Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 609 за запитом звітності

...складання, ревізії та контролю фінансової звітності бюджетної установи 1.1 Склад, нормативно правова база та вимоги до фінансової звітності бюджетних установ 1.2 Загальні положення складання ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧН, ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЇЇ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 1.1.Склад фінансової звітності і її класифікація 1.2. Нормативно правове забезпечення формування фінансової звітності ...
Значення фінансової звітності в управлінні підприємством 1.2. Склад та нормативно правове забезпечення фінансової звітності 1.3 Характеристика фінансово – господарської діяльності та оцінка ...
...аспекти аудиту та Аналізу фінансової звітності 1.1 Фінансова звітність підприємств: її склад, характеристика та порядок складання 1.2. Методичні прийоми аудиту фінансової звітності 1.3.
Теоретико методологічні основи формування фінансової звітності, її аудиту та аналізу фінансового стану підприємства 1.1. Економічна сутність фінансової звітності як джерела для аудиту та аналізу фінансового ...
...ФОРМУВАННЯ , АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1.1. Фінансова звітність підприємства, її сутність і види 1.2. Економіко – правовий аналіз нормативної бази при складанні, аналізі та контролі достовірності звітності 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання внутрішньої і зовнішньої звітності підприємства 1.1. Сутність та види внутрішньої і зовнішньої звітності підприємства 1.2. Нормативно правова база щодо внутрішньої і зовнішньої ...
Теоретичні аспекти аналізу звітності підприємства 1.1. Оцінка звітності підприємства, її необхідність і значення 1.2. Види звітності підприємств і її структура 1.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………...…..11 1.1. Фінансова звітність як інструмент облікового процесу……………….....11 1.2. Склад, структура та порядок формування фінансової звітності ………..20 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування, аналізу та аудиту звітності підприємства про фінансові результати діяльності 1.1Огляд законодавчої бази та літературних джерел з формування і обліку фінансових результатів 1.2Методичні ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування, аналізу та аудиту звітності підприємства про фінансові результати діяльності 1.1Огляд законодавчої бази та літературних джерел з формування і обліку фінансових результатів 1.2Методичні основи фо...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 6 1.1. Організаційно правові основи функціонування малих підприємств України 6 1.2. Склад, призначення та основні характеристики фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва 10 ...
...1 Нормативно – правове регулювання аудиту звітності підприємства про фінансові результати………………………………………………………… 1.1 Мета та завдання аудиту звітності підприємства про фінансові результати………………………………………………………………………….
Cутність фінансової звітності, склад та вимоги до неї 1.1 Мета фінансової звітності та принципи її побудови 1.2 Характеристика форм фінансової звітності ...
Інформаційна сутність фінансової звітності та вимоги, що ставляться до неї 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ПП «Промкомплект» 3. Облікова політика підприємства та її вплив на показники фінансової звітності 4.
...ЗАВДАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 5 2. ДОСЯГНЕННЯ УМОВ ДОМОВЛЕНОСТІ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 11 2.1. Коротка характеристика суб’єкту та об’єкту перевірки 11 ... МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАТ «ОДЕСАКОНДИТЕР» 25 4.1. Характеристика фінансової звітності ЗАТ «Одесакондитер», її склад, призначення та основні принципи підготовки 25 4.2.
...структура та порядок формування фінансової звітності. 1.2. Перспективи вдосконалення фінансової звітності підприємства в країні. 2. Методика аналізу фінансового стану підприємства. 2.1.
...державному підприємстві 1.1Оцінка фінансової звітності як основа прийняття управлінських рішень 1.2 Поняття балансу підприємства 1.3 Звіт про фінансові результати підприємства 1.4 Звіт ...3 Аналіз особливостей використання фінансової звітності при прийнятті управлінських рішень 2. 3.1 Аналіз балансу підприємства 2. 3.2 Аналіз звіту про фінансові результати 2.
Вступ Об’єктом дослідження даної роботи є бухгалтерський облік приватного підприємства «Наталя», що займається продажем продуктів харчування.... Скласти програму аудиту фінансової звітності за встановленою формою. Об’єкт аудиту – вищезгадане торговельне підприємство. Програма аудиту фінансової звітності Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура ...
Нормативно правові аспекти звітності щодо основних засобів 2. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства 3. Методика складання фінансової звітності підприємства з основних засобів та порядок ...
