Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 381 за запитом збереження

НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ ЯК ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ 1.1. Історія становлення інституту набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ...
Місце інституту набуття, збереження майна без достатньої правової підстави в системі недоговірних зобов’язань……………………………………..….7 Розділ 2. Види зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави…………………………………………………………………...
...1.3 Основні заходи зі збереження та відновлення недеревної рослинності..........6 1.4 Міжнародний досвід збереження ресурсів недеревної рослинності..............10 РОЗДІЛ 2 ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 2....
Варіант № 3 1. Поняття та юридична характеристика договору дарування. 2. Відшкодування шкоди завданої правоохоронним та судовими ...Кузьміним про передачу йому на збереження дорогої аудіо і відеоапаратури. Кузьмін погодився, і апаратура була перенесена в його квартиру. По поверненню з відпустки, Коротков з'явився ...
Варіант 2 Задача 1 Державний службовець Сідоров звернувся до свого ке¬рівника з ... Варіант 2 Задача 1 Державний службовець Сідоров звернувся до свого ке¬рівника з заявою про надання відпустки без збереження заробітної плати у зв'язку з народженням дитини. Керів¬ник відмовив у наданні відпустки, оскільки праця держав¬ного службовця регулюється ...
...про зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 2. Порівняльна характеристика зобовязання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстав з іншими інститутами ...
...навантаження, так і вимоги до збереження фізіологічної стабільності людини. Темою нашого дослідження є актуальні задачі шкільного психолога щодо збереження психологічного здоров’я учасників навчального процесу
Збереження стилістичних прийомів лексичного рівня 2.1.2. Передача стилістичних прийомів синтаксичного рівня 2.1.3.... Проблема збереження фразеологічного компоненту авторського стилю Висновки Список використаних джерел Додатки Додаток А Додаток Б
Збереження стилістичних прийомів лексичного рівня 2.1.2. Передача стилістичних прийомів синтаксичного рівня 2.1.3.... Проблема збереження фразеологічного компоненту авторського стилю Висновки Список використаних джерел Додатки Додаток А Додаток Б Додаток В Додаток Г Додаток Ґ
1. Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 pp.) 2.Гетьманський переворот Література
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ ... Проекти з питань збереження культурної спадщини – ревіталізація історичних кварталів міста РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК НАПРЯМОК СПІВПРАЦІ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ВЛАДНИХ ОРГАНІВ 3.1.
Для збору, зберігання і обліку нафти і нафтопродуктів на нафтопромислах, нафтопереробних заводах, нафтобазах і станціях магістральних ...
Вступ 1. Діяльність ЮНЕСКО 2. Світова спадщина ЮНЕСКО 3. Програма ЮНЕСКО «Пам'ять світу» 4.
1. Третя російська збройна інтервенція 2. Західноукраїнська Народна Республіка Література
Вступ 1. Рівненський краєзнавчий музей 2. Острозький музей книги і друкарства 3.
Червоні книги в системі збереження біологічного розмаїття. 2. Заповідна справа в Україні. 3. Червонокнижні рослини України та Тернопільщини, їх збереження в умовах антропогенно зміненого середовища ...
Збереження існуючої системи управління c. Забезпечення повної зайнятості населення даного регіону і держави в цілому Question 3 Менеджмент кризових ситуацій включає ... Збереження працездатних кадрів підприємства, системи управління, недопущення паніки b. Збереження досягнутого високого рівня власних прибутків і дивідендів акціонерів c.
[Лист солдата до дівчини із збереженням орфографії автора.] Січас служить какось непривично, трудно звикать, що тобою командують, та все привикнецця, пайка хватає, наїдаюся полностью, так що ...відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати для здавання екзаменаційної сесії в НАУ з 10 по 14 червня 2011 р.
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ ВАЛЮТНИХ КОШТІВ 74 4.1. Сутність, завдання та джерела інформації контролю операцій з валютними коштами 74 4.2....коштами та контролю за їх збереженням. Об’єктом дослідження є операцій з валютними коштами ТОВ «Столиця», особливості їх обліку і аналізу в системі управління підприємством та ...
...споживання C від доходів D, збережень S і заробітної плати L. Оцінити її параметри за МНК. i C(i) D(i) S(і) L(i) 1 ...споживання C від доходів D, збережень S і заробітної плати L на базі n = 12 статистичних даних певного регіону. i C(i) D(i) S(і) ...
збереження і автоматичного набору телефонних номерів при наявності модему та підключеного до нього телефону c. зберігання звуків до документів користувача d....обміну Question 17 При першому збереженні у файлі нового документу команди СОХРАНИТЬ та СОХРАНИТЬ КАК a. відрізняються b. не відрізняються c.
