...
Поняття і структура цивільного законодавства 2. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства 3. Аналогія права і аналогія закону 4. Роль судової і арбітражної практики в удосконаленні, ...
ІНДИВІДУАЛЬНЕ САМОСТІЙНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС Варіант № 6 1. Вплив Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 р.
Право приватної власності за законодавством України. План. Вступ. 1. Поняття власності та права власності. 2. Підстави виникнення та припинення права власності. 3....України “Про практику застосування судами законодавства, що регламентує право власності громадян на жилий будинок” від 4 жовтня 1991 року № 7 із змінами, внесеними постановою Пленуму від ...
Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства 2. Система та джерела господарського законодавства 3. Функції господарського законодавства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ПОНЯТТЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.................................................................................7 1.1. Історичні етапи становлення правового регулювання робочого часу................7 1.2. Поняття робочого часу за трудовим правом ...регулювання робочого часу за трудовим законодавством Російської Федерації....................................................................................................37 3.2. Порівняльний аналіз но...
...права на чужі речі в законодавстві України 1.1. Розвиток та формування категорії прав на чужі речі у законодавстві України 1.2.
...та зміст права власності за законодавством України. Практиче завдання 1. П. Горик вирішив особисто створити Товариство з обмеженою відповідальністю, написав його статут, оплатив реєстраційний збір й ... Законодавство незалежної України регулює по іншому питання власності ніж закони Радянської України. Захист і охорона власності є однією з найголовніших функцій ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.