Значення звітності з оплати праці 2. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства 3. Інформаційне забезпечення для складання звітності з оплати праці 4.
Значення і основні принципи фінансової звітності про рух грошових коштів 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ТОВ «Українські макарони» 3. Облікова політика підприємства та її вплив на показники фінансової звітності 4.
...аудиту стану обліку та фінансової звітності 5 2. Аудиторська перевірка стану обліку та оцінка системи внутрішнього контролю 12 3. Методика аудиту та аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності 19 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 30 ВИСНОВКИ ...
Зміст Вступ……………………………………………………………………………………….1 Розділ 1. Теоретичні основи фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств…………………………………………………………………………….….3 1.1.... Показники фінансової звітності для оцінки фінансового стану ТОВ «Біохем ЛТД»…………………………………………………………………………………...…15 2.1. Організаційно – економічна характеристика ТОВ «Біохем ЛТД»………….…...15 2.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування облікової політики ТОВ ТД «Логос» 1.1 Загальна ... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування облікової політики ТОВ ТД «Логос» 1.1 Загальна характеристика підприємства 1.2 Витяг з наказу підприємства з організації обліку витрат на оплату праці та розробка посадової інструкції головного бухгалтера та касира підприємства Розділ 2 Особливості організації облікового процесу у ТОВ ТД «Логос» 2.1 Економіко правовий аналіз нормативної бази ...
Вступ 1 Значення бухгалтерської звітності для фінансового аналізу 2. Фінансово – економічна характеристика об’єкта дослідження і постановка ...
Вступ 1 Загальна характеристика ВАТ “Хмельницкзалiзобетон” та аналіз його техніко економічних показників 2 Теоретико методичні основи аналізу фінансової ...
пошуку винних осіб при складанні звітності b. дослідженні облікової функції підприємства c. вивченні всієї системи прийняття рішень з метою удосконалення діяльності Question 5 Порівнюваність сприяє a.... звітності підприємства Question 8 Первинні документи мають бути складенні: a. в момент здійснення операції b. на момент складання звітності c.
...допомогу керівництву в підготовці фінансової звітності c. усунення недоліків d. визначити і попередити помилку Question 5 Предметом аудиту є: a. фінансово господарська діяльність суб’єкта господарювання ... підтвердження аудитором звітності суб’єктів господарювання c. збір необхідної інформації та підготовка аудиторського висновку Question 9 Умовно точна інформація формується аудитором в результаті: ...
форми звітності Question 5 Етап вибору програмного засобу передбачає: a. вибір програмного забезпечення b. оптимізацію обліку c.... звітності підприємства Question 8 Настроювання звітності підприємства проводиться у відповідності з a. комунікаційними засобами b. Планом рахунків c.
форми звітності c. кількість первинних документів Question 5 Етап вибору програмного засобу передбачає: a. вибір програмного забезпечення b. вибір технічних засобів c.... звітності підприємства Question 8 Настроювання звітності підприємства проводиться у відповідності з a. комунікаційними засобами b. податковою системою підприємства c.
Форма звітності для завдання 1.1 Питання Відповідь. Аргументація Дайте юридичну оцінку правовідносинам, що склалися, а також правам та обов'язкам сторін.... Форма звітності для завдання 1.2 Питання Відповідь. Аргументація Як слід вирішити справу? ТЕМА 2 Завдання 1.1 Задача Київська міська рада ...
...власного капіталу в обліку і звітності 20 1.4. Методи оцінки власного капіталу і їх використання в обліку 24 РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 28 2.1.
Сутність фінансової звітності та методологія аналізу її статей 1.1 Фінансова звітність: сутність, основні вимоги та принципи побудови 1.2 Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення 1....
...відображення грошових коштів у фінансовій звітності. 8. Інвентаризація каси. Тема 3 1. Економічна сутність безготівкових розрахунків. 2. Порядок відкриття рахунків у банку. 3. Види банківських рахунків....відображення безготівкових розрахунків у фінансовій звітності. Тема 4 1. Економічна сутність і види дебіторської заборгованості . 2. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості . 3.
