Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 5074 за запитом закон

ЗВОРОТНА ДІЯ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЧАСІ План 1. Поняття зворотної дії у часі закону про кримінальну відповідальність. 2.
Закон про кримінальну відповідальність План 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність. 2. Система та структура Кримінального кодексу України. 3.
ВАРІАНТ 2 Тема: Принципи дії закону про кримінальну відповідальність у часі, просторі, колу осіб План 1. Поняття принципів права. Система принципів кримінального права України. 2. Принципи дії закону про кримінальну відповідальність у часі.
Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття часу вчинення злочину. 2. Набрання та втрата чинності кримінальним законом. 3.
План Поняття зворотної дії у часі закону про кримінальну відповідальність. Види законів про кримінальну відповідальність, що мають зворотну дію у часі. Закони про кримінальну відповідальність, які не ...
Поняття системи економічних законів 1.1. Ознаки системи закону 1.2. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні 1.3.
ВАРІАНТ 1 Тема: Закон про кримінальну відповідальність: поняття, ознаки, система План 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, як джерела кримінального права України. 2.
Конституція України – Основний Закон сучасної Української держави 10 2.1. Конституційний статус людини і громадянина 13 2.2. Конституційні основи організації діяльності органів державної ...1996 року, являє собою Основний Закон нашої держави, що створює підгрунтя для подальшого розвитку правотворчого процесу в нашій країні. Поява Конституції стала одним з етапів процесу ...
Закон про кримінальну відповідальність 1.1. Поняття закону про кримінальну відповідальність 1.2. Структура Кримінального кодексу України і закону про кримінальну ...
Поняття, структура та тлумачення закону про кримінальну відповідальність Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки та значення. 2.
План Територія вчинення злочину та її значення для вирішення питання про чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. Зміст територіального принципу. Зміст принципу громадянства. Зміст космополітичного (універсального) принципу. Зміст реального принципу.... Уголовный закон и его применение. М., 1967. Блум М.И. Действие советского уголовного закона в пространстве. Рига: Латв. ун т, 1974.
План Територія вчинення злочину та її значення для вирішення питання про чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. Зміст територіального принципу. Зміст принципу громадянства. Зміст космополітичного (універсального) принципу. Зміст реального принципу.... Уголовный закон и его применение. М., 1967. Блум М.И. Действие советского уголовного закона в пространстве. Рига: Латв. ун т, 1974.
Закони XII таблиць перша кодифікація римського права. 2. Зміст Законів XII таблиць (правовий статус населен¬ня, право приватної власності, договір позики, ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ПРОСТОРІ……………………………….….7 1.1. Поняття дії кримінального закону в просторі…………………………..…….7 1.2. Історія розвитку кримінального законодавства про чинність ...
...КОНЦЕПЦИЙ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА И ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА РАЗДЕЛ ІІ. ПРИНЦИПЫ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА И ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 2.1. Верховенство права: понятие, основные признаки 2.2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «ЧИННІСТЬ» ТА «ДІЯ» ЗАКОНУ..6 РОЗДІЛ 2. НАБУТТЯ ТА ВТРАТА ЧИННОСТІ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОМ………………………………………………………………...………..14 2.1. Набуття чинності кримінальним законом……………………………………14 2.2.
Научно теоретическое обоснование уголовного закона 1.1. Понятие и структура уголовного закона 2.2. Толкование уголовного закона Раздел ІІ. Действие уголовного закона в пространстве и ...
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНІВ ТА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 1.1. Закони та закономірності менеджменту, як ключові поняття дослідження 1.2.
Розуміння поняття “кримінальний закон” 1.2. Структура кримінального закону. Диспозиція і санкція та їх види 1.3. Тлумачення кримінально правових норм та його види ...
Загальні положення спадкування за законом. 2. Черги спадкоємців за законом. 3. Прийняття спадщини. Строк та порядок прийняття спадщини. 4. Спадкування за правом представлення.
Визначте характер адміністративного провадження за Законом України “Про звернення громадян” та охарактеризуйте адміністративно правовий статус його учасників. 2. Для перевірки інформації, що надійшла до органів міліції ... 11 Закону України “Про міліцію”. Директор ТОВ “Космос” відмовився надавати згадані документи, оскільки така інформація становить комерційну та банківську таємницю.
СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ: ПІДСТАВИ ТА КОЛО СПАДКОЄМЦІВ 2.1. Підстави спадкування за законом 2.2. Коло спадкоємців за законом 2.2.1.
...кваліфікації та врахування норм кримінального закону………………………………………………………….…..12 1.3. Конкретність кримінально правової кваліфікації кримінально правових норм та статей кримінального закону…………………………………………….19 РОЗДІЛ 2.
ЗМІСТ ЗАКОНУ ВАРТОСТІ ТА ЕВОЛЮЦІЯ 1.1. Економічний зміст закону вартості 1.2. Еволюція теорії вартості 1.3.
