Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4264 за запитом захист

Поняття соціального захисту. 2. Характеристика соціального захисту осіб що постраждали від Чор нобильської аварії 2.1 Особи, що підлягають соціальному захисту внаслідок Чорнобильської ...
Поняття цивільно правового захисту права власності. 2. Речово правовий захист права власності. 3. Зобов’язально правовий захист права власності. 4.
Міжнародно правова охорона та захист авторських прав згідно норм міжнародного приватного права………………………………….40 2.1. Основні принципи міжнародно правової охорони та захисту авторських прав……………………………………………………………………..40 2.2.
Право на захист серед інших прав і свобод громадян……………...6 РОЗДІЛ ІІ. Забезпечення права на захист в суді………..…………..…………15 РОЗДІЛ ІІІ.
Вступ 1.1 Поняття соціального захисту, визначення об’єкту, мети та завдання соціального захисту ветеранів війни ...
Поняття цивільно правового захисту 1.1 Різні підходи до визначення сутності цивільно правового захисту……………………………………….........................................с.6 1.2 Відмінність правового захисту і правової охорони.............................
Законодавче закріплення гарантій права на захист 1.1.Конституційні гарантії права на захист; 1.2.Нормативні акти що закріплюють обвинуваченому,підозрюваному та підсудному право на захист; ...
Поняття соціального захисту і соціальної безпеки............................... 1.1 Гарантії соціального захисту в Конституції України.................. 1.2 Визначення соціального захисту ...................................................
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЇЇ ЗАХИСТУ 1.1. Загальна характеристика законодавства України про захист економічної конкуренції 1.2.
Вступ 1.1 Поняття соціального захисту ветеранів війни і праці, визначення об'єкту, мети та завдання курсової роботи 1.2 Необхідність забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці Теоретична ...
ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ...... 4 1.1. Історія становлення законодавства про захист прав споживачів... 4 1.2.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ…………………………………………………………………….……..6 1.1. Поняття захисту цивільних прав та інтересів…………………………………6 1.2.
...аспекти досліджуваної теми цивільно правового захисту права власності ………………………………………………………. 8 1.1.Сутність та зміст права власності в Україні …………………………….. 8 1.2. Поняття цивільно правового захисту …………………………………… 21 1.3.
Поняття цивільно – правового захисту………………………….………6 1.1. Дискусійний підхід до визначення сутності цивільно – правового захисту………………………………………………………………………………..6 1.2. Відмінність правового захисту і правової охорони………………..
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ………………………...…………………………………………...6 1.1. Здійснення та межі здійснення цивільних прав………………………………6 1.2. Право на захист та його реалізація.
...права України, що забезпечує соціальний захист громадян 1.1. Конституційно правові норми та соціальний захист громадян 1.2. Відображення соціального захисту населення в джерелах конституційного права ...
...та наукова база функціонування системи захисту інформації WEB –порталу 1.1. Основні поняття та визначення політики інформаційної безпеки 1.2. Склад та зміст основних заходів щодо ... Класифікація загальних принципів системи захисту інформації 1.4. Правова база інформаційної безпеки Розділ 2. Аналіз загальної системи захисту WEB –порталу 2.1.
...підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист ПЛАН 1. Поняття та сутність принципу забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист. Міжнародно – правові стандарти забезпечення права на захист.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування стандартів інформаційної діяльності органів соціального захисту населення 1.1. Інформаційна діяльність органів державної влади як предмет наукових досліджень 1.2. Особливості інформаційної діяльності органів соціального захисту населення Розділ 2 складові організації ...
...гідність, ділову репутацію та їх захист……………………………………………………………………………7 1.1. Поняття захисту особистих немайнових прав у доктрині цивільного права…………………………………………………………………………………..7 1.2.
Поняття і природа права на захист та охорону…………..................6 РОЗДІЛ 2. Методологічні особливості захисту та охорони цивільних прав...10 2.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи державної політики зайнятості та соціального захисту населення 1.1 Сутність та засоби державної політики зайнятості 1.2 Сутність та види соціального захисту населення 1.3 Крива Філіпа, ...
...Прилуцького управління праці та соціального захисту населення 1.1. Структура управління праці та соціального захисту населення 1.2. Основні завдання управління праці та соціального захисту населення ...
ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В СФЕРІ ЯКОСТІ ТОВАРІВ…………………………………………………………….…......9 1.1. Якість товарів як правова категорія………………………………………..…..9 1.2. Законодавство про захист прав споживачів в сфері якості ...
ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІйНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ…………7 1.1. Поняття «суб’єкт господарювання» в праві Європейського Союзу………..7 1.2. Поняття та ознаки інституційного механізму захисту прав суб’єктів господарювання в ...
