Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 948 за запитом запасу

ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 1.1. Економічна сутність виробничих запасів та їх класифікація 1.2. Законодавча та нормативна база з обліку виробничих запасів 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання 1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка 1.2 Огляд законодавчої бази ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування системи управління виробничими запасами на підприємстві 1.1 Сутність виробничих запасів та їх класифікація 1.2 Метологія оцінювання виробничих запасів на підприємстві 1.3 ...
Теоретичні аспекти обліку запасів бюджетних установ 1.1. Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2.
...обліку операцій з руху виробничих запасів 1.1. Еволюція поняття „виробничі запаси” та основні тенденції розвитку їх обліку на сучасному етапі 1.1.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів у бюджетній установі 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2 Сутність, класифікація та оцінка ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади управлінням товарними запасами на підприємствах громадського харчування 1.1. Види товарних запасів, завдання та інформаційна база їх оцінювання 1.2.
Теоретичні основи обліку матеріальних запасів та аналізу ефективності їх використання 1.1. Інформаційна база обліку матеріальних запасів 1.2. Методологія обліку матеріальних запасів на підприємствах ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і оцінки матеріальних запасів підприємства 1.1 Економічна сутність матеріальних запасів підприємства 1.2 Методика обліку матеріальних запасів підприємства 1.3 Оцінка матеріальних запасів ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування системи управління виробничими запасами підприємства 1.1Сутність виробничих запасів підприємства, їх класифікація і оцінка 1.2Методика та методологія оцінки виробничих запасів на підприємстві 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку наявності Та руху запасів 1.1 Нормативна та законодавча база обліку запасів ст 1.2 Сутність запасів їх склад та оцінка ст 1.3 ...
...МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Економічний зміст і характеристика матеріально – технічних запасів підприємства 1.2. Види матеріально – технічних запасів та джерела їх ...
...товарних операцій Та аналізу товарних запасів 1.1 Теорія та методологія обліку товарних операцій 1.2 Нормативна база обліку товарних операцій 1.3 Завдання, матеріали та методика аналізу товарних запасів Розділ 2 облік товарних операцій ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аудиту виробничих запасів підприємства 1.1 Економічна сутність виробничих запасів підприємства 1.2 Мета, завдання і етапи аудиту виробничих запасів 1.3 Методологія ...
...комерційних засобів з формування товарних запасів торговельним підприємством» Виконав студент 3 курсу, тм 328 групи (прізвище, ім’я, по батькові) Керівник: Яремко В.Г....Товарні запаси об’єкт комерційної діяльності підприємства у забезпеченні стійкого товарного асортименту. 2. Організація процесу управління товарними запасами на підприємстві. 3.
Вступ РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 1.1. Визначення поняття “виробничі запаси” як об’єкта організації обліку 1.2. Класифікація виробничих запасів в цілях організації обліку ...
Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку виробничих запасів 1.1. Виробничі запаси підприємства як «оборотні активи»: конкретизація економічної сутності 1.2. Класифікація виробничих запасів 1.3.
...АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 1.1 Економічна сутність виробничих запасів як об’єкту обліку 1.2 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку ...
...забезпечення обліку і аудиту виробничих запасів 1.1. Теоретичні основи та проблеми обліку і аудиту виробничих запасів 1.2. Нормативно – правове забезпечення обліку і аудиту виробничих ...
Теоретичні аспекти податкового обліку виробничих запасів 1.1. Сутність, місце та значення виробничих запасів в діяльності підприємства 1.2. Методика податкового обліку виробничих запасів 2.
...обліку, аналізу і контролю товарних запасів 1.1 Поняття, класифікація та оцінка товарних запасів 1.2 Огляд законодавчої та нормативної бази з обліку товарних запасів 1....
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАПАСИ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………5 1.1. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси підприємства та їх класифікація………….5 1.2.
Теоретичний аспект та сутність матеріальних запасів на підприємстві 1.1. Поняття, сутність і види матеріальних запасів 1.2. Необхідність створення запасів на підприємстві 1.3.
Скригун розглядають проблему оптимізації виробничих запасів як один з напрямів управління витратами на підприємстві [16]. Значну увагу ефективності використання запасів приділяє Савицька Г. В.