Поняття закону як джерела Конституційного права 1.1. Загальна характеристика джерел конституційного права 1.2. Поняття і види законів як джерел конституційного права Розділ ...
Закони царя Хаммурапі План 1. Загальна характеристика законів царя Хаммурапі. 2. Зміст законів Хаммурапі (кастовий устрій, форми власності, договір позики, злочини ...
...принципу (принципу громадянства) чинності кримінального закону 1.1. Новий Кримінальний кодекс України як основа затвердження національного принципу чинності кримінального закону 1.2.
Поняття закону про кримінальну відповідальність: поняття (ознаки), функції, риси та значення 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі 3.
... Тема 7. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи ...
ОСОБЛИВОСТІ ТА СУТНІСТЬ ЗАКОНІВ УПРАВЛІННЯ ТА МОТИВАЦІЇ 7 1.1. Людина – як біосоціальна система 7 1.2. Загальна характеристика законів управління 11 1.3.
...Задача Президент України не підписав Закон України «Про державний бюджет» і повернув його в 15 ти денний термін у Верховну Раду зі своїми мотивованими і сформульованими ... Верховна Рада повторно розглянула вказаний Закон і прийняла його в початковій редакції більш ніж двома третинами конституційного складу, тим самим залишивши пропозиції Президента України без розгляду.
Поняття закону, його основні ознаки 2.1. Поняття «закон» 2.2. Дія закону в часі 2.3.
Процедура прийняття законів, указів, постанов, розпоряджень: 3.1. Прийняття законів: 3.1.1. Розробка законопроекту 3.1.2.
... Задача №224 Проаналізуйте наведений нижче процесуальний документ. Вкажіть, чи він відповідає усім вимогам закону, що до нього ставляться.
В а р і а н т ІІІ 1. Президент Франції за пропозицією Уряду під час ...прийняв рішення винести на референдум Закон “Про органи місцевого самоврядування”. Депутати нижньої па¬лати Національних зборів на своєму засіданні проголосували проти такого рішення Президента.
Житлове комунальне господарство (далі ЖКГ) міста в 4 кварталі 2007 року і в першому півріччі 2008 року відповідно до Закону України «Про міліцію» при стягуванні ...
Задача №241 В Конституционный Суд РФ обратились адвокаты Иванов и Головин на нарушение их конституционных прав статьями 1 и 21 Закона РФ О государственной тайне.
Згідно із Законом України “Про місцеві державні адміністрації” розкрийте повноваження обласної державної адміністрації у сфері управління економікою та фінансами. 2. Громадянина А.... Про місцеві державні адміністрації: Закон України № 586 XIV від 09.04.1999 р. // Там же. – 1999. – № 20 21. – Ст. 190 (з наступ. змін. та допов.).
...ОРГАНІВ І ОСІБ, ЯКИМ ЗА ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ ПРИ РОЗГЛЯДІ В СУДАХ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ …………….. 6 1.1. Загальна хараткристика осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи ...
Задача (Россия) Государственной Думой Российской Федерации были внесены изменения в Закон РФ "Об акцизах", устанавливающие новые ставки и дополняющие налогооблагаемую базу. Закону придана обратная сила. В развитие данного закона ЦБ РФ ...
Питання адвокатської етики у законі України “Про адвокатуру” (Ст.1,4,7,9,10,15). Питання міліцейської етики у законі України “Про міліцію” (Ст.
Поняття закону у формальній логіці. 2. Основні закони логіки та їх характеристика. 3. Співвідношення основних законів логіки, діалектики і метафі зики. Література
1. Сравните правовое положение социальных групп населения по Законам Ману и законам Хаммурапи 2.
Відповідно до Конституції України (ст. 121) на прокуратуру покладається здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.
ПЛАН ВСУП Загальна характеристика законів управління………………………………….4 Еволюція наукових поглядів на дію законів управління та мотивації…….…8 Взаємозв'язок законів, принципів, цілей, методів мотивації та ...
Сутність та особливості економічних законів. Економічні категорії 5 2. Система економічних законів та їх характеристика 10 3. Механізм дії та форми використання економічних законів в ...
Тема: Уголовное право и судебные процессы по законам Хаммурапи и Ману» Введение …………………………………………………………………….. 3 1. Кодекс Хаммурапи как памятка вавилонского законодательства …… 4 2. Уголовное право по законам Хаммурапи ………………………………. 6 3. Судебные процессы ……………………………………………………….
Поняття та завдання закону про кримінальну відповідальність, як джерела кримінального права України…………………...............5 – 7 3. Ознаки закону про кримінальну відповідальність…………..8 – 11 4.
Аналіз концепції Закону про мови в Україні 3. Шляхи втілення в життя Закону про мови в Україні Висновки Список використаної літератури
Загальна характеристика законів царя Хаммурапі 2. Зміст законів Хаммурапі (кастовий устрій, форми власності, договір позики, злочини і покарання) 3.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.