Економічна суть і призначення соціального захисту населення, його фінансове забезпечення Розділ 2. Сучасний стан фінансового забезпечення соціального захисту в Україні Розділ 3.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 6 1.1. Економічна сутність, принципи та функції заробітної плати 6 1.2. Структура заробітної плати 10 1.3.... Визначення та мета соціального захисту 15 1.5. Система державних органів та їх функції зі здійснення соціального захисту 16 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОЇ ...
...соціальна допомога як форма соціального захисту 2.1. Підстави, форми та принципи надання державної допомоги 2.2. Спеціальний соціальний захист 2.3. Додатковий соціальний захист 3.
ЗАХИСТ ПРАВА НА КОМП’ЮТЕРНУ ПРОГРАМУ 3.1. Підстави для судового захисту порушених прав на ком’пютерні програми 3.2.
Сутність захисту права власності Розділ 2. Засоби захисту права власності 2.1. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння 2.2.
ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ. Question 1 Балів: 1 Виберіть одну правильну відповідь a. 0,8м2; b. 1,2м2. c....1 Інженерна споруда, яка забезпечує захист людей від зараження радіоактивними речовинами і опромінення в зонах радіоактивного забруднення місцевості, наслідків стихійного лиха, СДОР, бактеріальних засобів.
Теоретичні основи захисту цивільних прав 1.1. Поняття захисту прав за цивільним законодавством 1.2. Основні способи захисту цивільних прав Розділ 2.
Соціальний захист і державне регулювання доходів населення РОЗДІЛ 2. Державне регулювання рівня та якості життя населення Висновки Список використаної літератури Додатки br />...значні зміни у сфері соціального захисту населення, тому що соціальний захист є основним завданням соціальної політики держави і ставить за мету забезпечення добробуту та прав і ...
...РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ…………………………………..7 1.1. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин……………………………………………………………………..…7 1.2.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.....................................................6 1.1. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин..............................................................................................................
Основи побудови систем захисту інформації……………………….10 1.1. Системні принципи захисту інформації ………………………………….10 1.2. Інтегровані системи захисту інформації………………..............................14 РОЗДІЛ 2.
Судовий захист прав і законних інтересів громадян і організацій (І, Н, Т, Ч, Ю) 1. Проблеми судової влади в правовій демократичній державі. 2. Форми захисту прав і законних інтересів громадян ...
Міжнародно правовий захист прав людини П лан 1. Розвиток міжнародно правового співробітництва в галузі прав людини. 2. Міжнародно правові механізми захисту прав лю¬дини. 3.
Загальна характеристика законодавства України про захист прав споживачів 2.2. Правове значення договору купівлі продажу для захисту прав споживачів 2.3.
Основні принципи захисту прав та свобод людини і громадянина 12 1.2. Система органів державної влади, їх повноваження щодо захисту прав і свобод людини і ...
Конституційні гарантії захисту місцевого самоврядування………………...10 2.2. Гарантії захисту місцевого самоврядування організаційно процесуального та фінансового характеру…………………………………………………………..13 2.3.
Цивільно правові засоби захисту права власності………………………...……5 2. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності……………………….12 3. Негаторний позов як засіб захисту права власності…………………………..
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА РОЛЬ БЮДЖЕТУ У ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННІ..........................................................................................................6 1.1. Еволюція поглядів в системі соціального захисту населення в умовах ринкової економіки.....................................................................................................
Заходи та способи захисту сімейних правовідносин 2.1.Поняття та види заходів захисту сімейних правовідносин 2.2. Способи захисту сімейних правовідносин Розділ ІІІ.
...статусу суддів та основи їх захисту 1.1. Суддя основний носій судової влади 1.2. Правове регулювання захисту суддів їх сімей та майна Розділ ІІ.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Аналіз літератури 1.2 Аналіз джерельної бази РОЗДІЛ 2 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 2.1 Політика захисту інформації 2.2 Основні складові інформаційної безпеки 2.3 Підходи до ...
ОСНОВНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 2.1. Поняття та засоби захисту права власності 2.2. Способи захисту права власності 2.3.
Практика захисту від недобросовісної конкуренції в Україні 2.1 Законодавче забезпечення захисту конкуренції в Україні 2.2 Організаційне забезпечення захисту конкуренції в ...
ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 2.1. Поняття, зміст та підстави захисту цивільних прав 2.2. Способи захисту цивільних прав 2.3.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ………..…22 2.1. Форми захисту корпоративних прав………………………………….………22 2.2. Способи захисту корпоративних прав……………………………………..…32 РОЗДІЛ 3.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.