...сутності, класифікації та оцінки виробничих запасів 1.1. Економічна сутність та класифікація виробничих запасів підприємства 1.2. Визнання та оцінка виробничих запасів 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 1.1.Поняття, види та оцінка виробничих запасів 1.2. Класифікація виробничих запасів 1.3.
Теоретичні основи обліку виробничих запасів 1.1 Економічна сутність виробничих запасів 1.2 Законодавча база та документування операцій з виробничими запасами 1.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПАСІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 1.1 Економічна сутність та структура запасів підприємства 1.2 Методика оцінки ефективності використання ...
...основи організації управлінського обліку виробничих запасів 1.1 Виробничі запаси як економічна категорія 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку виробничих запасів 1.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 1.1. Поняття, класифікація, оцінка запасів та завдання їх обліку 1.2. Огляд літературних джерел та нормативної бази з обліку ...
Теоретичні основи обліку виробничих запасів 1.1 Економічний зміст і оцінка виробничих запасів 1.2 Нормативно правове регулювання обліку виробничих запасів 1.3 Проблеми обліку ...
...ТА АНАЛІЗУ НАДХОДЖЕННЯ І ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ..........6 1.1. Сутність запасів підприємства, їх надходження і вибуття..........................6 1.2. Огляд літературних джерел та обґрунтування методики обліку, ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління запасами операційної системи 1.1. Сутність та структура запасів підприємства 1.2 Методика аналізу запасів 1.3 Показники ефективності управління запасами ...
Теоретичні основи аналізу товарних запасів та товарооборотності торгового підприємства 1.1. Види товарних запасів 1.2. Завдання та джерела аналізу товарних запасів та товарооборотності 1....
Теоретичні аспекти аналізу виробничих запасів 1.1 Економічна сутність виробничих запасів 1.2 Інформаційна база аналізу виробничих запасів 1.3 Методика аналізу виробничих запасів Розділ ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 1.1. Економічна сутність та класифікація запасів підприємства 1.2. Організація проведення інвентаризації на підприємстві РОЗДІЛ ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи аудиту виробничих запасів 1.1. Основні завдання та джерела інформації аудиту операцій з виробничими запасами на підприємстві 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади управління формуванням товарних запасів та товарооборотністю на торговому підприємстві 1.1. Види товарних запасів 1.2. Завдання управління товарними запасами та товарооборотністю 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади управління формуванням товарних запасів та товарооборотністю на торговому підприємстві 1.1. Види товарних запасів 1.2. Завдання управління товарними запасами та товарооборотністю 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 1.1. Сутність та склад виробничих запасів підприємства 1.2. Чинники, що впливають на формування виробничих запасів на підприємстві 1....
Теоретичні основи обліку виробничих запасів 1.1 Проблеми обліку виробничих запасів 1.2 Нормативно правове забезпечення обліку виробничих запасів 2.
...ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1.Економічний зміст поняття «запаси» та його класифікація як об’єкта облікової політики 1.2.
значення товарних запасів в роботі торгового центру «Епіцентр" Розділ 2. Характеристика підприємства «Епіцентр» 3. Управління товарними запасами 3.1.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ» 5 1.1. Роль, сутність і значення виробничих запасів підприємства в умовах ринку 5 1.2.
Вступ 1.2 Завдання, джерела інформації та методика аналізу стану виробничих запасів на підприємстві 1.3 Шляхи удосконалення стану виробничих запасів на підприємстві 2. Економічна характеристика ВАТ «Черкасихліб» 2.1 Організаційно економічна ...
Імітаційна модель керування запасами 3.1. Сутність оптимального керування запасами 3.2. Стратегії керування запасами 3.3 Імітаційна модель оптимізації запасів 3.4 Логічна ...
Організація обліку виробничих запасів 2. Класифікація виробничих запасів 3. Визначення та оцінка виробничих запасів 4. Документальне оформлення надходження запасів на склад 5.
3 1 Класифікація запасів будівельних підприємств та їх оцінка………... 4 2 Документування руху запасів будівельного підприємства………….. 3 Облiк наявностi та руху запасів………………………………………..
Теоретичні аспекти податковаго обліку запасів 1.1 Поняття податкового обліку та його основні характеристики 1.2. Податковий облік запасів Розділ 2.
...завдання та джерела аналізу товарних запасів торгівельного підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ЗАТ «Коопзовнішторг» та постановки аналітичної роботи 3. Аналіз наявності та структури товарних запасів ЗАТ «Коопзовнішторг» 4.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.