Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
Роман

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 64 за запитом запорука

...Організаційні форми рекламно інформаційної діяльності – запорука успішного функціонування та діяльності рекламного агентства «Олекс» 2. Коротка характеристика агентства «Олекс» 2.1 Місце знаходження....засобів ТОВ «Олекс» 3.6 Запорука комерційної роботи ТОВ «Олекс» 4. Заключна частина 4.1 Висновки та пропозиції щодо вдосконалення і покращення діяльності рекламного агентства «Олекс» ...
1. Вступ 1.1 Належно організована комерційна діяльність – це запорука комерційного успіху ПП «Гранд – Маркет» 2.
ВСТУП 1. Залежність здоров'я людини від стану хребта 2. Передумови порушення функції хребта та причини дегенеративно дистрофічних процесів ...
Це було запорукою швидкого виходу «Чистюлі» на європейські ринки і мінімізувало ризик випередження конкурентами У лютому 1981 р....висновки зводились до того, що запорукою успіху підприємства був часовий фактор. «Чистюля» значно процвітала на ринках, де конкуренти були повільні і випускали аналогічні СМЗ із запізненням.
Обіговість товару — запорука прибутковості 3. Реалізація без пересортиці 4. Точка замовлення 5. Облік та звітність
Якість як запорука успішної діяльності підприємства............................6 1.1. Загальна характеристика поняття якості............................................................6 1.2. Державний нагляд за якістю товарів і послуг..................................................
...як фактор ефективного менеджменту і запорука ефективного функціонування підприємства 1.1. Сутність понять: «організація», неформальна організація», ефективне управління організацією» 1.2.
Маркетингова діяльність як запорука успіху підприємства 1.1. Суть, мета та функції маркетингової діяльності 1.2. Маркетингові дослідження в туризмі 1.3.
...інформації та комерційної таємниці – це запорука успішності роботи підприємства II. Коротка характеристика ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі» 2.1. Місцерозташування 2.2. Підпорядкованість, форма власності 2.3.
...сприятливого психологічного клімату колективу як запорука зростання ефективності праці 3. Психологічні основи конкуренції, як відвертої боротьби керівника за свої інтереси або інтереси підлеглих Висновки Список використаних ...
Конкурентоспроможність товару та послуг як запорука ефективної діяльності суб’єктів ринку Розділ ІІ. Сучасні технології як засіб конкурентоспроможності 2.1. Аналіз конкурентоспроможності і підвищення її за ...
Вступ Розділ 1 Форми і методи досягнення комерційного успіху підприємства 1.1 Належно організована комерційна діяльність як запорука комерційного успіху 1.2 Визначення джерел формування комерційного успіху 1.3 Значення реклами в комерційному успіху Розділ 2 Форми і ...
Комп’ютерні технології навчання як запорука якісної підготовки учнів на уроках природознавства 1.2. Застосування технік інтерактивного навчання на уроках природознавства 1.3.
Комп’ютерні технології навчання як запорука якісної підготовки учнів на уроках природознавства 1.2. Застосування технік інтерактивного навчання на уроках природознавства 1.3.
Комп’ютерні технології навчання як запорука якісної підготовки учнів на уроках природознавства 1.2. Застосування технік інтерактивного навчання на уроках природознавства 1.3.
Робота з персоналом як запорука успішної кадрової політики 1.2. Методологічні основи управління персоналом організації Розділ 2. Правила адаптації новоприйнятих працівників у закладах торгівлі Розділ ...
Законність як запорука правопорядку.............................................................16 2.1 Поняття та ознаки законності...............................................................16 2.2 Принципи та гарантії законності.........................................................19 3.
...закладів та сім’ї як запорука ефективності підготовки дітей до навчання в школі 2.1. Творче співробітництво вихователів та батьків у досягненні освітньо виховних цілей 2....
Соціально економічний потенціал КНР – запорука стрімкого, динамічного досягнення високоефективної економіки 1.3. Джерела і напрями формування ефективної зовнішньоекономічної політики КНР, доцільність її ефективного використання в ...
...своєрідний оберіг звичаїв і традицій, запорука інтелектуального зростання, розвою та поступу народу в загальносвітовому житті. Вона характеризується єдністю, взаємозв’язком та взаємозалежністю всіх її складових.
Стан сфери послуг – запорука конкурентоспроможності підприємств на ринку. 2. Стратегія створення і надання системи послуг у підприємствах торгівлі. 3. Організація надання окремих видів послуг.
Застосування невербальних засобів спілкування – запорука успішного проведення допиту 3.3. Допит в стані гіпнозу Висновки Список використаних джерел
Підвищення якості обслуговування у готелі – запорука успішного розвитку готельної індустрії України ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
...профілактиці правопорушень виступає нині надійною запорукою успіху, законності, прогресу та правопорядку. Таким чином, на сучасному етапі розвитку України спостерігається необхідність ... 1.