...використаної літератури Державні архіви забезпечують збереження, примноження й використання важливої складової частини вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів, сприяють формуванню національної самосвідомості Українського народу; ...обліку, призначений для контролю за збереженістю документів та закріплення їх організації. Записи до облікових документів Державного архіву вносить особа, яка має право це робити.
...метою реалізації загальнолюдських інтересів, насамперед збереження цивілізації; участь у міжнародному поділі праці та пов'язаному з ним обміні товарами, сировиною, технологіями, науково технічними винаходами й духовними ...має на меті захист і збережен ня територіальної цілісності та суверенітету держави, прав та інтересів її громадян; 2) регулятивну, що полягає у визнанні суб'єктами міжнародних ...
...зору забезпечення безпеки руху і збереження рухливого складу (але не збереженню самого вантажу!). Оскільки в даному випадку причиною пошкодження вантажу з'явилося його неналежне кріплення в ...
...Кузьміним про передачу йому на збереження дорогої аудіо і відео апаратури. Кузьмін погодився, і апаратура була перенесена в його квартиру. По поверненню з відпустки, Коротков з'...проте Кузьмін зажадав винагороди за збереження. Коротков виплатити винагороду відмовився, вважаючи, що мова йшла про приятельську послугу. Хто прав? Як змінилася б ситуація, якби залишив апаратуру ...
...для виконання всіх функцій і збереження індивідуального відтворення повинно мати відповідні кошти в грошовій формі, тобто зберігати авансові кошти для підтримки безперервності процесу виробництва.... У ході індивідуального відтворення, крім збереження авансових коштів, створюється прибуток, що забезпечення розширення індивідуального відтворення й виконання зобов’язань перед суспільством і державою.
...відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати для здавання екзаменаційної сесії в НАУ з 10 по 14 червня 2011 р. б) Прошу надати мені відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати через екзаменаційну сесію ...
...які гарантують екологічну безпеку населення, збереження генофонду, забезпечують раціональне використання і відтворення природних ресурсів в умовах постійного розвитку господарської діяльності. [3] При цьому під впливом розуміють ...нього різних споживачів і забезпечувати збереження екологічної рівноваги в природних екосистемах у межах їх саморегуляції. Головне у тому, що збереження екологічної рівноваги визначається не індивідуальною реакцією ...
...цілеспрямованість використання та контроль за збереженням. Найбільш ліквідна частина оборотних активів – це грошові засоби: грошові засоби в касі і грошові засоби в банках включаючи грошові засоби ...передбачає організацію касового господарства та збереженості готівки; організацію обліку касових операцій; організацію оперативного контролю касової дисципліни. Організація касового господарства це порядок дотримання відповідного обслуговування каси, підбір ...
...мороженої при 3 добовому терміні збереження встановлена в розмірі 0,08%. За кожну добу збереження до 10 діб норма збільшується на 0,01%, після 10 добового збереження за ...
...здійснює поточний контроль за наявністю, збереженням та використанням грошових коштів, розміром дебіторської заборгованості та своєчасністю її погашення. Комплексна документальна ревізія здійснюється 1 раз на рік ревізорами ...управління підприємством, дієвим засобом сприяння збереженню цінностей, грошових коштів. Він сприяє їх збереженню та економному використанню. З метою посилення контролю особливу уваги необхідно приділити перевірці економічної ...
...кон’юнктура, кон’єктура, зберігання, збереження, попадатися, зустрічатися, траплятися; 31) неминучий, неминущий, компанія, кампанія, говорити, казати, кондиційний, кондиційований. Вправа 6 (виконується за варіантами)....за описом передати під вітповідальне збереження замістника начальника ЖЕКу пана П.Пухтій, – Я Петро Повнокрил повністю підтвержую покази свідка Ігора Чекаленко які він видав по цій ...
...за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, роз¬...доступного медичного обслуговування, формування та збереження мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я, надання гарантованого обсягу безоплатної медичної допомоги, сприяння розвитку закладів охорони здоров'я ...
Оздоровлення і збереження Здоров‘я 2.1. Реалізація принципу оздоровчої спрямованості в практиці фізичного виховання 2.2. Зміст оздоровчо рекреативної фізичної культури 2.... Харчування – вагомий фактор збереження здоров’я населення Розділ 3. Громадське суспільство і здоров‘я Нації Висновки Використані джерела і література
Головна мета дендропарків — збереження, вивчення і збагачення у спеціально створених умовах різних видів дерев і чагарників. Відповідно до цього вони проводять інтродукцію та акліматизацію ...їх селекцію, приділяючи особливу увагу збереженню рідкісних та зникаючих видів. Все це поєднується з високими вимогами до ландшафтної архітектури. Більшість дендропарків є також важливим об’єктом ...