Періоди виникнення першої форми бухгалтерської звітності “Баланс” 3. Особливості розвитку вчення про бухгалтерську звітність 4. Основні критерії класифікації звітності 5. Види інформації в якій зацікавлені зовнішні ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку розрахунків З бюджетом та позабюджетними платежами 1.1 Сутність податків, зборів та позабюджетних платежів, їх класифікація 1.2 Огляд нормативно правової бази обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами 1.3 Теоретичні аспекти організації обліку розрахунків з бюджетом 1.4 Організація обліку розрахунків з позабюджетними фондами Розділ 2 стан обліку та аналізу розархунків з бюджетом Та позабюджетними платежами 2.1 Організац...
...реальності та достовірності обліку і звітності. Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. Для вирішення непорозумінь між податковими органами і керівними структурами, ...змушені вдаватись до перевірки фінансової звітності незалежним аудитором. Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності ...
...бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності під приємствами України / [Зубілевич С. Я., Кравченко І. Ю., Прокопенко О. О., Школьніков Д. Г., Юркевич Н. С.] – К....Загальні вимоги до фінан сової звітності», затвердж. наказом міністерства фінансів України від 31 берез ня 1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями від 14 жовтня 2008 ...
...При проведенні аудиту річної фінансової звітності, виявлено, що собівартість продукції надмірно включена вартість матеріалів на суму 400 грн., не донарахований знос основних засобів на суму 265 ...При проведенні аудиту річної фінансової звітності виявлено, що в собівартість продукції не включена вартість матеріалів на суму 890 грн. Які бухгалтерські записи необхідно зробити за результатами ...
...спрощена система оподаткування обліку та звітності. 6) Від чого залежить розмір ставок фіксованого сільськогосподарського податк Контрольні завдання до Теми 4 1) Охарактеризуйте контролюючі органи щодо стягнення ...спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері: a. ресторанного господарства b. страхової діяльності c. фінансового посередництва d.
...та організації при складанні фінансової звітності повинні користуватися: П(С)БО №2 «Баланс», затвердженим Міністерством фінансів України від 21.11.02 року № 989.... Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
...та організації при складанні фінансової звітності повинні користуватися: П(С)БО №2 «Баланс», затвердженим Міністерством фінансів України від 21.11.02 року № 989.... Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
...підприємства являє собою документ публічної звітності, основне джерело інформації для зовнішнього фінансово економічного аналізу діяльності підприємства. Він складається за єдиною, встановленою П(С)БО 2 «Баланс», ...може вплинути на рішення користувачів звітності. Суттєвою якісною характеристикою інформації, що подається у Балансі, є її зрозумілість для користувачів, тому при складанні балансу необхідно дотримуватися певних ...
Методика проведення аудиту звітності та податкового обліку Тема 2. Об’єкти аудиторської діяльності 1. Сутність об’єктів аудиторської діяльності 2.... Організація аудиту фінансової звітності 1. Користувачі фінансової звітності та графік виконаних аудиторських перевірок 2. Лист замовлення на здійснення аудиторської перевірки договір на його проведення ...
Принципи та етапи підготовки фінансової звітності 1.3. Характеристика фінансово господарської діяльності та постановки обліку на Універсальній конторі матеріально технічного забезпечення облспоживспілки Розділ 2....підприємства являє собою документ публічної звітності, основне джерело інформації для зовнішнього фінансово економічного аналізу діяльності підприємства. Він складається за єдиною, встановленою П(С)БО 2 «Баланс», ...
Необхідність, сутність і значення фінансової звітності підприємств. 3. Яка мета фінансової звітності? 4. Які вимоги висуваються до складання фінансової звітності? 5.
...реальності та достовірності обліку і звітності. Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. Для вирішення непорозумінь між податковими органами і керівними структурами, ...змушені вдаватись до перевірки фінансової звітності незалежним аудитором. Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності ...
елементи звітності b. збірка нормативних документів c. елементи субконто Question 14 Функція рахунка у Плані рахунків «В» означає можливість: a....операцій Question 14 Формування фінансової звітності проводиться через компонент: a. регламентованої звітності b. оборотно сальдової звітності c. шахівки ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 До якого виду інформаційних ...
...стану зацікавлені всі користувачі фінансової звітності – фізичні та юридичні особи, інші підприємства, державні органи. Основними завданнями аналізу фінансового стану є: дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства; ...є річна і квартальна бухгалтерська звітності: Ф 1 „Баланс”, Ф 2 „Звіт про фінансові результати”, Ф 3 „Звіт про рух грошових коштів”, Ф 4 „Звіт про ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.