...та критеріїв, що стали б запорукою прийняття адекватних і зрозумілих управлінських рішень під час оцінки сукупності тих чи інших проектів, обґрунтування вибору одного або кількох можливих ...
...сказати, що ефективне лідерство є запорукою успішної діяльності організації, тому що лідерство в управлінні – міцний впливовий механізм який розповсюджується на діяльність всієї організації.
...та якісний її дизайн є запорукою формування пізнавальних потреб, інтересів та мотивів навчання молодших школярів. Професійний вчитель глибоко проникає в індивідуальність, внутрішній світ кожного учня, відшукує ...
...та інших сфер життя є запорукою виходу України з того стану, в якому вона зараз опинилася. У високорозвинених країнах інтелектуальна діяльність є предметом особливої уваги з ...
...відкритості національної економіки країни, як запоруки її інтеграції до світовогосподарських зв'язків. При цьому, ефективні інтеграційні процеси національних економік можуть здійснюватися лише за умови подібності економіко ...
...відкритості національної економіки країни, як запоруки її інтеграції до світовогосподарських зв'язків. При цьому, ефективні інтеграційні процеси національних економік можуть здійснюватися лише за умови подібності економіко ...
...сільського господарства, що має стати запорукою екологічнообґрунтованого його ведення в Україні. Хімізацію сільського господарства можна визначити як застосування хімічних препаратів у сільському господарстві.
...чином власний інвестиційний портфель, є запорукою його успішної діяльності в конкурентному ринковому середовищі. Метою роботи є аналіз теоретичних підходів до формування оптимального портфелю фінансових інвестицій та ...
...соціально психологічних методів управління персоналом запорука якості управління персоналом 3.3. Взаємозв'язок вдосконалення управління персоналом та його вплив на ефективність діяльності банку Висновки Список використаної ...
Запорукою ефективного функціонування та сталого розвитку економіки будь якої країни або регіонального об’єднання є її стабільна та надійна банківська система.
Здорова дитина запорука здорової нації. Усі ми хочемо бачити дітей розумними, сильними, здоровими, але на жаль, статистика стану здоров”я школярів є досить ...
...сказати, що ефективне лідерство є запорукою успішної діяльності організації, тому що лідерство в управлінні міцний впливовий механізм який розповсюджується на діяльність всієї організації.
Тому запорукою збереження життя на планеті стає життя людини в гармонії з природою. Сьогодні природну взаємодію порушено, і наслідки цього дисбалансу ми ...
...сучасного обліку, аналізу і аудиту – запоруки успішності оптового підприємства 75 ВИСНОВОК 81 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 84 ДОДАТКИ 87
...висока конкурентоспроможність послуг є головною запорукою виживання і ефективної роботи підприємства на ринку. Під час перебудови було повністю відкрито кордони для іноземних виробників, і ринок України ...
...сказати, що його ефективність є запорукою успішної діяльності організації, тому що менеджмент – міцний впливовий механізм який розповсюджується на діяльність всієї організації. Список використаної літертури
Тому її надійність є запорукою соціальної та економічної стабільності і потребує постійної уваги з боку держави. Розвиток пенсійної системи сприяє детінізації зайнятості та доходів, забезпечує ...
...факторами зниження підприємницьких ризиків і запорукою розвитку в цілому. У найближчі роки має бути закінченою реалізація основних елементів реформи влади, що дозволить забезпечити ефективність рішень, які ...
...джерел Додатки В ринкових умовах запорукою стабільного стану підприємства служить його фінансова стабільність. А вона, в свою чергу, відображає такий стан грошових ресурсів, при якому підприємство, ...
...сказати, що ефективне лідерство є запорукою успішної діяльності організації, тому що лідерство в управлінні – міцний впливовий механізм який розповсюджується на діяльність всієї організації.
...зорієнтована на комерційний успіх – це запорука відтворення повномасштабних ринкових економічних відносин. Банк – це особливий вид капіталоутворюючого підприємства, яке мобілізує вільні ресурси клієнтів та інші грошові кошти, ...
А запорукою виступає підвищення рентабельності сільськогосподарської продукції. Отже, підбивши певні підсумки, можна помітити, що стратегічні напрямки розвитку дослідного господарства “Золотоніське“ на перспективу ...
...виконавчої гілок влади і стане запорукою забезпечення свободи слова в Україні, а через це – реалізації стратегічного курсу на побудову соціальної, правової, демократичної держави.
...достовірної інформації про клієнтів є запорукою стабільності і ефективності функціонування банківської системи і економіки країни в цілому, збереження репутації банків, надійності фінансової системи країни.
...народу, а вчення Ісуса Христа — запорукою спасіння душі, самого ж Христа — «великомучеником святим, пророком». Його вчення, вважає поет, треба завжди пам’ятати, «щоб брат брата не ...
...депозитних вкладів, бо це є запорукою створення стабільної ресурсної бази. Залучення вкладів є показником довіри до Банку з боку клієнтів та населення.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.