система норм, спрямованих на збереження здоров’я; b. норми поведінки людини на виробництві; c. організація відповідальності роботодавця за безпеку 2. Фактори важкості праці обумовлюються: a....стандартів, що забезпечує безпеці праці, збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці; b. комплекс взаємопов’язаних стандартів, що забезпечує безпеці праці в процесі праці; ...
Зниження цін на продукцію при збереженні натурального об'єму реалізації базисного періоду 2. Збереження базисних цін при одночасному зниженні натурального об'єму продажів. 3.
...місцезростань, загальна біоморфологічна характеристика, режим збереження популяцій та заходи з охорони, розмноження та розведення у спеціально створених умовах, господарське та комерційне значення, основні джерела інфор мації....та про заходи щодо їх збереження і науково обґрунтованого відтворення. Кожна з 542 статей супроводжується ілюстрацією та картосхемою поширення виду в Україні.
...товарів, закономірності її прояву і збереження – це: a. предмет товарознавства b. об’єкт товарознавства c. метод товарознавства Question 4 Споживними є такі властивості товарів : a....товарів, закономірності її прояву і збереження – це: a. метод товарознавства b. предмет товарознавства c. об’єкт товарознавства Question 4 Споживними є такі властивості товарів : a.
...діяльності для підтримання екологічної рівноваги, збереження еталонів недоторканої природи є класичним напрямком природоохоронної діяльності. Тому охорона та відтворення природного, або близького до нього стану ландшафтів є ...громадянам необхідно вжити заходів щодо збереження унікальних ландшафтів, рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, усього генофонду рослинного і тваринного світу рідної землі.
...а зумовлювалися об'єктивною необхідністю збереження автономії новоутвореної національної української держави. Іншого виходу з ситуації, що склалася, не існувало. Адже достатніх сил для того, щоб вирватися ...визначеної договором політичної автономії та збереження соціально економічних здобутків національно визвольної війни 1648–1654 рр., а отже, договір був юридичним визнанням Української держави та її козацького ...
Найважливіша мета підтримання миру, збереження повоєнного статус кво, виконання умов Версальського миру. Статут: передбачав гарантії членам організації у збереженні їхньої політичної незалежності й територіальної цілісності ...
...початку року лише за умов збереження основних елементів діючого механізму функціонування валютного ринку, який дає змогу відсікти арбітражно спекулятивний попит та певною мірою збалансувати сукупний попит ...початку року лише за умов збереження основних елементів діючого механізму функціонування валютного ринку, який дає змогу відсікти арбітражно спекулятивний попит та певною мірою збалансувати сукупний попит ...
...змогу користуватися багатьма засобами для збереження та передачі інформації. Неможливо побачити теперішнє матеріальних носіїв документа без історії їх розвитку. Історія природних носіїв починається з каміння, кісток, ...і досі широко використовується для збереження численних документів. Штучними матеріальними носіями документа є грамплатівки, магнітні стрічки, магнітні та оптичні диски, фото та кіноплівки, голограми та багато ...
...один з найкращих засобів їх збереження. Організація мережі турбаз, готелів, будинків відпочинку з використанням замкових комплексів, будівництво нових об’єктів у місцях, де знаходяться різноманітні пам’...привернення широких кіл до питання збереження замкових комплексів, яке, в свою чергу, сприятиме вирішенню багатьох гострих проблем, посталих перед пам’яткоохоронною справою на сучасному етапі.
...і компанії для виживання і збереження довгострокової конкурентоспроможності повинні постійно коректувати свою діяльність з урахуванням вимог навколишньої дійсності. Нові умови ведення бізнесу припускають постійну готовність до ...для виживання на ринку і збереження конкурентоспроможності повинні постійно вносити зміни в свою господарську діяльність. Організація повинна володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого ...
Тому запорукою збереження життя на планеті стає життя людини в гармонії з природою. Сьогодні природну взаємодію порушено, і наслідки цього дисбалансу ми відчуваємо ... Проблема збереження здоров'я дітей – складний комплекс екологічних, соціальних, духовних проблем, які тісно переплетені між собою, тож постає питання: хто здатний узяти ...
...головних завдань закладів освіти визначають збереження і зміцнення фізичного, психічного, соціального та морального здоров’я школярів, формування у них умінь і навичок здорового способу життя. Проблема збереження, зміцнення і відтворення здоров’я ...
збереження в складі материнської компанії науково дослідницького центру; c. збереження в складі материнської компанії для тиску на менеджерів і робітників дочірніх ...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.